Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення 57 сесії 6 скликання від 30.07.2015р. № 5


                                              

 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П»ЯТДЕСЯТ  СЬОМА  СЕСІЯ    ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 30 липня 2015р.                                                                           № 5                                                                                                                                                                        

смт. Якимівка

Про затвердження Положення

організації взаємодії ОСББ

з підприємствами-монополістами,

виробниками (виконавцями) комунальних послуг

 

 

 

На виконання розпорядження  голови обласної  державної  адміністрації від  1407.2014 № 329 «Про затвердження Плану  реформування  житлово-комунального  господарства Запорізької  області  на  2014-2015  роки»  та  листа  Департаменту  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  від 18.11.2014 № 4082/08  «Про виконання Плану реформування житлово-комунального господарства Запорізької області на 2014-2015 роки», на підставі методичних рекомендацій Якимівської райдержадміністрації щодо розроблення Положення організації взаємодії ОСББ з підприємствами-монополістами, виробниками (виконавцями) комунальних послуг, керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ОСББ», «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Оприлюднити через районну газету „Слово трудівника” або сайт селищної ради матеріали, пов’язані з розглядом Положення організації взаємодії ОСББ з підприємствами-монополістами, виробниками (виконавцями) комунальних послуг та протягом місяця з дня опублікування приймати пропозиції та зауваження .

2. Затвердити Положення про порядок переведення на позабалансовий облік багатоповерхових  житлових будинків, які розташовані на території смт. Якимівка. (Додається).

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, підприємництва та благоустрою (голова – Скляров Р.В.).

 

 

 

            

           Якимівський селищний голова                              М.Є. Чишко

 

 

Погоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

 

 

 

                                       

                                                                               Додаток № 1

                                                                                           до рішення сесії Якимівської

                                                                                           селищної ради № 5 від 30.07. 2015р

 

 

 

Положення

організації взаємодії ОСББ з підприємствами-монополістами, виробниками (виконавцями) комунальних послуг

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Положення   розроблено  на  виконання  Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ОСББ», «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначають порядок організації взаємовідносин між ОСББ, ЖБК, іншими формами об’єднання для управління житловим фондом та підприємствами-монополістами, які є виробниками комунальних послуг незалежно від форми власності.   

1.2. У даному Положенні терміни вживаються в такому значенні:

житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;

аварія - пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів споруд, що виникло з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов;

балансовий утримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – балансовий утримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку;

внутрішньо будинкові системи - мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди;

засіб обліку - прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики;

кількісний показник житлово-комунальних послуг - одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з законодавством;

комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством;

 

споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу;

точка розподілу - місце передачі послуги від однієї особи до іншої, обладнане  засобами обліку та регулювання;

управитель - особа, яка за договором з власником чи балансовим утримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

1.3. Відносини між учасниками договірних відносин у сфері комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.  

1.4. Учасниками відносин у сфері комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник.           

1.5. Виробник послуг може бути їх виконавцем.

1.6. Виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація).    

1.7. Виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.     

1.8. Особливими учасниками відносин у сфері комунальних послуг є балансовий утримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем або виконавцем комунальних послуг.          

 

  1. Укладання договорів у багатоквартирному будинку

                       

2.1. Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцями цих послуг, визначених п. 1.6 та 1.7 цих Методичних рекомендацій.          

2.2. Договір укладається на підставі Типового договору, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Крім істотних умов договір може містити інші умови за згодою сторін.

2.3. Процедура погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

 

  1. Укладання договорів щодо обслуговування внутрішньо будинкових мереж

 

З.1.  Між виконавцями послуг, визначених п. 1.6 та 1.7 цих Методичних рекомендацій, та ОСББ і ЖБК укладається договір про спільну відповідальність за належне утримання та експлуатацію внутрішньо будинкових мереж.

3.2. Форму та зміст такого договору, до законодавчого врегулювання цього питання, розробляють та затверджують органи місцевого самоврядування відповідно до норм Цивільного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», інших нормативно-правових актів держави.

 

 

 

 

 

Підготував: спеціаліст 1 категорії селищної ради Савенко С.Л.