Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення четвертої сесії сьомого скликання від 25.12.2015 р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЗАПОРІЗЬКОІ ОБЛАСТІ
Четверта сесія   сьомого скликання                              
    РІШЕННЯ
від 25 грудня 2015 р.                                                                    № 20
Про затвердження Порядку встановлення особистого
строкового сервітуту в смтЯкимівка та зразку договору 
особистого строкового сервітуту

            Керуючись п.34 ч.1 ст. 26,ч. 5, 12 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним  кодексом України, Податковим  кодексом України , Цивільним кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України  «Про землеустрій», з метою впорядкування землекористування на території Якимівської селищної ради, збільшення надходжень до селищного бюджету від користування земельними ділянками комунальної власності в смтЯкимівка, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:                                                          
1. Затвердити Порядок встановлення особистого строкового сервітуту в смтЯкимівка та зразок договору особистого строкового сервітуту (додаються).
2. Секретарю селищної ради Кузнєцовій Н.С. оприлюднити  дане рішення в друкованих засобах масової інформації та шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Якимівської селищної ради і протягом місяця з дня оприлюднення приймати пропозиції та зауваження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію   з питань регулювання  земельних відносин, охорони навколишнього середовища, вирішення земельних спорів та інженерного забезпечення селища.
    
  Селищний голова                                          М.І.Захаров
  Підготовлено: Самофалов С.А.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення  Якимівської
селищної ради
від 25.12.2015р. № 20
ПОРЯДОК
встановлення особистого строкового сервітуту в смтЯкимівка
1. Загальні положення
         1.1. Порядок встановлення особистого строкового сервітуту в смтЯкимівка (далі – Порядок) розроблений відповідно статей 401, 402, 403, 404, 406 Цивільного кодексу України, статей 12, 98, 99, 100, 101, 102 Земельного кодексу України, статей 276, 284, 286, 287, 289, 290 Податкового кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів.
         1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживають в такому значені:
- сервітут – це право обмеженого користування чужим майном (речами) з певною метою;
- Сервітуарій – особа, в інтересах якої встановлено сервітут;
- земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;
- ідеальна частка земельної ділянки – частина земельної ділянки на якій знаходиться нерухоме майно, межі якого не можуть бути встановлені на місцевості за умов її місце розташування, природних та планувальних особливостей, фізичних параметрів;
- договір особистого строкового сервітуту – це правові відносини між власником та користувачем на обмежене платне користування земельної ділянки.
1.3. Особистий строковий сервітут не є земельним сервітутом. Використання землі в Україні є платним. Одним із видів речових прав на чуже майно є право користування земельної ділянки (її частиною), що перебуває у комунальній власності Якимівської селищної ради. Встановлення особистого строкового сервітуту передбачається у випадках:
- розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- розміщення вбудованих та прибудованих будівель;
- розміщення елементів благоустрою.
         1.4. Дія даного Порядку поширюється на суб’єктів господарювання та громадян, які мають намір користування землями комунальної власності Якимівської селищної ради на праві особистого строкового сервітуту.
Порядок регламентує укладення договору особистого строкового сервітуту та розрахунку плати за його користування.
2. Порядок встановлення особистого строкового сервітуту
         2.1. Особистий строковий сервітут встановлюється на підставі рішення Якимівської селищної ради про  встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку.
2.2. Для встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку  суб’єкт господарювання звертається з відповідною заявою до селищного голови. До заяви додаються:
- копія паспорту;
- копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ;
- копія паспорту прив’язки, споруди , що складається з таких документів:
схеми прив’язки тимчасової споруди, погоджена з інженерними службами ;
графічних та текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду
тимчасової споруди погоджених з головним архітектор. 
         2.3. Підставою для відмови у встановленні особистого строкового сервітуту на земельну ділянку є:
- подання неповного пакету документів;
- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
- невідповідність документів діючому законодавству;
- інші підстави.
2.4. Якимівська селищна рада на засіданні у термін 30 днів приймає рішення щодо затвердження технічної документації та встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку. 
2.5. Рішення селищної ради про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку є підставою для укладення Договору особистого строкового сервітуту за формою (додаток 1). 
3. Порядок укладання Договору особистого строкового сервітуту
3.1. Договір особистого строкового сервітуту (далі – Договір) укладається між Якимівською селищною радою та зацікавленою особою (Сервітуарієм) не пізніше 30 днів з дня прийняття відповідного рішення, за зразком, затвердженим цим Порядком.
У разі неукладання Договору в строк рішення Якимівської селищної ради щодо встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку вважається таким, що втратило чинність.
3.2. Договір підлягає обов’язковій реєстрації  в книзі реєстраці 
3.3. Після підготовки Договір підписується селищним головою.
3.4. Невід’ємною частиною Договору є:
— план або схема земельної ділянки, яка передається в користування особистим строковим сервітутом;
— акт приймання-передачі земельної ділянки;
— розрахунок розміру плати за користування особистим строковим сервітутом. 
4. Порядок зміни умов, поновлення, припинення Договору особистого строкового   сервітуту.
4.1. Після закінчення строку дії Договору Сервітуарій має переважне право на укладання його на новий строк за умови належного виконання умов Договору.
4.2. Для поновлення Договору Сервітуарій повинен не пізніше, як за 30 до закінчення строку дії звернутися із заявою до Якимівської селищної ради про його поновлення із зазначенням бажаного строку.
4.3. До заяви про поновлення строку дії Договору додається:
- копія Договору;
- довідку про належне виконання обов’язків по Договору (дотримання Правил благоустрою території селища та справляння плати за користування особистим строковим сервітутом), підписану землевпорядником та головним бухгалтером.
             4.4. Зміна умов Договору та його поновлення здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. Підставою для внесення змін до Договору та його поновлення є розпорядження Якимівського селищногоголови. Зміни умов Договору та його поновлення оформлюються у вигляді Договору про внесення змін до Договору особистого стокового сервітуту за формою , який є невід’ємною частиною Договору. 
4.5. Договір про внесення змін до Договору особистого строкового сервітуту або новий Договір укладається не пізніше 30 днів з дня прийняття рішення, зазначеного в п. 4.4. Порядку.
         Якщо протягом зазначеного строку зацікавлена особа (Сервітуарій) не уклала Договір про внесення змін до Договору особистого строкового сервітуту або не подовжила Договір, рішення втрачає чинність.
         4.6. Договір про несення змін до Договору особистого строкового сервітуту підлягає реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації Договорів, зазначеного в п. 3.2. Порядку.
         4.7. Для припинення або дострокового розірвання Договору з ініціативи Сервітуарія він повинен звернутися із заявою до Якимівської селищної ради про його припинення або дострокове розірвання із зазначенням причини. 
4.8. Припинення або дострокове розірвання Договору здійснюється при наявності письмового повідомлення, за взаємною згодою сторін. 
4.9. Після припинення або дострокове розірвання Договору Сервітуарій втрачає право користуватися земельною ділянкою, що тягне за собою її звільнення у десятиденний термін за рахунок Сервітуарія.
         4.10. Якимівська селищна рада залишає за собою право на одностороннє припинення Договору у разі систематичної несплати плати за користування особистим строковим сервітутом або використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, про що приймає відповідне рішення та повідомляє Сервітуарія.
5. Встановлення плати за користування особистим строковим сервітутом
5.1. Розмір, індексація, форма, строки внесення плати за користування особистим строковим сервітутом та зміни, відповідальність за неналежне виконання або не виконання умов Договору встановлюються у Договорі особистого строкового сервітуту.
5.2. Плата за користування особистим строковим сервітутом встановлюється у відсотковому відношенні від нормативної грошової оцінки за функціональним використанням земельної ділянки , згідно з Розрахунком розміру плати за користування особистим строковим сервітутом  (додаток 2).
5.3. Розмір плати станом на 1 лютого уточнюється на щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель відповідно до відомостей Держземагенству України про середньорічний індекс інфляції за попередній рік.
6. Окремі положення.
6.1. Сервітуарій після завершення робіт на земельній ділянці зобов’язаний відновити (встановити) елементи благоустрою  та дотримуватися Правил благоустрою території селища Якимівка. 
7. Заключні положення.
         7.1. Встановлення особистого строкового сервітуту не веде до позбавлення Якимівської селищної ради прав розпорядження нею.
7.2. Земельна ділянка, щодо якої встановлено собистий строковий сервітут, не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, третім особам.
7.3. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених Порядком, вирішуються в судовому порядку.
 

Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

Додаток 1
до рішення селищної ради
 від  25  грудня 2015   № 20
ДОГОВІР
про встановлення особистого строкового сервітуту

 с.м.т Якимівка                                          «  _» _____   2015 р. 

           Цей договір укладено між Якимівською селищною радою , в особі _голови Захарова Миколи Івановича,  що діє на підставі  Регламенту селищної ради , з однієї сторони ( надалі – власник), і суб’єкт господарювання ________________________ ( надалі — СЕРВІТУАРІЙ) , який мешкає (зареєстрований) за адресою: _________________________________________ і в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з іншої сторони, про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Якимівська селищна рада на підставі рішення від «___»______20__ №_____ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки за адресою:___________________________________________________________,
в  інтересах  СЕРВІТУАРІЯ  на  право розміщення МАФ , а саме _____________________, площею _____________________кв.м., для здійснення підприємницької діяльності.
1.2.    Якимівська селищна рада повинна попередити СЕРВІТУАРІЯ про будь-які права третіх осіб на належну йому земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної ділянки.
1.3.    У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється особистий строковий сервітут, надана в оренду, то укладання цього договору можливе виключно з письмової згоди орендаря на умовах цього договору з обов'язковим попереднім внесен-ням змін до договору оренди.

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
2.1.    Цим договором встановлюється строковий особистий сервітут строком на
__________________________ з дати реєстрації цього договору.
2.2.    По закінченню строку цього договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за 30 днів до закінчення  строку дії договору повідомляють одна одну у письмовій формі. Продовження строку договору оформляється додатковою угодою.

1.    РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Плата за договором встановлюється у розмірі 12 % (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки 1 кв.м. земельної ділянки, на якій розміщена ТС (група стаціонарних ТС), помножених на загальну площу земельної ділянки .
    Виходячи з цього, розмір плати за цим договором складає:
    НГО Х S заг. Х 12%  = ___________________грн. ______коп.
    
    де:  НГО – нормативна грошова оцінка 1 кв.м. земельної ділянки;
            Sзаг. – площа земельної ділянки (кв.м.)  під розміщення ТС.
3.2. Плата по договору вноситься щомісячно до 30 числа місяця, наступного за звітнім на р/р в_______________________________ , МФО___________ , одержувач – Якимівська селищна рада, код ЄДРПОУ_________, код платежу _______(для фізичних осіб) або ________ (для юридичних осіб). 
3.3. У разі дострокового припинення або розірвання договору внесена на майбутній період плата повертається протягом шести місяців з дня припинення чи розірвання договору.
    3.5  У випадку визнання договору недійсним одержана Якимівською селищною радою плата за фактичний строк дії договору не повертається.
3.6. Розмір плати по договору не є постійним і може змінюватися в залежності від зміни ставок орендної плати за землю, зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, зазначених законодавством. При зміні розміру плати по договору ВЛАСНИК односторонньо письмово повідомляє про це СЕРВІТУАРІЯ. 
4.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1.  Якимівська селищна рада має право:
-     вимагати своєчасного внесення плати;
- вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням особистого сервітуту.
зобов'язана:
- не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;
- у разі вилучення із власності земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати збитки, що виникають при цьому, СЕРВІТУАРІЮ.
4.2. СЕРВІТУАРІЙ  має право:
- приступати до використання земельної ділянки після реєстрації цього договору;
- здійснювати________________________________________________________;
- вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, відносно якої встановлено особистий сервітут; 
- користуватися на умовах платності (безоплатно) та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями. 
зобов'язаний:
- своєчасно вносити плату за встановлення особистого сервітуту;
- не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан землі;
- дотримуватися умов встановлення сервітуту, встановлених цим договором;
- не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним і юридичним особам;
- відшкодувати збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;
- після закінчення терміну договору припинити використання і повернути частину земельної ділянки, на якій встановлено особистий сервітут, в попередньому стані.
4.3. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства.
4.4.     Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.
4.5.    Особистий сервітут не позбавляє Якимівську селищну раду прав володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою.

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1.    Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін. Зміна умов договору і дострокове розірвання оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає реєстрації. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його дострокового розірвання спір вирішується у судовому порядку.
 Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за один місяць.
5.2.    Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених статтею 406 Цивільного кодексу України.
5.3.    Договір втрачає чинність у разі його припинення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1.    За порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2.    У разі несвоєчасного внесення плати за особистий сервітут СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує пеню у розмірі десяти облікових ставок НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення оплати.
6.3.    Спори, що виникають у зв'язку з встановленням особистого сервітуту, вирішуються у судовому порядку.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).
7.2.  У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1.    Право особистого сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати його реєстрації.
8.2.    Цей договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Юридична адреса: смтЯкимівка,    
 вул. М.Патріотів,10а    
Якимівська селищна рада                         
            
Селищний голова                                              Фізична особа- підприємець      
                                                      _________

 
    Юридична адреса:                         
                                                                                
ідентифікаційний код         

Фізична особа- підприємець      
   ________________________________                                                        

Договір зареєстровано  «_____» _____________20_____р. за № ________________
про що у книзі записів реєстрації договорів про встановлення особистого строкового сервітуту вчинено запис. 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення селищної ради
 від  25  грудня 2015   № 20


Розрахунок розміру плати за користування 
особистим строковим сервітутом


Плата за користування особистим строковим сервітутом встановлюється у розмірі 12 % (десять) відсотків від нормативної грошової оцінки 1 кв.м. земельної ділянки, на якій розміщена ТС (група стаціонарних ТС), помножених на загальну площу земельної ділянки (кв.м) .
Виходячи з цього, розмір плати за цим договором складає:
НГО Х S заг. Х 12%  = ___________________грн. ______коп.
    
де:  НГО – нормативна грошова оцінка 1 кв.м. земельної ділянки;
 Sзаг. – площа земельної ділянки (кв.м.)  під розміщення ТС.

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 25 грудня 2015р.                                                                 № 21
Про затвердження Правил розміщення 
тимчасових споруд  для провадження 
підприємницької діяльності в смтЯкимівка

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових закладів торгівлі в смтЯкимівка, відповідно до Конституції України, ст. 98-102 Земельного Кодексу України, ст. 28,33,52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19 Закону України "Про землеустрій", ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011р. №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Правила розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності в смтЯкимівка  (додається).
2. Рішення сімнадцятої сесії шостого скликання від 29.02.2012р. №59 «Про затвердження Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території селища Якимівка та Типового договору особистого строкового сервітуту»  вважати таким, що втратило чинність.
           3. Секретарю селищної ради Кузнєцовій Н.С. оприлюднити  дане рішення в друкованих засобах масової інформації та шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Якимівської селищної ради і протягом місяця з дня оприлюднення приймати пропозиції та зауваження.


Якимівський селищний голова                                М.І.Захаров
Підготовлено: Самофалов С.А., юрист селищної ради
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення четвертої сесії сьомого скликання
Якимівської селищної ради
від 25.12.2015р. № 21


                            
ПОРЯДОК 
                   розміщення тимчасових споруд 
            для провадження підприємницької на території смтЯкимівка 
 

                      I. Загальні положення 

     1.1. Цей  Порядок  визначає  механізм  розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смтЯкимівка. 

     1.2. Тимчасова     споруда     торговельного,     побутового,соціально культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних вимог  до  споруд, визначених  технічним  регламентом будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без  улаштування фундаменту. 

     1.4. Терміни   у   цьому   Порядку  застосовуються  у  такому 
значенні:
     архітектурний тип   ТС   (далі   -   архітип)   -   зовнішній 
архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її  власника 
(користувача),  назви продукції та/або послуг,  які надаються. При 
розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення  ТС  застосовуються 
типові ТС;
     замовник - суб'єкт господарювання,  який має намір розмістити 
ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;
     комплексна схема розміщення  ТС  -  схема  розміщення  ТС  на 
території населеного пункту або його частині;
     паспорт прив'язки ТС - комплект документів,  у яких визначено 
місце  встановлення  ТС  на  топографо-геодезичній основі М 1:500, 
схему благоустрою прилеглої території;
     пересувна ТС  - споруда,  яка не має закритого приміщення для 
тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене 
торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, 
ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   сезонної 
роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
     схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній 
формі  на  топографо-геодезичній  основі  М  1:500  із зазначенням 
заходів щодо благоустрою та озеленення території,  прилеглої до ТС 
(розташування квітників,  під'їздів,  урн,  влаштування дорожнього 
покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);
     стаціонарна ТС  -  споруда,  яка  має  закрите приміщення для 
тимчасового перебування людей і по зовнішньому  контуру  площу  до 
30 кв.м.;
     типові ТС  -  види  ТС,  виконані  за  проектами   повторного 
використання. 

     1.5. Розміщення   окремих   ТС   здійснюється  згідно  з  цим 
Порядком. 

     1.6. Холодильне та інше обладнання,  що розміщується поряд  з 
ТС,  необхідне  для  забезпечення санітарних заходів чи дотримання 
вимог санітарних норм,  не потребує отримання будь-якого  дозволу. 
При  цьому  загальна  площа,  що  займає таке обладнання,  не може 
перевищувати 25%  площі цієї ТС,  а обладнання  має  розміщуватися 
поряд з ТС. 

    1.7. Розміщення ТС на території  ринку  як  торговельного  об'єкта 
визначається  планувальною документацією території цього ринку або 
проектною документацією його споруди. 
     1.8. Для  розміщення  групи  ТС  (але   не   більше   п'яти) 
розробляється  єдиний  паспорт  прив'язки  ТС  з прив'язкою кожної 
окремої ТС з  відображенням  благоустрою  прилеглої  території  та 
інженерного забезпечення    (на    топографо-геодезичній    основі 
М 1:500). 

     1.9. Розміщення ТС під час проведення ярмарок,  державних та 
місцевих святкових,  урочистих масових заходів на строк проведення 
таких  заходів  здійснюється на підставі розпорядження селищного голови. 

     1.12. При  розміщенні  ТС ураховуються всі наявні планувальні 
обмеження, передбачені будівельними нормами. 

           II. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС 

     2.1. Підставою для  розміщення  ТС  є  паспорт  прив'язки  ТС 
(додаток 1). 

     2.2. Замовник,  який має намір встановити ТС,  звертається до 
 виконавчого комітету селищної ради із відповідною заявою про згоду на     розміщення ТС. 

     2.3. До заяви додаються:
     графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування 
ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній 
основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;
     реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна 
інформація).
     Цей перелік документів є вичерпним. 

     2.4. Після отримання згоди виконкому селищної ради замовник звертається для  оформлення  паспорта прив'язки до органу з питань містобудування  та  архітектури  із  додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:
     рішення виконкому про надання згоди на розміщення ТС;
     схему розміщення ТС (додаток 1);
     ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:  50 (для стаціонарних ТС), 
які  виготовляє  суб'єкт  господарювання,  що  має   ліцензію   на 
виконання  проектних робіт,  або архітектор,  який має відповідний 
кваліфікаційний сертифікат (додаток 1);
     схему благоустрою  прилеглої  території,  складену замовником 
або суб'єктом  підприємницької  діяльності,  який  має  відповідну 
ліцензію,   архітектором,  який  має  відповідний  кваліфікаційний 
сертифікат,  відповідно  до  Закону   України   "Про   благоустрій 
населених пунктів України" ( 2807-15 );
     технічні умови щодо інженерного забезпечення (за  наявності), 
отримані  замовником  у  балансоутримувача  відповідних інженерних 
мереж.
     Зазначені документи замовником отримуються самостійно. 

     2.5. Паспорт  прив'язки  ТС  оформлюється  органом  з  питань 
містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів  з  дня 
подання зазначеної заяви за формою,  наведеною у додатку 1 до 
цього Порядку. 

     2.6. Паспорт прив'язки включає:
     схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі 
у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;
     ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);
     технічні умови щодо  інженерного  забезпечення  ТС,  отримані 
замовником у балансоутримувача відповідних мереж;
     реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна 
інформація).
     Цей перелік документів є вичерпним. 

     2.7. Паспорт прив'язки підписується керівником  (заступником 
керівника)   відповідного   органу   з  питань  містобудування  та 
архітектури районної державної адміністрації. 

     2.8. При   оформлені  паспорта  прив'язки  ТС  забороняється 
вимагати  від  замовника  додаткові  документи  та  отримання  ним 
погоджень, непередбачених законом та цим Порядком. 

     2.9. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:
     подання неповного пакета документів,  визначених пунктом  2.6 
цього Порядку;
     подання недостовірних відомостей,  зазначених  у  пункті  2.6 
цього Порядку.
     Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається. 

     2.10. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі. 

     2.11. Строк  дії  паспорта  прив'язки  визначається органом з 
питань   містобудування   та   архітектури   районної державної адміністрації відповідно з урахуванням строків реалізації їх положень. 

     2.12. Продовження  строку дії паспорта прив'язки здійснюється 
за заявою замовника,  шляхом зазначення  нової  дати,  підпису  та 
печатки  у  паспорті  прив'язки органом з питань містобудування та 
архітектури  районної державної адміністрації. 

     2.13. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації 
на місцевому  рівні,  будівельних  нормах,  розташуванні  існуючих 
будівель  і  споруд,  інженерних  мереж  або з ініціативи суб'єкта 
господарювання,  паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк 
дії цього паспорта прив'язки або на новий строк. 

     2.14. Встановлення  ТС  здійснюється  відповідно  до паспорта 
прив'язки. 

     2.15. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається. 

     2.16. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим. 

     2.17. Після  розміщення  ТС  замовник  подає  до  виконавчого 
комітету селищної ради письмову  заяву  за  формою,  наведеною  у 
додатку 3 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги 
паспорта прив'язки. 

     2.18. Паспорт прив'язки виготовляється  у  двох  примірниках. 
Один   примірник   зберігається   у   замовника  ТС,  другий  -  у 
відповідному органі з питань містобудування та архітектури. 

     2.19. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:
     необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній 
ділянці,  на  якій  розміщена  ТС,  - з обов'язковим попередженням 
власника  ТС  за  1  місяць  та  наданням  тимчасового  місця  для 
розміщення такої ТС;
     необхідність проведення   аварійних   ремонтних   робіт    на 
земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження. 

     2.20. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:
     недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;
     невстановлення ТС   протягом   6  місяців  з  дати  отримання 
паспорта прив'язки;
     надання недостовірних  відомостей у документах,  зазначених у 
пункті 2.6 цього Порядку,  під час підготовки  паспорта  прив'язки 
ТС. 
     2.21. У  разі  закінчення  строку  дії,  анулювання  паспорта 
прив'язки,   самовільного   встановлення   ТС   така  ТС  підлягає 
демонтажу. 

     2.22. Розміщення ТС самовільно забороняється. 

     2.23. Власники  (користувачі)  ТС  зобов'язані   підтримувати 
належний  експлуатаційний  стан  ТС та відповідного технологічного 
обладнання, що використовується разом з ТС. 

     2.24. У разі коли власник (користувач) має намір  змінити  її 
естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань 
містобудування та архітектури з  письмовою  заявою  щодо  внесення 
змін  до  паспорта  прив'язки  у частині ескізів фасадів.  Орган з 
питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів 
ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за 
відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з 
питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС. 

     2.25. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання 
відповідно до законодавства. 

     2.26. Документація щодо встановлення ТС,  видана до  набрання 
чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії. 

 

 

 

 

 

Спеціаліст І категорії                        С.А.Самофалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                      Додаток 1 
                                      до Порядку розміщення 
                                      тимчасових споруд 
                                      для провадження 
                                      підприємницької діяльності 
В смтЯкимівка
 

                        ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ
                 _______________________________ 
                            (назва ТС) 
 

 Замовник ________________________________________________________ 
                   (найменування, П.І.Б., реквізити замовника) 

 Примірник N * ______________ 

 Реєстраційний N _____________ 

 Паспорт прив'язки виданий
__________________________________________________________________ 
  (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування 
      та архітектури виконавчого органу сільської, селищної, 
         міської ради, районної державної адміністрації) 

 Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року 

 Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року 

 _________________     _______________        ____________________ 
    (посада)              (підпис)            (прізвище, ініциали) 

 М.П. 

 Дата видачі  ____  ____________ 20____ року 
 

                        ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС 
             у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС) 

                              М 1:50 

                 ---------------------------------
                 |                               |
                 |                               |
                 |        Місце креслення        |
                 |                               |
                 |                               |
                 --------------------------------- 

                       СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС 

     Площа земельної   ділянки    згідно    з    документами    на 
 землекористування ____ га 

                             М 1:500 

                 ---------------------------------
                 |                               |
                 |                               |
                 |        Місце креслення        |
                 |                               |
                 
     Експлікація:
     1) місце розташування ТС;
     2) червоні лінії;
     3) лінії регулювання забудови;
     4) місця підключення до інженерних мереж. 

     Умовні позначення:
__________________________________________________________________
 

     * Паспорт прив'язки складається  у  2-х  примірниках.  Перший 
 примірник  надається  замовнику,  другий примірник зберігається в 
 органі  містобудування  та  архітектури,   який   видав   паспорт 
 прив'язки. 

------------------------------------------------------------------
|________   _____________________________________________        |
|(підпис)    (прізвище, ініціали керівника (заступника)          |
|               підприємства, установи, організації              |
|                           розробника)                          |
|                                                                |
|М.П.                                                            |
|                                                                |
|Дата складання  ____ ____________ 20____ року                   |
------------------------------------------------------------------ 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток № 2 
                                      до Порядку розміщення 
                                      тимчасових споруд 
                                      для провадження 
                                      підприємницької діяльності
в смт Якимівка
 

Селищному голові
___________________

ЗАЯВА
про надання дозволу розміщення тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності

__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________
 (адреса суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________
 (номер державної реєстрації суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________
 (телефон та електронна адреса)

Прошу надати згоду на  розміщення __________________________________
(призначення тимчасової споруди)

__________________________________________________________________
 (адреса або приблизне бажане місце розміщення)


__________________________________________________________________
 (павільйон, кіоск, розміри, місце розташування, площа, кв. метрів)

Строк розміщення тимчасової споруди ___ _________20__ р. по ___ _____________ 20__р.

____________ ________________________________________________    
             (підпис)             (прізвище, ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

Документи, що додаються:

 

 

 


Додаток № 3 
                                      до Порядку розміщення 
                                      тимчасових споруд 
                                      для провадження 
                                      підприємницької діяльності
в смт Якимівка

 

Селищному голові
___________________
 

                              ЗАЯВА 
 

     Заявник (суб'єкт господарювання) ____________________________ 

     Цією заявою   повідомляю,   що   вимоги   паспорта  прив'язки 
 тимчасової споруди для  провадження  підприємницької  діяльності, 
 виданого  ______________  від  _____ N _____,  виконані у повному 
 обсязі. 

 _________________________________________________________________ 
            (П.І.Б. керівника підприємства, установи, 
       організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця, 
              підпис, дата, печатка (за наявності)