Головне меню

Авторизація


Архів записів

Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали засідання виконкому, запланованого на 15.11.2017р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання виконкому

від 15 листопада 2017р.

 

1. Про роботу опікунської ради при виконкомі селищної ради в 2017 році.

Доповідач: Кузнєцова Н.С., голова опікунської ради.

2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Якимівській селищній

раді в 2017 році.

Доповідач: Савенко Н.М., секретар виконкому.

3. Про звіт керівника КП «Якимівська спеціалізована ритуальна служба» про

роботу в 2017 році.

Доповідач: Салгалова Н.А., директор КП «Якимівська спеціалізована

ритуальна служба».

4. Про розгляд листа ПП «Аскон».

5. Про звільнення від батьківської плати.

Доповідач: Савенко Н.М., секретар виконкому.

ПРИМІТКА: порядок денний може доповнюватись при надходженні заяв та листів.

 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2017р.                                           №

Про роботу опікунської ради при

виконкомі селищної ради у 2017 році

 

Заслухавши інформацію секретаря селищної ради, голови опікунської ради при виконкомі селищної ради Кузнєцової Н.С. про роботу опікунської ради при виконкомі селищної ради у 2017 році, Якимівська селищна рада зазначає наступне. У своїй роботі опікунська рада керується Цивільним та Сімейним кодексами України, підпунктом 4 пункту «б» частини першої ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рада відповідно до покладених на неї завдань надавала пропозиції щодо доцільності призначення опікунів чи піклувальників над особами, визнаними судом недієздатними або обмежено дієздатними; вживала заходів щодо захисту особистих житлових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням; розглядала питання щодо встановлення днів і годин побачень з малолітніми дітьми та інше.

За час роботи опікунської ради проведено __ засідань. Всі вони оформлені відповідними протоколами, рішення опікунської ради враховані при ухваленні рішень виконавчого комітету з питань опіки та піклування.

На підставі вищенаведеного, керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИВ :

1. Інформацію голови опікунської ради Кузнєцової Н.С. взяти до відома.

2. Роботу опікунської ради в 2017 році визнати задовільною.

3. Опікунській раді ( голова Кузнєцова Н.С.):

- ввести в практику роботи заслуховування звітів опікунів про виконання покладених на них обов’язків, а також щорічне подання ними звітів про свою діяльність щодо захисту прав та інтересів підопічних;

- приділяти більше уваги обстеженню та наданню допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, залучати до співпраці депутатів селищної ради, членів виконавчого комітету;

- своєчасно, у встановленні чинним законодавством терміни, повідомляти службі у справах дітей про факти залишення дітей без піклування батьків або осіб, що їх заміняють.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.

 

 

Якимівський селищний голова                               М.І. Захаров

 

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар ради

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2017 р.                                                 №

Про підсумки розгляду звернень

громадян у Якимівській селищній

раді в 2017 р.

 

Заслухавши інформацію секретаря виконкому Савенко Н.М. про підсумки розгляду звернень громадян у 2017 році, виконавчий комітет Якимівської селищної ради зазначає, що робота в цьому напрямку велась відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”.

Враховуючи, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових осіб, керуючись підпунктом 1 пункту «б» частини 1 статті 38 , статтею 52, частиною 6 статті 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», виконавчий комітет Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

 

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію секретаря виконкому селищної ради Савенко Н.М. про підсумки розгляду звернень громадян у 2017 році взяти до відома.

2. Роботу працівників апарату селищної ради щодо розгляду звернень громадян у 2017 році визнати задовільною.

3. Секретарю виконкому Савенко Н.М.:

1.1. Забезпечити виконання вимог Закону України «Про звернення громадян»;

1.2.Двічі на рік аналізувати стан роботи про дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян посадовими особами селищної ради;

1.3.Постійно вживати дієвих заходів щодо упорядкування роботи зі зверненнями громадян в апараті селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства;
1.4.Забезпечувати особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, учасники бойових дій, інваліди та інші непрацездатні особи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту і підтримки.

4.Відповідальним працівникам селищної ради за напрямками роботи забезпечувати об’єктивний та всебічний розгляд звернень громадян, порушених у них питань та оперативне їх вирішення, надання в установлені законом терміни відповідей заявникам за результатами їх розгляду, не допускати проявів формалізму та неякісного відпрацювання відповідей.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову.

 

Селищний голова                                               М.І.Захаров

 

Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2017р.                                                  №

Про звіт керівника КП «Якимівська

спеціалізована ритуальна служба»

про роботу в 2017 році

 

Заслухавши звіт керівника КП «Якимівська спеціалізована ритуальна служба» Салгалової Н.А. про роботу підприємствав 2017 році, керуючись пп. 3 пункту «а» ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И В :

  1. Інформацію керівника КП «Якимівська спеціалізована ритуальна служба» Салгалової Н.А. про роботу підприємства в 2017 році взяти до відома.
  2. Керівнику КП «Якимівська спеціалізована ритуальна служба» підготувати заходи на 2018 рік щодо впорядкування кладовищ селища і надати на затвердження селищному голові.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

Селищний голова                                              М.І.Захаров

 

Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому