Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали засідання виконкому, запланованого на 18.01.2017р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

від 18 січня 2017 р.                                                                         № 1

Про виконання бюджету

селищної ради за 2016р.

 

 

     Заслухавши інформацію заступника селищного голови з фінансових питань - головного бухгалтера селищної ради Єманової Л.В. про виконання бюджету селищної ради за 2016 рік,  Якимівська селищна рада відзначає, що доходна частина загального фонду за звітний період склала 13 693 988 грн., доходна частина спеціального фонду склала 1 687 033 грн.

   Видаткова частина загального фонду бюджету склала 13 693 988 грн., спеціального – 1 683 867 грн. 

      Виходячи із вищезазначеного, виконком Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

 

ВИРІШИВ:

 

Затвердити обсяг виконання бюджету селищної ради за 2016 рік :

  • по доходах в сумі  15 381 021 грн.;
  • по видатках в сумі  15 377 855 грн.

 в тому числі

                     - видатки загального фонду в сумі 13 693 988 грн.

                     - видатки спеціального фонду в сумі 1 683 867 грн.

Додатки №1, 2, 3 до рішення додаються.

 

 

Якимівський селищний голова                                   М.І.Захаров

 

 

Підготувала: Єманова Л.В., заступник

селищного голови з фінансових питань-

головний бухгалтер

Погоджено: Самофалов Ю.А.,юрист

селищної ради

                                                                                                             

 

                                                                                                                           

Додаток № 1

                                                                                                                                          до рішення виконкому

 від 18 січня  2017р. № 1

 

Виконання видаткової частини бюджету

за    2016 рік

КЕКВ

Найменування видатків

План

асигнувань

на рік /грн./

Касові видатки

/грн./

Відхилення

(-) економ.

(+)перевитр.

010116 «Органи місцевого самоврядування»

2111

Заробітна плата

1019876

1019874

-2

2120

Нарахування на з/плату

201135

201132

-3

2210

Придбання предметів і матеріалів

130829

130203

-626

2240

Оплата послуг

48739

48682

-57

2271

Оплата теплопостачання

61400

56490

-4910

2272

Оплата водопостачання

3255

3192

-63

2273

Оплата за електроенергію

8000

7407

-593

2800

Інші поточні видатки

3346

3345

-1

2250

Видатки на відрядження

570

566

-4

2282

Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм

1560

1560

0

Разом

1478710

1472451

-6259

070101 «Дошкільні заклади освіти»

2111

Заробітна плата

5043395

5043180

-215

2120

Нарахування на з/плату

1128397

1117872

-10525

2210

Придбання предметів і матеріалів

172988

172146

-842

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

7908

7881

-27

2230

Оплата за продукти харчування

525410

525390

-20

2240

Оплата послуг

111183

108509

-2674

2271

Оплата теплопостачання

1960208

1877707

-82501

2272

Оплата водопостачання

98003

94914

-3089

2273

Оплата за електроенергію

558820

553547

-5273

2275

Оплата інших енергоносіїв

84000

84000

0

2800

Інші поточні видатки

2050

2050

0

2250

Видатки на відрядження

5973

5723

-250

2282

Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм

11060

11020

-40

Разом

9709395

9603939

-105456

090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»

2240

Оплата послуг

52550

52541

-9

091209  «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів»

2610

Поточні трансферти підприємствам(установам)

23000

23000

0

100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство»

2240

Оплата послуг

144034

144033

-1

100203 «Благоустрій сіл.селищ»

2111

Заробітна плата

43696

43528

-168

2120

Нарахування на з/плату

9617

9576

-41

2210

Придбання предметів і матеріалів

70597

69278

-1319

2240

Оплата послуг

214794

178644

-36150

2273

Оплата за електроенергію

353837

353837

0

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

436893

436892

-1

 

Разом

1129434

1091754

-37680

110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

2111

Заробітна плата

12025

12024

-1

2120

Нарахування на з/плату

2476

2476

 

 

Разом

14501

14500

-1

110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» КЗ Скіф»

2111

Заробітна плата

187703

187702

-1

2120

Нарахування на з/плату

44669

44664

-5

2210

Придбання предметів і матеріалів

102146

101636

-510

2240

Оплата послуг

25836

25836

0

2272

Оплата водопостачання

2500

2142

-358

2275

Оплата інших енергоносіїв

9900

5284

-4616

 

Разом

374231

367264

-6967

170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

2240

Оплата послуг

924506

924505

-1

 

Разом

924506

924505

-1

900201 Всього видатків загального фонду:

2111

Заробітна плата

6306695

6306309

-386

2120

Нарахування на з/плату

1386294

1375719

-10575

2210

Придбання предметів і матеріалів

476560

473263

-3297

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

7908

7881

-27

2230

Оплата за продукти харчування

525410

525390

20

2240

Інші послуги

1521642

1482749

-38893

2250

Видатки на відрядження

6543

6289

-254

2271

Оплата теплопостачання

2021608

1934197

-87411

2272

Оплата водопостачання

103758

100248

-3510

2273

Оплата електроенергії

922134

914791

-7343

2275

Оплата інших енергоносіїв

93900

89283

-4617

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

436893

436892

-1

2282

Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм

12620

12580

-40

2610

Поточні трансферти підприємствам

23000

23000

0

2800

Інші поточні видатки

5396

5396

0

ВСЬОГО

13850361

13693988

-156373

             

 

 

Заступник селищного голови з фінансових питань-

головний бухгалтер                                                                                              Л.В.Єманова

 

                                                                                                                           

 

 

Додаток № 2

                                                                                                                                          до рішення виконкому

від 18 січня  2017р. № 1

                                                                                  

 

ДОХОДНА  ЧАСТИНА  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 за   2016 р.

Код

Назва

Кошторис,

рік /грн./

Надійшло,

/грн./

1.Плата за послуги бюджетних установ

070101

Дошкільні заклади освіти

651112

635238

110204

«Палаци і будинки культури» КЗ «Скіф»

3738

3738

 

Разом

654850

638977

2.Інші джерела власних надходжень

100203

Благоустрій сіл, селищ (громадські роботи)

34223

34223

070101

Дошкільні заклади освіти

33384

33384

Разом

67607

67607

3.Інші кошти спеціального фонду

010116

Органи місцевого самоврядування

67977

67977

070101

Дошкільні заклади освіти

124165

123915

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

134725

128724

100201

Теплові мережі

62481

62481

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

491729

458370

110204

Палаци та будинки культури

17423

16989

110204

Палаци та будинки культури «Скіф»

22000

22000

150101

Капітальні вкладення

99993

99993

Разом

1100493

980449

Всього

1822949

1687033

 

 

Заступник селищного голови з фінансових питань-             

головний бухгалтер                                                                                                  Л.В.Єманова

 

 

                                                                                                                                          Додаток № 3

                                                                                                                                          до рішення виконкому

від 18 січня  2017р. № 1

                                                                              

                                                                                         

ВИДАТКОВА  ЧАСТИНА  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 за    2016 р.

Код

Назва

Фінансування,

рік/грн./

Касові видатки,

/грн./

1.Плата за послуги бюджетних установ

070101

Дошкільні заклади освіти

635238

633212

110204

«Палаци і будинки культури» КЗ «Скіф»

3738

2600

 

Разом

638977

635812

2.Інші джерела власних надходжень

100203

Благоустрій сіл, селищ (громадські роботи)

34223

34222

070101

Дошкільні заклади освіти

33384

33384

Разом

67607

67606

3.Інші кошти спеціального фонду

010116

Органи місцевого самоврядування

67977

67977

070101

Дошкільні заклади освіти

123915

123915

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

128724

128724

100201

Теплові мережі

62481

62481

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

458370

458370

110204

Палаци та будинки культури

16989

16989

110204

Палаци та будинки культури «Скіф»

22000

22000

150101

Капітальні вкладення

99993

99993

Разом

980449

980449

Всього

1687033

1683867

 

 

Заступник селищного голови з фінансових питань-

головний  бухгалтер                      Л.В.Єманова