Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали першої сесії


                                                             УКРАЇНА

                                           ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                         ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                    ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                        ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

від 05 грудня 2017 року                                                 № 7

Про затвердження структури виконавчих органів

Якимівської селищної ради, загальної чисельності

апарату селищної ради та її виконавчих органів

на 2017 -2018 роки

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 та статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні" Якимівська селищна рада Якимівського району селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру виконавчих органів Якимівської селищної ради, загальну чисельність апарату селищної ради та її виконавчих органів на 2017-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову.

Селищний голова                                              В.М.Громихіна

 

Додаток

до проекту рішення від 05.12.2017 р. № 7

"Про затвердження структури

виконавчих органів Якимівської

селищної ради, загальної чисельності

апарату селищної ради та її виконавчих

органів на 2017-2018 роки"

Структура

виконавчих органів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області та загальна чисельність апарату селищної ради та її виконавчих органів

 

на 2017-2018 роки

 
     

Назва структурного підрозділу

Кількість

штатних

посад

1 Керівництво ради та виконавчого комітету

15

1.1

Селищний голова

1

1.2

Секретар ради

1

1.3

Перший заступник селищного голови

1

1.4

Заступник селищного голови з питань житлово-комунального господарства

1

1.5

Заступник селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики

1

1.6

Староста

9

1.7

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

1

Структурні підрозділи виконавчого апарату селищної ради

2 Юридичний відділ

2

2.1

Начальник відділу

1

2.2

Головний спеціаліст

1

3 Відділ фінансів

4

3.1

Начальник відділу фінансів

1

3.2

Головний спеціаліст - заступник начальника відділу

1

3.3

Головний спеціаліст

1

3.4

Спеціаліст І категорії

1

4 Відділ бухгалтерського обліку та звітності

2

4.1

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

4.2

Головний спеціаліст

1

5 Відділ економічного розвитку та інвестицій

4

5.1

Начальник відділу

1

5.2

Головний спеціаліст

2

5.3

Спеціаліст І категорії

1

6 Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрію

3

6.1

Начальник відділу

1

6.2

Головний спеціаліст

1

6.3

Спеціаліст І категорії

1

7 Відділ містобудування та архітектури

2

7.1

Начальник відділу

1

7.2

Головний спеціаліст

1

8 Відділ комунального майна та земельних відносин

12

8.1

Начальник відділу

1

8.2

Головний спеціаліст - заступник начальника відділу

1

8.3

Головний спеціаліст

1

8.4

Спеціаліст І категорії

9

9 Відділ організаційно-кадрової та загальної роботи

26

9.1

Начальник відділу

1

9.2

Головний спеціаліст

1

9.3

Спеціаліст І категорії

10

9.4

Інспектор

13

9.5

Системний адміністратор

1

10 Центр надання адміністративних послуг

9

10.1

Начальник центру

1

10.2

Адміністратор

8

11 Відділ державної реєстрації

4

11.1

Начальник відділу

1

11.2

Державний реєстратор

3

12 Відділ капітального будівництва

3

12.1

Начальник відділу

1

12.2

Головний спеціаліст

1

12.3

Спеціаліст І категорії

1

13 Служба справах дітей, сім'ї та молоді

4

13.1

Начальник відділу

1

13.2

Головний спеціаліст

2

13.3

Спеціаліст І категорії

1

14 Відділ освіти, молоді та спорту

3

14.1

Начальник відділу

1

14.2

Головний спеціаліст

1

14.3

Спеціаліст І категорії

1

15 Відділ культури

2

15.1

Начальник відділу

1

15.2

Головний спеціаліст

1

16 Сектор з питань надзвичайних ситуацій та мобілізації роботи

2

16.1

Завідувач сектором

1

16.2

Спеціаліст І категорії

1

17 Сектор ведення Державного реєстру виборців

2

17.1

Завідувач сектором

1

17.2

Спеціаліст І категорії

1

18 Архівний відділ

1

18.1

Начальник відділу

1

19 Адміністративно-господарська служба

17

19.1

Водій

11

19.2

Сторож

5

19.3

Прибиральних службових приміщень

1

 

Всього

117

     

                                                  

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

                                                       УКРАЇНА

                                     ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                     ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                             ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

05 грудня 2017 року                                              № 8

смт. Якимівка

Про упорядкування умов оплати праці

посадових осіб та службовців

Якимівської селищної ради та її виконавчих органів

на період 2017-2018 рр.

На виконання ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст.41,79 Бюджетного кодексу України; п.п. 2,3,6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області:

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити розміри посадових окладів посадових осіб та службовців місцевого самоврядування – працівників Якимівської селищної ради та її виконавчих органів на рівні, передбаченому законодавством (додаток 1).

2. Визначити розміри доплат за ранги посадових осіб місцевого самоврядування - працівників Якимівської селищної ради та її виконавчих органів на рівні, передбаченому законодавством (додаток 2).

3. Надати право селищному голові у межах затвердженого радою фонду оплати праці працівників Якимівської селищної ради та її виконавчих органів:

3.1.Установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затвердженої цим рішенням схеми посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим рішенням, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи :

- керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років, а керівникам, працівникам і спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно – правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи – у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років;

- службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше, ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

д) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цим рішенням, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

3.2.Здійснювати преміювання посадових осіб, службовців та робітників органів місцевого самоврядування відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи, та інших надбавок, передбачених законодавством, а при наявності економії фонду оплати праці - у межах затверджених видатків на оплату праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Якимівської селищної ради.

3.3. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3.4. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цього рішення:

- надбавку за вислугу років в органах місцевого самоврядування, залежно від стажу роботи у розмірах згідно з додатком 3.

- надбавку за ступінь секретності «таємно» - у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

- доплату щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

- надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10, однієї східної, угро – фінської або африканської – 15, двох та більше мов – 25 відсотків посадового окладу;

- доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

- надбавку за почесне звання «заслужений» - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

3. Виплачувати Якимівському селищному голові надбавки та доплати, передбачені законодавством:

3.1. Доплата за ранг посадової особи місцевого самоврядування - в розмірі залежно від встановленого рангу;

3.2. Надбавку за вислугу років - в розмірі залежно від стажу роботи, який дає право на одержання такої надбавки;

3.3. Доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук (в разі його наявності та збігу з профілем їх діяльності) - в розмірі відповідно 5 і 10 % посадового окладу;

3.4. Надбавку за ступінь секретності - в разі наявності допуску до державної таємниці - в розмірі залежно від рівня допуску.

4. Преміювання селищного голови, встановлення йому надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно до додатку 4.

5. Визначити, що у разі неприйняття рішення про місцевий бюджет до початку нового бюджетного періоду:

- соціальні стандарти та соціальні гарантії у поточному бюджетному періоді застосовуються у розмірах та на умовах, які діяли у грудні попереднього бюджетного періоду ;

- норми цього рішення діють до прийняття відповідного рішення на наступний бюджетний період.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансово – економічної та інвестиційної політики

Селищний голова                                            В.М.Громихіна

 

Додаток № 2

до проекту рішення селищної ради від­ 05.12.2017р. № 8

"Про упорядкування умов оплати

посадових осіб та службовців

Якимівської селищної ради та її

виконавчих органів"

                                           РОЗМІРИ

доплат за ранги посадовим особам Якимівської селищної ради

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

Розмір надбавки, грн.

1-й

160

2-й

150

3-й

145

4-й

140

5-й

130

6-й

120

7-й

110

8-й

100

9-й

90

10-й

80

11-й

70

12-й

60

13-й

55

14-й

50

15-й

45

Додаток № 3

до проекту рішення селищної ради від­

 

 

05.12.2017р. № 8

"Про упорядкування умов оплати

посадових осіб та службовців

Якимівської селищної ради та її

виконавчих органів"

                                            РОЗМІРИ

                              надбавок за вислугу років

               посадовим особам Якимівської селищної ради

Стаж служби посадової особи місцевого самоврядування

У відсотках

до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг

Понад 3 роки

10

Понад 5 років

15

Понад 10 років

20

Понад 15 років

25

Понад 20 років

30

Понад 25 років

40

Додаток № 4

до проекту рішення селищної ради від­ 05.12.2017р. № 8

"Про упорядкування умов оплати

посадових осіб та службовців

Якимівської селищної ради та її

виконавчих органів"

                                                 РОЗМІР

надбавки за високі досягнення у праці, преміювання та надання матеріальної    допомоги селищному голові на 2017 -2018 рр.

№ п/п

Найменування

Розмір

Підстава

1

Надбавка за високі досягнення у праці

50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки (винагороди) за вислугу років шомісяця

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

1

Преміювання

100% місячного фонду оплати праці голови на рік щомісяця

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

2

Матеріальна допомога на оздоровлення

У розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

3

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

У розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

                                                             УКРАЇНА

                                        ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                     ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

05 грудня 2017                                                     № 9

смт. Якимівка

Про порядок виконання бюджетів

Якимівської селищної ради, Володимирівської, Горьківської,

Давидівської, Переможненської, Радивонівської, Розівської,

Таврійської, Чорноземненської, Шелюгівської сільських рад

до закінчення бюджетного періоду 2017 року

Відповідно до ч.9 ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», пункту третього частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області,

ВИРІШИЛА:

1. Виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюється окремо до закінчення бюджетного періоду 2017 року з урахуванням особливостей, встановленими частинами 8,9 ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі новообраного селищного голови Якимівської селищної територіальної громади.

3. Розрахункові документи на проведення видатків бюджетів сільських рад територіальних громад, що об’єдналися, до завершення бюджетного періоду 2017 року подають до органів Казначейства головні бухгалтери відповідних рад.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на новообраного селищного голову Якимівської селищної територіальної громади.

Селищний голова                                             В.М.Громихіна

                                                     УКРАЇНА

                                   ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                         ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

05 грудня 2017р.                                                № 10

смт. Якимівка

Про затвердження на посаду заступника

селищного голови з гуманітарних питань

та соціальної політики Якимівської селищної ради

Відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи пропозицію Якимівського селищного голови Громихіної В.М. щодо кандидатури на посаду заступника селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики Якимівської селищної ради, керуючись п.3 ст.51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

ЗАТВЕРДИТИ :

- заступником селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики Якимівської селищної ради –

Кузнєцову Наталю Сергіївну

Якимівський селищний голова                                В.М. Громихіна