Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення №9 від25.06.2015р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П»ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

                           Р І Ш Е Н Н Я           № 9

 

від 25.06.2015                                                                             

Про оголошення конкурсу на право пасажирських

перевезень на автобусному маршруті загального

користування в режимі маршрутного таксі

 

            Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 03.12.2008 р. № 1081 (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами) від 18.02.1997 № 176, керуючись пп. 12, п.а ч. І ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А :

1. Оголосити конкурс на право здійснення перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування  в режимі маршрутного таксі.

2. Затвердити умови конкурсу (додаток № 1).

3. Затвердити склад конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника (додаток №2).

4. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу та умови конкурсу в засобах інформації.

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Якимівський селищний голова                             М.Є.Чишко

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

№ 9 від 25.06.2015р.

 

У М О В И

конкурсу на право пасажирських перевезень на автобусному маршруті загального користування  в режимі маршрутного таксі

Якимівська селищнаї рада відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 03.12.2008 р. № 1081 (із змінами), оголошує:

- конкурс з перевезення пасажирів на  автобусному маршруті загального користування ІМЕСГ-автовокзал-залізничний вокзал в режимі маршрутного таксі.

Запрошуємо юридичних та фізичних осіб, які є пасажирськими перевізниками, взяти участь у конкурсі.

Засідання конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в смтЯкимівка буде проводитись 14 серпня 2015 р. о 14-й годині у приміщенні Якимівської селищної ради за адресою: смтЯкимівка, вул.М.Патріотів,10а (каб.селищного голови).

Загальні положення

1. Ці умови розроблені відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

2. Метою проведення конкурсу є реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення виконання соціально значущих перевезень, виконання необхідних обсягів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у смтЯкимівка.

3. Об'єктом конкурсу є маршрут міського автобусного сполучення.

4. У конкурсі на визначення пасажирського Перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт".

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у смтЯкимівка, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у посвідченні відкриту категорію «Д», або «ДЕ» бути застраховані згідно з чинним законодавством.

5. До участі у конкурсі не допускається автомобільний перевізник, який:

5.1 подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

5.2 визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

5.3 не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

5.4 не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів;

5.5 має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

5.6 подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт".

6. Перевізники різних форм власності, які працюють на міських автобусних маршрутах, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані:

6.1 забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху ;

6.2 мати не менш як один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

7. Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Подання документів на конкурс

8. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу  визначається Якимівською селищною радою (далі – Організатор), виходячи з потреб населення смтЯкимівка в пасажирських перевезеннях.

9. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», і такі документи:

10.1 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

10.2 нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів;

10.3 перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажировмісності (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

10.4 копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

10.5 копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

10.6 копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

10.7 перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

10.8 анкету;

10.9 копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження Організатор.

11. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

а) Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

б) Конверт (пакет) з позначкою "N1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

в) Конверт (пакет) з позначкою "N2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

12. Усі документи претендент подає в конверті, на якому зазначає свою назву, адресу і найменування об'єкта конкурсу, з поміткою "Заява на участь у конкурсі на маршрут …", до організатора.

13. Подання документів на конкурс припиняється після закінчення терміну, визначеного в оголошенні про проведення конкурсу, і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого терміну, не приймаються.

14. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряється організатором не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення конкурсу.

Документи на конкурс від претендентів приймаються до 27 липня 2015 р. включно.

Перелік документів, бланк заяви на участь в конкурсі та додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати в Якимівській селищній раді (каб.№1; каб.№2) .

Контактні телефони: (06131) 91031, 91435, факс 91251.

Режим роботи: 8.00-17.00 (п’ятниця до 16-45); перерва 12.00-13.00. Вихідні: субота, неділя.

 

 

 

 

Секретар виконкому                     Н.М.Савенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії

№ 9 від 25.06.2015

 

 

 

СКЛАД

КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ

з визначення автомобільного перевізника

 

 

 

 

 

ЧИШКО МИХАЙЛО ЄВГЕНІЙОВИЧ – селищний голова, голова конкурсного комітету

ЗАХАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ    –    депутат селищної ради, заступник голови

                                                          конкурсного комітету

САВЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА – секретар виконкому, секретар конкурсного

                                                         комітету

Члени конкурсного комітету:

ПЕСЧАНИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ – депутат селищної ради

ІРІОГЛУ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – депутат селищної ради

ШЕРЕМЕТЬЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ – голова Якимівської ради ветеранів

БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – голова товариства інвалідів

Представник ДАІ