Головне меню

Авторизація


Архів записів

Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ


Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Якимівської селищної ради

«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються

Комунальним підприємством „Якимівська спеціалізована ритуальна служба”

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09. 2003 р. № 1160-IV із змінами, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03. 2004 р. № 308, підготовлений з метою приведення тарифів на окремі види ритуальних послуг у відповідність до законодавчої бази та економічних умов.

Назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Якимівської селищної ради «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП „Якимівська спеціалізована ритуальна служба”.

Регуляторний орган: виконавчий комітет Якимівської селищної ради.

Розробник документа: Комунальне підприємство „Якимівська спеціалізована ритуальна служба”.

1. Визначення проблеми, що пропонується вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, нижче вказаних груп, а саме:

- органу місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів і здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

- споживачів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг в частині приведення вартості вказаних послуг до вимог чинного законодавства України;

- комунального підприємства „Якимівська спеціалізована ритуальна служба” в частині надання послуг, які передбачені Необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №193, та рішенням виконавчого комітету Якимівської селищної ради «Про передачу кладовищ, що перебувають в комунальній власності територіальної громади смт.Якимівка, на обслуговування КП „Якимівська спеціалізована ритуальна служба” від 27.10.2011 року № 2.

2. Визначення цілей регулювання.

Проект даного регуляторного акта розроблений з метою:

- гарантування належного поховання померлих шляхом, своєчасного й у повному обсязі, надання ритуальних послуг у відповідності до Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №193 за тарифами, розрахованими згідно Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, що затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №194;

- забезпечення стабільної діяльності КП „Якимівська спеціалізована ритуальна служба” в частині надання ритуальних послуг;

- правове регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акта, шляхом формування цінової політики;

- впровадження регуляторної політики в сфері надання ритуальних послуг відповідно до Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №193;

- інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується ухвалення даного рішення.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг вибраного способу.

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

 

недотримання вимог:

- „Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності” затверджених наказом від 03.03.2009р. № 52;

- „Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності „ від 19.11.2003р. №194.

Обраний спосіб регулювання

дотримання вимог:

- „Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності” затверджених наказом від 03.03.2009р. № 52;

- „Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності „ від 19.11.2003р. №194.

Регламентація відносин комунального підприємства з суб’єктами господарювання.

 

4. Механізми й заходи впровадження регуляторного акта.

Для розв’язання проблеми пропонується виконавчому комітету Якимівської селищної ради прийняти рішення ,,Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП „Якимівська спеціалізована ритуальна служба”:

  • встановлення тарифів на ритуальні послуги відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, які надає КП „Якимівська спеціалізова ритуальна служба” ;
  • надання якісних ритуальних послуг по тарифах, розрахованих відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №194, та „Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності” затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009р. № 52;
  • зобов’язання суб’єктів господарювання, які виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг, укладати з КП „Якимівська спеціалізова ритуальна служба” договір про надання ритуальних послуг згідно з вимогами п. 8 Типового Положення про ритуальну службу в Україні, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193 та ст. 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 року № 1102-IV з відповідними змінами та доповненнями;
  • заборона в’їзду на територію кладовищ з метою надання будь-яких ритуальних послуг суб’єктам господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, без наявності укладеного з КП „Якимівська спеціалізова ритуальна служба” договору про надання ритуальних послуг.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у випадку прийняття запропонованого регуляторного акта.

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення пропонується встановити визначену вартість ритуальних послуг з метою дотримання вимог Закону України ,,Про поховання та похоронну справу” від 10.07.2003р. №1102-IV, враховуючи економічно обґрунтовані витрати підприємства.

  1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Основною метою прийняття регуляторного акта є встановлення економічно обгрунтованих тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг для підприємства, відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №194.

Встановлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені Необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №193

7. Визначення показників результативності регуляторного акта.

- забезпечення своєчасного й у повному обсязі надання ритуальних послуг;

- кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг;

- кількість скарг на осіб, які взяли на себе зобов'язання поховати померлого, на якість наданих ритуальних послуг;

- виконання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003р. №1102-IV;

- встановлення тарифів на ритуальні послуги, які передбачені Необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №193, та відповідно до Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009р. № 52.

8. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Запропонований регуляторний акт впроваджується на невизначений термін, поки зміни в законодавстві або інші причини не викличуть необхідності в прийнятті нового рішення.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у випадку його прийняття.

Базове відстеження – проведено під час розробки проекту; повторне – буде проведене через рік після прийняття регуляторного акта; періодичні дослідження – кожен рік після повторного відстеження.

10. Базове відстеження результативності регуляторного акта.

Цілі прийняття акта:

Виконання наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009 року №52 «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності».

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги відповідно до встановленого Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №193, та Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального

переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р.

Методи отримання результатів відстеження:

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використані статистичні дані з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

Базове дослідження - населення, яке буде отримувати послуги з організації поховань та видачі свідоцтва про поховання і оплачувати їх вартість по пропонованих тарифах в залежності від фактично наданих послуг протягом 3-х місяців після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне дослідження - населення, яке буде отримувати послуги з організації поховань та видачі свідоцтва про поховання і оплачувати їх вартість за пропонованими тарифами через рік з дня набрання чинності цього акту.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

11. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Встановлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені Необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 та виконання Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009 року №52 «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності». Крім того приведення тарифів на ритуальні послуги відповідно до фактичних економічно обґрунтованих витрат приведе до повної їх окупності, адже відшкодування збитковості даних тарифів не передбачено чинним законодавством.

Виконком Якимівської селищної ради