Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проекти рішень виконкому


проект

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 16 листопада 2016р.                                                                       № ___

Про роботу опікунської ради при

виконкомі селищної ради у 2016 році

 

  Заслухавши інформацію секретаря селищної ради, голови опікунської ради при виконкомі селищної ради Кузнєцової Н.С. про роботу опікунської ради при виконкомі селищної ради у 2016 році, Якимівська селищна рада зазначає наступне. У своїй роботі опікунська рада керується Цивільним та Сімейним Кодексами України, підпунктом 4 пункту «б» частини першої ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рада відповідно до покладених на неї завдань надавала пропозиції щодо доцільності призначення опікунів чи піклувальників над особами, визнаними судом недієздатними або обмежено дієздатними; вживала заходів щодо захисту особистих житлових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням; розглядала питання щодо встановлення днів і годин побачень з малолітніми дітьми та інше.

За час роботи опікунської ради проведено __ засідань. Всі вони оформлені відповідними протоколами, рішення опікунської ради враховані при ухваленні рішень виконавчого комітету з питань опіки та піклування.

           На підставі вищенаведеного, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області            

    ВИРІШИВ :

1.  Інформацію голови опікунської ради Кузнєцової Н.С. взяти до відома.

2.  Роботу опікунської ради визнати задовільною.

3. Опікунській раді ( голова Кузнєцова Н.С.):

- приділяти більше уваги обстеженню та наданню допомоги дітям – сиротам,  дітям, позбавленим батьківського піклування, залучати до співпраці депутатів селищної ради, членів виконавчого комітету;

- своєчасно, у встановленні чинним законодавством терміни, повідомляти  службі у справах дітей про факти залишення дітей без піклування батьків або осіб, що їх заміняють.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради Кузнєцову Н.С.

 

 

 

Якимівський селищний голова                                   М.І. Захаров

              

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар ради

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

проект

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 16 листопада  2016 р.                                                                       № __

Про підсумки розгляду звернень

громадян у Якимівській селищній

раді в 2016 р.

 

              Заслухавши інформацію секретаря виконкому Савенко Н.М. про підсумки розгляду звернень громадян у 2016 році, виконавчий комітет  Якимівської селищної ради зазначає, що робота в цьому напрямку велась відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”.

                  Враховуючи, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових осіб, керуючись підпунктом 1  пункту «б» частини 1 статті 38 , статтею 52, частиною 6 статті 59  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , Законом України  «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», виконавчий комітет Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію секретаря виконкому селищної ради Савенко Н.М. про підсумки розгляду звернень громадян у 2016 році взяти до відома.

2. Роботу працівників апарату селищної ради щодо розгляду звернень громадян у 2016 році визнати задовільною.

3. Секретарю виконкому Савенко Н.М.:

1.1. Двічі на рік аналізувати стан роботи про дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян посадовими особами селищної ради;

1.2.Постійно вживати дієвих заходів щодо упорядкування роботи зі зверненнями громадян та забезпечувати об’єктивний і вчасний розгляд звернень громадян відповідно до вимог чинного законодавства;
1.3. Забезпечувати особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, учасники бойових дій, інваліди та інші непрацездатні особи,  багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту і підтримки.

4.Відповідальним працівникам селищної ради  за напрямками роботи забезпечувати об’єктивний та всебічний розгляд звернень громадян, порушених у них питань та оперативне їх вирішення, надання в установлені законом терміни відповідей заявникам за результатами  їх  розгляду, не допускати проявів формалізму та неякісного відпрацювання відповідей.

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Кузнєцову Н.С.

     

   Селищний голова                                                            М.І.Захаров

 

Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

проект

ЯКИМІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

від 16 листопада 2016р.                                                                         № ___

Про  подовження терміну розгляду розрахунків

тарифів ТОВ «Акімжилсервіс» на послуги

з утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій

 

 

                Розглянувши протокол №7 засідання комісії з питань вивчення тарифів на житлово-комунальні послуги від 07.11.2016р. про необхідність подовження терміну розгляду розрахунків тарифів ТОВ «Акімжилсервіс» на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у зв’язку із роботою комісії селищної ради по визначенню та закріпленню прибудинкових територій та з тим, що виникла потреба витребувати  у ТОВ «Акимжилсервіс» додаткові документи для вивчення розрахунків тарифів, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И В :

1. Взяти до уваги  протокол №7 засідання комісії з питань вивчення тарифів на житлово-комунальні послуги від 07.11.2016р.

2. Подовжити термін розгляду розрахунків тарифів ТОВ «Акімжилсервіс» на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до чергового засідання виконкому.

 

Якимівський селищний голова                                        М.І.Захаров

 

Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому

Погоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради