Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали 25 сесія 7 скликання від 10.08.2017р.


                                       ПОРЯДОК ДЕННИЙ

двадцять п’ятої сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання

                                       від 10.08.2017 року

1. Про надання дозволу на придбання квартири для передання в

оренду особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування та осіб з їх числа.

2. Про створення соціального квартирного обліку у Якимівській

селищній раді.

Доповідач: Кузнєцова Н.С., секретар селищної ради.

 

                                     ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                  ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                   ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                               РІШЕННЯ

від від 10 серпня 2017 року

 

                                                                 № 1

смт. Якимівка

Про надання дозволу на придбання квартири

для передання в оренду особі з числа дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Відповідно до районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням шостої сесії Якимівської районної ради Запорізької області сьомого скликання від 26.05.2016 № 2 «Про районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на придбання квартири № 32, що розташована за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Якимівка, вул. Пушкіна, буд.26, для передання в оренду особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа за кошти, передбачені районною програмою «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2016-2018 роки».

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Якимівський селищний голова                                              М.І. Захаров

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар с/р

 

                                      ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                     ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                        РІШЕННЯ

від 10 серпня 2017 року

 

                                                                      № 2

смт. Якимівка

Про створення соціального квартирного обліку

у Якимівській селищній раді

Відповідно до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», керуючись ст.30, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України №682 від 23.07.2008 року «Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» , Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок взяття громадян на соціально квартирний облік їх перебування на такому обліку та зняття з нього. (Додається).

2.Затвердити Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї. (Додається).

3.Затвердити Порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті. (Додається).

4.Затвердити Порядок проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціально квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ним. (Додається).

5.Затвердити Порядок надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення.

(Додається).

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет Якимівської селищної ради.

 

Якимівський селищний голова                                              М.І. Захаров

Підготовлено: Кузнєцова Н.С., секретар с/р

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять п’ятої сесії

Якимівської селищної ради

сьомого скликання

від 10.08.2017 № 2

                                                    ПОРЯДОК

взяття громадян на соціально квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього

1. Взяття громадян на соціальний квартирний облік (далі - облік) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Якимівської селищної ради, що проживають на території селищної ради, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону. Для взяття на облік громадянин або уповноважена ним особа, що підтверджується завіреною в установленому законом порядку довіреністю, подає письмову заяву.

Недієздатні громадяни беруться на облік за заявою опікунів або органів опіки та піклування.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, беруться на облік виконавчим комітетом Якимівської селищної ради за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Взяття на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою.

2. До заяви про взяття громадянина на облік додаються такі документи:

- довідка про місце проживання та склад сім'ї за формою згідно з додатком 1 (за винятком громадян без визначеного місця проживання, які замість зазначеної довідки надають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9 і довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи);

- копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї;

- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім'ї;

- копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік;

- довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;

- відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа додаються:

- копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

- копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа;

- довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання.

3. Громадянин без визначеного місця проживання звертається для отримання соціального житла до сільської ради за місцем свого перебування.

У день звернення до Якимівської селищної ради громадянинові видається направлення на безоплатне тимчасове (до шести місяців) проживання в тимчасовому притулку для дорослих. Відсутність у громадянина документів, що посвідчують особу, не може бути підставою для відмови в наданні місця у такому притулку.

4. Посадова особа сільської ради реєструє заяву про взяття громадянина на облік та документи, що додаються до неї, в книзі згідно з додатком 2 та видає розписку згідно з додатком 3.

5. Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймає виконавчий комітет Якимівської селищної ради за результатами розгляду заяви разом з документами, що додаються до неї, не пізніше 30 робочих днів після їх надходження.

Зазначене рішення приймається з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

Під час вирішення питання щодо надання соціального житла - квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку громадянинові, який має приватне житло, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у приватній власності такого громадянина або членів його сім'ї, які проживають разом з ним.

6. Громадянинові може бути відмовлено у взятті на облік у разі подання документів:

- у неповному обсязі відповідно до пункту 2 цього Порядку;

- які містять виправлення;

- що не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку громадянина таким, що потребує надання соціального житла;

- які містять недостовірні відомості, що встановлено сільською радою.

7. У разі прийняття рішення про взяття на облік посадова особа селищної ради вручає/надсилає громадянинові не пізніше семи робочих днів після його прийняття повідомлення згідно з додатком 4.

Повідомлення про відмову згідно з додатком 5 надсилається не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення.

Відмова у взятті громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку.

8. Відомості про громадян, щодо яких виконавчим комітетом Якимівської селищної ради прийнято рішення про взяття на облік, вносяться до книги обліку згідно з додатком 6.

9. Списки громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому порядку і в порядку загальної черги, складаються згідно з додатком 7 на підставі даних обліку.

10. Якимівська селищна рада інформує щороку територіальну громаду про ведення обліку шляхом оприлюднення списків громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першочерговому порядку і в порядку загальної черги, на власному офіційному веб-сайті та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

11. Виконавчий комітет Якимівської селищної ради може зняти громадянина з обліку у разі:

- подання ним заяви про зняття з обліку;

- втрати підстав, що дають право на отримання соціального житла;

- виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

- отримання ним в установленому порядку кредиту для будівництва чи придбання житла;

- надання йому в установленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку;

- виявлення в документах, поданих згідно з пунктом 2 цього Порядку, недостовірних відомостей, а також неправомірних дій посадових осіб зазначеного органу під час вирішення питання про взяття на облік.

Рішення про зняття громадянина з обліку приймається виконавчим комітетом Якимівської селищної ради не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав.

Повідомлення про зняття з обліку надсилається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів після прийняття такого рішення за формою згідно з додатком 8 із зазначенням причини.

12. За громадянином, якого знято з обліку у зв'язку з тим, що середньомісячний сукупний дохід громадянина та членів його сім'ї за попередні два роки з розрахунку на одну особу перевищує суму опосередкованої вартості найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з дня зняття з обліку право на поновлення в черзі за його обліковим номером.

Додаток 1

до Порядку

Штамп

ДОВІДКА
про місце проживання та склад сім'ї

Видана_________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що він (вона) проживає і місце проживання зареєстровано
за адресою ____________________________________________________________________________________,
(найменування населеного пункту)

_______________________________________________________________________________________________
(провулок, вулиця, бульвар, проспект тощо)

будинок № _____, квартира № ______ загальною площею _______ кв. метрів, яка складається з _____ кімнат житловою площею ________ кв. метрів та розташована на ________________ поверсі ____________ поверхового будинку____________________________________________________________________________
(державної, комунальної, приватної)

власності, що перебуває на балансі ________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

Особовий рахунок відкрито на ім'я ________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Будинок обладнано системою електропостачання, водопроводу, водовідведення, центрального опалення, газопостачання, ліфтом (необхідне підкреслити).

Технічний стан будинку і характеристика житлового приміщення: ______________________________________
____________________________________________________________________________ __________________
(добрий, задовільний, незадовільний, аварійний, підлягає реконструкції/реставрації/знесенню)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

У житловому приміщенні проживає ____________ членів сім'ї:

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові

Родинні стосунки з особою, на ім'я якої відкрито особовий рахунок

Рік народження

Дата реєстрації місця проживання

Відмітка про зняття з реєстрації місця проживання тимчасово відсутнього члена сім'ї, за яким зберігається житлове приміщення

у даному приміщенні

у даному населеному пункті

             
             

Сусіди по квартирі (заповнюється для комунальних квартир і гуртожитків):

1. ___________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів
(прізвище та ініціали)
2. ___________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів
(прізвище та ініціали)
3. ___________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів
(прізвище та ініціали)
4. ___________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів
(прізвище та ініціали)

Керівник організації,
що здійснює управління
житловим будинком

   

____________________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Паспортист

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Бухгалтер

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Примітка.


Особі, що проживає в будинку, який перебуває у приватній власності іншої особи, довідка видається і підписується власником будинку та завіряється в установленому органом місцевого самоврядування порядку.

Додаток 2

до Порядку

                                                        КНИГА

реєстрації заяв громадян про взяття на соціальний квартирний облік

____________________________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування і населеного пункту)

Розпочата _________ ___________________ 20___ р.

Закінчена _________ ___________________ 20___ р.

Порядковий номер

Дата надходження заяви і документів, що додаються до неї

Прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування, його зміст

Дата надсилання заявникові і номер повідомлення про прийняте рішення

 

Додаток 3

до Порядку

РОЗПИСКА
про отримання заяви і документів для взяття на соціальний квартирний облік

Видана_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника)
про те, що_____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

прийняв/прийняла ___ _____________ 20__ р. заяву і документи, необхідні для взяття громадянина ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
на соціальний квартирний облік, про що в книзі реєстрації заяв громадян про взяття на соціальний квартирний облік зроблено запис за номером _____________.

Перелік документів, що додаються до заяви

Найменування

Оригінал/копія

Кількість аркушів

_____________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 4

До Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на соціальний квартирний облік

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника в давальному відмінку)

за результатами розгляду Вашої заяви від ___ ____________ 20__ р.
______________________________________________________________________.
(найменування органу місцевого самоврядування)

на своєму засіданні від ___ ____________ 20__ р. прийняв рішення № _____ про взяття Вас (Вашого підопічного___________________________________________
_____________________________________________________________________)
(прізвище, ім'я та по батькові підопічного у родовому відмінку)
на соціальний квартирний облік.

У книзі обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання житла із житлового фонду соціального призначення, Ви (Ваш підопічний) зареєстровані (зареєстрований) за номером _______.

У списку громадян, що користуються _____________________________________
(позачерговим, першочерговим, загальним)
правом на отримання соціального житла, Ви (Ваш підопічний) зареєстровані (зареєстрований) за номером ___________.

______________________________
(посада особи, що вручає/надсилає повідомлення)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 5

до Порядку

                                                       КНИГА

обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання соціального житла

__________________________________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

Розпочата _______________________ 20____ р.

Закінчена _______________________ 20____ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження громадянина та членів його сім'ї

Місце роботи громадянина та членів його сім'ї

Адреса, стисла характеристика займаного житлового приміщення

Дата реєстрації місця проживання у даному населеному пункті

Підстава для взяття на облі

Поряд ковий обліковий номер у черзі

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування про

Підстава для зняття з обліку

взяття на облік

надання житлового приміщення (зазначається кількість кімнат, житлова площа та адреса)

зняття з обліку

                     

Додаток 6

до Порядку

                                                   СПИСОК

                                     громадян, що користуються

____________________________________________________________

(позачерговим, першочерговим, загальним)

правом на отримання соціального житла

________________________________________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові громадянина, який перебуває на обліку

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування про:

Підстава для зняття з обліку

Примітка

взяття на облік

уточнення списку

зняття з обліку

             

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять п’ятої сесії

Якимівської селищної ради

сьомого скликання

від 10.08.2017 № 2

                                                     ПОРЯДОК

врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї

1. Цей Порядок визначає механізм врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї (далі - майно), для визначення їх права взяття на соціальний квартирний облік.

2. Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України, які не мають житла або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону, середньомісячний сукупний дохід яких за минулий рік у розрахунку на одну особу менший від сумарної величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

3. Сукупний дохід громадянина та членів його сім'ї обчислюється як сума всіх доходів, отриманих ними в грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами, обчислена з урахуванням норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

4. Для визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

5. Вартість майна, до якого належить нерухоме майно, транспортні засоби, вклади у банках, цінні папери та інші активи, обчислюється уповноваженими оцінними комісіями органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства на підставі відомостей, що подаються громадянином за формою згідно з додатком. До зазначених відомостей громадянином додаються довідки, що підтверджують наявність/відсутність майна, зокрема з Державтоінспекції, органу державної податкової служби, бюро технічної інвентаризації, підрозділів Центру державного земельного кадастру.

6. Вартість нерухомого майна та транспортних засобів визначається виходячи із середніх цін, що склалися у регіоні на таке майно, тобто за ринковими цінами.

7. Вартість майна в розрахунку на одну особу обчислюється на підставі проведеної оцінки шляхом ділення його загальної вартості на 12 місяців і на середню кількість осіб, що входили до складу сім'ї громадянина за зазначений період.

8. Розмір середньомісячного сукупного доходу громадян з урахуванням вартості їх майна в розрахунку на одну особу за минулий рік включає суму всіх доходів кожного члена сім'ї, визначених на підставі інформації про доходи за календарний рік, який передує даті взяття на соціальний квартирний облік, і вартість майна, обчислену згідно з пунктом 7 цього Порядку.

Додаток

до Порядку

                                                   ВІДОМОСТІ

                              про вартість майна громадянина

____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

та членів його сім'ї у кількості ____ осіб,

що проживають разом з ним за адресою

__________________________________________________________

(місто, район, вулиця, будинок, корпус, номер квартири)

станом на __________ 20 __ р.

Дані громадянина:

паспорт, серія _________ № ___________

ідентифікаційний номер фізичної особи ___________

Найменування майна

Кількість

Вартість, гривень

Примітка

1. Нерухоме майно, що перебуває у приватній власності*:

     

земельна ділянка

   

розташована за адресою

_______________________

(населений пункт, вулиця тощо)

індивідуальний житловий будинок

   

розташований за адресою

_______________________

(населений пункт, вулиця тощо)

квартира

   

загальною площею ___ кв. метрів, розташована за адресою

_______________________

(населений пункт, вулиця, будинок, номер квартири)

садовий (дачний) будинок

   

розташований за адресою

_______________________

(населений пункт, вулиця тощо)

гараж

   

розташований за адресою

_______________________

(населений пункт, вулиця тощо)

інше нерухоме майно

   

зазначається вид та місцезнаходження майна

2. Транспортні засоби, що перебувають у приватній власності*:

     

автомобіль легковий

   

зазначається марка, рік випуску, об'єм двигуна, реєстрація в Державтоінспекції

автомобіль вантажний

   

-"-

автобус

   

-"-

мотоцикл

   

-"-

трактор спеціалізованого і спеціального призначення

   

-"-

водний транспортний засіб

   

-"-

інші засоби

   

-"-

3. Вклади у банках, цінні папери та інші активи: номінальна вартість придбаних цінних паперів

     

розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій

     

сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

     

Усього у розрахунку на одну особу, гривень

х

 

х

на місяць, гривень

х

 

х

__________

* Вартість визначається уповноваженими оцінними комісіями органів місцевого самоврядування виходячи із середніх цін, що склалися у регіоні на таке майно.

______________________ ____________________________________

(підпис громадянина) (ініціали та прізвище)

Про відповідальність за подання не в повному обсязі чи неправдивих відомостей попереджений.

_____________________ ___________________20___р.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять п’ятої сесії

Якимівської селищної ради

сьомого скликання

від 10.08.2017 № 2

                                                    ПОРЯДОК

визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті

1. Цей Порядок регулює питання визначення селищною радою величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла для встановлення відповідно до закону права громадян на соціальний квартирний облік та отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

2. Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті визначається виконавчим комітетом селищної ради на підставі щомісячних даних щодо мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра кімнати в гуртожитку.

3. Розмір плати за наймання (оренду) житла на одну особу розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра кімнати у квартирі чи житловому будинку.

До плати за наймання (оренду) житла не включається плата за комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

4. Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу розраховується щокварталу за формулою

ОПн = (Пн1 + Пн2 + Пн3) : 3,

де Пн1, Пн2, Пн3 - розмір плати, що вноситься згідно з пунктом 3 цього Порядку однією особою за кожний місяць відповідного кварталу.

5. Якимівська селищна рада щокварталу до 25 числа наступного місяця оприлюднюють у засобах масової інформації величину опосередкованої вартості наймання (оренди) житла у населеному пункті за минулий квартал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять п’ятої сесії

Якимівської селищної ради

сьомого скликання

від 10.08.2017 № 2

                                                      ПОРЯДОК

проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними

1. Органи місцевого самоврядування проводять щороку моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку (далі - облік), та членів їх сімей і доходів наймачів житла, що належить до житлового фонду соціального призначення (далі - соціальне житло), та членів їх сімей, які проживають разом з ними.

2. Моніторинг сукупного доходу громадян, що перебувають на обліку, проводиться органом місцевого самоврядування на підставі:

- довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;

- відомостей про майно, у тому числі земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на дату уточнення списків громадян, що перебувають на обліку.

Про прийняття рішення за результатами моніторингу зазначається у книзі обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання соціального житла.

3. Моніторинг сукупного доходу громадян, яким надано соціальне житло, та членів їх сімей проводиться щороку сільською радою на підставі:

- довідки про доходи наймача соціального житла та членів його сім'ї за попередній рік;

- відомостей про майно, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї за попередній рік.

4. Селищна рада для проведення моніторингу має право з власної ініціативи або за зверненням громадян, громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади чи наглядової ради у сфері розподілу соціального житла робити запит до відповідних органів щодо надання документального підтвердження достовірності відомостей, які містяться у поданих громадянином документах.

5. За результатами розгляду документів, поданих відповідно до пунктів 2 і 3 цього Порядку для проведення моніторингу, виконавчий комітет селищної ради приймає не пізніше ніж протягом семи робочих днів одне з таких рішень:

- про підтвердження права громадянина на подальше перебування на обліку або про зняття його з обліку як такого, що втратив право на отримання соціального житла;

- про продовження строку дії договору найму соціального житла або про ініціювання розірвання такого договору з громадянином, який втратив право на проживання у соціальному житлі, та подання відповідного позову до суду.

6. Виконавчий комітет Якимівської селищної ради:

- надсилає громадянинові не пізніше ніж протягом семи робочих днів повідомлення про прийняття відповідного рішення із зазначенням дати його прийняття;

- інформує щороку територіальну громаду про результати проведеного моніторингу шляхом оприлюднення не пізніше ніж до 1 лютого наступного року списків громадян, що перебувають на обліку, на власному офіційному веб-сайті та у місцевих друкованих засобах масової інформації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять п’ятої сесії

Якимівської селищої ради

сьомого скликання

від 10.08.2017 № 2

                                               ПОРЯДОК

надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення

Надання соціального житла

1. Житлове приміщення з житлового фонду соціального призначення (далі - соціальне житло) безоплатно надається громадянинові та членам його сім'ї, що перебувають разом з ним на соціальному квартирному обліку (далі - облік), за рішенням виконавчого комітету Якимівської селищної ради, який веде облік, у порядку черговості (позачергово, першочергово або в порядку загальної черги) за умови підтвердження громадянином підстав для отримання такого житла.

2. Надання громадянинові житлового приміщення з житлового фонду соціального призначення здійснюється за нормою, встановленою виконавчим комітетом Якимівської селищної ради, який надає таке житло, але не менше мінімальних норм, які встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 219 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 693).

3. Виконавчий комітет Якимівської селищної ради не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати виявлення можливості надання соціального житла письмово повідомляє про це громадянинові, що перебуває на обліку і має право на його отримання, із зазначенням переліку документів, які необхідно подати для підтвердження такого права, та строку їх подання.

4. Для підтвердження права на отримання соціального житла громадянин повинен подати:

- довідку про місце проживання та склад сім'ї, видану не раніше ніж за місяць до дня подання документів;

- довідку про свої доходи та довідку про доходи членів своєї сім'ї за попередній рік, отримані ними в грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами;

- відомості про вартість майна, що перебувало та перебуває у його власності та власності членів його сім'ї за останні п'ять років, що передують наданню соціального житла;

- акт приймання-здачі житла у соціальному гуртожитку (для осіб, що проживали в такому гуртожитку).

5. Соціальне житло надається для всіх членів сім'ї громадянина, що разом з ним перебувають на обліку, а також для дітей, що народилися після взяття громадянина на облік, і його дружини (чоловіка), яка (який) були пізніше включені до облікової справи як такі, що мають право на отримання соціального житла.

Житло повинне бути упорядженим з урахуванням умов відповідного населеного пункту, встановлених санітарних і технічних вимог та обладнаним

засобами безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Особам похилого віку, багатодітним сім'ям з неповнолітніми дітьми та окремим категоріям інвалідів і хворих за висновком лікувально-профілактичного закладу та на їх прохання житлові приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках, обладнаних ліфтами. Порядок видачі та форма зазначених висновків установлюються МОЗ.

6. Під час прийняття рішення про надання житла громадянинові, який сам чи члени сім'ї якого, що проживають разом з ним, мають у власності або користуванні житлове приміщення, але відповідно до закону потребують поліпшення житлових умов, ураховується площа такого житлового приміщення.

Громадянинові може бути надано окреме житлове приміщення, площа якого разом з площею житлового приміщення, що перебуває у його власності або користуванні громадянина чи членів його сім'ї, не перевищує норми, встановленої для забезпечення соціальним житлом.

У разі передачі громадянином житлового приміщення, яке перебуває у його чи членів його сім'ї власності або користуванні, Якимівській селищній раді він має право на одержання соціального житла в межах установленої норми.

Рішення приймається з урахуванням побажань громадянина щодо вибору одного із зазначених варіантів надання житлового приміщення та наявної можливості.

Порядок передачі житлового приміщення, що перебуває у власності або користуванні громадянина чи членів його сім'ї, Якимівській селищній раді встановлюється Мінрегіоном.

7. В окремих випадках з урахуванням ситуації, яка склалася з формуванням житлового фонду соціального призначення, на прохання громадянина, що перебуває на обліку, якщо надійшла його черга на отримання соціального житла або він користується правом на позачергове чи першочергове отримання такого житла, може бути ухвалено рішення про надання:

- двом чи більше окремим громадянам у спільне користування житлового приміщення, яке відповідає встановленим пунктами 5 і 6 цього Порядку вимогам, але збудовано для однієї сім'ї;

- одному громадянинові житлового приміщення, яке відповідає установленим пунктом 5 цього Порядку вимогам, але за розміром менше необхідного згідно з нормами забезпечення соціальним житлом, із збереженням права перебування на обліку.

8. Орган місцевого самоврядування у разі прийняття рішення про надання громадянинові соціального житла вручає (надсилає) йому не пізніше ніж протягом семи робочих днів повідомлення із зазначенням дати прийняття і номера такого рішення разом із запрошенням укласти договір найму соціального житла (далі - договір найму).

У повідомленні зазначаються:

- найменування та адреса юридичної особи, що виступає наймодавцем у договорі найму, і режим її роботи;

- прізвище, ім'я, по батькові та контактні телефонні номери посадових осіб наймодавця, уповноважених здійснювати зв'язок з наймачами;

- строк, протягом якого повинен бути укладений договір найму.

9. Рішення про надання громадянинові соціального житла може бути переглянуто до укладення договору найму в разі виявлення обставин, що не були раніше відомі і могли вплинути на рішення.

10. Якимівська селищна рада інформує щороку територіальну громаду про надання соціального житла шляхом оприлюднення реєстрів укладених договорів на власному офіційному веб-сайті та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

11. Рішення про відмову в наданні громадянинові соціального житла, перенесення черги або надання житла, яке не відповідає архітектурно-планувальним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам і вимогам, може бути оскаржене ним до суду.

12. Підставою для вселення у житлове приміщення громадянина та членів його сім'ї є договір найму.

13. Договір найму укладається між громадянином (наймачем) і власником житла (наймодавцем) або уповноваженою ним особою на підставі рішення виконавчого комітету про надання такого житла відповідно до типового договору (додаток 1) не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати прийняття відповідного рішення та вноситься до реєстру договорів найму соціального житла (додаток 2).

У разі коли громадянин необґрунтовано відмовляється від укладення договору найму наданого приміщення, орган місцевого самоврядування приймає рішення про перенесення його черги на отримання житла, але не більше ніж на один рік, і надсилає громадянинові письмове повідомлення про таке рішення не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дати його ухвалення.

У надане за договором найму соціальне житло вселяються громадянин та зазначені в договорі члени його сім'ї.

Громадянин зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору найму вселитися в надане йому та зазначеним в договорі членам його сім'ї приміщення.

Розірвання договору найму

14. Договір найму може бути розірваний у будь-який час за згодою сторін або за рішенням суду.

15. Громадянин, що наймає соціальне житло за відповідним договором, має право за згодою всіх зазначених у ньому членів сім'ї розірвати в будь-який час такий договір в односторонньому порядку.

16. Наймодавець житлового приміщення за договором найму може прийняти рішення про ініціювання розірвання такого договору та виселення громадянина, що наймає соціальне житло, та членів його сім'ї з житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення за таких підстав:

- надання громадянину та членам його сім'ї або придбання ними іншого житлового приміщення;

- втрата громадянином права на проживання у наданому йому соціальному житлі внаслідок збільшення доходів його сім'ї до рівня, який дає можливість укласти договір найму житлового приміщення, що не належить до житлового фонду соціального призначення;

- отримання наймодавцем незаперечних доказів того, що громадянином подано документи, які містять недостовірні відомості щодо рівня фактичних доходів його сім'ї;

- невнесення протягом шести місяців громадянином плати за користування соціальним житлом;

- систематичне порушення громадянином та членами його сім'ї правил користування житловим приміщенням, громадського порядку, прав і законних інтересів сусідів, що унеможливлює спільне проживання в одному житловому будинку, використання житлового приміщення не за призначенням, його руйнування чи псування;

- недотримання умов договору найму після письмового попередження громадянина.

17. Якщо наймодавець виявив бажання розірвати договір найму, він повідомляє про це наймачеві. У разі коли наймач відмовляється розірвати договір найму, наймодавець подає відповідний позов до суду, про що він чи уповноважена ним особа письмово попереджає не пізніше ніж за місяць до дати подання такого позову наймача житлового приміщення.

18. У разі переїзду громадянина та членів його сім'ї на інше місце проживання договір найму вважається розірваним з моменту звільнення житлового приміщення.

19. Договір найму вважається розірваним у разі руйнування житлового приміщення чи смерті одинокого громадянина.

20. За громадянином, з яким розірвано договір найму у зв'язку із збільшенням його та членів його сім'ї середньомісячного сукупного доходу за попередній рік з розрахунку на одну особу до розміру, що перевищує опосередковану суму вартості найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з дня розірвання договору найму право на поновлення в черзі за його порядковим обліковим номером за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціального житла.

21. Якимівська селищна рада інформує щороку територіальну громаду про розірвання договорів найму соціального житла шляхом оприлюднення не пізніше ніж до 1 лютого наступного року їх переліку на офіційному веб-сайті та у місцевих друкованих засобах масової інформації.

Додаток 1

до Порядку

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

найму соціального житла

Додаток

до Типового договору

АКТ

приймання-передачі житлового приміщення

Додаток 2

до Порядку

                                                  РЕЄСТР

                           договорів найму соціального житла

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові наймача

Найменування наймодавця

Дата прийняття і номер рішення про надання житлового приміщення (зазначається кількість кімнат, житлова площа, адреса)

Дата підписання і номер договору найму

Відмітка про продовження строку дії договору найму або його розірвання