Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали 16 сесії сьомого скликання від 23.12.2016р.


Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

Шістнадцята  сесія  сьомого  скликання

 

 

Рішення

 

« 23 »  грудня 2016 року                                                        № 15    

 

Про місцевий бюджет

на 2017  рік

 

Якимівська селищна рада  

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Визначити на 2017 рік:

 

-  доходи  місцевого  бюджету у сумі 17 643 525 грн., в тому числі доходи загального фонду  бюджету 16 701 030 грн.; доходи спеціального фонду  бюджету 942 495 грн., в тому числі доходи бюджету розвитку 0 грн.,  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки місцевого бюджету у сумі 17 643 525 грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету 16 445 030 грн., видатки спеціального фонду  бюджету 1 198 495 грн.  згідно з додатком № 3 цього рішення

- профіцит місцевого бюджету у сумі  256 000 грн., в тому числі загального фонду селищного бюджету  256 000  грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду селищного бюджету  256 000 грн., спеціального фонду селищного бюджету у сумі  256 000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення .      

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 16 445 030 грн. та спеціальному фонду 1 198 495 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого  бюджету  у сумі  500 гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівникам бюджетних установ (КЕКВ 2111);

- нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);

- медикаменти та перев’язувальні  матеріали (КЕКВ 2220);

- продукти харчування (КЕКВ 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( КЕКВ 2270)

 

6. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  16 005 265 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Якимівський селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 9. Установити, що у загальному фонді місцевого  бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.15 Бюджетного кодексу України щодо місцевого бюджету;

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.15 Бюджетного кодексу України.

12. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу місцевого бюджету, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, передача обсягів бюджету між  загальним та спеціальним фондами та між розпорядниками коштів здійснюється за розпорядженням селищного голови з подальшим затвердженням на черговій сесії селищної ради.

13.  Додатки № 1,2,3,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

Голова селищної ради                                М.І.Захаров

 

 

 

Підготовлено: Єманова Л.В.,заст.селищного голови з фін. питань-головного бухгалтера селищної ради

Погоджено: Самофалов С.А.,юрист селищної ради

 

 

 

 

                            

                                                           

 

 

Україна

 

 ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

      ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

      ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                        

Р І Ш Е Н Н Я

                          

                                                                                                              № 21

Від 23.12.2016року

Про затвердження Програми організації 

оплачуваних громадських робіт на 2017 рік                                                    

 

            Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ, який набув чинності з 1 січня 2013 року, з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення та сприяння соціальному розвитку селища, Якимівська селищна рада Якимівського  району   Запорізької області

 

         ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму організації оплачуваних громадських робіт в смт. Якимівка на

    2017 рік (Додається).

2. Виконавчому комітету Якимівської селищної ради здійснити необхідні заходи для

    організації та фінансування оплачуваних громадських робіт на 2017 рік.

3. Фінансування громадських робіт проводити пропорційно рівними частинами за рахунок

    коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального

    страхування України на випадок безробіття в межах асигнувань, затверджених в

    бюджеті селищної ради  на ці цілі, в зв’язку з чим передбачити у бюджеті селищної

    ради на 2017 рік видатки на організацію оплачуваних  громадських робіт на загальну

    суму  65 тис. гривень.  

4. Затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисне

    значення, відповідають потребам  громади  та сприяють  соціальному розвитку

    території (додаток №1) .

5. Рекомендувати взяти активну участь в організації оплачуваних громадських робіт

    роботодавцям, розташованим на території селищної ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з

    питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі,

    підприємництва та благоустрою (Голова – Харченко Р.О.).  

                                           .

 

 

 

 

              Якимівський селищний голова                                       Захаров М.І.   

 

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар селищної ради

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

 

            Затверджено

рішенням  селищної ради

                                                                                        від 23.12.201 6 р.   № 21

 

 

ПРОГРАМА

ОРГАНІЗАЦІЇ  ОПЛАЧУВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

 В СМТ. ЯКИМІВКА

                                                        на 2017  

 

І. Загальні положення

         Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VІ, який набув чинності з 1 січня 2013 року, місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в інтересах територіальної громади організовуються громадські роботи. Ці роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт, що відповідають потребам певної територіальної громади та організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

        Відповідно до вищезазначеного Закону фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Отже, організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови участі в їх фінансуванні коштів місцевих бюджетів.

        У зв’язку з цим,  є необхідність в прийнятті селищної Програми організації оплачуваних громадських робіт в якій затвердити види громадських робіт, перелік органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на яких проведення оплачуваних громадських робіт буде фінансуватися пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

ІІ. Нормативно-правове забезпечення  програми

З метою реалізації у 2017 році норм Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових документів, а саме:

-    статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012

     року    № 5067-VІ, який набув чинності з 1 січня 2013 року

 • « Положення про порядок  організації та проведення оплачуваних громадських робіт» затвердженого постановою КМУ від 10.09.2008 №839.
 • Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

 

ІІІ. Управління проектом      

           Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області  на виконання нового Закону України «Про зайнятість населення» передбачає у селищному бюджеті видатки на організацію громадських робіт  у загальній сумі 65 тис. гривень, що становить 50 % від загальної суми фінансування громадських робіт на 2017 рік.

 

 • організують проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • забезпечують  контроль за виконанням Програми організації оплачуваних громадських робіт.

 

Якимівський  районний  центр зайнятості організовує:

 • укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про організацію та проведення  оплачуваних громадських робіт;
 • підбір та направлення безробітних громадян на оплачувані громадські роботи;
 • інформування безробітних, які дали згоду на участь в оплачуваних громадських роботах, про умови, режим роботи, оплату праці та соціальні гарантії на підприємстві, в організації, установі;
 • при фінансуванні оплачуваних громадських робіт здійснює компенсацію витрат роботодавців  на створення тимчасових робочих місць для організації оплачуваних громадських робіт пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з поданими розрахунками (кошторисом) в частині оплати праці безробітних (транспортних послуг).

 

Виконавчий комітет Якимівської селищної ради, комунальне підприємство при селищній раді:

 • створюють тимчасові робочі місця для організації оплачуваних громадських робіт;
 • укладають договори з Якимівським районним центром зайнятості про організацію та проведення  оплачуваних громадських робіт;
 • надають перелік видів та обсягів оплачуваних громадських робіт;
 • укладають з безробітними громадянами трудові договори на участь в оплачуваних громадських роботах;
 • оформлюють  звітну документацію на оплату праці безробітних зайнятих на оплачуваних громадських роботах, транспортні послуги (за наявності)

 

ІV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення програми        

        Фінансування оплачуваних громадських робіт проводиться пропорційно рівними частинами за рахунок коштів селищного бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з кошторисом витрат на оплату праці безробітних.

За рахунок коштів селищного бюджету, у межах асигнувань, затверджених на відповідну програму розвитку селища.

 

Додаток № 1
до рішення 16 сесії 7 скл.
від 23.12.2016 року № 21  

 
Перелік видів оплачуваних громадських робіт для безробітних

 
 1. Впорядкування меморіалів, пам'ятників, братських могил та  інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання  у  належному стані  цвинтарів;
 2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг;
 3. Підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів освіти, культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку), які здійснюються власними силами бюджетних установ;
 4.  Підсобні роботи при проведенні обслуговування  об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів освіти, культури і охорони здоров’я)  комунальної власності, прибудинкових територій, багатоповерхових будинків, водопровідно-каналізаційного господарства та тепломереж;
 5. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я;
 6. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів

виконавчої влади;

 1. Підсобні роботи з відновлення заказників, заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури;
 2. Підсобні роботи на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування;
 3. Підсобні роботи з впорядкування  бібліотечного фонду в бібліотеках;
 4. Роботи в архівах з документацією.
 5. Розповсюдження інформаційних матеріалів, виконання кур’єрських функцій, технічне впорядкування документообігу, виконання інших робіт по роз’ясненню порядку отримання житлових субсидій;

12. Роботи по оформленню виборчих дільниць та участь в роботі виборчих   комісій;

 1. Комп’ютерна обробка інформації;
 2. Соціальна робота з населенням, проведення опитувань, анкетувань, що мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам адміністративно-територіальної  громади та сприяють її соціальному розвитку.
 3. Робота по оформленню виборчих дільниць та участь в роботі виборчих комісій.

 

                                        Якимівська селищна рада

                           Якимівського району Запорізької області

                              Шістнадцята сесія сьомого скликання

 

                                                         РІШЕННЯ                 № 22

Від 23.12.2016р.

смт. Якимівка

Про внесення змін до Статуту

культурно-спортивного комплексу «Скіф»

 

                     Розглянувши клопотання директора культурно-спортивного

комплексу «Скіф» Жеребецького Д.С.  від 20.12.2016р. № 16 (наш вхідний № 1060 від 20.12.2016р.) щодо внесення змін до Статуту культурно-спортивного комплексу «Скіф», затвердженого рішенням четвертої сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання від 25.12.2015р. № 19, та затвердження його нової редакції, на виконання Постанови Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 « Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з реєстру», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

                         ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити нову редакцію Статуту культурно-спортивного комплексу «Скіф», затвердженого рішенням четвертої сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання від 25.12.2015р. № 19, у зв’язку у зв’язку зі мінами, а саме:

- у розділі І. «Загальні положення», пункт 1.8 викласти у наступній редакції:

     «1.8. Заклад є неприбутковою та фінансується з бюджету селищної ради;

- утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації:

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед замовників (учасників), членів такої організації, працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу,приєднання або перетворення).

- внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.».          

          

            Якимівський селищний голова                                        М.І. Захаров

 

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар селищної ради

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради