Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали другого пленарного засідання 24 сесії 7 скликання, запланованого на 27.07.2017р.


                                  ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                  ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

             ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                  ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 19

Від 27.07.2017р.

смт. Якимівка

Про внесення змін до рішення 19 сесії 7 скликання

від 23.02.2017р. № 18 «Про внесення доповнень до

Програми соціально-економічного та культурного

розвитку смт. Якимівка на 2017 рік».

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА :

1. Внести доповнення до рішення дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання від

23.02.2017р. № 18 «Про внесення доповнень до Програми соціально –

економічного та культурного розвитку смт. Якимівка на 2017 рік» а саме:

  • після слів «Розділ 1.6. Програми» абзац третій замінити, а саме: замість слів «облаштування автостоянки біля Якимівської центральної районної лікарні – 300 тис. грн.. з місцевих бюджетів» читати «будівництво автомобільної стоянки, прилеглої до Якимівської ЦРЛ, по вул. Центральній, 30 в смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області) – смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області) – 300 тис. грн. з місцевих бюджетів»;
  • після слів «Розділ 1.6. Програми» у другому абзаці «поточний ремонт тротуарів селища» виключити вул. Пушкіна;
  • після слів «Розділ 1.6. Програми» доповнити четвертим абзацом «капітальний ремонт тротуару по вул. Пушкіна в смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області) – 300,5 тис. грн. з місцевих бюджетів.

 

Якимівський селищний голова                                          М.І. Захаров

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар с/р

 

                                 ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

            ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                 ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 22

27.07.2017 р.

смт.Якимівка

Про затвердження Програми «Землеустрій

Якимівської селищної ради на 2017 рік».

Керуючись Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Землеустрій Якимівської селищної ради на

2017 рік».

                                                     (Додається)

 

Якимівський селищний голова                                        М.І. ЗАХАРОВ

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар с/р

 

Додаток

до рішення 24-ої сесії 7-го скликання

№ 22 від 27. 07. 2017 року

 

                                                    ПРОГРАМА

                                                   Землеустрій

                          Якимівської селищної ради на 2017 рік.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розроблена на підставі програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік, та положень Земельного законодавства України..

  1. МЕТА ПРОГРАМИ

Програма розроблена з метою планомірного розвитку інфраструктури смт. Якимівка, на підставі діючого законодавства України, з урахуванням державних програм та інтересів громади.

  1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями програми є:

3.1.раціональне використання земельних ресурсів Якимівської селищної громади згідно з діючим законодавством, за умов розвитку інфраструктури

смт. Якимівка;

3.2.втілення в життя положень Земельного Кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів України, та Наказів державного Комітету України з земельних ресурсів стосовно використання земель, оцінки земель та плати за землю;

3.3.забезпечення прав та інтересів громади з земельних питань.

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

З метою досягнення очікуваних результатів виконання програми передбачається залучення коштів Якимівського селищного бюджету згідно з переліком видатків:

Перелік видатків

направлених на виконання програми в 2017 році, які фінансуються за рахунок

коштів селищного бюджету

№ п/п

Найменування заходів

виконавець

Строк виконання

Обсяг фінансування

         
         

1

Послуги проведення робіт згідно завдань програми.

 

1-12 міс.

2017 року

2000 грн.

за рахунок заг.фонду бюджету

КФК 7310

5. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Укладення угоди з організаціями для виконання робіт .

 

 

                                          Якимівська селищна рада

                          Якимівського району Запорізької області

                       Двадцять четверта сесія сьомого скликання

                                                                 Рішення

від 27 липня 2017 року                                                      № 23

Про внесення змін до місцевого

бюджету на 2017 рік

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23,72,75,78,85 Бюджетного Кодексу України, Листа - згоди управління фінансів Якимівської районної державної адміністрації від 18.07.2017 № 02-08/292, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пунктів 1,2 Рішення Шістнадцятої сесії сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 15 «Про місцевий бюджет на 2017 рік»

        1. Визначити на 2017 рік:

- доходи місцевого бюджету у сумі 21 425 269 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 18 480 530 грн.; доходи спеціального фонду бюджету 2 944 739 грн., в тому числі доходи бюджету розвитку 924 200 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 22 441 559 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 19 280 449 грн., видатки спеціального фонду бюджету 3 161 110 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення

- профіцит селищного бюджету у сумі 216 371 грн., в тому числі загального фонду селищного бюджету 216 371 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду в сумі 1 016 290 грн., джерелом покриття якого є вільний залишок загального фонду на 01.01.2017, спеціального фонду селищного бюджету у сумі 216 371 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

       2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 19 280 449 грн. та спеціальному фонду 3 161 110 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

2. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення у сумі 1 140 571 грн.

3. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 19 577 855 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

4. Додатки № 1,2,3,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова Якимівської селищної ради                                   М.І Захаров

Підготовлено: Єманова Л.В.,заст.селищного голови з фін. питань-головний бухгалтер селищної ради.

 

 

                                       Якимівська селищна рада

                           Якимівського району Запорізької області

                         Двадцять четверта сесія сьомого скликання

                                                                       РІШЕННЯ

Від 27.07.2017                                                                       № 24

Про затвердження акту

списання основних засобів

(пам’ятник Леніну В.І.)


 
Розглянувши висновки, листи, заключення та враховуючи аварійний стан і неможливість подальшого зберігання демонтованого згідно розпорядження голови Якимівської селищної ради від 19.02.2016 № 24 пам’ятника В.І.Леніну, який був розташований до демонтажу на території парку в смт.Якимівка та після демонтажу знаходився на зберіганні на території ТОВ «Акімжилсервіс», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2007 №1314 та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» Якимівська селищна рада вирішила:

1.Затвердити акт та звіт на списання основних засобів (пам’ятник Леніну В.І.) з балансу Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області шляхом ліквідації та передачі вцілилих частин до КЗ «Якимівський районний історико-краєзнавчий музей».

2. Головному бухгалтеру Ємановій Л.В. відповідно до вимог чинного законодавства провести списання основних засобів зазначених в п. 1 цього рішення.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної політики (голова – Файденко О.М.).

 

Якимівський селищний голова                                            М.І. Захаров

Підготовлено: Тіхтілова О.В., спеціаліст 1 категорії