Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Про місцевий бюджет На 2013 рік


Якимівська селищна _рада
Якимівського району Запорізької області
Двадцять сьома сесія шостого скликання

Рішення №2

« 27» грудня 2012 року
Смт.Якимівка
Про місцевий бюджет
На 2013 рікКеруючись п.17 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Якимівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2013 рік у сумі 10643094 грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 8239194 грн (у т.ч.субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 556194 грн), спеціального фонду бюджету 2403900 грн., у тому числі бюджету розвитку 1500000 грн. у т.ч. субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт доріг 398900 грн (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2012 рік у сумі 10643094 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 7683000 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2960094 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
3. Установити розмір оборотного касового залишку місцевого бюджету у сумі 500 грн.
4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:
- оплата працї працівникам бюджетних установ (КЕКВ 2111);
- нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);
- медикаменти та перев»язувальні матеріали (КЕКВ 2220);
- продукти харчування ( КЕКВ 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270).
5.Перерозподіл видатків загального обсягу розпорядника коштів,що призводить до зміни розпису,затверджується розпорядженням селищного голови по загальному та спеціальному фондах.
6. Установити,що обсяги тимчасових касових розривів місцевого бюджету,пов»язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ та нарахування на заробітну плату,придбання продуктів харчування та медикаментів,оплату комунальних послуг та енергоносіїв,в обов»язковому порядку покриваються Державною казначейською службою в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків на користування цими коштами.
7. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
8.Затвердити перелік державних та регіональних програм по місцевому бюджету на 2013 рік в сумі 2690094 грн.(Додаток № 8).
8. Додатки № 1,2,3,6,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова М.Є.Чишко

Додаток№1 до рішення№ 2 від 27.12.2012


Доходи місцевого бюджету на 2013 рік

ЯКИМІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 4210900 1580000 5790900
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 4210900 0 0 4210900
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 2800000 0 0 2800000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 2537000 0 0 2537000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,грошових винагород та інших виплат,одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу,що сплачується податковими агентами 200000 0 0 200000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб що сплачується податковими агентами ,із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 63000 0 0 63000
12000000 Податки на власність 0 35000 0 35000
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортних засобів 0 35000 0 35000
12030100…. Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів з юридичних осіб 0 0 0
12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів з фізичних осіб 0 35000 0 35000
18041500 Плата за придбання торгових патентів 0 0
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1288500 0 0 1288500
13050000 Плата за землю 1288500 0 0 1288500
13050100…. Земельний податок з юридичних осіб…. 180000 0 0 180000
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 750000 0 0 750000
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 94000 0 0 94000
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 264500 0 0 264500
18000000 Місцеві податки і збори 75400 1505000 1500000 1580400
18030000 Туристичний збір 2400 0 0 2400
18030100 Туристичний збір,сплачений юридичними особами 2200 0 0 2200
18030200 Туристичний збір,сплачений фізичними особами 200 0 0 200
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 73000 0 0 73000
18040100 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (роздрібна торгівля),сплачений фізичними особами 50000 0 0 50000
18040200 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (роздрібна торгівля),сплачений юридичними особами 23000 0 0 23000
18041500 Збір за провадження підприємницької діяльності з продажу торгових патентів на бензин та дизпаливо 0 5000 0 5000
19040000 Фіксований сільськогосподарський податок 47000 0 0 47000
19040100 Фіксований сільськогосподарський податок,нарахований після 1 січня 2001 року 47000 0 0 47000
18050000 Єдиний податок 0 1500000 1500000 1500000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 0 500000 500000 500000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 0 1000000 1000000 1000000
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0 0 0
19010000 Єкологичний податок 0 40000 0 40000
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферу новими стаціонарними джерелами забруднення 0 6000 0 6000
19010200 Надходження від скидів забруднених речовин безпосередньо у водні об»єкти 0 14000 0 14000
19010300 Надходження від розмішення окремих видів відходів як вторична сировина 0 20000 0 20000
19010500 Надходження від здійснення торгівлі на митній території України палива власним виробником та-або виробником здавальчеської сировини податковими агентами 0 0 0 0
20000000 Неподаткові надходження 90600 425000 0 515600
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10000 0 0 10000
21080000 Інші надходження 10000 0 0 10000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10000 0 0 10000
22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційної господарської діяльності 40500 0 0 40500
22090000 Державне мито 40500 0 0 40500
22090100 Державне мито ,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 30000 0 0 30000
22090400 Державне мито,пов»язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України 10500 0 0 10500
24000000 Інші неподаткові надходження 40100 0 0 40100
24060300 Інші надходження 40100 0 0 40100
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0 425000 0 425000
25010000 Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0 425000 0 425000
25010100 Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно з іх основною діяльністю 0 425000 0 425000
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0 0 0 0
25020200 Кошти,що отримують бюджетні установи від підприємств,організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 0 0 0 0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0 0 0 0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0 0 0 0
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна 0 0 0 0
31030000 Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності 0 0 0 0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0 0 0 0
33010000 Надходження від продажу землі 0 0 0 0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності 0 0 0 0
Разом доходів 4301500 2005000 0 6306500
40000000 Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів) 3937694 398900 0 4336594
41000000 Від органів державного управління 3381500 0 0 3381500
41020000 Дотації 3381500 0 0 3381500
.41020300 Дотації вирівнювання,що одержуються з районного бюджету 3381500 0 0 3381500
41030000 Субвенції 556194 398900 955094
41034400 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію доріг комунальної власності 0 398900 0 398900
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 556194 0 0 556194
Всього доходів 8239194 2403900 1500000 10643094

Секретар селищної ради Н.С.Кузнєцова

Додаток №2
до рішення№ 2 від 27.12.2012

Видатки селищного бюджету на 2013 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
( грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду
Всього з них Всього споживання з них Розвитку, В тому числі бюджет розвитку З них, що передаються із загального фонду Разом
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+8)
01 ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
010000 Державне управління 844160 520000 69400 20000 0 0 0 20000 20000 0 864160
010116 Органи місцевого самоврядування 844160 520000 69400 20000 0 0 0 20000 20000 0 864160
090412 Інщі видатки на соціальний захист населення 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
100000 Житлово-комунальне господарство 310000 0 140000 684000 0 0 0 684000 684000 0 994000
100203 Благоустрій селища 310000 0 140000 100000 0 0 0 100000 100000 0 410000
100102 Капітальний ремонт житлового фонду 0 0 0 384000 0 0 0 384000 384000 0 384000
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 0 0 0 200000 0 0 0 200000 200000 0 200000
Культура і мистецтво 110490 79300 2400 0 0 0 0 0 0 0 110490
110204 Палаци та будинки культури 110490 79300 2400 0 0 0 0 0 0 0 110490
150101 Бюджет розвитку 0 0 0 135000 0 0 0 135000 135000 0 135000
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 0 0 0 438900 40000 0 0 398900 0 0 438900
170703 Транспорт,дорожнє господарство 0 0 0 438900 40000 0 0 398900 0 0 438900
У т.ч. за рахунок субвенції 0 0 0 398900 0 0 0 398900 0 0 398900
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 0 0 0 40000 40000 0 0 0 0 0 40000
240601 Фонд охорони навколишнього середовища 0 0 0 40000 40000 0 0 0 0 0 40000
100201 Теплові мережі 0 656194 0 0 0 656194 656194 556194 656194
070000 Освіта 6393350 3635620 930500 886000 425000 0 0 461000 461000 0 7279350
070101 Дошкільні заклади 6393350 3635620 930500 886000 425000 0 0 461000 461000 0 7279350
091209 Фінансова підтримка громадської організації інвалідів і ветеранів 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000
180409 Внески органів державної влади у статутні фонди установ і підприємств КП «Ритуальна служба» 0 0 0 100000 0 0 0 100000 100000 0 100000
Всього видатків 7683000 4234920 1142300 2960094 505000 0 0 2455094 2056194 556194 10643094

Секретар Н.С.Кузнєцова


Додаток №3
До рішення№2 від 27.12.2012
Видатки селищного бюджету на 2013 рік
за головними розпорядниками коштів


грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштівНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду
Всього з них Всього споживання з них Розвитку, В тому числі бюджет розвитку З них, що передаються із загального фонду Разом
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+8)
01 ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
010000 Державне управління 844160 520000 69400 20000 0 0 0 20000 20000 0 864160
010116 Органи місцевого самоврядування 844160 520000 69400 20000 0 0 0 20000 20000 0 864160
070000 Освіта 22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22600
070101 Дитячі дошкільні заклади 22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22600
090412 Інщі видатки на соціальний захист населення 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
100000 Житлово-комунальне господарство 310000 0 140000 684000 0 0 0 684000 684000 0 994000
100203 Благоустрій селища 310000 0 140000 100000 0 0 0 100000 100000 0 410000
100102 Капітальний ремонт житлового фонду 0 0 0 384000 0 0 0 384000 384000 0 384000
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 0 0 0 200000 0 0 0 200000 200000 0 200000
Культура і мистецтво 110490 79300 2400 0 0 0 0 0 0 0 110490
110204 Палаци та будинки культури 110490 79300 2400 0 0 0 0 0 0 0 110490
150101 Бюджет розвитку 0 0 0 135000 0 0 0 135000 135000 0 135000
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 0 0 0 438900 40000 0 0 398900 0 0 438900
170703 Транспорт,дорожнє господарство 0 0 0 438900 40000 0 0 398900 0 0 438900
170703 У т.ч. за рахунок субвенції 0 0 0 398900 0 0 0 398900 0 0 398900
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 0 0 0 40000 0 0 0 40000 0 0 40000
240601 Фонд охорони навколишнього середовища 0 0 0 40000 0 0 0 40000 0 0 40000
100201 Теплові мережі 0 0 0 656194 0 0 0 656194 656194 556194 656194
070000 Освіта 6370750 3635620 930500 886000 425000 0 0 461000 461000 0 7256750
070101 Дошкільні заклади 6370750 3635620 930500 886000 425000 0 0 461000 461000 0 7256750
«Ластівка» 1262997 719000 191000 250000 80000 0 0 170000 170000 0 1512997
«Топольок» 1306020 740000 185500 153000 100000 0 0 53000 53000 0 1459020
«Малюк» 887491 485320 146000 218000 70000 0 0 148000 148000 0 1105491
«Колосок» 772197 476300 63000 90000 50000 0 0 40000 40000 0 862197
«Росінка» 2142045 1215000 345000 175000 125000 0 0 50000 50000 0 2317045
091209 Фінансова підтримка громадської організації інвалідів ї ветеранів 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000
180409 Внески органів державної влади у статутні фонди установ і підприємств 0 0 0 100000 0 0 0 100000 100000 0 100000
Всього видатків 7683000 4234920 1142300 2960094 505000 0 0 2455094 2056194 556194 10643094

Джерела фінансування _місцевого бюджету на 2013 рікКод Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом У т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -556194 556194 556194 0
208400 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів -556194 556194 556194 0

602000 Залишки обсягів готівкових коштів -556194 556194 556194 0
604200 Передача із загального фонду до спеціального бюджету розвитку -556194 556194 556194 0
ВСЬОГО -556194 556194 556194 0
( грн.)


Секретар селищної ради ________________ Н.С.КузнєцоваДодаток № 7
До рішення №21 Двадцятої сесії шостого скликання
Від 27.06.2012
Додаток № 8
До рішення №21 Двадцятої сесії шостого скликання від 27.06.2012
Додаток № 8
До рішення №21 Двадцятої сесії шостого скликання від 27.06.2012

Перелік державних та регіональних програм по місцевому бюджету на 2013 рік

(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
100203 Благоустрій Благоустрій селища Якимівка 332055 Благоустрій селища Якимівка 241000 573055
100102 Капітальний ремонт житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду с.Якимівка 0 Капітальний ремонт житлового фонду с.Якимівка 728045 728045
170703 Транспорт.дорожнє господарство 0 0 Капітальний та поточний ремонт доріг с.Якимівка 433100 433100
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Надання матеріальної допомогиПоховання безрідних 120005000 0 0 120005000
091209 Якимівська первинна ветеранська організація Програма підтримки ветеранів 17000 0 0 17000
240601 Фонд охорони навколишнього середовища 0 0 Озеленення селища Якимівка 70000 70000
180409 Внески органів влади у статутні фонди установ 0 0 Придбання основних засобів- 40000грн 40000 40000

070101 Дошкільні заклади Фінансування дитячих дошкільних закладів 919100 7860027

100201 Теплові мережі Капітальний ремонт котельні 1326300 1326300
РАЗОМ 0 8279573 0 3757545 12037118
Секретар селищної ради Н.С.Кузнєцова

Додаток № 8
До рішення №2 від 27.12.2012

Перелік державних та регіональних програм по місцевому бюджету на 2013 рік

(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
100203 Благоустрій Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік 150000 Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік 8000020000 250000
170703 Транспорт,дорожнє господарство - - Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік 438900 438900
100102 Капітальний ремонт житлового фонду - - Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік 384000 384000
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік 8000 - - 8000
240601 Фонд охорони навколишнього середовища - - Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік Природоохоронні заходи 40000 40000
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство - - Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік Природоохоронні заходи 100000100000 200000
100201 Теплові мережі - - Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік Природоохоронні заходи 656194 656194
150101 Бюджет розвитку - - Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік Природоохоронні заходи 135000 135000
070101 Дитячі дошкільні заклади - - Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік Природоохоронні заходи 461000 461000
180409 Внески органів влади у статутні фонди установ - Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік Природоохоронні заходи 100000 100000
091209 Фінансова підтримка громадської організації інвалідів і ветеранів Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Якимівка на 2013 рік 17000 - - 17000
РАЗОМ - 175000 - 2515094 2690094
Секретар селищної ради Н.С.Кузнєцова

Додаток № 7
До рішення №2 від 27.12.2012

Перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку


(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва ,грн Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разомвидатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
070101 Дитячі дошкільні заклади Капітальний ремонт системи опаленняДНЗ «Ластівка» 170000 100 - 170000
070101 Дитячі дошкільні заклади Капітальний ремонт вхідних крилець,ДНЗ «Топольок» 53000 100 - 53000
070101 Дитячі дошкільні заклади Капітальний ремонт огородження,заміна вікон,ДНЗ «Малюк» 148000 100 - 148000
070101 Дитячі дошкільні заклади Капітальний ремонт відмостки,ДНЗ «Росінка» 50000 100 - 50000
070101 Дитячі дошкільні заклади Капітальний ремонт кровлі,ДНЗ «Колосок» 40000 100 40000
Разом по Дитячім дошкільним закладам 461000 100 - 461000
100203 Благоустрій Капітальний ремонт вуличного освітлення,вул..Курортна 20000 100 - 20000
100203 Благоустрій Улаштування дитячих дворових майданчиків 80000 100 - 80000
180409 Внески органів влади у статутні фонди установ Придбання основних засобів,автобуса 100000 100 - 100000
100102 Капітальний ремонт житлового фонду Житловой фонд с.Якимівка 384000 100 - 384000
100202 Водопровідне-каналізаційне господарство Кап.ремонт водопровода по вул..Першотравнева вул..Перемоги 100000100000 100100 100000100000
100201 Теплові мережі Капітальний ремонт 656194 100 656194
010116 Апарат управління Придбання основних засобів 20000 100 20000
150101 Бюджет розвитку Реконструкція системи опалення ДНЗ «Малюк»,Запорож.юстиція 35000 100 35000
150101 Бюджет розвитку Проектно-кошторисна документація реконструкції будівлі кінотеатру «Побєда» 100000 100 100000
ВСЬОГО 2056194 100 - 2056194
Секретар селищної ради Н.С.Кузнєцова