Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали засідання виконкому від 18.10.2017р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 18 жовтня 2017 р. № 103

Про виконання бюджету

селищної ради за 9 місяців 2017р.

Заслухавши інформацію заступника селищного голови з фінансових питань - головного бухгалтера селищної ради Єманової Л.В. про результати виконання бюджету селищної ради за 9 місяців 2017 р., виконавчий комітет Якимівської селищної ради відзначає, що доходна частина загального фонду за звітний період склала 14 482 181 грн., доходна частина спеціального фонду склала 1 534 864 грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету склала13 805 811 грн., спеціального – 1 178 575 грн.

Виходячи із вищезазначеного, керуючись п.п.1 п.«а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИВ:

1.Взяти до уваги звіт заступника селищного голови з фінансових питань - головного бухгалтера селищної ради Єманової Л.В. про результати виконання бюджету селищної ради за 9 місяців 2017р. :

- по доходах загального фонду в сумі 14 482 181 грн.;

- по доходах спеціального фонду в сумі 1 534 864 грн;

- по видатках в сумі 14 984 386 грн.

в тому числі

- видатки загального фонду в сумі 13 805 811 грн.

- видатки спеціального фонду в сумі 1 178 575 грн.

(додатки №1, 2, 3 до рішення додаються).

2.Надати на затвердження селищній раді звіт про результати виконання бюджету селищної ради за 9 місяців 2017 р.

Якимівський селищний голова М.І.Захаров

Підготувала: Єманова Л.В., заступник

селищного голови з фінансових питань-

головний бухгалтер

Додаток № 1

до рішення виконкому

від 18 жовтня 2017р. №103

Виконання видаткової частини бюджету

за 9 місяців 2017 року

КЕКВ

Найменування видатків

План

асигнувань

на звітний період /грн./

Касові видатки

/грн./

Відхилення

(-) економ.

(+)перевитр.

0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2111

Заробітна плата

971500

966794

-4706

2120

Нарахування на з/плату

209800

200618

-9182

2210

Придбання предметів і матеріалів

80000

76365

-3635

2240

Оплата послуг (крім комунальних) послуг

46490

46133

-357

2271

Оплата теплопостачання

28310

24182

-4128

2250

Видатки на відрядження

500

180

-320

2272

Оплата водопостачання

7780

3646

-4134

2273

Оплата за електроенергію

8280

2879

-1

2800

Інші поточні видатки

820

5

-815

Разом

1353480

1326202

-27278

1010 « Дошкільн а освіт а »

2111

Заробітна плата

6051000

5903098

-147902

2120

Нарахування на з/плату

1344295

1341442

-2853

2210

Придбання предметів і матеріалів

194859

170458

-24401

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

3911

2911

-1000

2230

Оплата за продукти харчування

407150

405680

-1470

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

372620

333457

-39163

2271

Оплата теплопостачання

1075050

751565

-323485

2272

Оплата водопостачання

87390

84830

-2560

2273

Оплата за електроенергію

445920

366530

-79390

2275

Оплата інших енергоносіїв

72000

68903

-3097

2250

Видатки на відрядження

6000

2733

-3273

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2575

2573

-2

2800

Інші поточні видатки

20

2

18

Разом

10062790

9434171

-628619

3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

2610

Поточні трансферти підприємствам(установам)

18 0 0 0

18 000

-

3 2 40 Організація та проведення громадських робіт

2111

Заробітна плата

37606

37606

-

2120

Нарахування на з/плату

8274

8273

-1

Разом

45880

45879

-1

3400 Інші видатки на соціальний захист населення

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

15000

5719

-9281

2730

Інші виплати населенню

5000

5000

-

Разом

14000

9719

-9281

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу КЗ "Скіф"

2111

Заробітна плата

432000

412905

-19095

2120

Нарахування на з/плату

97500

92499

-5001

2210

Придбання предметів і матеріалів

47300

46761

-539

2240

Оплата послуг

1440

1200

-200

2272

Оплата водопостачання

2900

2872

-28

2275

Оплата інших енергоносіїв

10000

4953

-5047

2282

Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм

200

200

-

 

Разом

590600

561390

-29210

6030 Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

2610

Поточні трансферти підприємствам(установам)

150124

90828

-59260

6051 Забезпечення функціонування теплових мереж

2210

Придбання предметів і матеріалів

25357

25357

-

2240

Оплата послуг

1029098

1029095

-3

 

Разом

1054455

1054452

-3

6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

2240

Оплата послуг

60054

60054

-

6060 Благоустрій міст, сіл, селищ

2210

Придбання предметів і матеріалів

82360

71691

-10669

2240

Оплата послуг

641966

569678

-72288

2273

Оплата за електроенергію

368000

307494

-60506

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

57585

19000

-38585

 

Разом

1149911

967863

-182048

6 6 5 0 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

2240

Оплата послуг

215260

215257

-3

7 310 Проведення заходів із землеустрою

2240

Оплата послуг

905

901

-4

 

Разом

905

90 1

-4

7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2210

Придбання предметів і матеріалів

10000

9900

-100

 

Разом

10000

9900

-100

8021 Проведення місцевих виборів

2111

Заробітна плата

20000

8357

-11643

2120

Нарахування на з/плату

4400

1839

-2561

2210

Придбання предметів і матеріалів

35694

-

-35694

2240

Оплата послуг

-

-

-

 

Разом

60094

10196

-49898

900201 Всього видатків загального фонду:

2111

Заробітна плата

7511300

7328760

-182540

2120

Нарахування на з/плату

1664155

1644669

-19486

2210

Придбання предметів і матеріалів

475570

400532

-75038

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

3911

2911

-1000

2230

Оплата за продукти харчування

407150

405680

-1470

2240

Інші послуги

2382833

2261493

-121340

2250

Видатки на відрядження

5500

2903

-2597

2271

Оплата теплопостачання

1103360

775747

-327613

2272

Оплата водопостачання

97330

91348

-5982

2273

Оплата електроенергії

822200

682303

-139897

2275

Оплата інших енергоносіїв

82000

73856

-8144

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

57585

19000

-38585

2282

Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм

2775

2773

-2

2610

Поточні трансферти підприємствам

168124

108828

-59296

2730

Інші виплати населенню

5000

5000

-

2800

Інші поточні видатки

840

7

-833

ВСЬОГО

14790633

13805811

-984822

             

Заступник селищного голови з фінансових питань-

головний бухгалтер Л.В.Єманова

Додаток № 2

до рішення виконкому

від 18 жовтня 2017р. №103

ДОХОДНА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

за 9 місяців 2017 року.

 

Код

Назва

Кошторис,

звітний період /грн./

Надійшло,

/грн./

1.Плата за послуги бюджетних установ

1010

Дошкільна освіта

852495

494589

4090

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу КЗ "Скіф"

10000

7447

 

Разом

862495

502036

2.Інші джерела власних надходжень

1010

Дошкільна освіта

15200

15200

3240

Організація та проведення громадських робіт

65126

46158

Разом

80326

61358

3.Інші кошти спеціального фонду

0170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

31000

29956

1010

Дошкільна освіта

104200

8200

6051

Забезпечення функціонування теплових мереж

37171

37171

6052

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

100000

99297

6060

Благоустрій міст, сіл, селищ

474500

201923

6310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

340000

56571

6324

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

160000

160000

9110

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

67350

24045

Всього

1314221

617162

ВСЬОГО

2257042

1180556

 

 

 

 

Заступник селищного голови з фінансових питань-

головний бухгалтер Л.В.Єманова

Додаток № 3

до рішення виконкому

від 18 жовтня 2017р. №103

 

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

за 9 місяців 2017 року.

 

Код

Назва

Фінансування,

звітний період/грн./

Касові видатки,

/грн./

1.Плата за послуги бюджетних установ

1010

Дошкільна освіта

494589

492951

4090

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу КЗ "Скіф"

7447

7383

 

Разом

502036

500334

2.Інші джерела власних надходжень

1010

Дошкільна освіта

15200

15200

3240

Організація та проведення громадських робіт

46158

45879

Разом

61358

61079

3.Інші кошти спеціального фонду

0170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

29956

29956

1010

Дошкільна освіта

8200

8200

6051

Забезпечення функціонування теплових мереж

37171

37171

6052

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

99297

99297

6060

Благоустрій міст, сіл, селищ

201923

201923

6310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

56571

56571

6324

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

160000

160000

9110

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

24045

24045

Разом

617162

617162

Всього

1180556

1178575

Заступник селищного голови з фінансових питань-

головний Л.В.Єманова