Головне меню

Авторизація


Архів записів

Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

КОНКУРС


Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень

архівного відділу

1. Основні положення Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"?

2. Що таке Національний архівний фонд? (ст. 1 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

3. Що таке унікальний документ Національного архівного фонду? (ст. 1 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

4. Що таке архівна справа? (ст. 1 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

5. Що означає таємний архів? (ст. 1 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

6. Що таке архівна довідка? (ст. 1 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

7. Які документи є власністю держави? (ст. 8 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

8. Ким проводиться вилучення документа із Національного архівного фонду? (ст. 8 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

9. Що повинні знати особи, які користуються архівними документами, або які беруть документи у тимчасове користування? (ст. 9 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

10. Хто позбавляє права власності на документи і по якій причині? (ст. 11 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

11. Які документи подають особи в архів, які користуються архівними документами? (ст. 15 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

12. До яких документів обмежується доступ? (ст. 16 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

13. Як проводиться експертиза цінності документів? (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1998 р. №2086 "Про затвердження Типового положення про архівний відділ райдержадміністрації")

14. Як проводиться удосконалення фонду? (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1998 р. №2086 "Про затвердження Типового положення про архівний відділ райдержадміністрації")

15. За рахунок яких коштів утримується госпгрупа? (ст. 35 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи")

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень

відділу економічного розвитку та інвестицій

1. Мета та основні напрями державної підтримки малого підприємництва. (Закон України « Про державну підтримку малого підприємництва статті 4,5)

2. Програми підтримки малого підприємництва. Національна Програма сприяння розвитку малого підприємництва (Закон України « Про державну підтримку малого підприємництва статті 7,8)

3. Мета, основні завдання та напрями Національної Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. ( Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні п. ІІ, ІІІ).

4. Принципи та види зовнішньоекономічної діяльності (Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» розділ 1 статті 2,4)

5. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. (Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» розділ 2 статті 7,8)

6. Права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності (Закон України «Про інвестиційну діяльність» розділ 2 статті 7,8)

7. Цілі, форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності та захист інвестицій. (Закон України «Про інвестиційну діяльність» розділ 3 статті 7,8; розділ 4 статті 18,19)

8. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб’єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України (Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» розділ 4 статті 28-31)

9. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Підготовка аналізу регуляторного акту та оприлюднення даного проекту. ( Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розділ 1 статті 7,8,9)

10. Відстеження результативності регуляторних актів. Офіційне оприлюднення регуляторних актів та способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності. ( Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розділ 1 статті 10,12,13)

11. Повноваження спеціально уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики ( Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розділ 5 статті 30)

12. Здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування ( ст.ст. 31-38 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»)

 

Питання на перевірку знань з питань,що стосуються роботи у відділі ЖКГ, транспорту та благоустрою

 1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг таття 2 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).
 2. Громадські слухання та громадський контроль у сфері житлово-комунальних послуг таття 11 ЗУ Про житлово-комунальні послуги»)
 3. Класифікація житлово-комунальних послуг таття 12 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»)
 4. Обов’язковість дотримання вимог містобудівної документації (стаття 5 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 5. Призначення благоустрою населених пунктів.
 6. Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій (в тому числі прилеглий до залізничних колій, зупинок гр. транспорту, котелень, теплових пунктів, гаражів, підземних пішохідних переходів).
 7. Система благоустрою населених пунктів.
 8. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.
 9. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів.
 10. Об’єкти благоустрою населених пунктів.
 11. Правила благоустрою території населеного пункту.
 12. Утримання об’єктів благоустрою населених пунктів.
 13. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів.
 14. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою населених пунктів.
 15. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів.

 

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень

відділу організаційно-кадрової та загальної роботи

 1. Як здійснюється приймання документів (інструкція з діловодства)
 2. Як здійснюється і попередній розгляд документів (інструкція з діловодства)
 3. Як проводиться реєстрація документів (інструкція з діловодства)
 4. Який порядок оформлення документів (інструкція з діловодства)
 5. Правила адресування документів (інструкція з діловодства)
 6. Датування та індексація документів (інструкція з діловодства)
 7. Порядок погодження та засвідчення документів (інструкція з діловодства)
 8. Порядок оформлення копій документів (інструкція з діловодства)
 9. Порядок підготовки та оформлення розпоряджень селищного голови (інструкція з діловодства)
 10. Порядок оформлення та відправлення вихідної документації (інструкція з діловодства)
 11. Складання номенклатури справ (інструкція з діловодства)
 12. Порядок формування справ (інструкція з діловодства)
 13. Порядок розгляду заяв і скарг (розділ ІІ Закону України «Про звернення громадян»).
 14. Терміни розгляду заяв і скарг (ст.20 Закону України «Про звернення громадян»).
 15. Вимоги до звернення (ст.5 Закону України «Про звернення громадян»).
 16. Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування (ст. 15 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування).
 17. Строки випробування при прийнятті на роботу (стаття 27 КЗпП України).
 18. Підстави припинення трудового договору (стаття 36 КЗпП України).
 19. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (стаття 38 КЗпП України).
 20. Стягнення за порушення трудової дисципліни (стаття 147 КЗпП України).Порядок застосування дисциплінарного стягнення (стаття 149).

 

Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу містобудування та архітектури

 

1. По яких об’єктах і спорудах проектна документація закладається до

 

страхового фонду документації України.

2. Які правила забудови територій.

3. Які основні вимоги щодо оформлення дозволів на будівництво об’єктів

містобудування.

4. Як видається дозвіл на виконання будівельних робіт.

5. Як здійснюється оформлення акту про прийняття в експлуатацію об’єктів.

6. Як здійснюється контроль за плануванням, забудовою та іншим

використанням територій.

7. Які основні вимоги прийняття в експлуатацію об’єктів.

8. За які правопорушення під час планування, забудови та іншого

використання територій встановлена відповідальність.

9. Які основні вимоги до містобудівної діяльності.

10. Які обов’язки замовників та підрядників

11. Що належить до компетенції органу місцевого самоврядування в сфері

містобудування.

12. Що належить до об’єктів та суб’єктів авторського права в галузі

архітектури.

13. Як здійснюється реалізація містобудівної документації.

14. Що належить до містобудівної документації.

15. Що належить до вихідних даних на проектування.

16. Який порядок розроблення та затвердження проектів.

17. Які функції державного архітектурно-будівельного контролю.

18. Що належить до архітектурно-технічного паспорту об’єкта архітектури.

19. Які головні напрями містобудівної діяльності.

20. Як здійснюється визначення територій на використання земель для

містобудівних потреб.

21. Який порядок здійснення архітектурної діяльності.

22. Як здійснюється містобудівний кадастр населених пунктів.

23. Що визначає проект забудови території.

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень відділу бухгалтерського обліку та звітності

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

5. Облікові регістри та первинні документи бухгалтерського обліку. Вимоги до порядку їх складання.

6. Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утри­мання державної установи та штатного розпису.

7. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

8. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомоги.

9. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ, згідно з яким вона нараховується.

10. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

11. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, обліку касових та банківських операцій, обліку товарно-ма­теріальних цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна.

12. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

13. Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіре­ностей на одержання матеріальних цінностей.

14. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

15. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

16. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

17. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 

Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників фінансового відділу (Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про звернення громадян“, Закон України „Про доступ до публічної інформації“, Закон України „Про інформацію“)

1. Визначення терміну „бюджет“ (стаття 2 Бюджетного Кодексу України).

2. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу України).

3. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

4. Структура місцевих бюджетів (стаття 63 Бюджетного кодексу України)

5. Склад доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад (стаття 64 Бюджетного кодексу України).

6. Виконання місцевих бюджетів (стаття 78 Бюджетного кодексу України).

7. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин (стаття 81 Бюджетного кодексу України).

8. Видатки, що здійснюються з бюджетів об’єднаних територіальних громад (стаття 89 Бюджетного кодексу України).

9. Види міжбюджетних трансфертів (стаття 96 Бюджетного кодексу України).

10. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (стаття 101 Бюджетного кодексу України).

11. Порушення бюджетного законодавства (стаття 116 Бюджетного кодексу України).

12. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (стаття 117 Бюджетного кодексу України).

13. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119 Бюджетного кодексу України).

14. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (стаття 91 Бюджетного кодексу України).

15. Резервний фонд бюджету (стаття 24 Бюджетного кодексу України).

16. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).

17. Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України „Про звернення громадян“).

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень відділу

державної реєстрації

1.Нормативно-правові документи, якими регламентується реєстрація місця проживання.

 

2. Документи, до яких вносяться відомості про місце проживання (п.9 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

3. Доступ до реєстрів територіальних громад (п.32 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

4. Документи, що подаються для реєстрації місця проживання особи(п.18 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

5. Реєстрація місця проживання новонароджених дітей (п.п.5,8,20,21,23 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

6. Загальні засади зняття з реєстрації місця проживання (п.26 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

7.Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи (п.п. 28, 29 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

8. Документи, що подаються для зняття з реєстрації місця проживання (п .26 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

9. Накладання адміністративного стягнення на особу, яка надала недійсний паспорт громадянина України (ст. 197 Кодекс України про адміністративні правопорушення).

10. Накладання адміністративного стягнення за умисне зіпсуття паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату (ст. 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

11. Підстави для відмови з реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання(п.11 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

12. Завдання і функції державного реєстратора (ст.6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»).

13. Поняття «Єдиний державний реєстр» (ст.ст.1,16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»).

14. Реєстраційні процедури (ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»).

15. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»)

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень

відділу культури і туризму

 

1.Визначення поняття культура, заклад культури, працівник культури (стаття 1 Закону України «Про культуру»).

2. Сфери діяльності культури, які регулюються Законодавством України про культуру (стаття 2 Закону України «Про культуру»).

3. Основні засади державної політики у сфері культури (стаття 3 Закону України «Про культуру»).

 1. Права громадян у сфері культури (стаття 6 Закону України «Про культуру»).

5. Види і субєкти діяльності у сфері культури (стаття 12 Закону України «Про культуру»).

6. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ. (стаття 16 Закону України «Про культуру»).

7. Професійна та творча діяльність. Сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля громадян (стаття 17, 18 Закону України «Про культуру»).

8. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури (стаття 19 Закону України «Про культуру»).

9. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури (стаття 21 Закону України «Про культуру»).

10. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури (стаття 22 Закону України «Про культуру»).

11. Відповідальність за порушення законодавства про культуру (стаття 35 Закону України «Про культуру»).

12. Які відносини регулює закон «Про охорону культурної спадщини» та з якою метою? Визначення термінів «культурна спадщина», об`єкт культурної спадщини, пам`ятка культурної спадщини, охорона культурної спадщини (стаття 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

13. Порядок надання дозволів, погоджень і висновків органами охорони культурної спадщини (стаття 6-1 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

14. Статус територій, пов’язаних з охороною культурної спадщини. Захист об`єктів культурної спадщини. (стаття 34, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

15. Обов’язки бібліотек з обслуговування користувачів. (наказ міністерства культури і мистецтв України 05.05.1999 № 275, «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами).