Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення ШОСТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ЯКИМІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 23 лютого 2016 р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ     СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2016р.                                                                                                 № 5

Про передачу в оренду цілісних

майнових комплексів

     Відповідно до статей 759, 760, 763, 793, 794 Цивільного кодексу України, статті 283 Господарського кодексу України, частини 1 статті 30, частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 5, 6 та 14 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», керуючись рішенням двадцять другої сесії від 30.08.2012р.  №1 «Про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Якимівської селищної ради», рішенням п’ятдесят сьомої сесії шостого скликання від 30.07.2015р. №6 «Про передачу в оренду цілісних майнових комплексів», ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою раціонального використання та збереження комунального майна, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати п.3 п'ятдесят  сьомої сесії шостого скликання від 30.07.2015р. №6 «Про передачу в оренду цілісних майнових комплексів».

2.Утворити конкурсну комісію Якимівської селищної ради для проведення конкурсу на право  оренди   комунального   майна  територіальної громади Якимівської селищної ради (склад додається).

3.  Затвердити звіти про експертну оцінку  споруд котелень з обладнанням (додається).
4. Конкурсній комісії організувати роботу щодо підготовки та проведення конкурсу на право отримання в оренду цілісних майнових комплексів котелень з наданими земельними ділянками.
5. Укласти договори  оренди цілісних майнових комплексів за результатами проведення конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Якимівської селищної ради з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної  політики (голова Файденко О.М.).

 

Якимівський селищний голова                                                 М.І.Захаров

Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому

 

Додаток

до рішення сесії

Якимівської селищної ради

від 23.02.2016р. № 5

 

 

С К Л А Д

конкурсної комісії Якимівської селищної ради

для проведення конкурсу на право  оренди   комунального   майна 

територіальної громади Якимівської селищної ради

 

Голова комісії                       ЗАХАРОВ  МИКОЛА  ІВАНОВИЧ,

                                                селищний голова

Заступник голови комісії     КУЗНЄЦОВА  НАТАЛЯ  СЕРГІЇВНА,

                                                секретар селищної ради

Секретар комісії                   САВЕНКО  НАТАЛЯ  МИКОЛАЇВНА,

                                                секретар виконкому селищної ради

Члени комісії:                       САМОФАЛОВ  СЕРГІЙ  АНАТОЛІЙОВИЧ,

                                                юрист селищної ради

                                                ПРИВАЛЬЦЕВА  ТЕТЯНА  АНАТОЛІЇВНА,

                                                головний бухгалтер селищної ради

                                                СИДОРОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА,

                                                депутат селищної ради

                                                НАУМОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ,

                                                депутат селищної ради

                                              

                 ЗАТВЕРДЖЕНО   рішення сесії

Якимівської селищної ради

від  23.02.2016р. № 5

 

П Л А Н

Заходів щодо підготовки і проведення конкурсу

на право отримання в оренду цілісних майнових комплексів котелень

(розроблено на підставі Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення,
              що перебувають у комунальній власності»
)

 

 1. Прийняття радою рішення про передачу в оренду цілісних майнових комплексів котелень
 2. Визначення вартості об’єкта шляхом здійснення незалежної оцінки
 3. Виділення земельної ділянки, закріпленої за об’єктом оренди, в натурі
 4. Розробка Інструкції для заявників
 5. Затвердження рішенням сесії конкурсної документації, утворення конкурсної комісії, оголошення конкурсу, визначення розміру реєстраційного внеску
 6. Оголошення конкурсною комісією конкурсу шляхом розміщення інформації в газеті та на сайті селищної ради (в 10-денний термін з дня утворення комісії)
 7. Подання заявок претендентами на участь у конкурсі  (протягом 40 днів з дня оголошення конкурсу)
 8. Розгляд заявки на предмет повноти наданих відомостей та відповідності претендента кваліфікаційним вимогам , прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляється претенденту ( в 10-денний термін після надходження заявки)
 9. Підготовка і подання претендентами конкурсній комісії пропозицій про виконання умов конкурсу (конкурсні пропозиції) – протягом 90 днів з дня оголошення конкурсу
 10. Реєстрація претендентів протягом 2-х робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій
 11. Проведення конкурсу, підготовка висновків ( протягом 30 днів після закінчення встановленого строку реєстрації)
 12. Прийняття рішення сесії про переможця конкурсу (не пізніше, ніж протягом місяця з дня надання висновків комісії)
 13. Повідомлення переможця конкурсу ( протягом 5 днів з дня прийняття рішення сесії)
 14. Оприлюднення результатів конкурсу (на сайті - наступного дня після прийняття рішення; у друкованому засобі - у 10-денний термін)
 15. Укладання договору оренди (протягом 3-х місяців з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу)

 

Савенко Н.М., секретар виконкому

 

 

У К Р А Ї Н А

ЯКИМІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

Шоста сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

Від 23.02.2016 року                                                                              № 6                    

Смт. Якимівка

Про утворення комісії з житлових питань

при виконавчому комітеті Якимівської 

селищної ради та затвердження її Положення.

 

               Керуючись пунктом 2 частини „а" статті 30,  статтею 40  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 19 Правил обліку громадян, які потребують покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР,  затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР від 11.12.1984 року № 470, з метою вдосконалення громадського контролю та відкритості  при прийнятті виконавчим комітетом рішень з питань квартирного обліку та надання жилих приміщень громадянам, Якимівська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Положення про комісію з житлових питань при виконавчому

    комітеті Якимівської селищної ради (додаток № 1).

2. Утворити комісію з житлових питань при виконавчому комітеті

    Якимівської селищної  ради у кількості 7 чоловік та затвердити її склад

    (додаток № 2).

3. Комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Якимівської

    селищної ради в своїй діяльності керуватися цим Положенням, чинним

    законодавством України.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

    селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради

    Савенка С.Л.

  Якимівський селищний голова                                        М.І. Захаров

  Підготовлено: Савенко С.Л., заступник селищного голови з питань діяльності 

                                                   виконавчих органів селищної ради.

                              

                                                                                              Додаток  № 1

                                                            до рішення шостої сесії  сьомого скликання

                                                                                        від 23.02.2016р.  № 6

 

                                                             ПОЛОЖЕННЯ

   про комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Якимівськоїселищної ради

 

         1. Комісія з житлових питань утворюється при виконавчому комітеті селищної ради з метою здійснення громадського контролю та гласності при прийнятті виконавчим комітетом рішень з питань квартирного обліку, надання жилих приміщень, реалізації прав громадян на житло, захисту цих прав від можливих порушень.

         2. Діяльність комісії базується на принципах добровільності, рівноправності її членів, законності, гласності.

         3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим Кодексом, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в УРСР", іншими законодавчими актами, що стосуються житлових питань, та цим Положенням.

3.1. розгляд питань з постановки на квартирний облік:

а)  при постановці на квартирний облік  за  місцем реєстрації згідно поданої заяви  комісія виходить на місце і складає відповідний акт обстеження та звіряє з поданими документами, а саме:

-акт обстеження житлових умов ;

-довідка про склад сім’ї;

-довідка про наявність приватної власності

-паспорт 

б) при постановці на квартирний облік в пільгову чергу до документів, що зазначені в пункті а) повинні додаватись підтверджуючі документи:

-довідка з місця роботи;

-довідка про невідповідність житла санітарним чи технічним умовам;

-довідка багатодітної родини або одинокої матері;

-інше

Разом з тим комісія може рекомендувати виконавчому комітету селищної ради  відмовити громадянам в постановці на квартирний облік у випадках передбачених законодавством.

3.2. розгляд питань із зняття з квартирного обліку

а) громадянин може бути знятий з квартирного обліку :

-за власним бажанням (при цьому повинна бути написана заява на ім’я селищного голови) без повернення  справи;

-поліпшення житлових умов, внаслідок яких відпали підстави для надання іншого жилого приміщення ;

3.3. розподіл та надання жилих приміщень

а) при розподілі та наданні жилих приміщень проводиться засідання житлової комісії де розглядається питання надання житлової площі громадянам, які перебувають на квартирному обліку, згідно черговості, окрім випадків передбачених чинним законодавством, та виносяться пропозиції на розгляд виконавчого комітету. 

3.4. зняття службовості з житлових приміщень відомчого фонду підприємств, установ та організацій селища

а) зняття службовості з житлових приміщень відомчого фонду підприємств, установ та організацій селища повинно бути винесене спільне рішення адміністрації та профспілкового комітету та відношення адміністрації та профспілкового комітету на ім’я селищного голови з проханням зняття службовості з квартири чи будинку на переведення у статус житлового не відомчого з наведеними причинами, що передбачає житлове законодавство.

4. Основними завданнями комісії є забезпечення громадського контролю за дотриманням законодавства з питань взяття громадян на квартирний облік та зняття з такого обліку, розподілу жилих приміщень тощо.

5. Комісія має право:

обстежувати житлові умови заявника;

запрошувати на засідання комісії заявників і членів їх сімей;

витребувати, у разі потреби, додаткові документи від заявників, підприємств і установ;

відповідно до діючого законодавства співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами;

одержувати від членів об’єднання співвласників багатоповерхових будинків  інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії.

6. Комісія готує пропозиції з житлових питань та вносить їх на розгляд виконавчого комітету селищної ради.

7. Комісія утворюється у складі голови комісії, секретаря та членів комісії.

9. Персональний склад комісії затверджується на сесії селищної ради і функціонує протягом здійснення нею своїх повноважень.

10. Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії, спрямовує роботу її членів за напрямками діяльності. У разі відсутності голови комісії його функції виконує секретар комісії.

11. Основними формами роботи комісії є засідання, які проводяться 1 раз на місяць, або за потребою.

12. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 50% її складу.

При необхідності до участі в роботі комісії з правом дорадчого голосу запрошуються працівники правоохоронних органів, органів охорони здоров’я, інших установ та організацій.

13. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії та відображаються в протоколі, який підписують голова та секретар комісії

 

Заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради                                                   Савенко С.Л.

 

                                                                                        Додаток  № 2

                                                             до рішення шостої сесії сьомого скликання

                                                                                       від  23.02.2016р.  № 6

                                                                   Склад 

комісії з житлових питань  при виконавчому комітеті Якимівської селищної ради

Голова комісії:

Савенко Сергій Леонідович - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Секретар комісії:

Павлова Юлія Анатоліївна - спеціаліст І категорії селищної ради.

Члени комісії:

Самофалов Сергій Анатолійович – спеціаліст 1 категорії селищної ради юрист.

Подольська  Олена Євгеніївна – член виконкому селищної ради директор ЗОШ №2.

Гапшенко Олег Олександрович – член виконкому селищної ради начальник відділу містобудування та архітектури.

Кузнецова Наталя Сергіївна – секретар селищної ради голова опікунської ради.

Гібл Олена Вікторівна – депутат селищної ради.