Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Якимівської селищної ради


Якимівська селищна рада
Якимівського району Запорізької області
Тридцять третя сесія шостого скликання

РІШЕННЯ № 10

Від 26.06.2013р.
смт. Якимівка
Про пайову участь замовників будівництва
у розвитку інженерно – транспортної та соціальної
інфраструктури Якимівської селищної ради
З метою належного утримання та розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Якимівської селищної ради, відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити:
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради (додаток 1).
1.2. Типовий договір про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради (додаток 2).
2. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, рекомендувати здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території Якимівської селищної ради, виключно при наявності довідки Якимівської селищної ради про виконання умов цього рішення.
4. Виконавчому комітету Якимівської селищної ради:
4.1. Забезпечити виконання цього рішення.
4.2. Опублікувати дане рішення та «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Якимівської селищної ради в засобах масової інформації або на офіційному сайті та дошці оголошень селищної ради.
5. Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Чишко М.Є.

Якимівський селищний голова М.Є. Чишко
ПОРЯДОК
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі
у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради
1. Загальні положення.
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Якимівської селищної ради ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.
Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – розвитку інфраструктури) території Якимівської селищної ради належить до відання Якимівської селищної ради.
Залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду селищного бюджету здійснює Якимівська селищна рада в особі Якимівського селищного голови.
1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні інфраструктури території Якимівської селищної ради. Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради полягає у перерахуванні замовником після прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію до селищного бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
1.3. Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.
У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:
- будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об’єктів будівництва;
- об’єктами будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.
Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, укладеного між ним та Якимівською селищною радою.
1.4. До пайової участі у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:
- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
- об’єктів релігійно-культового призначення.

2. Розмір пайового внеску.
2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради визначається у договорі, укладеному з Якимівською селищною радою (відповідно до встановленого Якимівською селищною радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, становить:
- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;
- 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту нежитлових будівель та споруд;
- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків;
- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту житлових будинків.
2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.
У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради, Якимівська селищна рада може прийняти рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради за рахунок пайових внесків у розвиток інфраструктури інших замовників, що мають намір підключитися до таких інженерних мереж або об’єктів та пайової участі у розвиток інфраструктури сплаченої замовниками зазначеними в п. 1.4. цього Порядку, які мають намір підключитися до таких інженерних мереж та/або об’єктів, на добровільних засадах в розмірі частки вартості будівництва інженерних мереж та/або об’єктів, яка розраховується Якимівською селищною радою, при прийнятті рішення про таке відшкодування.
При будівництві інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури кошторисна вартість яких перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку території Якимівської селищної ради функції замовника виконує Якимівська селищна рада . Порядок відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради визначається в договорі укладеному між ним та Якимівською селищною радою при такому будівництві.

3. Лист-згода замовника сплатити пайовий внесок
3.1. Лист-згода замовника сплатити пайовий внесок є обов’язковим документом при наданні вихідних даних та/або прийнятті виконавчим комітетом Якимівської селищної ради рішення про надання дозволу на проектування та будівництво, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні або власності замовника.
3.2. Листом-згодою замовник бере на себе зобов’язання в подальшому при будівництві об’єктів містобудування взяти участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селищної ради та вчасно, не пізніше ніж за 15 робочих днів до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, подати до Якимівської селищної ради звернення про укладення договору про пайову участь.
3.3. У містобудівних умовах та обмеженнях визначаються вимоги щодо пайової участі замовників у створенні інфраструктури території Якимівської селищної ради .

4. Договір про пайову участь
4.1. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Якимівською селищною радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.
У разі відсутності документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, розмір пової участі в розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради визначається відповідно до п. 2.1. цього Порядку.
4.2. Пайовий внесок сплачується на підставі Договору про пайову участь у створенні інфраструктури території Якимівської селищної ради , що укладається між замовником та Якимівською селищною радою в особі Якимівського селищного голови.
Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва.
4.3. Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів є:
- розмір пайового участі (внеску);
- терміни (графік) оплати пайового внеску;
- відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайового участі замовника у створення інфраструктури території Якимівської селищної ради.

5. Порядок сплати коштів пайової участі.
5.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати коштів пайової участі не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради зараховується до сільського бюджету на безоплатній, безповоротній основі.
5.2. У разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, Якимівська селищна рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

6. Використання пайових внесків.
6.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Якимівської селищної ради та відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради.
6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Якимівська селищна рада.
6.3. Спори, пов’язані з пайовою участю у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Якимівської селищної ради, вирішуються в судовому порядку.

Секретар селищної ради Н.С. Кузнєцова


Додаток 2
до рішення № 10
Якимівської селищної ради
від 26.06.2013р.
Договір про пайову участь у створенні інфраструктури території Якимівської селищної ради
смт. Якимівка «____»____________201_ р
Якимівська селищна рада в особі Якимівського селищного голови _____________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та ______________________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові фіз.особи або найменування юр. особи )
що діє на підставі________ (далі – Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:
І. Предмет Договору
1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Якимівської селищної ради та перерахувати до ____________________________________ (рахунок № ____________________, код ___________, МФО _________, ККД ____________, банк одержувача ___________________) (далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Якимівської селищної ради у розмірі, що дорівнює ____ % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку.
ІІ. Зобов’язання Сторін.
2.1. Замовник зобов’язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяця після прийняття об’єкту в експлуатацію, на Спеціальний рахунок з призначенням платежу: «пайова участь у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради».
2.2. За цим Договором з моменту зарахування на Спеціальний рахунок, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Якимівської селищної ради Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами сільській раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади Якимівської селищної ради.
2.3. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Якимівської селищної ради.
ІІІ. Особливі умови.
3.1. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади Якимівської селищної ради.
IV. Відповідальність Сторін.
4.1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури території Якимівської селищної ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, Якимівська селищна рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
4.2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,3 % за кожний день прострочення від суми договору.
4.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.
V. Строк дії договору
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
VІ. Інші умови.
6.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.
6.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.
6.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.
6.4. У випадку виникнення спору між Якимівською селищною радою і Замовником, що стосується виконання зобов’язань згідно з умовами цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.
6.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Якимівській селищній раді.

VIІ. Адреси та реквізити Сторін.
Якимівська селищна рада_________________________________ _________________________________ Посада, ПІБ, підпис: __________________ /______________МП Замовник___________________________________ ___________________________________ Посада, ПІБ, підпис: __________________ /________________МП