Головне меню

Авторизація


Архів записів

Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Доповнення до переліку адміністративних послуг


У К Р А Ї Н А

 

ЯКИМІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівський район  Запорізької області

72503  смт.Якимівка, вул.М.Патріотів,10А, тел.(06131) 9-12-51

ел.адреса: akimovka-ps@ukr.net

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

селищного голови

 

від 07 квітня 2016 р.                                                                                                  № 46

Про доповнення переліку адміністративних послуг,

що надаються  Якимівською селищною радою

та її виконавчим комітетом

 

 

 

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016р. №207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», Законом України «Про адміністративні послуги» , з метою поліпшення умов реалізації конституційних  прав, свобод і законних інтересів  фізичних та юридичних осіб  у сфері  надання  адміністративних послуг, запобігання проявам  корупції  під час надання  адміністративних ( державних ) послуг:

 

  1. Доповнити перелік надання адміністративних послуг, що надаються  Якимівською селищною радою та її виконавчим комітетом під час здійснення  власних( самоврядних ) та делегованих повноважень, затверджений розпорядженням селищного голови від 21.05.2013р. №47, послугою з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування.
  2. Затвердити Інформаційну картку №5 «Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування».

 

 

Якимівський селищний голова                                       М.І.Захаров

 

 

 

Інформаційна картка № 5

 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження виконавчого органу місцевого самоврядування

72503 вул.М.Патріотів,10а ,смт.Якимівка

Якимівського району  Запорізької області

 

2.

Інформація щодо режиму роботи виконавчого органу місцевого самоврядування

пн.-чт. з 08.30-17.00 год., обідня перерва  з 12.00 до 13.00 год.

пт. з 08.30-12.00 год.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.(06131) 91031, факс 91251 Е-mail:akimovka-ps@ukr.net

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» 

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» 

Закон України «Про адміністративні послуги»

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Міністрів України

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» 

 

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження селищного голови від 23.02.2016 №25 «Про призначення відповідальної особи за здійснення реєстрації,зняття з реєстрації місця проживання особи на території смт.Якимівка»

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

        Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою. 

 

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:        1. Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;     

   2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні); 

        3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)    

   4. Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);  

      5. Документи, що підтверджують:        право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за

згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного

представника/представників);    

    право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою. згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

        проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);   

      6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);    

     7. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).  

          У разі подання заяви представником особи  додатково подаються:   документ, що посвідчує особу представника;         документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).          Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за

згодою інших законних представників.           У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). 

         Зняття з реєстрації місця проживання          Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання.           У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі: рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; свідоцтва про смерть; повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку; інших документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію

та посвідки на постійне проживання в Україні); підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту); підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).  Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.            Зняття з реєстрації місця проживання дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.   Разом із заявою особа подає: документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження; квитанцію про сплату адміністративного збору; військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).  У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами). Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.  У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

          Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до органу реєстрації (у тому числі до центру надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю. 

 

10.

Платність  надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; 

          Закон України «Про надання адміністративних послуг». 

 

10.2.

Розмір та порядок внесення плати  адміністративну послугу

 За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

 у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.  

       У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

 

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Якимівська селищна рада 22012000

р/р №33218879729017, банк УДКС  у Якимівському районі

 МФО 813015

ОКПО 37997243  

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;           2. Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;          3. Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.          Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику. 

13.

Результат надання адміністративної послуги

  Внесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі — документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування — до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання). Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації

місця проживання вносяться до паспорта громадянина України: у вигляді книжечки (зразка 1993 року) — шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з  додатком 1, або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2; у формі картки (зразка 2015 року) — шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстр).  У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.       

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до органу реєстрації (у тому числі до центру надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю.

16.

Примітка

У разі проживання особи без реєстрації місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція – попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень покладено на виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.  

Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг 

           

 

 

 

 

Спеціаліст І категорії               Павлова Ю.А.