Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проекти рішень Першої сесії сьомого скликання другого пленарного засідання від 14.12.2017р.


УКРАЇНА

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

від 14 грудня 2017 року №9

смт. Якимівка

 

Про упорядкування умов оплати праці

посадових осіб та службовців

Якимівської селищної ради та її виконавчих органів

на період 2017-2018 рр.

 

На виконання ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст.41,79 Бюджетного кодексу України; п.п. 2,3,6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити розміри посадових окладів посадових осіб та службовців місцевого самоврядування – працівників Якимівської селищної ради та її виконавчих органів на рівні, передбаченому законодавством (додаток 1).

 

2. Визначити розміри доплат за ранги посадових осіб місцевого самоврядування - працівників Якимівської селищної ради та її виконавчих органів на рівні, передбаченому законодавством (додаток 2).

 

3. Надати право селищному голові у межах затвердженого радою фонду оплати праці працівників Якимівської селищної ради та її виконавчих органів:

 

3.1.Установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затвердженої цим рішенням схеми посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим рішенням, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи :

- керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років, а керівникам, працівникам і спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно – правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи – у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років;

- службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше, ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

 

д) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цим рішенням, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

 

3.2.Здійснювати преміювання посадових осіб, службовців та робітників органів місцевого самоврядування відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи, та інших надбавок, передбачених законодавством, а при наявності економії фонду оплати праці - у межах затверджених видатків на оплату праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Якимівської селищної ради.

 

3.3. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

 

3.4. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цього рішення:

 

- надбавку за вислугу років в органах місцевого самоврядування, залежно від стажу роботи у розмірах згідно з додатком 3.

- надбавку за ступінь секретності «таємно» - у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

- доплату щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

- надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10, однієї східної, угро – фінської або африканської – 15, двох та більше мов – 25 відсотків посадового окладу;

- доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

- надбавку за почесне звання «заслужений» - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

 

 

3. Виплачувати Якимівському селищному голові надбавки та доплати, передбачені законодавством:

 

3.1. Доплата за ранг посадової особи місцевого самоврядування - в розмірі залежно від встановленого рангу;

 

3.2. Надбавку за вислугу років - в розмірі залежно від стажу роботи, який дає право на одержання такої надбавки;

 

3.3. Доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук (в разі його наявності та збігу з профілем їх діяльності) - в розмірі відповідно 5 і 10 % посадового окладу;

 

3.4. Надбавку за ступінь секретності - в разі наявності допуску до державної таємниці - в розмірі залежно від рівня допуску.

 

4. Преміювання селищного голови, встановлення йому надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно до додатку 4.

 

5. Визначити, що у разі неприйняття рішення про місцевий бюджет до початку нового бюджетного періоду:

- соціальні стандарти та соціальні гарантії у поточному бюджетному періоді застосовуються у розмірах та на умовах, які діяли у грудні попереднього бюджетного періоду ;

- норми цього рішення діють до прийняття відповідного рішення на наступний бюджетний період.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансово – економічної та інвестиційної політики

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М.Громихіна