Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

10 сесія 7 скликання від15.07.2016р.


                                    Якимівська селищна рада

                          Якимівського району Запорізької області

                                 Десята сесія сьомого скликання

 

                                                         РІШЕННЯ    № 4

 

Від 15.07.2016р.

смт. Якимівка

 

Про встановлення

ставок єдиного податку на 2017 рік

 

 

 

                      Керуючись Податковим Кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами, законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71- VIII та з метою поповнення прибуткової частини бюджету селищної ради та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

                         ВИРІШИЛА:

 

 

                       1. Встановити з 01.01.2017 року ставки єдиного податку для юридичних та фізичних осіб – підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності відповідно до груп платників єдиного податку згідно з додатком № 1.(Додається).

 

                       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної політики (голова – Файденко О.М).

 

 

 

 

            

           Якимівський селищний голова                              М.І. Захаров

 

 

Погоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

 

 

                                                                                           Додаток № 1

                                                                                  до рішення сесії Якимівської

                                                                       селищної ради № 4 від 15.07. 2016р

 

 

                                   Ставки єдиного податку

                 для юридичних та фізичних осіб – підприємців,

              які застосовують спрощену систему оподаткування,

      обліку та звітності відповідно до груп платників єдиного податку

 

I. Загальні положення

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

II. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи

2. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

3. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового Кодексу.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового Кодексу.

4. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

III. Ставки єдиного податку

5. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування) згідно зі ст. 293 Податкового Кодексу України:

5.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,81;

5.2. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,43;

5.3. для земель водного фонду – 2,43;

5.4. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5,4.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

 

 

                                      Якимівська селищна рада

                          Якимівського району Запорізької області

                                 Десята сесія сьомого скликання

 

 

                                                         РІШЕННЯ    № 5

Від 15.07.2016р.

смт. Якимівка

 

Про встановлення ставок

акцизного податку на 2017 рік

 

 

 

                      Керуючись Податковим Кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами, законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71- VIII та з метою поповнення прибуткової частини бюджету селищної ради та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

 

                         ВИРІШИЛА:

 

 

                       1. Встановити з 01.01.2017 року ставки акцизного податку для    підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) у розмірі 5 відсотків.

 

                       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної політики (голова – Файденко О.М.).

 

 

 

            

           Якимівський селищний голова                              М.І. Захаров

 

 

Погоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

  

від 15 липня 2016р.                                                              № 6

Про пільги щодо сплати

земельного податку на 2017 рік

 

 

 

                        Керуючись п. 284.1 ст. 284 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами, законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71- VIII, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

            

                         ВИРІШИЛА:

 

 

                     1. Звільнити у 2017 році  з 01.01.2017р. від сплати земельного податку бюджетні установи та організації, що розташовані на території Якимівської селищної ради згідно додатку (додається).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Якимівський селищний голова                                     М.І. Захаров

 

 

 

 

Погоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

 

 

 

Додаток

до рішення від 15.07.2016р. № 6

 

 

 

Перелік юридичних осіб, розташованих на території смтЯкимівка,

що звільняються від сплати податку за земельні ділянки

 

 

 

 

  • дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;
  • органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 

  • релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
     
  • дошкільні,позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів і є неприбутковими (їх спільній власності).
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Якимівська селищна рада

                          Якимівського району Запорізької області

                                 Десята сесія сьомого скликання

 

                                                         РІШЕННЯ    № 7

 

Від 15.07.2016р.

смт. Якимівка

 

Про встановлення ставок

земельного податку на території

Якимвської селищної ради на 2017 рік.

 

 

                      Керуючись ст. 274 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами, законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71- VIII та з метою поповнення прибуткової частини бюджету селищної ради та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

                         ВИРІШИЛА:

 

 

                       1. Встановити з 01.01.2017 року ставки  земельного податку для власників земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачів згідно з додатком № 1.(Додається).

 

                       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної політики (голова – Файденко О.М.).

 

 

 

            

 

           Якимівський селищний голова                              М.І. Захаров

 

 

 

 

 

Погоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

 

 

                                                                                           Додаток № 1

                                                                           до рішення сесії Якимівської

                                                                       селищної ради № 7 від 15.07. 2016р

 

 

                                     Ставки земельного податку

        для власників земельних ділянок, земельних часток (паїв), 

                                            землекористувачів

 

 

I. Загальні положення

1.  Платники земельного податку :

     1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

     1.2. землекористувачі.

  1. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIVцього Кодексу.

 

II. Об'єкт та база оподаткування для платників земельного податку

3. Об'єкти оподаткування земельним податком:

     3.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

     3.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком:

    4.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

    4.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

      5. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

6. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

7. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

 

 

 8. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового Кодексу.

 

 

 

 

III. Ставки земельного податку

9. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

    9.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

    9.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

10. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

      10.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 11. Ставки земельного податку на території селищної ради:

       11.1. землі для будівництва та обслуговування будівель та споруд (присадибна

                ділянка)  -  0,06 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

       11.2. землі для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів - 

                1,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

       11.3. сільськогосподарські угіддя в межах населених пунктів -

                0,81 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;

              11.4.  сільськогосподарські угіддя за межами населених пунктів -

                 0, 81 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;

              11.5.  землі комерційного призначення – 1,7 відсотків від їх нормативної грошової

                        оцінки;

        11.6.  ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку

                  яких проведено – 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

 

 

IV. Пільги щодо сплати земельного податку

 

        12. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

             від сплати податку звільняються:

            12.1. інваліди першої і другої групи;

            12.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

            12.3. пенсіонери (за віком);

            12.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

            12.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

              13. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 11.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

              13.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

              13.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

              13.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

              13.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

              13.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

       14. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

       15. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

             від сплати податку звільняються:

             15.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

                    15.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

 

 

  1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 

             16. Не сплачується податок за:

           16.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

           16.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

           16.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

           16.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

          16.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

          16.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

          16.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

          16.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 

 

             VI.  Особливості оподаткування платою за землю

 

       17. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

       18. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

        19. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

 

VII. Податковий період для плати за землю

 

      20. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

      21. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

 

 

 

VIII. Строк сплати плати за землю

 

     22. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

      23. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

      24. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

      25. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

       26. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

       27. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

       28. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

       29. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.