Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проекти рішень третьої сесії сьомого скликання


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 лютого 2018 року                     №  78                                    смт Якимівка                                                    

Про затвердження Програми 
соціально-економічного та культурного
розвитку Якимівської селищної ради на 2018 рік

   Відповідно до  пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
    смт. Якимівка на 2017 рік (додається).
2. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити виконання     вищезазначеної Програми.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                                 В.М. Громихіна

Єманова Л.В. 9-12-51

Затверджено
рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання
від 23.02.2018 № _

П Р О Г Р А М А
соціально-економічного та культурного розвитку території
Якимівської селищної ради
на 2018 рік
 
 
ЗМІСТ
Вступ
І. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку території Якимівської селищної ради.
ІІ. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку території Якимівської селищної ради.
2.1. Розвиток економічного потенціалу території Якимівської селищної ради.
2.2. Залучення інвестицій для розвитку  території Якимівської селищної ради.
2.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та ефективності використання бюджетних коштів.
2.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин.
2.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури.
2.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування.
2.7. Розвиток освіти.
2.8. Розвиток фізичної культури і спорту.
2.9. Розвиток культури та туризму.
2.10. Підтримка сім’ї , дітей та молоді , а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування.
2.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека.
ІІІ. Фінансування Програми згідно заходів та цільових Програм.
ІV. Результати виконання Програми.
 
Додатки:
1. Перелік завдань, заходів та показників Програми соціально-економічного та культурного розвиткуц території Якимівської селищної ради на 2018 рік
.
 
ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Якимівської селищної ради на 2018 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Якимівської селищної ради  на 2018 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної території Якимівської селищної ради та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної території Якимівської селищної ради. 
Законодавчою основою для розроблення Програми є закони України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» , вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Якимівської селищної ради є планом реальних дій і інструментом для організації органами місцевого самоврядування успішного розвитку та нарощування добробуту території Якимівської селищної ради, підвищення її престижу, співпраці між владними структурами, діловими колами, громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішення питань розвитку території, відстоювання її інтересів.
 Дана програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального та культурного розвитку території Якимівської селищної ради на 2018 рік.

І. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку
 території Якимівської селищної ради
Якимівська об’єднана громада створена у грудні місяці 2017 року. До складу Якимівської селищної ради увійшло 9 сільських рад та 1 селищна рада, а це 32 населених пункти Якимівського району,чисельність населення складає: 24586 чол.
Основними проблемами соціально-економічного розвитку території Якимівської селищної ради є:
•    дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;
•    зношеність основних фондів підприємств і інфраструктури обєктів;
•    безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
•    зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;
•    недостатність фінансування  об’єктів спорту;
•    незадовільний стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;
•    відсутність 100% охоплення населених пунктів транспортного сполучення із центром громади;
•    зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення;
•    низький рівень вуличного освітлення;
•    незадовільний стан  благоустрою територій;
•    недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури;
•     виникнення стихійних сміттєзвалищ, впорядкування та паспортизація існуючих сміттєзвалищ на території громади.
Основною метою соціально-економічного та культурного розвитку території Якимівської селищної ради є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, соціального захисту та покращення умов життя населення.
ІІ. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку території Якимівської селищної ради
2.1. Розвиток економічного потенціалу
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2018 рік є:
 - поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості та зростання доходів населення;
- підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;
- сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;
- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті території;
- покращення благоустрою населених пунктів громади, розвиток інфраструктури;
- недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних  підприємств із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, розвиток сільськогосподарської кооперації;
•    створення сприятливих умов для розвитку бізнесу;
•    забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;
•    недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;
•    удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
•    організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
•    здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.
2.2. Залучення інвестицій для розвитку  території Якимівської селищної ради 
 Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для розвитку території Якимівської селищної ради на 2018 рік є:
•    забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в економіку інвестиційних ресурсів;
•    сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, супроводженні інвестиційних проектів , які реалізуються в громаді, а також координації роботи інвесторів з місцевими органами  виконавчої влади відповідно до вимог законодавства;
•    залучення інвестиційних коштів для запровадження енергозберігаючих технологій, альтернативних видів енергії;
•     ефективного використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток території;
•    стратегічне планування розвитку території.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    активізація інвестиційної діяльності підприємств і організацій територіaльної громaди, бюджетів усіх рівнів;
•    підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності підприємств і організацій;
•    визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити проектно-кошторисну документацію для залучення інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту;
•    пошук шляхів фінансування реконструкції, поточного та капітального ремонту об’єктів, для яких вже розроблено проектно-кошторисну документацію; 
•    проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів;
•    брати активну участь у грандах, які фінансуються Європейським Союзом;
•    завершити розробку генерального плану смт Якимівка, розробка генпланів сіл території;
•    покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах;
•    модернізація сайту Якимівської селищної ради.
2.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету
та ефективності використання бюджетних коштів
 Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2018 рік є:
- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету, своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету території;
- забезпечення фінансової самодостатності території Якимівської селищної ради;
- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;
- підвищення результативності бюджетних видатків.
 
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати з метою виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності;
•    проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;
•    вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни;
•    застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;
•    створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку території;
•    підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель;
•    забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів не менше рівня визначених бюджетних призначень;
•    скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів, забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
•    недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;
•    забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
•     посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.


2.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин
 Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин на 2018 рік є:
•    забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
•    створення ефективної системи управління земельними ресурсами;
•    забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;
•    використання земель за їх функціональним призначенням;
•    створення привабливих умов для залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних документів.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
•    розробка та затвердження основних документів містобудування: генерального плану смт Якимівка та інших населених пунктів у відповідності до перспективності розвитку територій;
•    організація землеустрою на території Якимівської селищної ради;
•    здійснення інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовано будівлі і споруди установ з метою оформлення правовстановлюючих документів на землю під будівлями та спорудами установ, балансоутримувачем яких є Якимівська селищна рада;
•    здійснення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів.
•    ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок, здійснення обліку кількості земель;
•    актуалізація даних та оновлення картографічних матеріалів;
•    контроль за використанням та охороною земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.
2.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури на 2018 рік є:
•    поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення території;
•    поліпшення благоустрою;
•    поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
•    розширення мережі вуличного освітлення;
•    поліпшення експлуатаційного стану комунальних доріг;
•    задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та забезпечення населених пунктів території Якимівської селищної ради регулярним автобусним сполученням.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
•    підвищення ефективності роботи комунальних підприємств щодо надання житлово-комунальних послуг, удосконалення систем управління, виконання робіт з благоустрою;
•    організація контролю за дотриманням вимог правил благоустрою;
•    вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних сміттєзвалищ;
•    здійснення благоустрою кладовищ;
•    проведення робіт з вирубки дерев, що знаходяться в аварійному стані чи завдають шкоди лініям електромережі;
•    висадка молодих дерев в лісосмугах, кладовищах, парках;
•    будівництво водозабірних свердловин;
•    будівництво Якимівської очисної станції рідких відходів;
•    капітальний та поточний ремонт водопроводів та каналізації;
•    капітальний та поточний ремонт пішохідних тротуарів;
•    капітальний та поточний ремонт вуличного освітлення;
•    здійснення поточного та капітального ремонту доріг в населених пунктах.
2.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного обслуговування на 2018 рік є:
•    підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізації мережі, відповідно до потреб населення регіону;
•    запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги у профілактичних заходів для збереження здоров’я громадян;
•    поліпшення матеріально-технічної бази Якимівської центральної районної лікарні та Якимівського центру первинної медико-санітарної допомоги, сільських фельдшерських пунктів шляхом залучення різних джерел фінансування.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
Діяльність галузі охорони здоров’я , виконавчого комітету у 2018 році буде спрямована на виконання умов для ефективного та доступного для усіх громадян медичного обслуговування.
Серед основних проблем, які потребують першочергового вирішення є:
•    профілактика, рання діагностика, розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
•    зменшення рівня смертності працездатного населення;
•    дотримання контролю за надання законодавчо встановлених додаткових спеціальних пільг медичним працівникам територіальної громади;
•    збереження тривалості життя населення;
•    недопущення смертності немовлят у віці до 1 року життя;
•    недопущення материнської смертності;
•    залучення інвесторів та виділення додаткових джерел у покращенні матеріально-технічної бази;
•    продовження роботи з пропаганди здорового способу життя та формування громадської думки щодо нетерпимості таких шкідливих звичок як алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, статева нерозбірливість.
2.7. Розвиток освіти
Освітню галузь Якимівської селищної ради представляють:
•    Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів – 8 од.;
•    КП Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів – 14 од.;
•    Навчально-виховний комплекс №1 «ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей та МНВК» - 1 од.,
•    Дошкільні навчальні заклади – 10 од.
Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання, збагачує знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагає їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.
Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2018 є:
•    модернізація системи освіти шляхом створення освітнього округу, оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
•    продовження роботи із створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації, оновлення їх навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
•    зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів загальноосвітніх закладів;
•    модернізація технологічного обладнання їдалень навчальних закладів;
•    здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти;
•    забезпечення контролю за якістю харчових продуктів та дотриманням норм харчування в ЗНЗ та ДНЗ;
•    подальший розвиток інклюзивної освіти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах різних типів та форм власності;
•    забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення освітнього процесу в кожному навчальному закладі;
•    підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;
•    удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи;
•    забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного спорту;
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    розробка та прийняття Програми розвитку освіти на території Якимівської селищної об’єднаної територіальної громади .
•    здійснення заходів щодо охоплення дошкільною освітою 90% дітей відповідного віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку;
•    створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
•    забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
•    здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей,
•    збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю;
•    підвищення активності та показників участі району в обласних, Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.);
•    розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання;
•    забезпечення реалізації Всеукраїнського освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
•    здійснення системних заходів з метою забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет;
•    оснащення навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними засобами;
•    належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів;
•    проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів освіти на території території Якмівської селищної ради;
•    придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень);
•    зміцнення матеріально-технічного стану бази-стоянки та зберігання шкільних автобусів ;
•    поточний ремонт дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів території Якмівської селищної ради .
2.8. Розвиток фізичної культури і спорту
На території Якмівської селищної ради   функціонують спортивні майданчики, спортивний комплекс «Колос»,спортивні зали. Цей спортивний потенціал необхідно використовувати під час проведення сільських змагань присвячених Дню Перемоги, Дню селища, Дню молоді та ін.
Основні проблеми:
•    обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.
•    незавершене будівництво стадіону;
•    необхідність поточного ремонту спорткомплексу;
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та спорту на 2018 рік є:
•    забезпечення належних умов для розвитку спорту на селі;
•    підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного поля, спортивного залу, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;
•    забезпечення ремонту, реконструкції та оснащення спортивних споруд;
•    фінансування благоустрою стадіону;
•    збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі за місцем проживання;
•    збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    формування системи дитячого фізичного виховання;
•    удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
•    закупівля спортивного інвентарю і спортивної форми для спортивних команд громади;
•    підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
•    створення умов для розвитку масової фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, відкриття додаткових спортивних майданчиків та залів;
•    проведення інвентаризації спортивних споруд у сільських населених пунктах з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд;
•    проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів;
•    проведення спортивних змагань по футболу «Кубок і Чемпіонат»
•    розвиток олімпійських, параолімпійських, видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;
•    забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих оздоровчих закладах;
•    поточний ремонт приміщення спортивного комплексу;
•     будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям біля НВК № 1.
2.9. Розвиток культури та туризму
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму на 2017 рік є:
•    відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-художньої творчості;
•    забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури;
•    здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури;
•    популяризація національної культурної спадщини серед учнів, молоді, розвиток пам’яток культурної спадщини;
•    проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток у належному стані;
•    пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки культури і мистецтва;
•    популяризація туристично-рекреаційного потенціалу території, сприяння розвитку зеленого туризму.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїнізацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні АТО та учасниками Євромайдану;
•    оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури території Якимівської селищної ради та її творчого потенціалу;
•    оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян Якимівської селищної ради;
•    відродження української національної культури, розвиток культурних традицій території;
•    підтримка фестивального конкурсного руху і творчої молоді у реалізації мистецьких проектів;
•    забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, святах;
•    посилення контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства на пам'ятках та об'єктах археології, історії, архітектури та мистецтва, що розташовані на території Якимівської селищної ради ;
•    проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму;
•    проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного мистецтва вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для проведення майстер-класів;
•    проведення поточних ремонтів памяток історії;
2.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування
Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування на 2018 рік є:
•    підвищення рівня та якості життя дітей, сімей та молоді;
•    забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та молоді;
•    забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у різні форми сімейного виховання, милосердного ставлення території Якимівської селищної ради до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
•    здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей, які виховуються у складних життєвих обставинах;
•    зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;
•    забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
•    зменшення кількості випадків відмов від новонароджених дітей;
•    забезпечення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах;
•    Підтримка Ветеранських організацій. 
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми;
•    здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
•    забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів;
•    проведення засідань консультаційної-методичної ради з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
•    зняття з соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з позитивним результатом до 70% від загальної кількості сімей, охоплених соціальним супроводом;
•    забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей;
•    контроль за цільовим використанням коштів при народженні дитини;
•    здійснення попередження раннього соціального сирітства шляхом поліпшення соціальної роботи в консультаційних пунктах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологовому відділенні лікарні;
•    забезпечення ефективного функціонування мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості;
•    проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і пропаганда здорового способу життя;
•    висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей сім’ї;
•    створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди здорового способу життя;
•    надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, які перебувають у складних життєвих обставинах, Чемеровецьким територіальним центром соціального обслуговування, на безоплатній основі та платних;
•    посилення уваги до потреб старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадських організацій ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, учасників боових дій, в’язнів жертв нацизму.
•    фінансова підтримка громадських організацій, які об’єднують ветеранів війни і праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
•    пошук джерел залучення коштів для придбання обладнання для центру реабілітації дітей-інвалідів.
2.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека
 
Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя громадян, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2018 рік є:
•    запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
•    контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;
•    запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
•    організація обліку та контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням;
•    удосконалення та підтримання у готовності системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;
•    просвітницька робота серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності, способів надання домедичної допомоги.
•    попередження загибелі людей на пожежах та проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки при пожежах, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення пожежної безпеки;
•     створення нових пожежних підрозділів місцевої пожежної охорони Якимівської ОТГ.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
•    забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Якимівської селищної ради на 2018-2020 роки;
•    створення, збереження та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
•    забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – спеціальних комісій з їх ліквідації;
•    організація проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
•    забезпечення діяльності та атестація аварійно-рятувальної служби та рятувальників даного підрозділу;
•    обладнання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах;
•    обладнання інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту населення в установах, що належать до сфери управління селищної ради, публікації в місцевих засобах масової інформації та на сайті селищної ради інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на території населених пунктів;
•    визначення потреби у захисних спорудах цивільного захисту, утримання їх у готовності до використання за призначенням, прийняття рішень про подальше використання даних об’єктів комунальної власності та безхазяйних захисних споруд;
•    покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів);
•    забезпечення очищення, ремонт, проведення профілактичної дезинфекції криниць громадського користування та джерел централізованого водопостачання;
•    ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, охорона водних, земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, розвиток мінерально-сировинної бази та екологічно безпечного надрокористування;
•    забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
•    забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління селищної ради;
•    складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків постраждалих осіб для виплати матеріальної допомоги;
•    забезпечення заходів соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.
•    вжиття заходів щодо якісного монтажу та обслуговування ліцензійними організаціями автоматичної пожежної сигналізації на усіх об’єктах, що  входять в межі території Якимівської селищної ради;
•    проведення просочення вогнетривким розчином деревяних конструкцій горищного приміщення на об’єктах, що входять в межі території Якимівської селищної ради;
•    вжиття заходів щодо проведення перевірок, поточних ремонтів систем енергоживлення (електромереж) на усіх об’єктах, що входять в межі території Якимівської селищної ради;
•    забезпечення проведення ліцензованими організаціям  монтажу, ремонтів, перевірок (ревізій), пристроїв блискавко захисту із складанням відповідних актів на усіх об’єктах, що входять в межі території Якимівської селищної ради;
•    проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, з складанням відповідних нормативних документів на усіх об’єктах, що входять в межі території Якимівської селищної ради;
•    облаштування шляхів евакуації у відповідність до вимог норм та правил на усіх об’єктах  Якимівської селищної ради;
•    забезпечення приведення в робочий стан систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання на усіх об’єктах, що входять в межі території Якимівської селищної ради;
•    забезпечення у повній мірі первинними засобами пожежогасіння усі об’єкти , що входять до Якимівської селищної ради;
•    проведення технічного обслуговування наявних засобів пожежогасіння на усіх об’єктах, що входять до Якимівської селищної ради;
•    проведення перевірок приладів пічного опалення, димоходів та вентиляції їхнього поточного ремонту на усіх об’єктах, що входять в межі території Якимівської селищної ради;
•    проведення посадовими особами навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на усіх об’єктах, що входять в межі території Якимівської селищної ради;
•    утримання та належне фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони.
ІІІ. Фінансування програми згідно заходів та цільових програм
 Відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку території Якимівської селищної ради на 2018 рік, значна увага приділятиметься підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.
Показники економічного, соціального та культурного розвитку Якимівської об’єднаної  території Якимівської селищної ради на 2018 рік характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів та бізнес-планів.
Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2018 році  (Додаток1).
ІV. Результати виконання Програми
Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету Якимівської селищної ради.
Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.
З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з селищного бюджету першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками року на сесії Якимівської селищної ради.
Результатами виконання Програми будуть:
•    активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
•    забезпечення населених пунктів території Якимівської селищної ради містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи розвитку територій;
•    проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;
•    забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;
•    сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;
•    поліпшення благоустрою населених пунктів;
•    активне впровадження енергозберігаючих технологій;
•    ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток фізкультури і спорту;
•    збереження історико - архітектурної та культурної спадщини.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Якимівської селищної ради на 2018 рік містить завдання і орієнтири щодо подальшого розвитку економіки ,соціальної та культурної сфери Якимівської об’єднаної територіальної громади.
 Виконання передбачених заходів дасть можливість досягти більш високого рівня соціально-економічного та культурного розвитку території Якимівської селищної ради  та сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення.
 Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з інтересів об’єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради, на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата селищної ради та за участю найбільш активних жителів території Якимівської селищної ради.
   
Секретар селищної ради                                                            М.С. Забара