Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДО ВІДОМА


АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки з Реєстру документів дозвільного характеру
(назва адміністративної послуги)
Дозвільний центр Якимівської РДА
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення Центр надання адміністративних послуг Якимівської районної державної адміністрації
1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги 72503, Запорізька область, Якимівський район, смт. Якимівка, вул.. Жовтнева, 6
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги понеділок – четвер: з 8.00 – 17.00 годинип'ятниця: з 8.00 – 15.45 годиниобідня перерва: з 12.00 до 12.45 годининеробочі дні – вихідні та святкові дні.
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України 1. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 06.09.2005р. №2806-ІV;2. «Про адміністративні послуги», від 06.09.2012 р. № 5203-VI3. «Про перелік документів дозвільного характеру»;4. «Про безпечність та якість харчових продуктів», ст.. 22,23;5. «Про ветеринарну медицину», ст.. 38, 50-53;6. «Про карантин рослин», ст.. 8, 29, 46;7. «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 34, 35, 37;8. «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини», ст.. 1, 6, 10, 18, 22-26;9. «Про пожежну безпеку», ст.. 1010. «Про місцеве самоврядування в Україні», 21.05.1997р. № 280/97-ВР;
5. Акти Кабінету Міністрів України 1. «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2099 №526;2. «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» від 12.05.2007 № 712;3. «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залучення тварин» від 22.12.2010 р. № 1175;4. «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу» від 05.11.2008 р. № 978;3. «Про деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» від 12.05.2007 № 705 п. 19-22;4. «Порядок виконання будівельних робіт», п. 17 від 13.04.2011 №466;5. «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» від 13.04.2011 № 461, п 3, 22;6. «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» від 12.05.2007 р. № 712;7. «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень» від 14.02.2001 р. № 150;
6. Акти центральних органів виконавчої влади 1. Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації під карантинних матеріалів, затверджені наказом Мінагрополітики від 23.08.2005 № 414, розділ 4;2. «Положення про інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області» затверджене наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції від 02.06.2011 р. № 22, п. 3,4 ;3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів» затверджене 24.01.2008 р. №25;4.Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» від 11.05.2006 р. № 278.
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Здійснення ведення господарської діяльності
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1.заява; 2. документи, які підтверджують внесення плати за видачу довідки з Реєстру документів дозвільного характеру.
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява та документи подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Також, заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи підлягає нотаріальному посвідченню.Державний адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, встановленим уповноваженим органом.Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Платно
У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 06.09.2005р. №2806-ІV;
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Два мінімальних неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати ---
12. Строк надання адміністративної послуги 30 календарних днів
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;2. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;3. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.
14. Результат надання адміністративної послуги Отримання документу дозвільного характеру
15. Способи отримання відповіді (результату) Видача заявнику адміністративної послуги документа дозвільного характеру або обґрунтованої відмови особисто.
16. Примітка