Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення 57 сесії 6 скликання від 30.07.2015р. № 3


                                             

 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П»ЯТДЕСЯТ  СЬОМА  СЕСІЯ    ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 30 липня 2015р.                                                                           № 3                                                                                                                                                                          

смт. Якимівка

Про порядок здешевлення

вартості кредитів, які залучаються

ОСББ (ЖБК) проведення реконструкції,

поточного та/або капітального ремонту

житлових будинків в смт. Якимівка

 

На виконання розпорядження  голови обласної  державної  адміністрації від  1407.2014 № 329 «Про затвердження Плану  реформування  житлово-комунального  господарства Запорізької  області  на  2014-2015  роки»  та  листа  Департаменту  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  від 18.11.2014 № 4082/08  «Про виконання Плану реформування житлово-комунального господарства Запорізької області на 2014-2015 роки»,   на підставі методичних рекомендацій Якимівської райдержадміністрації щодо розроблення Порядку здешевлення вартості кредитів, які залучаються ОСББ (ЖБК) проведення реконструкції, поточного та/або капітального ремонту житлових будинків в смт. Якимівка, керуючись  Законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Оприлюднити через районну газету „Слово трудівника” або сайт селищної ради матеріали, пов’язані з розглядом Порядку здешевлення вартості кредитів, які залучаються ОСББ (ЖБК) проведення реконструкції, поточного та/або капітального ремонту житлових будинків в смт. Якимівка та протягом місяця з дня опублікування приймати пропозиції та зауваження .

         2. Затвердити Порядок здешевлення вартості кредитів, які залучаються ОСББ (ЖБК) проведення реконструкції, поточного та/або капітального ремонту житлових будинків в смт. Якимівка. (Додається).

                   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, підприємництва та благоустрою (голова – Скляров Р.В.).

 

            

           Якимівський селищний голова                              М.Є. Чишко

 

 

Погоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

 

 

                                                              Додаток № 1

                                                                        до рішення сесії Якимівської

                                                                        селищної ради № 3 від 30.07. 2015р

 

 

Про порядок здешевлення вартості кредитів, які залучаються ОСББ (ЖБК) для проведення реконструкції,  поточного та/або капітального ремонту житлових будинків.

 

  1. Загальні положення

 

1. Цей порядок розроблений відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів.

 

2. Цей порядок визначає здешевлення вартості реконструкції, поточного та/або капітального ремонту житлових будинків шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, залученими ОСББ або ЖБК на ці цілі за рахунок коштів, передбачених в місцевих бюджетах за відповідними програмами (далі – часткова компенсація процентів).

Відшкодування відсотків за наданими кредитами здійснюється за такими напрямками:

- реконструкція, поточний та капітальний ремонт житлових будинків (утеплення огороджувальних конструкцій, модернізація внутрішньобудинкових мереж та систем, улаштування індивідуальних теплових пунктів, ремонт ліфтів, забезпечення освітлення місць загального користування тощо);

 

3. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити становить дві облікові відсоткові ставки Національного Банку України, але не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою;

 

4. Часткова компенсація процентів надається за кредитами, отриманими позичальниками в банках, які звернулися до головного розпорядника коштів місцевого бюджету з метою участі у кредитуванні позичальників відповідно до цього порядку.

 

5. Часткова компенсація процентів здійснюється у межах коштів, передбачених на цю мету в місцевому  бюджеті на відповідний рік.

 

6. До кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, установлюються такі вимоги:

- надання кредиту в гривнях;

- строк кредитування - до 10 років з моменту укладення позичальником кредитного договору;

 

 

 

7. Позичальником є ОСББ або ЖБК, які виявили бажання здійснити заходи з реконструкції,  поточного та/або капітального ремонту житлових будинків шляхом залучення кредитних коштів (далі – Позичальник) та

відповідають вимогам банку до позичальників. Часткова компенсація процентів надається позичальникам за таких умов:

 

- участь у програмі кредитування, підтверджена рішенням загальних зборів співвласників житлового будинку або рішенням загальних зборів членів кооперативу, та оформленим відповідно до статуту об’єднання.

- об’єднання за кошти членів виготовляє проектно-кошторисну документацію та затверджує її відповідно до вимог чинного законодавства;

- джерелом погашення платежів за кредитним договором є фонд капітального ремонту, утворений відповідно до вимог чинного законодавства та статуту об’єднання;

 

8. Для укладення договору часткової компенсації процентів позичальник подає головному розпоряднику бюджетних коштів Заяву про участь у програмі здешевлення кредитів, залучених (які планується залучити) на заходи з реконструкції,  поточного та/або капітального ремонту житлових будинків;

До заяви додаються:

1) Копія Статуту об’єднання;

2) Копія Витягу з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію Позичальника;

3) Протокол обрання складу правління та протокол обрання голови правління;

4) Протокол затвердження рішення про участь у конкурсі та згоди на співфінансування вартості робіт;

5) Копія рішення загальних зборів щодо утворення фонду капітального ремонту;

6) Довідка про надходження коштів до фонду капітального ремонту об’єднання за останні шість місяців;

7) Довідка Правління про динаміку заборгованості по внескам (встановленої форми);

8) Затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація, виготовлена відповідно до вимог чинного законодавства, або проектна пропозиція за формою, встановленою органом місцевого самоврядування (примірна форма наведена у додатку 2);

9) Проект договору з фінансовою установою про оформлення кредиту на реалізацію заходів з реконструкції, поточного та/або капітального ремонту житлових будинків.

 

9. Для отримання позичальником часткової компенсації процентів між головним розпорядником бюджетних, банком і позичальником на підставі рішення органу місцевого самоврядування про затвердження висновку Конкурсної комісії укладається трьохсторонній договір про видачу кредиту.

 

 

10. Істотною умовою Договору є зобов’язання органу місцевого самоврядування перед кредитно-фінансовою установою про відшкодування відсотків за договором у розмірі, встановленому п. 3 цього Порядку та зобов’язання Позичальником перед кредитно-фінансовою установою про погашення тілу кредиту та відсотків за ним у розмірі, який не підлягає відшкодуванню органом місцевого самоврядування. Форма та умови договору затверджується органом місцевого самоврядування.

 

11. Договір про надання часткової компенсації процентів укладається на весь строк дії кредитного договору.

 

12. Надання часткової компенсації процентів припиняється у разі:

- прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 календарних днів;

- порушення умов договору про надання часткової компенсації процентів;

 

13. Право на часткову компенсацію процентів може бути використано позичальником одночасно лише за одним кредитним договором;

 

14. Після надання банком головному розпоряднику бюджетних коштів за відповідною бюджетною програмою розрахунку належних до сплати чергових платежів за кредитним договором та інформації про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць головний розпорядник бюджетних коштів вносить на спеціальний поточний рахунок, відкритий у фінансовій установі, з якою укладений кредитний договір (далі – спеціальний поточний рахунок), кошти часткової компенсації процентів.

Позичальник вносить на спеціальний поточний рахунок платіж, передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації процентів.

 

15. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує відповідно до плану асигнувань розподіл бюджетних коштів, передбачених для часткової компенсації процентів, серед позичальників та забезпечує спрямування бюджетних коштів, призначених для надання часткової компенсації процентів, з рахунків органів Державного казначейства на спеціальні поточні рахунки позичальників.

 

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, передбачених для часткової компенсації процентів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

17. Відбір проектів для участі у програмі здешевлення кредитів здійснює Конкурсна комісія. Рішення про створення Конкурсної комісії та

 

 

 

Положення про її роботу приймається виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування.

 

18. До складу Конкурсної комісії входять представники банків-учасників програми, органу місцевого самоврядування, виконавчих органів органу місцевого самоврядування, громадських організацій та об’єднань, які представляють інтереси ОСББ та/або ЖБК.

1) Члени Конкурсної комісії обирають Голову Конкурсної комісії, який здійснює керівництво діяльністю Конкурсної комісії.

2) Конкурсна комісія забезпечує організацію та проведення конкурсу по відбору проектів для участі у програмі.

3) Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності.

4) Конкурсна комісія здійснює розгляд заяв Позичальників та підготовку висновків щодо них.

 

  1. Умови участі у конкурсі

 

1. Учасниками конкурсу можуть бути об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (далі — ЖБК),  та інші об'єднання власників житла.

 

2. Для участі у конкурсі щодо відшкодування процентної ставки за кредитом з відповідного місцевого бюджету заявник подає заявку, форма якої затверджується органом місцевого самоврядування. Заявка підписується головою об'єднання (кооперативу) та завіряється печаткою.

 

3. До заявки додається також рішення його вищого органу управління ОСББ (ЖБК, ЖК) про наміри отримання кредиту, в якому визначається особа, уповноважена на підписання кредитного договору.

 

4. Повний перелік критеріїв відбору Позичальників визначається органом місцевого самоврядування.

 

 

  1. Порядок конкурсного відбору

 

1. Оформлені відповідно до вимог цих Методичних рекомендацій документи подаються до розпорядника коштів місцевого бюджету за відповідною програмою, який  перевіряє правильність оформлення документів та протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідних документів передає їх на розгляд Конкурсній комісії.

 

2. Конкурсна комісія протягом 10 (десяти) робочих днів розглядає подані документи та готує висновок щодо можливості фінансування  здешевлення кредиту.

 

 

 

3. Для розгляду проекту Конкурсна комісія може залучати юридичних та фізичних осіб, які володіють спеціальними знаннями.

 

4. Висновок Конкурсної комісії підписується Головою Конкурсної комісії.

 

5. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання висновок Конкурсної комісії передається органу місцевого самоврядування.

 

6. Протягом 10 (десяти) робочих днів виконавчий комітет органу місцевого самоврядування розглядає висновок Конкурсної комісії та відповідні документи та приймає рішення щодо затвердження такого висновку та внесення позичальника до відповідної програми.

 

 

  1. Критерії відбору проектів, які подані Позичальником                                на участь у конкурсі

 

         1. Основними критеріями відбору є наявність у проекті заходів, спрямованих на:

         - зменшення обсягу споживання енергоресурсів;

         - підвищення комфортності умов проживання в оселях жителів міста;

         - зменшення фінансового навантаження на мешканців.

За результатами відбору Комісія визначає перелік Позичальників на відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами та подає проект рішення виконавчому комітету місцевої ради на затвердження.

 

2. Компенсація процентів за кредитами надається офіційно зареєстрованим об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), та житлово-будівельним (житловим) кооперативам (ЖБК), які відповідають наступним критеріям:

 

- об’єднання здійснює обслуговування будинку відповідно до норм статей 11 та 12 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»;

- наявний затверджений кошторис та розраховані відповідно до нього сум внесків на утримання будинку та прибудинкової території з розподілом на постійні витрати та ремонтний фонд;

- заборгованості по сплаті внесків на утримання будинку та прибудинкової території, оплаті комунальних послуг не перевищує 5% від суми річних нарахувань за підсумками двох останніх років.

 

 

Підготував: спеціаліст 1 категорії селищної ради Савенко С.Л.