Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

10 сесія 7 скликання від 15.07.2016р.


Якимівська  селищна  рада

Якимівського району Запорізької області

Десята  сесія сьомого  скликання

 

 

 

Рішення № 8

 

 

« 15 » липня 2016року                                                           

       Смт.Якимівка

Про внесення змін до бюджету

Якимівської селищної ради на 2016рік

 

 

 

Керуючись п.23 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.72,ст..78 БК України, листа-згоди № 02-02/308 від 05.07.2016 управління фінансів Якимівської районної державної адміністрації Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

 

   ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до пункту 1,2  Рішення  № 6   Четвертої  сесії сьомого скликання від  25 грудня 2015 року  «Про  селищний бюджет на 2016 рік» .

 

Визначити на 2016 рік:

              -  загальний обсяг  доходів місцевого бюджету   у сумі 14 564 249  грн         тому числі обсяг доходів  загального фонду  бюджету  у сумі 13 711 754  грн ,     спеціального фонду бюджету   852 495  грн.    згідно з додатком  №1 цього рішення;

           

  • загальний обсяг видатків місцевого  бюджету  у сумі 14 650 009  грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 12 982 514  грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1 667 495 грн згідно з додатком №3 цього рішення.
  1. Затвердити на 2016 рік перелік об»єктів,фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі  815 000 грн згідно з додатком №6 цього рішення.
  2. Затвердити в складі видатків кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 13151 149 грн згідно з додатком №7 до цього рішення.

 

           

 Додатки № 1,3,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Якимівський селищний голова                                 М.І.Захаров

 

    Додаток № 1
до рішення №8  Десятої сесії сьомого  скликання від 15.07.2016р.
"Про внесення змін до бюджету Якимівської селищної ради  на 2016 рік"
 
     
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Всього в т.ч. бюджет розвитку  
10000000 Податкові надходження 8 848 124 8 848 124      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 2 500 000 2 500 000      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктів господарювання з рознічної торгівлі підакцизних товарів 2 500 000 2 500 000      
16010600 Збір за видачу ордера на квартиру          
18000000 Місцеві податки 6 348 124 6 348 124      
18010000 Податок на майно 2 810 000 2 810 000      
18010100 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами ,які є власниками об"єктів житлової нерухомості 500 000 500 000      
18010200 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами ,які є власниками об"єктів житлової нерухомості 250 000 250 000      
18010400 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами ,які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 190 000 190 000      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 225 000 225 000      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 145 000 1 145 000      
18010700 Земельний податок  з фізичних осіб 130 000 130 000      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 320 000 320 000      
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50 000 50 000      
18030000 Туристичний збір 8 634 8 634      
18030100 Туристичний збір сплачений юридичними особами 8 134 8 134      
18030200 Туристичний збір сплачений фізичними особами 500 500      
18050000 Єдиний податок  3 529 490 3 529 490      
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 800 000 800 000      
18050400 Єдиний податок з фізичних  осіб 1 969 490 1 969 490      
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий ( звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 760 000 760 000      
19000000 Інші податки та збори 20 000 20 000      
19010000 Екологічний податок 20 000 20 000      
19010100 Надходження від викидів забдуднюючих речовин в атмосферу новими стаціонарними джерелами забруднення 3 000 3 000      
19010200 Надходження від скидів забруднених речовин беспосередньо у водні об"єкти 13 000 13 000      
19010300 Надходження від рпозміщення окремих видів відходів як вторична сировина 4 000 4 000      
20000000 Неподаткові надходження 1 292 505 440 010 852 495    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 20 000 20 000      
21081100 Адміністративні штрафи,що надаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад 10 000 10 000      
21081500 Інші надходження  10 000 10 000      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 360 010 360 010      
22010300 Адмінзбір за проведення державної реєстрації юрид.осіб,фіз.осіб-підприємців та громадських формувань 10 000 10 000      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 163 000 163 000      
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 130 000 130 000      
22012600 Адміністраривний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 33 000 33 000      
22080000 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим державним майном 167 000 167 000      
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності 167 000 167 000      
22080402 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності(району,міста,селища) 167 000 167 000      
2209000 Державне мито в частині,що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів 20 010 20 000      
22090100 Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформленням документів,у тому числі за оформленням документів на спадшину і дарування 14 000 14 000      
22090200 Державне мито,не віднесене до інших категорій 10 10      
22090400 Державне мито,пов"язане з видачею та оформленням  закордонних паспортів громадян України 6 000 6 000      
24000000 Інші неподаткові надходження 60 000 60 000      
24060300 Інші доходи 60 000 60 000      
25000000 Власні надходження бюджетних установ 852 495   852 495    
25010000 Плата за послуги що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 852 495   852 495    
25010100 Плата за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 852 495   852 495    
3000000 Доходи від операції з капіталом 2 500 2 500      
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 2 500 2 500      
31010000 Кошти від реалізації майна одержаного в порядку  спадкування або дарування безхазяйного майна 2 500 2 500      
31010200 Кошти від реалізації майна одержаного в порядку  спадкування або дарування безхазяйного майна власники яких невідомі 2 500 2 500      
40000000 Офіційні трансферти 4 421 120 4 421 120      
41000000 Від органів державного управління 4 421 120 4 421 120      
41020000 Дотації 4 421 120 4 421 120      
41020900 Інші додаткові дотації 4 421 120 4 421 120      
  Усього без урахування трансфертів) 10 143 129 9 290 634 852 495,0    
  Усього доходів 14 564 249 13 711 754 852 495    
             
  Секретар селищної ради                 Н.С.Кузнєцова