Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення третього пленарного засідання першої сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання від 20 грудня 2017 року


УКРАЇНА

 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

третє пленарне засідання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

20 грудня 2017 № 12

смт. Якимівка

 

 

Про фінансування видатків на оплату праці

посадових осіб та службовців, включених до структури ОТГ

до закінчення бюджетного періоду 2017 року

 

Відповідно до ч.9 ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», пункту третього частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області,

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Здійснювати фінансування видатків на оплату праці посадових осіб та службовців, включених до структури ОТГ Якимівської селищної ради до закінчення бюджетного періоду 2017 року за рахунок видатків, передбачених за КТПКВКМБ 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» Якимівської селищної ради в бюджеті 2017 року.

2. Забезпечити асигнування на оплату праці вказаних осіб в повному обсязі шляхом внесення відповідних змін до кошторисних призначень.

 

Селищний голова                    В.М.Громихіна

УКРАЇНА

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

третє пленарне засідання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 грудня 2017 року № 13

смт.Якимівка

 

Про внесення змін до місцевого

бюджету на 2017 рік

 

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23,72,75,78,85 Бюджетного Кодексу України, Листа - згоди управління фінансів Якимівської районної державної адміністрації від 18.12.2017 № 02-28/554, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до пунктів 1,2 Рішення Шістнадцятої сесії сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 15 «Про місцевий бюджет на 2017 рік»

  1. Визначити на 2017 рік:

- доходи місцевого бюджету у сумі 25 308 533 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 20 746 322 грн.; доходи спеціального фонду бюджету 4 562 211 грн., в тому числі доходи бюджету розвитку 2 541 672 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 26 318 323 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 21 249 083 грн., видатки спеціального фонду бюджету 5 069 240 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення

- профіцит селищного бюджету у сумі 507 029 грн., в тому числі загального фонду селищного бюджету 507 029 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду в сумі 1 016 290 грн., джерелом покриття якого є вільний залишок загального фонду на 01.01.2017, спеціального фонду селищного бюджету у сумі 507 029 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 21 255 583 грн. та спеціальному фонду 5 069 240 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

2. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення у сумі 3 048 701 грн.

 

3. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 22 562 562 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

4. Додатки № 1,2,3,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова Якимівської селищної ради В.М. Громихіна

 

 

 

          Додаток 6      
          до Рішення Якимівської селищної ради    
          від 20.12.2017 № 13 " Про внесення змін до  місцевого  
          бюджету на 2017 рік"    
                 
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
                грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів Основні засоби 31 000,00 100 0 31 000,00
  1010 0910 Дошкільна освiта Основні засоби 119 248,00 100 0 119 248,00
  3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Капітальний ремонт житла учаснику бойових дій 36 642,00 100 0 36 642,00
  4090 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу Основні засоби 75 700,00 100 0 75 700,00
  6051 0620 Забезпечення функціонування теплових мереж Капітальний ремонт системи теплопостачання 37 171,00 100 0 37 171,00
  6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водопровідних мереж 972 394,00 100 0 972 394,00
  6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки.  1 051 111,00 100 0 1 051 111,00
  6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція будівлі дитячого садка у багатоквартирний житлоий будинок за адресою смт.Якимівка вул.Піонерська.Будівництво автомобільної стоянки,прилеглої до Якимівської ЦРЛ,по вул.Центральній,30 в смт.Якимівка Якимівського району Запорізької області 517 825,00 100 0 517 825,00
  6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки.  47 610,00 100 0 47 610,00
  6324 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Придбання житла для дітей-сиріт 160 000,00 100 0 160 000,00
      Всього    3 048 701,00 100 0 3 048 701,00
                 
      Заступник селищного голови з фінансових питань   Л.В.Єманова