Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

проект рішення сесії


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ

 

від 27 грудня 2017 року № ___

Про створення відділу освіти, молоді та спорту

Якимівської селищної ради

району Запорізької області

 

 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити як юридичну особу відділ освіти, молоді та спорту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області.
 2. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (додається).
 3. Затвердити структуру відділу освіти, молоді та спорту:
 • Начальник відділу – 1 шт.од.;
 • Головний спеціаліст – 1 шт.од.;
 • Спеціаліст І категорії – 1 шт.од.;
 • Централізована бухгалтерія – 11 шт.од.( в тому числі: головний бухгалтер – 1 шт.од.; заступник головного бухгалтера – 1 шт.од.; економіст – 2 шт.од.; бухгалтер – 11 шт.од.; юрист – 1 шт.од.);
 • Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту – 7 шт.од. ( в тому числі: завідувач – 1 шт.од., методист – 5,5 шт.од.; бібліотекар – 0,5 шт.од.);
 • Господарська група відділу освіти, молоді і спорту – 10,5 шт.од. ( в тому числі: інженер з охорони праці – 1 шт.од.; теплотехнік – 1 шт.од., енергетик – 1 шт.од.; секретар – 1 шт.од., електрик – 0,5 шт.од., водій – 1 шт.од.; системний адміністратор – 1 шт.од.; прибиральник службових приміщень – 1 шт.од.; сторож – 3 шт.од.);
 • Будинок дитячої та юнацької творчості 14 шт.од. (в тому числі: директор – 1 шт.од., заступник директора з навчально-виховної роботи – 1 шт.од., керівник гуртка – 9 шт.од., двірник – 1 шт.од., прибиральник службових приміщень – 1 шт.од.; робітник з ремонту – 1 шт. од.);
 • Дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки – 18 шт.од. (в тому числі: директор – 1 шт.од., заступник директора з навчальновиховної роботи – 1 шт.од., керівник гуртка – 9 шт.од., сестра медична – 0,5 шт.од., прибиральник службових приміщень – 1 шт.од.; робітник з ремонту – 2 шт. од., сторож – 3 шт.од. оператор газової котельні – 0,5 шт.од.);
 1. Доручити начальнику відділу освіти, молоді та спорту провести:

- реєстрацію закладу як юридичної особи в порядку, затвердженому чинним законодавством України;

- подати на затвердження Якимівській селищній раді зміни до Статутів

закладів освіти, розміщених на території Якимівської селищної об’єднаної

територіальної громади.

5. Відділу фінансів Якимівської селищної ради забезпечити фінансування новоствореного відділу освіти, молоді та спорту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області з 1 січня 2018 року за рахунок коштів селищного бюджету.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М.Громихіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення першої сесії

VІІ скликання

Якимівської селищної ради

від 27.12. 2017 р. № ____

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ освіти, молоді та спорту

Якимівської селищної ради

Якимівського району Запорізької області

 

І. Загальні положення

1.1. Відділ освіти, молоді та спорту (надалі – Відділ) є виконавчим органом Якимівської селищної ради, утворюється Якимівською селищною радою, підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, заступнику селищного голови, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3 Структура та чисельність Відділу затверджується селищною радою.

1.4 Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.5 Юридична адреса Відділу: смт. Якимівка, вул. ____________________.

2. Мета Відділу

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Якимівської селищної громади.

3. Основні завдання, функції та права

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики селищної ради ради в сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.

3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.1.4. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.

3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.1.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.

3.1.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.

3.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяль ність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.1.9. Готує проекти актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.11. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті селищної ради.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції :

3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

3.3.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.3.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

3.3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.3.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.3.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.3.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

3.3.8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

3.3.9. Розробляє i подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.

3.3.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.11. Забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.3.12. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту в населених пунктах громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти громади.

3.3.13. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.15. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повно- цінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.19. Організовує харчування дітей малозахищених сімей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

3.3.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.21. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

3.3.22. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.24. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.3.25. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.26. Координує роботу методичного кабінету (у разі його створення), спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3.3.27. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.28. Здійснює в межах своєї компетенції інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

3.3.29. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.30. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.32. Забезпечує участь дітей у чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.33. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.3.34. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.3.35. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.36. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохо- чення та нагородження працівників освіти.

3.3.37. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

3.3.38. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

3.3.39. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.3.40. Забезпечує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

3.3.41. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та закладів спортивного спрямування.

3.3.42. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.3.43. Координує формування та використання закладами та установами освіти та спорту видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.44. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4. Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

3.4.3. Скликати селищні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4.4. Вносити пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету галузі громади.

3.4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

3.4.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням ради.

3.4.7. Відділ освіти, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

4. Структура Відділу

4.1. Штатний розпис Відділу затверджується у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради.

4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

4.3. При відділі освіти, молоді та спорту може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

5. Керівництво Відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.5. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.6. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого селищною радою кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

5.2.7. Надає пропозиції селищному голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

5.2.8. За погодженням селищного голови призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу. Призначає та звільняє педагогічних працівників відповідних установ за поданням керівників цих установ.

5.2.9. Звітує про роботу Відділу перед Якимівською селищною радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час;

5.2.10 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та селищної ради;

5.2.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повно­важень відділу;

5.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

6. Фінансування діяльності Відділу

6.1 Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Якимівської селищної ради, які виділені на його утримання.

6.2 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу освіти, молоді та спорту, є комунальною власністю Якимівської селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

6.3 Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Заключні положення

7.1 Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Якимівської селищної ради у встановленому законом порядку.

7.2 Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням Якимівської селищної ради.

Селищний голова В.М.Громихіна