Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Про бюджет об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради на 2018 рік


УКРАЇНА
   
 ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
четверте пленарне засідання
              
Р І Ш Е Н Н Я
проект
27 грудня  2017                                                                                              № 25
смт. Якимівка


Про  бюджет  
об`єднаної  територіальної громади
 Якимівської селищної ради
 на 2018 рік


Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області 

ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2018 рік:
-  доходи бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради (далі місцевий бюджет)  у сумі   158 003 478 грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 155 903 068 грн., доходи спеціального фонду місцевого бюджету 2 100 410 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
-  видатки місцевого бюджету сумі 158 003 478 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 155 903 068 грн., видатки спеціального фонду місцевого бюджету  2 100 410 грн.;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  місцевого бюджету на 2018 рік 158 003 478 грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  155 903 068 грн. та спеціальному фонду   2 100 410 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  місцевого бюджету  у сумі 50 000 гривень. 
4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110); 
нарахування на заробітну плату ( код 2120); 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220); 
забезпечення продуктами харчування (код 2230); 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 
поточні трансферти населенню  (код 2730);
поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620). 
6. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 64 800 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Якимівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 9. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України:
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені п. 4 ч. 1 ст. 15 Бюджетного кодексу України щодо місцевого бюджету.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  місцевого бюджету на 2018 рік у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначені п. 4 ч. 1 ст. 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду місцевого бюджету.
12. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
13. Відповідно до п.8  та п. 10 ст. 23 Бюджетного кодексу України  делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів бюджету селищної ради, здійснювати їх розподіл та перерозподіл  між місцевими бюджетами , головними розпорядниками коштів селищного бюджету, здійснювати перерозподіл обсягів асигнувань між головними розпорядниками коштів, бюджетними  програмами, здійснювати передачу коштів  із загального фонду до спеціального, вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, розпорядженням здійснювати передачу коштів  із загального фонду до спеціального, за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між кодами економічної та функціональної класифікації видатків в межах загального та спеціального фондів бюджету селищної ради та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва (реконструкції) і капітальними видатками згідно з розпорядженням селищного голови, погодженим постійною комісією селищної ради з питань бюджету,  фінансів та планування соціально-економічного розвитку з наступним внесенням  змін до цього рішення. 
14. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання бюджету об`єднаної територіальної громади  Якимівської селищної ради заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.
15. Додатки № 1,  3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16.  Рішення вступає в силу з 01.01.2018 року.

 

Селищний голова                                               В.М.Громихіна

 

 

Проект  підготовлено:  Л.В.Єманова, заступник селищного голови з фінансових питань-головний бухгалтер