Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проекти рішень третьої сесії сьомого скликання


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 48                                         смт Якимівка                                                    


Про затвердження положень 
про відділи Якимівської селищної ради


Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою дотримання вимог бюджетного законодавства та законодавства з оплати праці, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про відділи:
1.1 «Положення про фінансовий відділ Якимівської селищної ради» (додаток № 1)
1.2 «Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Якимівської селищної ради» (додаток № 2)

Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

вик. Тіхтілова О.В. 9-12-51


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 49                                         смт Якимівка                                                    


Про затвердження Положення
про оплату праці Якимівської
селищної ради

З  метою стимулювання сумлінного та якісного виконання посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавчої дисципліни, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та  умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів  прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці та соціальної політики України» від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оплату праці  (Додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.


Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

вик. Тіхтілова О.В. 9-12-51

Додаток
до рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання від 14.02.2018 № __
 
ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці Якимівської селищної ради
 
1.     Загальні положення
  Дане Положення розроблено відповідно до  Кодексу законів про працю України, Закону України від 07.06.2001р.№ 2493-ІІІ « Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та  умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів  прокуратури, судів та інших органів» (далі - Постанова № 268), наказу Міністерства праці та соціальної політики України» від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі -Наказ № 77) і вводиться з метою стимулювання сумлінного та якісного виконання посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавчої дисципліни.
2. Встановлення  посадових окладів, надбавок  і  доплат
2.1. Посадові оклади працівників та спеціалістів Якимівської селищної ради, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі відповідно до цього Положення та затверджених Постановою № 268 схем посадових окладів та надбавок.
      2.2. Посадові оклади робітників, зайнятих обслуговуванням місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, встановлення їм надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі згідно з Наказом № 77 та цим Положенням.
2.3. Посадові оклади працівників  та спеціалістів Якимівської селищної ради, робітників, зайнятих обслуговуванням місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,  встановлюються у порядку та розмірі відповідно до затвердженого головою Якимівської селищної ради або особою, яка здійснює його повноваження, штатного розпису  (додаток №1 до положення).
2.4. Надбавки та доплати здійснюються відповідно до Положення про надбавки та доплати (додаток № 2 до положення).


3. Виплата матеріальної допомоги
3.1. Працівникам та спеціалістам Якиміської селищної ради надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.   
Конкретний розмір матеріальної допомоги визначається головою селищної ради з урахуванням наявного фонду оплати праці   
Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується при наданні щорічної відпустки.
Матеріальна допомога для вирішення соціально - побутових питань виплачується за заявою працівника в межах фонду оплати праці один  раз на рік.
3.2. Робітникам, зайнятим в обслуговуванні органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Матеріальна допомога виплачується при наданні щорічної відпустки.
3.3. Рішення щодо виплати матеріальної допомоги працівникам Якимівської селищної ради приймається на підставі особистої заяви, погодженої з керівником фінансового відділу. Підставою для виплати матеріальної допомоги є відповідне розпорядження голови  Якимівської селищної ради або особи, яка здійснює його повноваження.

Секретар селищної ради                                                                        М.С.Забара
 

Додаток 
до Положення  про оплату праці
працівників та спеціалістів Якимівської селищної ради
 
ПОЛОЖЕННЯ
про надбавки та доплати
         1. Надбавки до посадових окладів за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (надалі - надбавки) встановлюються головою Якимівської селищної ради або особою, яка здійснює його повноваження, та виплачуються  працівникам та спеціалістам селищної ради у розмірі  до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
2. Надбавки встановлюються або скасовуються головою Якимівської селищної ради або особою, яка здійснює його повноваження, шляхом видання відповідного розпорядження, яке готує секретар селищної ради за письмовим або усним погодженням з начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності, головним бухгалтером, керівниками відділів, а працівникам та спеціалістам, які працюють віддалено за поданням старост або в.о. старост. 
3. У поданні зазначається обґрунтування необхідності та доцільності прийняття відповідного розпорядження, враховується позиція безпосереднього начальника та інших прямих начальників працівника. 
4. Оформлене належним чином подання подається селищному голові або особі, яка здійснює його повноваження, щомісячно до 25 числа, для підготовки розпорядження.
10. При встановленні надбавки за високі досягнення у праці залежно від конкретних завдань, що стоять перед селищною радою та її виконавчим органом, можуть враховуватися такі показники:
термін перебування на займаній посаді;
функціональне навантаження;
сумлінне та якісне виконання своїх посадових обов’язків;
кваліфіковане і самостійне вирішення службових питань;
якісна, своєчасна підготовка матеріалів і пропозицій;
ініціатива і творчий підхід до виконання службових обов’язків;
дотримання трудової дисципліни.
11. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на певний строк, а саме на час виконання особливо важливої роботи та при її встановленні враховуються такі показники:
своєчасність виконання роботи;
якість виконання роботи.
12. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи  і порушення трудової дисципліни надбавка не встановлюється або її розмір зменшується у порядку, передбаченому цим Положенням.
        13. Розмір надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування
Ранг державного службовця посадової особи місцевого самоврядування    Розмір надбавки, 
гривень
1    160
2    150
3    145
4    140
5    130
6    120
7    110
8    100
9    90
10    80
11    70
12    60
13    55
14    50
15    45
14. Розміри щомісячних надбавок за вислугу років від стажу служби в органах місцевого самоврядування
Стаж служби    Розмір щомісячної надбавки у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (%)
понад 3 роки    10
понад 5 років    15
понад 10 років    20
понад 15 років    25
понад 20 років    30
понад 25 років    40

15. Водіям автотранспортного засобу, згідно розпорядження голови Якимівської селищної ради або особи, яка здійснює його повноваження, встановлюються щомісячна надбавка у розмірі:
1-го класу - 25 відсотків
2-го класу – 10 відсотків
 установленої тарифної ставки за фактично відпрацьований час.
16. Прибиральнику службових приміщень,  встановлюється доплата у розмірі 10% місячного окладу за роботу з використанням дезінфікувальних засобів. 
17. Відповідно  до наказу  Міністерства  праці  України  № 77  від  02.10.96 р. із змінами може встановлюватися  надбавка  робітникам  селищної  ради  за  складність  та  напруженість  у  роботі в розмірі до 50% місячного окладу та  доплата за роботу у нічний час у розмірі 30 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу)  за кожну годину  роботи з 22 до 6 години ранку.


Секретар селищної ради                                                                        М.С.Забара


    


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 14 лютого 2018 року                   № 51                                        смт Якимівка                                                    

Про клопотання перед Якимівською районною радою
про перегляд розподілу вільного залишку бюджетних коштів  районного бюджету, що утворився на кінець 2017 року за результатами виконання
доходної частини місцевого бюджету Якимівського району за 2017 рік

З метою забезпечення фінансування бюджетних установ, переданих на утримання зі спільної власності територіальних громад Якимівського району до комунальної власності Якимівської  об’єднаної територіальної громади, відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 142 Конституції України, статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (із змінами), пункту 39 Прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», ст.327 Цивільного Кодексу України, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

    1. Клопотати перед Якимівською районною радою про порушення питання перегляду розподілу вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, що утворився на кінець 2017 року за результатами виконання дохідної частини місцевого бюджету Якимівського району за 2017 рік, та спрямування його місцевому бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради на утримання установ, що передані в 2018 році  зі спільної власності територіальних громад Якимівського району до комунальної власності Якимівської  об’єднаної територіальної громади, для фінансування з місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                            В.М.  Громихіна 

Єманова Л.В. 9-12-51


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 57                                         смт Якимівка                                                    


Про звернення депутатів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області до депутатів Запорізької обласної ради та голови Запорізької обласної державної адміністрації

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1.    Схвалити звернення Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області до депутатів Запорізької обласної ради та голови Запорізької обласної державної адміністрації, щодо необхідності термінового розгляду та затвердження  на черговій сесії Запорізької обласної ради питання, щодо внесення  змін та доповнень до рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017р. № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік», в частині розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (додається).
2.    Рішення надіслати Запорізькій обласній раді та голові Запорізької обласної державної адміністрації.
3.    Звернення розмістити на веб-сайті Якимівської селищної ради.
4.    Контроль за виконання рішення покласти на секретаря селищної ради Забару М.С.


Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

Забара  М.С. 9-12-51

Додаток
до рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради 
сьомого скликання
від ________2018 № __

ЗВЕРНЕННЯ
до депутатів Запорізької обласної ради
та голови Запорізької обласної державної адміністрації

Ми, депутати Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, наполягаємо на терміновому врегулюванні питання передачі до консолідованого бюджету Якимівського району з обласного бюджету «Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» у сумі 19 005,20 тис. грн.  
При формуванні місцевого бюджету Якимівська селищна рада керувалась рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік», згідно якого для утримання закладів освіти та охорони здоров’я передбачалось передача з обласного бюджету до консолідованого бюджету Якимівського району «Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» у сумі 19 005,20 тис. грн. Дані кошти було заплановано використати на виплату заробітної плати та нарахувань на неї технічного персоналу загальноосвітніх шкіл (далі ЗОШ) громади в повному обсязі. 
Проект бюджету об’єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради станом на 01.01.2018 року був збалансований, проте відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 25.01.2018 року №10 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» була значно зменшена сума «Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету», яка на даний час становить 3 676,985 тис. грн.
Таке рішення Запорізької обласної ради має досить істотний вплив на функціонування громади, адже потребує від ОМС пошуку в місцевому бюджеті додаткових вільних коштів, яких ми не маємо.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення стабільної роботи ЗОШ громади та недопущення створення заборгованості заробітної плати працівників,
просимо Вас:

1.    внести зміни до порядку таким чином, щоб встановити справедливе розподілення додаткової дотації об’єднаним територіальним громадам області. 
2.    забезпечити терміновий розгляд і прийняття проекту рішення «Про внесення  змін та доповнень до рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017р. № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік», в частині розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я», а саме викласти їх в редакції яка була прийнята 30.11.2017р.

                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                    № 58                                        смт Якимівка 

Про затвердження розпоряджень
селищного голови

    Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

Затвердити розпорядження селищного голови:

1.    № 14 від 23.01.2018 «Про внесення змін до Рішення сесії селищної ради від 05.01.18 р. № 33 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради на 2018 рік»;
2.    № 15 від 24.01.2018 «Про виділення пального ДПРЧ-23 ГУ ДСНС України в Запорізькій області»;
3.    № 17 від 26.01.2018 «Про збереження середньої заробітної плати»;
4.    № 18 від 29.01.2018 «Про внесення змін до бюджетних призначень»;
5.    № 21 від 06.02.2018 «Про внесення змін до бюджетних призначень».

 
Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

Забара М.С. 9-12-51


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 59                                        смт Якимівка                                                    

Цільова програма Якимівської селищної ради «Забезпечення проведення заходів призову на  строкову військову службу та призову  на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України на території Якимівської селищної ради у 2018 році»

    Відповідно до п. 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного  кодексу України,   Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

    1.  Затвердити цільову програму Якимівської селищної ради «Забезпечення проведення заходів призову на  строкову військову службу та призову  на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України на території Якимівської селищної ради у 2018 році» (додається). 
2. Видатки, пов’язані з реалізацією програми, здійснювати за рахунок коштів, передбачених бюджетом селищної ради на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.


Селищний голова                                                            В.М.  Громихіна 

Забара М.С. 9-12-51


Додаток 
до рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання
від  14.02.2018 № 14


Цільова програма Якимівської селищної ради «Забезпечення проведення заходів призову на  строкову військову службу та призову  на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України на території Якимівської селищної ради у 2018 році»

І. Загальні положення
Цільову програму Якимівської селищної ради «Забезпечення проведення заходів призову на  строкову військову службу та призову  на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України на території Якимівської селищної ради у 2018 році» (далі – Програма) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу». 

ІІ. Мета Програми
Метою є матеріально-технічне забезпечення спільної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я щодо проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом на території Якимівської селищної ради.

ІІІ. Проблемні питання 
та обґрунтування необхідності їх розв’язання 
У процесі проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом виникають проблемні питання:
1. Доставка призовників та військовозобов’язаних від районного військового комісаріату до обласного збірного пункту або пункту збору військової частини.
2. Виготовлення друкарської продукції у вигляді формалізованих документів та бланків.
3. Закупівля канцелярського приладдя для забезпечення оформлення документів.
4. Закупівля оргтехніки та обладнання для забезпечення оформлення документів.
5. Інші види та засоби матеріального забезпечення районного військового комісаріату.
6. Проведення поточного ремонту призовної дільниці райвійськкомату.


IV. Фінансове забезпечення реалізації програми
Фінансування заходів щодо забезпечення друкарською продукцією, канцелярським приладдям, іншими засобами матеріального забезпечення та перевезення призовників та військовозобов’язаних автобусами до обласного збірного пункту (пункту збору військової частини) здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та з урахуванням його можливостей, а також інших джерел, незаборонених законодавством.
Виконавцем програми визначити Якимівську селищну раду.

VI. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дасть змогу своєчасно і якісно виконати вимоги законодавства щодо забезпечення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом на території Якимівської селищної ради.


VIІ. Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Програми 

№ з/п    Джерела фінансування    Обсяг фінансування, всього, тис. грн. 
        рік
        2018
1.    Обласний бюджет    -
2.    Селищний бюджет    30,0
3.    Інші джерела    -
    Усього    30,0


    

                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 60                                         смт Якимівка                                                    

Про надання дозволу на розробку 
проекту відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд гр. Науменко О.А.

    Розглянувши заяву громадянки Науменко Оксани Анатоліївни про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території с. Розівка, вул. Заводська, 65, акт обстеження земельної ділянки від 12.01.2018 року, акт тимчасової контрольної комісії Якимівської селищної ради від 05.02.2018 року, керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12.120.122 Земельного Кодексу України, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1.    Надати громадянці Науменко Оксані Анатоліївні дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою с. Розівка, вул. Заводська, 65, орієнтованою площею 0,2500 га, з послідуючим надання земельної ділянки у власність.
2.    Зобов’язати громадянку Науменко О.А. надати проект відведення на затвердження до Якимівської селищної ради в термін не пізніше 12 місяців. При ненаданні проекту відведення в зазначений термін, рішення втрачає чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та просторового планування.

Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

вик. Михайлов І.Г.