Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РІШЕННЯ №3 ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ від 31.01.2013р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ
від 31 січня 2013 р. № 3
Про виконання бюджету
селищної ради за 2012р.


Заслухавши інформацію головного бухгалтера селищної ради Привальцевої Т.А. про виконання бюджету селищної ради за 2012 рік, виконавчий комітет Якимівської селищної ради відзначає, що прибуткова частина загального фонду за звітний період склала 9391670,62 грн., прибуткова частина спеціального фонду склала 3138371,04 грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету склала 9391670,62 грн., спеціального – 3141594,96 грн.
Виходячи із вищезазначеного, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

Затвердити обсяг виконання бюджету селищної ради за 2012 рік :
- по прибутках у сумі 12530041,66 грн.;
- по видатках у сумі 12533265,58 грн.

Додатки №1, 2, 3 до рішення додаються.
Якимівський селищний голова М.Є.Чишко


Підготувала: Привальцева Т.А.,
головний бухгалтер

Додаток № 1
до рішення 28 сесії 6 скликання
від 31 січня 2013р. № 3Виконання видаткової частини бюджету за 2012 рік

КЕКВ Найменування видатків Планасигнувань /грн. на рік Касові видатки/грн. Відхилення- економ.+перевитр.
010116 Органи місцевого самоврядування
1111 Заробітна плата 490000 465472,56 -24527,44
1120 Нарахування на з/плату 191800 171678,76 -20121,24
1131 Придбання предметів і матеріалів 48000 26616,31 -21383,69
1135 Інші видатки 3000 1812,28 -1187,72
1172 Програми 7900 7900 -
1134 Інші послуги 30000 19217,86 -10782,14
1140 Видатки на відрядження 3000 - -3000
1161 Оплата теплопостачання 52947 45150,27 -7796,73
1162 Оплата водопостачання 3372 1666,01 -1705,99
1163 Оплата за електроенергію 8400 6186,12 -2213,88
1165 Оплата інших комун.послуг 372 258,19 -113,81
Разом 838791 745958,36 -92832,64
070101 Дитячі дошкільні заклади
1111 Заробітна плата 3946354 3895150,02 -51203,98
1120 Нарахування на з/плату 1446748 1409861,59 -36886,41
1131 Придбання предметів і матеріалів 56626 13253,39 -43372,61
1132 Медикаменти 2000 274,10 -1725,90
1133 Оплата за продукти харчування 437411 389000,05 -48410,95
1134 Інші послуги 45362 10043,51 -35318,49
1140 Видатки на відрядження 10100 - 10100
1161 Оплата теплопостачання 543265 452758,23 -90506,77
1162 Оплата водопостачання 72349 42445,94 -39903,06
1163 Оплата за електроенергію 347949 329135,09 -18813,91
1165 Комунальні послуги 6218 3340,30 -2877,70
1166 Інші енергоносії 35000 34994 -4
1172 програми - - -
Разом 6949382 6570258,22 -379123,78
090412 Інші видатки на соціальний захист населення
1343 Інші поточні трансферти населенню 6545 5000 -1545
1134 Інші послуги 5000 4376 -624
100203 Благоустрій
1131 Придбання предметів і матеріалів 71000 50928,25 -20071,75
1134 Інші послуги 70960 68005,84 -2954,16
1163 Оплата за електроенергію 150580 132592,91 -17987,09
1165 Оплата інших комун. послуг 69515 48788,32 -20726,68
Разом 362055 300315,32 -61739,68
091209 Фінансова підтримка громадських організацій
1310 Поточні трансферти підприємством 17000 12400 -4600
110204 Палаци і будинки культури
1111 Заробітна плата 73700 72059,96 -1642,04
1120 Нарахування на з/плату 27100 26677,76 -422,24
1131 Придбання предметів і матеріалів - - -
Разом 100800 98737,72 -2062,28
100201 Теплові мережі
1144 Інші послуги 90000 90000 -
100602 Погашення з різниці в тарифах
1310 1564625 1564625 -
900201 Всього видатків:
1111 Заробітна плата 4510054 4432682,54 -77371,46
1120 Нарахування на з/плату 1665648 1608218,11 -57429,89
1131 Придбання предметів і матеріалів 175626 90797,95 -84828,05
1132 Медикаменти 2000 274,10 -1725,90
1133 Оплата за продукти харчування 437411 389000,05 -48410,95
1135 Інші видатки 3000 1812,28 -1187,72
1134 Інші послуги 241322 191643,21 -49678,79
1140 Видатки на відрядження 13100 - -13100
1161 Оплата теплопостачання 596212 497908,50 -98303,50
1162 Оплата водопостачання 75721 34111,95 -41609,05
1163 Оплата за електроенергію 506929 467914,12 -39014,88
1166 Інші енергоносії 35000 34996,00 -4,0
1165 Оплата інших комун.послуг 76105 52386,81 -23718,19
1310 Поточні трансферти підприємствам 1581625 1577025 -4600
1343 Інші поточні трансферти населенню 6545 5000 -1545
1172 Програми 7900 7900 -
ВСЬОГО 9934198 9391670,62 -542527,38
Головний бухгалтер Т.А.Привальцева

Додаток № 2
до рішення 28 сесії 6 скликання
від 31 січня 2013р. № 3

ПРИБУТКОВА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
за 2012 р.


Код Назва Кошторис,грн. Надійшло, грн.
1.Надходження як плата за послуги
070101 Дошкільні заклади освіти 416354 405608,34
2.Надходження як плата за послуги
100203 Благоустрій (ЦЗН) 136300 128120,06
070101 Дошкільні заклади освіти 71150 68530
3.Інші надходження
170703 Дорожнє господарство 433100 290403,34
240601 Охорона навколишнього середовища 70000 35457
100102 Капітальний ремонт житлового фонду 689839 649759,54
100602 Погашення різниці в тарифах 945319 350000
070101 Дитячі дошкільні заклади 383428 148652,11
180409 Внески органів влади у статутні фонди установ і підприємств 40000 39939
100201 Теплові мережі 1335557 773816,87
100203 Благоустрій 290481 248084,78
Разом 3764296 2536112,64
Всього 4388100 3138371,04

Головний бухгалтер Т.А.ПривальцеваДодаток № 3
до рішення 28 сесії 6 скликання
від 31 січня 2013р. № 3ВИДАТКОВА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
за 2012 рік
Код Назва Кошторис(річний), грн. Касові видатки, грн.
1.Надходження як плата за послуги
070101 Дошкільні заклади освіти 416354 408832,26
2.Надходження як плата за послуги
100203 Благоустрій 136300 128120,06
070101 Дошкільні заклади освіти 71150 68530
3. Інші надходження
170703 Дорожнє господарство 433100 290403,34
240601 Охорона навколишнього середовища 70000 35457
100102 Кап.ремонт житлового фонду 689839 649759,54
100203 Благоустрій 290481 248084,78
070101 Дитячі дошкільні заклади 383428 148652,11
180409 Внески органів влади у статутні фонди установ і підприємств 40000 39939
100602 Погашення різниці в тарифах 945319 350000
100201 Теплові мережі 1335557 773819,87
Разом 3764296 2536112,64
Всього 4388100 3141594,96
Головний бухгалтер Т.А.Привальцева