Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Р І Ш Е Н Н Я № 3 Від 26.03.2015р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П»ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  № 3

Від 26.03.2015р.

Про затвердження Тимчасового

положення про порядок передачі

у власність ОСББ прибудинкової території

 

 

                       На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 14.07.2014 № 329 «Про затвердження Плану реформування житлово-комунального господарства Запорізької області», для врегулювання питань по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та забезпечення належних умов для їх функціонування на території селища, взявши до уваги методичні рекомендації щодо розроблення Порядку оформлення земельних ділянок ЖБК та ОСББ у власність (користування), надані Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації листом від 01.10.2014 № 08-24/2885, керуючись ст. ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок передачі у власність ОСББ прибудинкової території (додається).

 

2. Дане рішення набуває чинності з дати його офіційного оприлюднення.

 

3. Секретарю ради Кузнєцовій Н.С. в десятиденний термін оприлюднити дане рішення через друковані засоби масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Якимівської селищної ради та її виконавчого комітету, на інформаційному стенді в Якимівський селищній раді.

 

 

 

 

 

Якимівський селищний голова                                      М.Є. Чишко

 

 

 

                                                                                 Додаток

                                                                                 до рішення № 3 п’ятдесят третьої сесії 

                                                                                 шостого скликання Якимівської

                                                                                 селищної ради від 26.03.2015р.                                                         

 

Тимчасове положення

про порядок передачі у власність ОСББ прибудинкової території

 

1. Загальні положення

1.1. Тимчасове положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", Закону України "Про землеустрій", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету міністрів України від 26.05.2004 № 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", ДБН 360-90** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 26.02.2014 року № 56 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 "Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови", Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 29.12.2011 № 389 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків", інших нормативно-правових актів.

1.2. Тимчасове положення розроблено з метою удосконалення процедури безоплатної передачі у власність, оренду (користування) ОСББ та ЖБК прибудинкових територій багатоквартирних будинків на території селища Якимівка.

2. Терміни та визначення понять

2.1. У даному положенні вживаються терміни, визначені відповідно до: Методичних рекомендацій щодо визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків (територія технічного обслуговування багатоквартирного будинку, проект прибудинкової території), Земельного кодексу України (державний земельний кадастр, земельна ділянка, земельна ділянка багатоквартирного житлового будинку, земельний сервітут, землевпорядна документація, розмір та конфігурація земельної ділянки, спільна власність, землі загального користування), Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (прибудинкова територія, житловий комплекс), Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (територія, детальний план території, містобудівна документація, об’єкти будівництва, червоні лінії, квартал, мікрорайон), Національного стандарту ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 (житлова територія, нежитлова територія, розрахункова площа земельної ділянки багатоквартирного будинку з прибудинковою територією, резервна територія, територія спільного користування).

3. Отримання вхідних даних

3.1. З метою оформлення у власність або оренду (користування) земельної ділянки (прибудинкової території) уповноважена особа ОСББ (ЖБК) звертається до селищної ради з відповідною заявою, до якої додає наступні документи:

копія свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ (ЖБК);

копія статуту ОСББ (ЖБК);

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

копія технічного паспорта БТІ на об'єкти нерухомого майна;

копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, а також правовстановлюючі документи, на підставі яких виданий витяг, або копії витягів про реєстрацію права власності на квартири;

перелік членів ОСББ;

довідка про те, що будинок перебуває в управлінні (на балансі (або на позабалансовому обліку) ОСББ (ЖБК);

копія плану земельної ділянки відповідно до технічного паспорту на будинок,

копія документів, які підтверджують відведення земельної ділянки під забудову (земельна ділянка сформована);

у разі відсутності документів, які підтверджують відведення земельної ділянки під забудову, копію плану території мікрорайону (кварталу) (земельна ділянка не сформована);

засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбачених для вилучення та умов її вилучення – в разі, якщо земельна ділянка потребує такого вилучення;

рішення (протокол) Загальних зборів ОСББ (ЖБК) про необхідність оформлення права власності або користування земельною ділянкою.

3.2. Копії документів засвідчуються написом «з оригіналом згідно» особистим підписом голови (або відповідальної особи) засвідченою печаткою, із зазначенням прізвища та ініціалів, дати засвідчення.

3.3. Оригінали запитуваних документів на майно пред’являються на первинному прийомі для ознайомлення та уникнення підробки.

4. Особливості оформлення несформованої земельної ділянки

4.1. З метою визначення прибудинкової території, яка підлягає передачі ОСББ (ЖБК), уповноважена особа звертається з письмовою заявою до підприємства, яке надає послуги з утримання будинку, щодо надання детального плану мікрорайону з визначенням прибудинкової території.

4.2. У разі відсутності детального плану мікрорайону підприємство, яке обслуговує житловий фонд, або ОСББ (ЖБК), або інші юридичні чи фізичні особи, які за дорученням власника виконують функції з управління будинком звертаються до селищної ради з питання розроблення проекту розподілу території мікрорайону (кварталу), відповідно до національного стандарту ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови» (набрала чинності з 01.10.2014).

4.3. Проект розподілу території мікрорайону розробляється з метою визначення пропозицій щодо розмірів та конфігурації земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки з прибудинковими територіями для подальшого розроблення відповідної землевпорядної документації, відображення меж земельних ділянок існуючих і запроектованих житлових будинків, на які є правовстановлюючі документи. Проект розподілу розробляється на всю територію мікрорайону.

4.4. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється.

4.5. Розроблений та затверджений селищною радою розподіл території мікрорайону дає можливість для розробки землевпорядної документації, та правовстановлюючих документів на право користування (власності) земельною ділянкою ОССБ (ЖБК).

4.6. Розподіл території мікрорайону здійснюється на підставі:

- актуалізованого топографічного плану відповідної території;

- детального плану або проекту забудови мікрорайону, (за наявності);

- генерального плану населеного пункту (за наявності);

- плану зонування (за наявності);

- інформації з державного земельного кадастру, що відображає сформовані земельні ділянки (їх площі та межі), на які є або відсутні правовстановлюючі документи.

4.7. Межами мікрорайону є червоні лінії магістральних та житлових вулиць, проїзди, магістральні інженерні мережі, або природні межі.

4.8. Розмір та конфігурація прибудинкової території багатоквартирного будинку відображаються відповідно до державних будівельних норм, з урахуванням планування мікрорайону, забезпечення належного функціонування житлового будинку та можливості його технічного обслуговування.

4.9. Після затвердження селищною радою Розподілу території мікрорайону у відповідності до вимог ст. 123 Земельного кодексу України уповноважена особа ОСББ чи ЖБК подає до селищної ради клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність чи користування з додаванням вхідного пакету документів.

4.10. Спеціалістами апарату селищної ради та її виконавчого комітету проводиться аналіз поданих на розгляд документів на відповідність даного об’єкту Розподілу території мікрорайону та іншої містобудівної документації, про що в місячний термін інформується заявник.

В разі відсутності зауважень готується проект рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, який подається на розгляд селищної ради.

Селишна рада розглядає поданий проект рішення на черговій сесії та приймає рішення про надання дозволу на розроблення відповідної землевпорядної документації або мотивоване рішення про відмову.

Після прийняття рішення про надання дозволу на складання землевпорядної документації заявник звертається до відповідної землевпорядної організації, яка має ліцензії на виконання землевпорядних робіт та замовляє розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до отриманого дозволу.

4.11. Рішення селищної ради є підставою для замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4.12. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням уповноваженої особи ОСББ чи ЖБК суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін, але не більше 6-ти місяців з дня укладання договору. Склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначений ст. 50 Закону України «Про землеустрій".

4.13. Розроблений проект землеустрою відповідно до вимог визначених ст. 186-1 Земельного кодексу України підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держземагентства у Запорізькій області, підрозділом з питань архітектури (головний районним архітектором) та іншими органами (за необхідності). На погодження проект землеустрою подає суб’єкт господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою.

4.14. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки дає підстави для реєстрації земельної ділянки в державному земельному кадастрі. Підтвердження реєстрації земельної ділянки є одержання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

4.15. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з завіреною належним чином копією витягу з Державного земельного кадастру супровідним листом подається уповноваженою особою ОСББ чи ЖБК до селищної ради для його затвердження та передачі земельної ділянки у власність чи користування.

4.16. Селищна рада відповідно до регламенту роботи приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність чи користування ОСББ (ЖБК).

5. Особливості передачі прибудинкової території об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним (житловим) кооперативам.

5.1. Земельна ділянка передається ОСББ у користування на умовах оренди.

5.2. Земельна ділянка передається у власність ЖБК у тих випадках, коли усі квартири у будинку ЖБК оформлені у власність та за наявності документів, які підтверджують право власності ЖБК на будинок в цілому. У іншому випадку земельна ділянка передається ЖБК в користування на умовах оренди.

5.3. Площа земельної ділянки, яка передається безоплатно у власність (користування) ОСББ (ЖБК), має відповідати ДБН 360-92**, з розрахунком ідеальної частки вбудовано-прибудованих приміщень, що використовуються під комерційні чи громадські потреби;

5.4. До складу прибудинкової території багатоквартирного будинку може входити:

- вимощення навколо житлового будинку;

- смуга озеленення вздовж стін житлового будинку, місцевий проїзд, тротуар та смуга вздовж фасаду без входів, яка забезпечує проїзд пожежних машин;

- майданчики, які призначені для обслуговування мешканців тільки цього будинку, зокрема для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, відпочинку населення, занять фізкультурою, а також території зелених насаджень, пішохідні доріжки, що сполучають вказані майданчики між собою;

- майданчики для господарських цілей;

- відкрита автостоянка для постійного зберігання автомобілів, що належать мешканцям будинку, а також для тимчасового зберігання (гостьові автостоянки);

- в’їзди та виїзди до підземних гаражів і автостоянок (при їх наявності).

В межах кожної прибудинкової території, в залежності від умов, що склалися, не обов’язково можуть розміщуватися всі елементи, зазначені вище, але мінімально допустима величина прибудинкової території не повинна бути меншою за територію технічного обслуговування житлового будинку.

5.5. Земельні ділянки, на яких розміщені існуючі дитячі, спортивні, контейнерні майданчики, бойлерні, ТП, ГРП, зони відпочинку, зелені зони, які розраховані на групу будинків, квартал чи мікрорайон, у власність (користування) ОСББ (ЖБК) не передаються.

Зазначені земельні ділянки складають територію спільного користування, яка не входить до складу прибудинкових територій багатоквартирних будинків, розрахована для обслуговування мешканців мікрорайону та вільно використовується мешканцями за своїм цільовим призначенням.

5.6. Земельні ділянки в санітарних зонах підприємств, на яких розташовані прийняті до експлуатації багатоквартирні житлові будинки, можуть передаватися у власність або користування ОСББ (ЖБК) без права подальшої забудови житла, з можливістю реконструкції під основні та допустимі види використання в санітарній зоні.

5.7. У випадку передачі земельної ділянки у власність або користування сплачується земельний податок (орендна плата), який(-а) розраховується відповідно до Податкового кодексу України.

5.8. У випадку передачі земельної ділянки в оренду розрахунок орендної плати проводиться після подання нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідного виду використання, з урахуванням ідеальної частки вбудовано-прибудованих приміщень, що використовуються під комерційні потреби.

5.9. У випадку передачі земельної ділянки у власність або користування існуючі діючі договори оренди (земельного сервітуту), укладені з власниками вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень на частки прибудинкових територій, припиняються в установленому законодавством порядку.

5.10. У разі передачі земельної ділянки (прибудинкової території) у власність уповноважена особа ЖБК з оригіналом проекту землеустрою, оригіналом рішення селищної ради про відведення земельної ділянки, документами уповноваженої особи та витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку звертається до територіального підрозділу Укрдержреєстру задля реєстрації права власності на землю. Підтвердженням реєстрації такого права є витяг з Державного реєстру речових права на нерухоме майно та їх обмежень.

5.11. У разі передачі земельної ділянки (прибудинкової території) в користування (оренду) уповноважена особа ОСББ чи ЖБК одержує у територіальному органі Держземагентства у Запорізькій області витяг з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки землі. Уповноважена особа ОСББ чи ЖБК з оригіналом проекту землеустрою, оригіналом рішення селищної ради про відведення земельної ділянки, документами уповноваженої особи, витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та трьома екземплярами договору оренди землі звертається до територіального підрозділу Укрдержреєстру задля реєстрації права оренди землі.

6. Особливості передачі у власність чи користування (оренду) сформованої земельної ділянки

6.1. Передача земельних ділянок у власність чи користування (оренду) сформованої земельної ділянки (без зміни меж та її цільового призначення) відбувається за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

6.2. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

6.3. Після отримання всіх необхідних документів ОСББ чи ЖБК, у відповідності до вимог ст. 123 Земельного кодексу України, уповноважена особа ОСББ чи ЖБК подає до селищної ради клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натру (на місцевості) для передачі її у власність чи користування з додаванням вхідного пакету документів.

6.4. Спеціалістами апарату селищної ради та її виконавчого комітету аналізують подані документи та готують проект рішення селищної ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

6.5. Рішення селищної ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою є підставною для замовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

6.6. Виготовлена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є підставною для реєстрації земельної ділянки в державному земельному кадастрі. Підтвердження реєстрації земельної ділянки є одержання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

6.7. Документація із землеустрою з завіреною належним чином копією витягу з Державного земельного кадастру супровідним листом подається уповноваженою особою ОСББ чи ЖБК до селищної ради для прийняття рішення про передачу земельної ділянки у власність чи користування.

6.8. У разі передачі земельної ділянки у власність після одержання відповідного рішення селищної ради уповноважена особа ОСББ чи ЖБК з технічною документацією із землеустрою, оригіналом рішення селищної ради про відведення земельної ділянки, документами уповноваженої особи та витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку звертається до територіального підрозділу Укрдержреєстру задля реєстрації права власності на землю. Підтвердженням реєстрації такого права є витяг з Державного реєстру речових права на нерухоме майно та їх обмежень.

6.9. У разі передачі земельної ділянки (прибудинкової території) в користування (оренду) після одержання відповідного рішення селищної ради уповноважена особа ОСББ чи ЖБК одержує у територіальному органі Держземагентства у Запорізькій області витяг з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки землі. Уповноважена особа ОСББ чи ЖБК з технічною документацією із землеустрою, оригіналом рішення селищної ради про відведення земельної ділянки, документами уповноваженої особи, витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та трьома екземплярами договору оренди землі звертається до територіального підрозділу Укрдержреєстру задля реєстрації права оренди землі.

 

   Якимівський селищний голова                                                      М.Є. Чишко