Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали 18 сесії 7 скликання від 26.01.2017р.


У К Р А Ї Н А

ЯКИМІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

                         Вісімнадцята сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

Від 26.01.2017 року                                                                      № 25                  

Смт. Якимівка

Про прийняття Програми поліпшення

життєзабезпечення інвалідів війни та

учасників бойових дій та АТО і гарантії  їх

 соціального захисту на 2017 – 2018 роки

 

            Керуючись статтею 34 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, керуючись Законами України „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, „ Про соціальний захист дітей війни ”, „ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні ”, „ Про реабілітацію інвалідів ” Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Скасувати рішення №6 восьмої сесії сьомого скликання Якимівської селищної ради  від 28.04.2016 року "Про прийняття Програми поліпшення життєзабезпечення соціального захисту інвалідів війни, гарантії їх соціального захисту на 2016-2018 роки".

         2. Затвердити нову редакцію селищної програми поліпшення життєзабезпечення  інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій та АТО і  гарантії їх соціального захисту на 2017-2018 роки (далі – Програма), що додається.

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову М.І. Захарова.

 

 

Якимівський селищний голова                                    М.І. Захаров

 

 Підготовлено: Савенко С.Л., заступник селищного голови

                         з питань діяльності виконавчих органів ради

 Погоджено: Самофалов С.А., юрист с/р

 

СЕЛИЩНА  ПРОГРАМА

поліпшення життєзабезпечення інвалідів війни, учасників бойових

дій та АТО і  гарантії їх соціального захисту

на 2017 – 2018 роки

 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Селищна програма поліпшення життєзабезпечення, соціального захисту інвалідів війни, гарантії їх соціального захисту на 2017-2018 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення реалізації в селищі Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний захист дітей війни”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів”.

          Проведення  позачергового безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків і першочергового поточного ремонту жилих будинків і квартир, надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію  тим особам, що мають право: інваліди війни та прирівняних до них осіб.

Додаткові фінансові витрати, передбачені Програмою, будуть спрямовані на підвищення ефективності соціального захисту, поліпшення матеріального становища, соціально-побутових умов життя ветеранів війни, інвалідів війни.

 

Мета Програми

 

Основною метою Програми є:

-  здійснення заходів, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення осіб похилого віку, інвалідів війни, гарантії їх соціального захисту;

  • дотримання норм чинного законодавства щодо  забезпечення сприятливих умов життя  зазначених категорій громадян;
  • проведення позачергового безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків і першочергового поточного ремонту жилих будинків і квартир  тих осіб, що мають право на таку пільгу;
  • надання одноразової матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію тим особам, що мають право: інваліди війни та прирівняних до них осіб.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблем, строки та етапи виконання

 

Виконання даної Програми здійснюється протягом 2017 - 2018 років шляхом надання фінансової підтримки селищної громадської організації ветеранів України та позачергового безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків і першочергового поточного ремонту жилих будинків і квартир, надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію  тим особам, що мають право: інваліди війни та прирівняних до них осіб.

 

Завдання Програми та результативні показники

 

   Завдання Програми:

  • створення сприятливих умов для соціального захисту, реабілітації та адаптації в суспільстві  інвалідів війни, ветеранів війни;
  • забезпечення надання соціальних послуг, соціально-побутового обслуговування й адаптації ветеранів та інвалідів війни;

          - проведення позачергового безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків і першочергового поточного ремонту жилих будинків і квартир  тих осіб, що мають право на таку пільгу;

           -  надання одноразової   матеріальної допомоги на рік у сумі 3000 грн. на лікування та реабілітацію тим особам, що мають право: інваліди війни та прирівняних до них осіб.

 

Результативні показники

 

         Фінансові витрати, передбачені Програмою, будуть спрямовані на поліпшення життєзабезпечення інвалідів війни та прирівняних до них осіб,   підтримку статутної діяльності громадських організацій.

 

Показники витрат

 

      З бюджету селищної ради кошти будуть спрямовані для надання фінансової підтримки селищної громадської організації ветеранів України, інвалідам війни та ветеранам війни, які потребують проведення позачергового безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків і першочергового поточного ремонту жилих будинків і квартир, надання матеріальної допомоги на лікування  тих осіб, що мають право на таку пільгу.

              

Показники продукту

 

     Протягом 2017-2018 років необхідно надати:

- фінансову підтримку селищної громадської організації ветеранів України;

- надання матеріальної допомоги ветеранам та інвалідам війни, які гостро потребують фінансової допомоги;

- проведення позачергового безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків і першочергового поточного ремонту жилих будинків і квартир.

 

Показники якості

 

Виконання програми дасть можливість поліпшити соціально-побутові умови життя та підвищити ефективність соціального захисту інвалідів війни та ветеранів війни.

 

Напрямки діяльності і заходи Програми

 

     Напрямки діяльності Програми:

     -   забезпечення підтримки селищної громадської організації ветеранів;

     - підвищення рівня матеріального забезпечення людей похилого віку, інвалідів та окремих категорій громадян;

     - створення додаткових сприятливих умов для життєдіяльності ветеранів та інвалідів війни.

    Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

         Загальну координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиме голова селищної громадської організації, селищний голова.

 

                                                                                            Додаток до Програми

                                                               

 

Ресурсне забезпечення селищної програми поліпшення життєзабезпечення соціального захисту

                      інвалідів війни, гарантії їх соціального захисту  

на 2016 – 2018 роки       

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

ІІ етап виконання програми

Усього витрат на виконання програми (тис.грн.)

 

2017 рік (тис.грн.)

2018 рік (тис.грн.)

 

Обсяг ресурсів усього, у тому числі :

 

25

25

-

50

Державний бюджет

 

-

 

-

-

Обласний бюджет

 

-

 

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

 Селищний бюджет

 

25

25

-

50

Кошти не бюджетних джерел

 

-

 

-

-

 

 

 

                                   Якимівська селищна рада

                         Якимівського району Запорізької області

                           Вісімнадцята сесія сьомого скликання

 

                                                         РІШЕННЯ    № 27

 

Від 26.01.2017р.

смт. Якимівка

Про надання щорічної відпустки

селищному голові Захарову М.І.

 

                          Розглянувши заяву селищного голови Захарова М.І. про надання щорічної відпустки за період роботи з 05.11.2016р. по 05.11.2017р. з 20.02.2017р. та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, керуючись  Законом України „Про відпустки”, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від

9 березня  2006 р. № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату  органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, рішенням № 13 шістнадцятої  сесії сьомого скликання від 23.12.2016р. „Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

                          ВИРІШИЛА:

 

                        1. Надати щорічну відпустку селищному голові Захарову М.І. за період роботи з 05.11.2016р. по 05.11.2017р. на 30 календарних днів з 20.02.2017р. по 22.03.2017р. з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

                        2. Заступнику селищного голови з фінансових питань - головному бухгалтеру селищної ради Ємановій Л.В. виплатити вищезазначену суму з бюджетного рахунку селищної ради.

                        3. Обов’язки селищного голови на час відпустки Захарова М.І. покласти на секретаря селищної ради Кузнєцову Н.С.

 

Якимівський селищний голова                                   М.І. Захаров

 

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар селищної ради

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                            №  28

Від   26 січня 2017 року  

смт. Якимівка                                                                   

Про внесення змін до Регламенту

Якимівської селищної ради

Якимівського району Запорізької області

 

 

             З метою уникнення порушення права на недоторканість ділової репутації шляхом поширення недостовірної інформації, для забезпечення ефективної роботи під час пленарних засідань сесій селищної ради, керуючись ст.ст. 28, 34, 68 Конституції України, ст.ст. 299, 307 Цивільного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 2, 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», пп.1 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Внести зміни до Регламенту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, затвердженого рішенням другої сесії сьомого скликання від 26.11.2015р. № 2 «Про затвердження Регламенту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області», а саме:

статтю 24 Розділу IV Регламенту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області доповнити словами абзацом «Відеозйомку пленарних засідань селищної ради та постійних депутатських комісій проводити представниками апарату селищної ради або представниками офіційно зареєстрованих засобів масової інформації з попередньою акредитацією».

 

                       

 Селищний голова                                                                   М.І. Захаров

 

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар селищної ради

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                            №  29

Від   26 січня 2017 року  

смт. Якимівка                                                                   

Про внесення змін до рішення 16 сесії

сьомого скликання  від 23.12.2017р. № 13

«Про затвердження структури виконавчих

органів ради, загальної чисельності

апарату ради та їх виконавчих органів»

 

 

                            У зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись ст. 11, п.5 ст.26, ст.54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання  від 23.12.2017р. № 13 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів», а саме: в додатку № 1 зазначеного рішення «Структура виконавчих органів Якимівської селищної ради та їх чисельність» по рядку № 6 «Спеціалісти I категорії» у колонці кількість штатних одиниць замість числа 6 читати 7.

              

 

 Селищний голова                                                                   М.І. Захаров

 

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар селищної ради

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

                           

 

Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

Вісімнадцята  сесія  сьомого  скликання

 

Рішення

 

« 26 »  січня  2017  року                                                                    №  30

     

«Про внесення змін до місцевого бюджету

на 2017  рік»

 

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23, 85 Бюджетного Кодексу України,  Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області  рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пунктів 1,2 Рішення Шістнадцятої сесії сьомого  скликання від 23 грудня 2016 року № 15  «Про місцевий бюджет на 2017 рік»

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи  місцевого  бюджету у сумі 17 643 525 грн., в тому числі доходи загального фонду  бюджету 16 701 030 грн.; доходи спеціального фонду  бюджету 942 495 грн., в тому числі доходи бюджету розвитку 0 грн.,  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 18 659 815 грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету 17 392 320 грн., видатки спеціального фонду  бюджету 1 267 495 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення

Якірпрофіцит селищного бюджету у сумі  325 000 грн., в тому числі загального фонду селищного бюджету  325 000  грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду в сумі 1 016 290 грн., джерелом покриття якого є вільний залишок загального фонду на 01.01.2017, спеціального фонду селищного бюджету у сумі  325 000 грн. згідно з додатком№2 до цього рішення.  

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 17 392 320 грн. та спеціальному фонду 1 267 495 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

2. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення у сумі  325 000 грн.

 

3. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  16 904 155 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

 ЯкірЯкір4. Додатки № 1,2,3,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова Якимівської селищної  ради                           М.І Захаров

                  

 

Підготовлено:

Єманова Л.В.,заст.селищного голови з фін. питань-головний бухгалтер селищної ради

Погоджено:

Самофалов С.А.,юрист селищної ради