Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


                    
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ДО ЗВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ 
ЯКИМІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
НА 2018 РІК

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ  БЮДЖЕТУ ОТГ 

Обсяг фінансового ресурсу селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік сформовано з урахуванням вимог чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (від 05.02.2015 № 157-VIII зі змінами), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р., відповідно до Перспективного плану формування територій громад області

ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

        Доходи бюджету об'єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради на 2018 рік сформовані з врахуванням динаміки надходжень податків та зборів протягом 2017 року та очікуваних надходжень за 2018 рік до місцевих бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, Податкового та Бюджетного кодексів України, інших нормативно-правових актів України. 
        Прогнозні обсяги надходжень бюджету територіальної громади селищної ради на 2018 рік обраховано в сумі 158 003,478 тис.грн. 
        Загальний фонд доходів селищного бюджету складає 155 903,068 тис. грн.(98,7%). З них загальна сума трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів становить 74 497,178  тис. грн. (47,8%).
        Спеціальний фонд селищного бюджету на 2018 рік запланований по доходах у обсязі 2 100,410 тис.грн.(1,3%), в тому числі власні надходження бюджетних установ – 2 035,610 тис. грн.(96,9%).
-    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік в цілому по бюджету Якимівської селищної ради визначено у розмірі 34 733,190 тис.грн. (планується вперше  створеною ОТГ), в т.ч.:
-    податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 27 291,190 тис.грн.;
-    податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 1 350,000 тис.грн.;
-    податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 4 668,000 тис.грн.;
-    податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 1 256,000 тис. грн.;
-    податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів – 200,000 тис.грн.;
-    податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України – 10,000 тис. грн..
Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з урахуванням соціальних пільг та податкової знижки передбачених законодавством, ставок податку у розмірі від 5% до 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до 3 723 грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 01.01.2018 до 1 700 грн..
Відрахування до бюджету громади податку на доходи фізичних осіб визначені від обсягу податку, обрахованого в цілому по громаді, 60%, як і передбачено ст. 64 Бюджетного кодексу. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду бюджету власних надходжень становить 42,7%.
Прогноз обсягу податку на прибуток підприємств комунальної власності селищної ради обраховано відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України на підставі динаміки надходжень за попередній бюджетний період та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2017 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18%. Розрахункова сума податку становить 10,0 тис.грн., що обрахована на рівні надходжень 2017 року. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень селищного бюджету становить 0,01%.
По внутрішнім податкам на товари та послуги обсяг надходжень визначений в сумі 7 918,7 тис.грн. Обсяг надходжень від реалізації пального очікується на рівні 2017 року в сумі 5 039,0 тис.грн. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 1 613,7 тис. грн. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень селищного бюджету становить 9,7%.
Очікувані надходження податку на майно на 2018 рік складають 18142,900 тис. грн. у тому числі:
 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами житлової та нежитлової нерухомості запланований на 2018 рік у сумі 1 742,400 тис.грн. (фактичне надходження податку в 2017 році скориговано відповідно до ставок податку з урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати). Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду селищного бюджету становить 2,2%;
- транспортний податок сплачений юридичними та фізичними особами  в 2018 році очікується в сумі 75,00 тис. грн.. (25000 х 3 автомобіля власники яких зареєстровані на території ОТГ). Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду селищного бюджету становить 0,09%;
- земельний податок та орендна плата за землю заплановано на 2018 рік у сумі 16 325,500 тис.грн.. Питома вага від прогнозного обсягу надходжень загального фонду бюджету ОТГ становить 20,0%.
Єдиний податок на 2018 рік запланований у сумі 19 569,5 тис.грн. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ становить 24,0,4%.
Розрахунок решти доходів загального фонду місцевого бюджету (доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні штрафи, плата за надання адміністративних послуг, державне мито, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним), які становлять 1 026,000 тис. грн., обраховано відповідно до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2017 році. Питома вага податків у прогнозному обсязі  загального фонду селищного бюджету становить 1,26%.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Прогнозний розрахунок екологічного податку на 2018 рік запланований по спеціальному фонду в сумі 64,8 тис.грн..
Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які підпорядковані селищній раді, визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі 2 035,610 тис.грн.


МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні відносини між бюджетом об’єднаної територіальної громади та іншими місцевими бюджетами будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України.
У складі доходів бюджету на 2018 рік враховані міжбюджетні трансферти:
 базова дотація  з державного бюджету -  9 336,1 тис.гривень,
освітня субвенція з державного бюджету – 42435,5 тис. гривень,
медична субвенція з державного бюджету – 18002,9 тис. гривень,
          субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (Кирилівська ОТГ,  Якимівський районний бюджет) — 4 722,678 тис.гривень.
Відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу України планується передати до Якимівського районного бюджету на І ланку   надходження медичної субвенції з державного бюджету в 2018 році, що складає – 1690,500 тис.грн.


ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, проект бюджету об'єднаної територіальної громади селищної ради на 2018 рік складено із застосуванням  програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
При формуванні видаткової частини бюджету ОТГ, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2018 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій), визначені у Законі України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  та власні ресурси бюджету селищної громади.
Нововведенням у використанні освітньої та медичної субвенцій у 
2018 році є наступне.
Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.
Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки галузі, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг видатків бюджету Якимівської селищної ради в проекті бюджету на 2018 рік складає 158 003,478 тис. грн.
Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2018 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:
- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня 2018 року – 3 723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 762 грн.;
- оздоровлення педагогічним, медичним працівникам, працівникам соціального захисту, працівникам культури комунальних закладів у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;
- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22%.
Відповідно фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери бюджету селищної ради прогнозується на рівні 103 387,705 тис. грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2017 році, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2018 році за обрахунками МФУ.
 Видатки на харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим категоріям населення, іншім категоріям населення.
Видатки на медикаменти визначені на підставі розрахунків розпорядників бюджетних установ.
    

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (0150)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання органу місцевого самоврядування у загальному фонді бюджету передбачено 18 044,950 тис. грн. Чисельність працівників 120 шт. од.
Запропонований проект бюджету на 2018 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на енергоносії та інші поточні видатки. 
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 15922,1 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 480,3 тис.грн;
- інші видатки – 1642,5 тис. грн. (придбання канцтоварів, паперу для друку, придбання ПММ, запчастини, сплата інших послуг та  зв’язку, Інтернет та періодичні видання, сплата за вивіз сміття, заправка картриджів, відрядження та інші).


Проведення місцевих виборів (0191)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на проведення місцевих виборів у загальному фонді бюджету передбачено 18 044,950 тис. грн. Запропонований проект бюджету на 2018 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, інші поточні видатки. 
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 51,533 тис.грн.;
- інші видатки – 1,342 тис. грн. (придбання канцтоварів, сплата інших послуг). 


ОСВІТА (1000)

Проектом бюджету на 2018 рік на утримання установ освіти у загальному фонді місцевого бюджету плануються видатки в загальному обсязі 87 998,2 тис.грн.
 Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання дитячих дошкільних закладів освіти у загальному фонді бюджету передбачено 
22067,405 тис. грн. У 2018 році будуть утримуватися 11 дошкільних закладів ( в тому числі 1 недійсний та 1 очікує відкриття), в т.ч.  6 сільських дитячих садків. Загальна кількість штатних одиниць – 215,45 шт.од. на постійній основі та 9 шт.од. сезонного характеру.
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 16 920,0 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 585,2 тис.грн.; 
- медикаменти – 9,5 тис. грн. ;
- харчування – 826,2 тис. грн. ;
- інші видатки – 746,5 тис. грн. (видатки на відрядження, сплата за вивезення тв. сміття сплата за телефонний зв’язок та Інтернет,сплата за заправку та ремонт картриджу, придбання миючих та канцтоварів, передплата періодичних видань, господарчі товари та товари для поточного ремонту)
Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання дитячих дошкільних закладів освіти по спеціальному фонду бюджету передбачено  993,110 тис. грн..


Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (1020)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання загальноосвітніх навчальних закладів у загальному фонді бюджету передбачено 60 990,975 тис.грн., (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 42 435,5 тис.грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам та видатки ). У 2018 році будуть утримуватися 14 шкіл, в т.ч. 1 НВК "Якимівська гімназія", 2 селищних та 11 сільських навчальних закладів. Загальна численність працівників – 585,25 шт. од. ( в тому числі 331 штатних одиниць педагогічних працівників).
Запропонований проект бюджету на 2018 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, медикаменти, харчування, видатки на енергоносії. 
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 49 206,5 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 299,8 тис. грн.;

- харчування – 1021,4 тис. грн., видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину;
- інші видатки – 463,3 тис. грн.  (придбання канцтоварів, паперу для друку, придбання ПММ, сплата послуг зв’язку, Інтернет та періодичні видання, сплата за вивіз сміття, заправка картриджів та інші).
Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання загальноосвітніх закладів по спеціальному фонду бюджету передбачено 
5,0 тис. грн.(придбання матеріалів)
Видатки, що не забезпечені обсягом освітньої субвенції з державного бюджету (ФОП педагогічних працівників становить 38 468 210 грн.) передбачені частково за рахунок власних ресурсів місцевого бюджету в обсязі 22 522,8 тис. грн. для функціонування навчальних закладів: оплату комунальних послуг та енергоносіїв  та забезпечення інших видатків на поточне утримання установ.


Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми (1090)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання установ позашкільної освіти у загальному фонді бюджету передбачено 2483,0 тис. грн. У 2018 році будуть утримуватися 2 заклади - КЗ "Будинок дитячої та юнацької творчості Якимівськї районної ради Запорізької області"  та КЗ "Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Якимівської районної ради Запорізької області". Загальна кількість штатних одиниць – 32 шт.од.
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2 070,8 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 375,0 тис.грн.; 
- інші видатки – 37,2 тис. грн. (сплата за телефонний зв’язок та Інтернет,сплата за заправку та ремонт картриджу, придбання миючих та канцтоварів, передплата періодичних видань, господарчі товари та товари для поточного ремонту)


Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (1150)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання методичного центру у загальному фонді бюджету передбачено 682,4 тис. грн. Загальна кількість штатних одиниць – 7 шт.од.
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 601,7 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 75,9 тис.грн.; 
- інші видатки – 4,8 тис. грн. (сплата за телефонний зв’язок та Інтернет,сплата за заправку та ремонт картриджу, придбання канц. та  господарчих товарів).

 

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (1160)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи у загальному фонді бюджету передбачено 1774,5 тис. грн. Загальна кількість штатних одиниць – 22,5 шт.од.(в тому числі 12 шт.од. - централізована бухгалтерія; 10,5 шт.од. - господарча група)
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1458,3 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 246,9 тис.грн.; 
- інші видатки – 69,3 тис. грн. (сплата за телефонний зв’язок та Інтернет,сплата за заправку та ремонт картриджу, придбання канцелярських та  господарчих товарів).


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я (2000)

Багатопрофільна стаціонарна медична
 допомога населенню (2010)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання Якимівської районної лікарні у загальному фонді бюджету передбачено 29 599,6 тис.грн., (в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету  – 16 312,4 тис.грн.,та за рахунок субвенції з місцевого бюджету Кирилівської ОТГ - 4 137,0 тис.грн.,    які спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї працівникам та поточні видатки, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв). Загальна чисельність працівників – 328,75 шт. од. 
Запропонований проект бюджету на 2018 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, медикаменти, харчування, видатки на енергоносії. 
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 23 570,4 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 069,7 тис. грн.;
- медикаменти - 1 185,678 тис.грн.( в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет в розмірі 585 678 грн);
- харчування – 400,0 тис. грн., видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину;
- інші видатки – 390,0 тис. грн.  (придбання канцтоварів, паперу для друку, придбання ПММ, сплата послуг зв’язку, Інтернет та періодичні видання, сплата за вивіз сміття, заправка картриджів та інші).

Видатки, що не забезпечені обсягом медичної субвенції з державного та інших бюджетів передбачені частково за рахунок власних ресурсів місцевого бюджету в обсязі 8 564,5 тис. грн. для функціонування районної лікарні: оплату комунальних послуг та енергоносіїв  та забезпечення інших видатків на поточне утримання установи.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (3000) 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
 які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
 хворобою, інвалідністю (3104)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Якимівської районної ради Запорізької області" у загальному фонді бюджету передбачено 4002,6 тис.грн. Загальна численність працівників – 66 штатних одиниць.
Запропонований проект бюджету на 2018 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї та оплату енергоносіїв. 
У  прогнозних  показниках на  2018  рік  враховані  видатки на: 
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3541,2 тис. грн.; 
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 424,8 тис. грн. 
- інші видатки  –  36,7 тис. грн.
За рахунок коштів спеціального фонду (платні послуги) планується видатки в сумі 488,0 тис.грн., які будуть направлені на оплату послуг - 33,0 тис.грн, придбання  предметів та матеріалів - 86,0 тис.грн., медикаментів - 65,0 тис.грн., продуктів харчування - 288,0 тис.грн., капітальних видатків (основні засоби) -16,0 тис.грн. 

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (3121)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання Районного центру соціальної служби для дітей, сім'ї та молоді у загальному фонді бюджету передбачено 456,2 тис.грн. Загальна численність працівників – 7 штатних одиниць.
Запропонований проект бюджету на 2018 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї та оплату енергоносіїв. 
У  прогнозних  показниках на  2018  рік  враховані  видатки на: 
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 400,8 тис. грн.; 
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 50,6 тис. грн. 
- інші видатки  –  4,7 тис. грн.(предмети та матеріали)

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, 
прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги 
дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,
 яким виповнюється 18 років (3220)

          Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на видатки  у загальному фонді бюджету передбачено 16,290 тис.грн. 

 

 

 


КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО  (4000)

Проектом бюджету на 2018 рік на утримання установ культури у загальному фонді місцевого бюджету плануються видатки в загальному обсязі 14 041,8 тис.грн.


Забезпечення діяльності бібліотек (4030)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання КЗ "Якимівська районна централізована бібліотечна система» у загальному фонді бюджету передбачено 2 542,935 тис.грн. У 2018 році будуть утримуватися 14 установ ( в тому числі 2 центральні бібліотеки - дитяча та доросла, та 12 сільських філій . Загальна кількість штатних одиниць – 30 шт.од. (18 шт.од. в центральних бібліотеках та 12 шт.од. в філіях). 
У проекті бюджету на 2018 рік враховані видатки:
  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2370,1 тис. грн.;
    - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 150,4 тис. грн. 
  - інші  поточні видатки – 22,4 тис. грн., ( предмети та матеріали, на виписку періодичних видань).
По спеціальному фонду передбачені видатки 2,4 тис.грн. на забезпечення бібліотек виданнями.


Забезпечення діяльності музеїв i виставок(4040)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання КЗ "Історико-краєзнавчий музей Якимівської районної ради Запорізької області"  у загальному фонді бюджету передбачено  331,8 тис.грн. Загальна кількість штатних одиниць – 3,5 шт.од. 
У проекті бюджету на 2018 рік враховані видатки:
  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 218,5 тис. грн.;
    - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 111,3 тис. грн. 
  - інші  поточні видатки – 2,0 тис. грн., (предмети та матеріали) .


Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (4060)

Проектом розрахунків бюджету на 2018 рік на утримання установ культури  у загальному фонді бюджету передбачено 7 144,6 тис.грн. Будуть утримуватися 13 установ, у т.ч.:  КЗ "Скіф" Якимівської селищної ради, 1 районний будинок культури та 11 сільських будинків культури.
Штатна чисельність станом на 01.01.2017 – 94 шт.од. ( в тому числі по районному будинку культури 17,5 шт.од., КЗ "Скіф" 13 шт.од., по сільським будинкам культури - 63,5
У проекті бюджету на 2018 рік враховані видатки:
  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 6103,7 тис. грн
 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 676,7 тис. грн
 - інші  поточні видатки – 364,2 тис. грн.,  
По спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 16,5 тис.грн. (придбання предметів та матеріалів,оплата послуг). 

 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» (1100)

У 2018 році на утримання 2 дитячої музичної школи - Якимівська ДМШ ( 1 установа та 2 сільські філії) та Давидівська ДМШ  за рахунок загального фонду бюджету передбачено 3589,7 тис.грн. Штатна чисельність – 50,2 шт.од. ( в тому числі Якимівська ДМШ - 42,85 шт.од., Давидівська ДМШ - 7,35 шт.од.). 
У проекті бюджету на 2018 рік враховані видатки:
  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3 303,7 тис. грн;
 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 281,5 тис. грн.,;
- інші  поточні видатки – 4,5 тис. грн..


Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (4080)

У 2018 році на утримання централізованої бухгалтерії за рахунок загального фонду бюджету передбачено 432,9 тис.грн. Штатна чисельність – 5 шт.од.
У проекті бюджету на 2018 рік враховані видатки:
  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 419,1 тис. грн
 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,2 тис. грн
 - інші  поточні видатки – 8,5 тис. грн.


Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 
у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (9410)


Відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу України планується передати до Якимівського районного бюджету на І ланку (ПМСД)  медичної субвенції з державного  в обсязі 1 690,5 тис.грн.


Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (8340)

      Відповідно до Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по Якимівській селищній рада на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 24.11.2016 № 13 "Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по Якимівській селищній раді на період 2016-2020 роки" планується в 2018 році за цільовим призначенням витратити 64,8 тис.грн.

 

 

ЗВЕДЕННЯ ПЛАНУ ПО МЕРЕЖІ

З бюджету ОТГ будуть фінансуватися 67 установ, з яких 61 станом на 31.12.2017 не передані до ОТГ з Якимівського районного бюджету та бюджетів сільських рад, що об’єднались. 
                                                              
ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ

1.   Якимівська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст.
2.   Якимівська ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.
3.   НВК "Якимівська гімназія"
4.   Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ст.
5.   Вовчанська ЗОШ І-ІІІ ст.
6.   М.Горьківська ЗОШ І-ІІІ ст.
7.   Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст.
8.   Таврійська ЗОШ І-ІІІ ст.
9.   Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст.
10. Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст.
11. Радивонівська ЗОШ І-ІІІ ст.
12. Розівська ЗОШ І-ІІІ ст.
13. Чорнознмненчська ЗОШ І-ІІІ ст.
14. Шелюгівська ЗОШ І-ІІІ ст.

15. Централізована бухгалтерія відділу освіти молоді і спорту.
16. Господарська група відділу освіти молоді і спорту.
17. Районний методичний центр відділу освіти молоді і спорту.

18. КЗ "Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Якимівської районної ради Запорізької області"

19. КЗ "Будинок дитячої та юнацької творчості Якимівськї районної ради Запорізької області"
ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

1    ДНЗ «Колосок» Якимівської селищної ради
2    ДНЗ «Ластівка» Якимівської селищної ради
3    ДНЗ «Малюк» Якимівської селищної ради
4    ДНЗ «Росинка» Якимівської селищної ради
5    ДНЗ «Топольок» Якимівської селищної ради
6    ДНЗ Давидівська сільська рада
7    ДНЗ Давидівська сільська рада
8    ДНЗ Переможненська сільська рада (не функціонує, видатки з охорони) 
9    ДНЗ  Радивонівська сільська рада (очікує відкриття лютий – березень 2018 року)
10    ДНЗ Розівська сільська рада  (сезонний)
11    ДНЗ Шелюгівська сільська рада
12    ДНЗ Таврійська сільська рада
    
    
    ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1    Якимівська центральна районна лікарня.

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Якимівської районної ради Запорізької області".

2. Районний центр соціальної служби для дітей, сім'ї та молоді.

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

1. КЗ "Якимівська районна централізована бібліотечна система» (14 закладів):
     - Якимівська районна центральна бібліотека для дорослих;
     - Якимівська районна центральна бібліотека для дітей;
     - Володимирівська сільська бібліотека філія №9;
     - Горьківська сільська бібліотека філія №11;
     - Давидівська сільська бібліотека філія №12;
     - Вовчанська сільська бібліотека філія №10;
     - Переможненська сільська бібліотека філія №20;
     - Радивонівська сільська бібліотека філія №22;
     - Мирненська сільська бібліотека філія №15;
     - Розівська сільська бібліотека філія №23;
     - Таврійська сільська бібліотека філія №24;
     - Чорноземненська сільська бібліотека філія №25;
     - Петрівська сільська бібліотека філія №21;
     - Шелюгівська сільська бібліотека філія №26.

2. КЗ "Історико-краєзнавчий музей Якимівської районної ради Запорізької області".

3. Якимівський районний будинок культури.

4. Сільські будинки культури (11 закладів):
     - Володимирівський сільський будинок культури;
     - Горьківський сільський будинок культури;
     - Давидівський сільський будинок культури;
     - Вовчанський сільський клуб;
     - Переможненський сільський будинок культури;
     - Розівський сільський будинок культури;
     - Радивонівський сільський будинок культури;
     - Тарійський сільський будинок культури;
     - Петрівський сільський клуб;
     - Чорноземненський сільський будинок культури;
     - Шелюгівський сільський будинок культури;

5. КЗ "Скіф" Якимівської селищної ради.

6. Якимівська ДМШ (Якимівська ДМШ та дві філії  в с.Таврійське та  с.Володимирівка)  

7. Давидівська ДМШ  

8. Централізована бухгалтерія відділу культури і мистецтва

 

 

Заступник селищного голови з фінансових питань-
головний бухгалтер                                                                                                                  Л.В.Єманова