Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РІШЕННЯ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ (ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня 2018 року                               № 20                                     смт Якимівка                                                    

Про затвердження Програми фінансової 
підтримки громадської організації 
«Товариство ветеранів АТО Якимівка» на 2018 рік
              
З метою фінансової підтримки громадської організації «Товариство ветеранів АТО Якимівка», на виконання законів України «Про громадські об’єднання» від 22 березрня 2012 року № 4572-VI, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-ХІІ, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА: 
1.    Затвердити програму фінансової підтримки громадської організації «Товариство ветеранів АТО Якимівка» на 2018 рік  (додається).
2.    Фінансовому відділу Якимівської селищної ради забезпечити фінансування Програми за умови наявності вільних коштів.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.

Селищний голова                                                                 В.М. Громихіна

Забара М.С. 9-12-51


ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                              
Програма
фінансової підтримки громадської організації 
«Товариство ветеранів АТО Якимівка» на 2018 рік

1. Паспорт Програми

1.    Ініціатор розроблення програми    Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації 
2.    Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми    Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання громадян», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
3.    Розробник програми    Управління  соціального   захисту   населення районної державної адміністрації
4.    Співрозробники програми    Управління фінансів районної державної адміністрації, громадська організація «Товариство ветеранів АТО Якимівка»
5.    Відповідальний виконавець програми    громадська організація «Товариство ветеранів АТО Якимівка»
6.    Учасники програми

    Управління соціального захисту населення, управління фінансів районної державної адміністрації, громадська організація «товариство ветеранів АТО Якимівка»
7.    Термін реалізації програми    2018 рік
8.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)    Районний бюджет 
9.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:    139,00 тис. грн.
9.1.    коштів місцевих бюджетів
в т.ч.:
- районного;
- Якимівської селищної ради (ОТГ);
- Кирилівської селищної ради (ОТГ);
- Новоданилівської сільської ради    139,00 тис. грн.

40,00 тис. грн.
69,00 тис. грн.

22,00 тис. грн.

8,00 тис. грн.
9.2.    Коштів інших джерел    -

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

          Громадська організація «Товариство ветеранів АТО Якимівка» надає підтримку, сприяє соціальній, інформаційній, правовій та іншим видам допомоги ветеранам АТО та членам їх сімей, підтримує та реалізує заходи, направлені на соціальну реабілітацію членів організації, сприяє в захисті прав і законних інтересів, надає підтримку у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суспільно-політичними організаціями, забезпечує активну участь членів організації у військово-патріотичному вихованні молоді, підвищенні в суспільстві престижу служби у Збройних Силах, організує самостійно, а також бере участь у проведенні урочистих заходів, пов’язаних з вшануванням воїнів Антитерористичної Операції на сході України та інших запланованих свят. 
          Для здійснення діяльності громадської організації виділено приміщення. Стаття 20 Закону України «Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту» передбачає звільнення від  плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання, телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають. Тобто, плата за комунальні послуги має бути здійснена за рахунок коштів місцевих бюджетів, у нашому випадку – за рахунок коштів районного бюджету.
          Керівництво та актив громадської організації працюють на громадських засадах, не отримуючи за свою працю ніякої винагороди. Для стимулювання ефективної роботи необхідно передбачити видатки на надання матеріальної винагороди членам організації.
          Діяльність громадської організації передбачає надання допомоги  учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей щодо виходу зі складних життєвих обставин. Нерідко для вирішення складних питань, які не підпадають під дію будь-яких законодавчих актів, потрібно надання матеріальної допомоги.

3. Визначення мети програми

          Метою програми є фінансування заходів, які здійснює громадська організація у своїй діяльності щодо проведення заходів до державних свят України, надання послуг у вирішенні складних питань соціального захисту ветеранів антитерористичної операції, які не завжди можливо вирішити в межах чинного законодавства, надання допомоги членам організації, яки опинились у складних життєвих обставинах, виплата матеріальної винагороди членам організації за активну діяльність, оплата комунальних послуг для функціонування приміщення, в якому розташована громадська організація.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

          Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок громадської організації для подальшого їх використання на здійснення уставної діяльності, проведення заходів до державних свят України, надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей і виплату винагороди членам громадської організації за активну роботу. Крім цього, за рахунок коштів Програми планується здійснення комунальних платежів для нормального функціонування приміщення, в якому розташована громадська організація.
          Заходи Програми планується здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів Якимівської та Кирилівської селищних рад і Новоданилівської сільської ради. 
          Програма розрахована на 2018 рік.

Ресурсне забезпечення програми
                                                                                    
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми    Усього витрат на виконання програми (тис. грн.)
    
Проведення заходів до державних свят України    10,00
Виплата матеріальної винагороди членам громадської організації за активну діяльність    92,00
Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, які опинились у складних життєвих обставинах    20,00
Оплата за користування комунальними послугами в приміщенні, де розташована громадська організація    6,00
Ремонт і придбання оргтехніки, придбання канцелярських товарів     11,00
Обсяг ресурсів (тис. грн.) усього, у тому числі:    139,00
Районний  бюджет    40,00
Бюджет Якимівської селищної ради (ОТГ)    69,00
Бюджет Кирилівської селищної ради (ОТГ)    22,00
Бюджет Новоданилівської сільської ради    8,00
інші    -


5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

          Основними завданнями Програми є ресурсне забезпечення заходів, які здійснює громадська організація: здійснення уставної діяльності, проведення заходів до державних свят України,  виплата матеріальної винагороди членам громадської організації за активну діяльність, надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснення оплати за користування комунальними послугами в приміщенні, де розташована громадська організація.
          Здійснення заходів Програми надасть громадській організації можливість належної організації та проведення своєї статутної діяльності.


6. Напрями діяльності та заходи Програми


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)    Перелік заходів програми    Термін виконання заходу    Виконавці    Джерела фінансування    Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:    Очікуваний результат

Фінансування заходів Програми    1) проведення заходів до державних свят України
2) виплата матеріальної винагороди
3) виплата матеріальної допомоги ветеранам АТО та членам їх сімей
4) оплата за користування комунальними послугами
5) ремонт і придбання оргтехніки, придбання канцелярська товарів     2018 рік    УСЗН, громадська організація «Товариство ветеранів АТО Якимівка»    Районний бюджет    1) 10,00


2) 92,00


3) 20,00


4) 6,00


5) 11,00    Здійснення статутної діяльності


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

          Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
          Інформацію про хід та результати виконання заходів Програми громадська організація «Товариство ветеранів АТО Якимівка» подає  до 20 січня 2019 року Якимівській районній раді.

Пояснювальна записка
до Програми фінансової підтримки громадської організації 
«Товариство ветеранів АТО Якимівка» на 2018 рік

          Громадська організація «Товариство ветеранів АТО Якимівка» надає підтримку, сприяє соціальній, інформаційній, правовій та іншим видам допомоги ветеранам АТО та членам їх сімей, підтримує та реалізує заходи, направлені на соціальну реабілітацію членів організації, сприяє в захисті прав і законних інтересів, надає підтримку у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суспільно-політичними організаціями, забезпечує активу участь членів організації у військово-патріотичному вихованні молоді, підвищенні в суспільстві престижу служби у Збройних Силах, організує самостійно, а також бере участь у проведенні урочистих заходів, пов’язаних з вшануванням воїнів Антитерористичної Операції на сході України та інших запланованих свят. 
          Для здійснення діяльності громадської організації виділено приміщення. Стаття 20 Закону України «Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту» передбачає звільнення від  плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання, телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають. Тобто, плата за комунальні послуги має бути здійснена за рахунок коштів місцевих бюджетів, у нашому випадку – за рахунок коштів районного бюджету.
          Керівництво та актив громадської організації працюють на громадських засадах, не отримуючи за свою працю ніякої винагороди. Для стимулювання ефективної роботи необхідно передбачити видатки на надання матеріальної винагороди членам організації.
          Діяльність громадської організації передбачає надання допомоги  учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей щодо виходу зі складних життєвих обставин. Нерідко для вирішення складних питань, які не підпадають під дію будь-яких законодавчих актів, потрібно надання матеріальної допомоги.
          Реалізація Програми надасть змогу безперешкодного здійснення статутної діяльності громадської організації «Товариство ветеранів АТО Якимівка».

Заступник начальника управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації                                                                   В.А. Косс


Аркуш погодження 
проекту рішення районної ради

Про затвердження Програми 
фінансової підтримки громадської організації
«Товариство ветеранів АТО Якимівка» на 2018 рік
(найменування)

        
Підпис    
дата
Прізвище, ініціали    Посада        
Горбань В.О.    Перший заступник голови районної державної адміністрації        
Ніконоров К.Б.    Заступник голови районної ради        
Сєводнєв В.П.    Заступник голови Якимівської районної державної адміністрації         
Драчук О.І.    Начальник управління фінансів Якимівської районної державної адміністрації        
Корольова Г.Д.    Т.в.о. начальника управління соціального захисту населення Якимівської районної державної адміністрації        
Юферов Д.В.    Керівник громадської організації «Товариство ветеранів АТО Якимівка»