Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали 22 сесії 7 скликання від 25.05.2017р.


Додаток № 1

до рішення №4 сесії Якимівської

селищної ради №22 від 25.05. 2017р.

                                               ПОЛОЖЕННЯ
про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України:

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України:

об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України:

базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4. Ставки податку визначено у додатку 1.1 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цього Положення.

5. Пільги зі сплати податку:

5.1. перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4
статті 266 Податкового кодексу України:

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 1.2 Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цього Положення;

5.3. перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, визначено підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України:

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

6. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України:

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

8. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України:

податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

9. Строк та порядок подання звітності визначено підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України:

платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Додаток 1.1
до Положення про
оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 22 сесії Якимівської селищної ради
7 скликання від 25.05.2017р. № 4

                                                 Ставки
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на 2018 рік

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

8

21

2320355100

Якимівська селищна рада

Класифікація будівель та споруд3

Ставки податку
(% розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. м

Код3

Назва3

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

Державна реєстрація (основний платник Якимівського р-ну)

Державна реєстрація (платник окремих податків Якимівського р-ну)

1

2

3

4

5

11

Будівлі житлові

х

х

х

111

Будинки одноквартирні

х

х

х

1110

Будинки одноквартирні

х

х

х

 

Цей клас включає:
- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271)

х

х

х

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1

1

0,5

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1

1

0,5

1110.3

Будинки садибного типу

1

1

0,5

1110.4

Будинки дачні та садові

1

1

0,5

112

Будинки з двома та більше квартирами

х

Х

х

1121

Будинки з двома квартирами

х

Х

х

 

Цей клас включає:
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110)

х

Х

х

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1

1

0,5

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1

1

0,5

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

х

х

х

 

Цей клас включає:
- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
- гуртожитки (1130)
- готелі (1211)
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212)

х

х

х

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1

1

0,5

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

1

1

0,5

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

1

1

0,5

12

Будівлі нежитлові

х

х

х

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

х

х

х

1211

Будівлі готельні

х

х

х

 

Цей клас включає:
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
- окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
- ресторани в житлових будинках (1122)
- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах (1230)

х

х

х

1211.1

Готелі

0,7

1,5

0,5

1211.2

Мотелі

0,7

1,5

0,5

1211.3

Кемпінги

0,7

1,5

0,5

1211.5

Ресторани та бари

0,7

1,5

0,5

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

х

х

х

 

Цей клас включає:
- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
- парки для дозвілля та розваг (2412)

х

х

х

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,7

1,5

0,5

122

Будівлі офісні

х

х

х

1220

Будівлі офісні

х

х

х

 

Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей

х

х

х

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління1

0,7

1,5

0,5

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,7

1,5

0,5

1220.3

Будівлі органів правосуддя1

0,7

1,5

0,5

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,7

1,5

0,5

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,7

1,5

0,5

123

Будівлі торговельні

х

х

х

1230

Будівлі торговельні

х

х

х

 

Цей клас включає:
- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274)

х

х

х

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,7

1,5

0,5

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,7

1,5

0,5

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,7

1,5

0,5

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.

0,7

1,5

0,5

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

0,7

1,5

0,5

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,7

1,5

0,5

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,7

1,5

0,5

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

х

х

х

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

х

х

х

 

Цей класс включає:
- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
- телефонні кіоски
- будівлі маяків
- диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- резервуари, силоси та товарні склади (1252)
- залізничні колії (2121, 2122)
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
- нафтотермінали (2303)

х

х

х

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,7

1,5

0,5

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,7

1,5

0,5

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

0,7

1,5

0,5

1242

Гаражі

х

х

х

 

Цей клас включає:
- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
- навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)

х

х

х

1242.1

Гаражі наземні

0,7

1,5

0,5

125

Будівлі промислові та склади

х

х

х

1251

Будівлі промислові1

х

х

х

 

Цей клас включає:
- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
- резервуари, силоси та склади (1252)
- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230)

х

х

х

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

0,7

1,5

0,5

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

0,7

1,5

0,5

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,7

1,5

0,5

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

0,7

1,5

0,5

1252

Резервуари, силоси та склади1

х

х

х

 

Цей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303)

х

х

х

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,7

1,5

0,5

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,7

1,5

0,5

1252.3

Силоси для зерна

0,7

1,5

0,5

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,7

1,5

0,5

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,7

1,5

0,5

1252.6

Холодильники

0,7

1,5

0,5

1252.7

Складські майданчики

0,7

1,5

0,5

1252.8

Склади універсальні

0,7

1,5

0,5

1252.9

Склади та сховища інші

0,7

1,5

0,5

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

х

х

х

1261

Будівлі для публічних виступів

х

х

х

 

Цей клас включає:
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
- музеї, художні галереї (1262)
- спортивні зали (1265)
- парки для відпочинку та розваг (2412)

х

х

х

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,7

1,5

0,5

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,7

1,5

0,5

1262

Музеї та бібліотеки

х

х

х

 

Цей клас включає:
- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
- будівлі архівів
- будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
- пам'ятки історії (1273)

х

х

х

1262.1

Музеї та художні галереї

0,7

1,5

0,5

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,7

1,5

0,5

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів1

х

х

х

 

Цей клас включає:
- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
- заклади для фахової перепідготовки
- метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
- гуртожитки для студентів та учнів (1130)
- бібліотеки (1262)
- лікарні навчальних закладів (1264)

х

х

х

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,7

1,5

0,5

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

0,7

1,5

0,5

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,7

1,5

0,5

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,7

1,5

0,5

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

х

х

х

 

Цей клас включає:
- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил
- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130)

х

х

х

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,7

1,5

0,5

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

0,7

1,5

0,5

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

0,7

1,5

0,5

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,7

1,5

0,5

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0,7

1,5

0,5

1265

Зали спортивні

х

х

х

 

Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411)

х

х

х

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.

0,7

1,5

0,5

1265.5

Тири

0,7

1,5

0,5

1265.9

Зали спортивні інші

0,7

1,5

0,5

127

Будівлі нежитлові інші

х

х

Х

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства1

х

х

х

 

Цей клас включає:
- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412)

х

х

х

1271.1

Будівлі для тваринництва

0,7

1,5

0,5

1271.2

Будівлі для птахівництва

0,7

1,5

0,5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

0,7

1,5

0,5

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

0,7

1,5

0,5

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

0,7

1,5

0,5

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,7

1,5

0,5

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності1

х

х

х

 

Цей клас включає:
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273)

х

х

х

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін.

0,7

1,5

0,5

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,7

1,5

0,5

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

х

х

х

 

Цей клас включає:
- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
- телефонні кіоски (1241)
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
- військові інженерні споруди (2420)

х

х

х

1274.2

Будівлі міліцейських та пожежних служб

0,7

1,5

0,5

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,7

1,5

0,5

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,7

1,5

0,5

_________________

Класифікація будівель та споруд, код та назва відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 р. № 507.

Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України (значення з трьома десятковими знаками).

1 Ставки застосовуються з урахуванням підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

Додаток 1.2
до Положення про
оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 22 сесії Якимівської селищної ради
7 скликання від 25.05.2017р. № 4

                       Пільги зі сплати податку на нерухоме майно,

                       відмінне від земельної ділянки на 2018 рік,

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

8

21

2320355100

Якимівська селищна рада

Група платників, категорія/ класифікація будівель та споруд1

Розмір пільги

(у відсотках)

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління1

100

1220.3 Будівлі органів правосуддя1

100

1251 Будівлі промислові1

100

1262 Музеї та бібліотеки

100

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів1

100

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

100

1265 Зали спортивні

100

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства1

100

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності1

100

1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб

100

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів

100

____________
 

1 Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 266.4.2 Податкового кодексу України.