Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проекти рішень Першої сесії сьомого скликання другого пленарного засідання від 14.12.2017р.


Штатний розпис
   Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області 
                                                      на 2017-2018 роки       
Назва  структурного підрозділу Кількість Посадовий Фонд
штатних оклад з/плати
посад (грн.)  на місяць(грн.)
1 Керівництво ради та виконавчого комітету  15   72600
1.1 Селищний голова 1 5300 5300
1.2 Секретар ради  1 4800 4800
1.3 Перший заступник селищного голови  1 4900 4900
1.4 Заступник селищного голови з питань житлово-комунального господарства 1 4800 4800
1.5 Заступник селищного голови з гуманітарних питань  та соціальної політики 1 4800 4800
1.6 Староста 9 4800 43200
1.7  Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 4800 4800
Структурні підрозділи виконавчого апарату селищної ради    
  2  Юридичний відділ 2   6750
2.1 Начальник відділу 1 3400 3400
2.2 Головний спеціаліст 1 3350 3350
3  Відділ фінансів  4   13200
3.1 Начальник відділу фінансів 1 3400 3400
3.2 Головний спеціаліст - заступник начальника відділу 1 3350 3350
3.3 Головний спеціаліст 1 3350 3350
3.4 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
4  Відділ  бухгалтерського обліку та звітності  5   15249
4.1 Начальник відділу - головний бухгалтер 1 3400 3400
4.2 Головний спеціаліст 2 3350 6700
4.3 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
4.4 Оператор комп'ютерного набору 1 2049 2049
5 Відділ економічного розвитку та інвестицій 4   13200
5.1 Начальник відділу 1 3400 3400
5.2 Головний спеціаліст 2 3350 6700
5.3 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
 6  Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрію  3   9850
6.1 Начальник відділу 1 3400 3400
6.2 Головний спеціаліст 1 3350 3350
6.3 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
 7 Відділ містобудування та архітектури  2   6750
7.1 Начальник відділу 1 3400 3400
7.2 Головний спеціаліст 1 3350 3350
8  Відділ комунального майна та земельних відносин  12   38000
8.1 Начальник відділу 1 3400 3400
8.2 Головний спеціаліст - заступник начальника відділу 1 3350 3350
8.3 Головний спеціаліст 1 3350 3350
8.4 Спеціаліст І категорії 9 3100 27900
9  Відділ організаційно-кадрової та загальної роботи  27   67638
9.1 Начальник відділу 1 3400 3400
9.2 Головний спеціаліст 1 3350 3350
9.3 Спеціаліст І категорії 8 3100 24800
9.4 Інспектор 16 2118 33888
9.5 Системний адміністратор 1 2200 2200
10 Центр надання адміністративних послуг  9   30200
10.1 Начальник центру 1 3400 3400
10.2 Адміністратор 8 3350 26800
11 Відділ державної реєстрації  4   13450
11.1 Начальник відділу 1 3400 3400
11.2 Державний реєстратор 3 3350 10050
12  Відділ капітального будівництва  3   9850
12.1 Начальник відділу 1 3400 3400
12.2 Головний спеціаліст 1 3350 3350
12.3 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
13 Служба справах дітей, сім'ї та молоді  4   13200
13.1 Начальник відділу 1 3400 3400
13.2 Головний спеціаліст 2 3350 6700
13.3 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
14  Відділ освіти, молоді та спорту  3   9850
14.1 Начальник відділу 1 3400 3400
14.2 Головний спеціаліст 1 3350 3350
14.3 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
15 Відділ культури  2   6750
15.1 Начальник відділу 1 3400 3400
15.2 Головний спеціаліст 1 3350 3350
16  Сектор з питань надзвичайних ситуацій та мобілізації роботи  2   6500
16.1 Завідувач сектором 1 3400 3400
16.2 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
17  Сектор ведення Державного реєстру виборців  2   6500
17.1 Завідувач сектором 1 3400 3400
17.2 Спеціаліст І категорії 1 3100 3100
18  Архівний відділ  1   3400
18.1 Начальник відділу 1 3400 3400
19  Адміністративно-господарська служба  16   31360
19.1 Водій 11 1960 21560
19.2 Сторож 4 1960 7840
19.3 Прибиральник службових приміщень 1 1960 1960
  Всього 120   374297

                               ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                           РІШЕННЯ № 14

Від 14.12.2017р.

Про утворення та обрання

постійних комісій селищної

ради, їх голів

Керуючись п.13 ст.46, а також ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

В И Р І ШИ Л А :

1. Затвердити Положення про постійні комісії Якимівської селищної ради (додаток №1).

2. Утворити постійні комісії селищної ради:

- депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю у кількості 5 чоловік;

- з питань бюджету, фінансів та планування соціально – економічного розвитку у кількості 5 чоловік;

- з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та просторового планування у кількості 5 чоловік;

- з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово–комунального господарства у кількості 5 чоловік;

- з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики у кількості 5 чоловік.

3. Обрати постійні комісії селищної ради у складі голови і членів

комісії. (додаток №2).

 

Якимівський селищний голова                                 В.М. Громихіна

 

ДОДАТОК № 1

Затверджено рішенням першої сесії селищної ради

сьомого скликання № 14 від 14.12.2017р.

                                    П О Л О Ж Е Н Н Я

              про постійні комісії Якимівської селищної ради

               Якимівського району Запорізької області

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови ї членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар селищної ради.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, або виконавчого комітету селищної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об»єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9. Засідання постійної комісії складається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

10.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують

висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії

приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і

підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником

голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії

підписуються головою і секретарем комісії.

11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду

органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими

особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи

повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради

може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням

представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які

належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою

комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної

ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і

рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях,

підписуються головами відповідних постійних комісій.

13.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

14.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи

постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та

Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

 

ДОДАТОК № 2

затверджений рішенням першої сесії селищної ради

сьомого скликання № 14 від 14.12.2017р.

                                          С К Л А Д

               постійних комісій Якимівської селищної ради

1. ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЕТИКИ, РЕГЛАМЕНТУ, ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ГЛАСНОСТІ ТА ЗВ’ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ:

Голова комісії: Роговой Юрій Олександрович

Члени комісії: Маругін Олександр Олексійович

Бондаренко Світлана Миколаївна

Гончаров Юрій Вікторович

Солодка- Могилевська Наталя Вікторівна

2. З ПИТАНЬБЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО–

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

Голова комісії: Старик Людмила В’ячеславівна

Члени комісії: Милосердов Володимир Володимирович

Перепелка Марина Миколаївна

Цап Василь Дмитрович

Науменко Ігор Вікторович

3. З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, БУДІВНИЦТВА,

АРХІТЕКТУРИ, ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ЕКОЛОГІЇ ТА

ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ:

Голова комісії: Андраш Олександр Миколойович

Члени комісії: Чкан Олександр Вікторович

Лисак Олена Вікторівна

Оболенцев Віталій Олександрович

Козлов Дмитро Станіславович

4. З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ,

ТРАНСПОРТУ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА:

Голова комісії: Шуляков Алік Васильович

Члени комісії: Сидоров Олексій Миколайович

Кара вічева Наталя Олександрівна

Макарик Віктор Яковлевич

Забара Максим Сергійович

5. З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, КУЛЬТУРИ,

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:

Голова комісії: Наприклад Валентин Іванович

Члени комісії: Дєдушев Анатолій Валерійович

Шайхутдінова Світлана Іванівна

Покрасенко Ірина Валеріївна

Гожиєнко Юлія Петрівна