Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення №4 « 31» січня 2014 року


Якимівська  селищна _рада
Якимівського району Запорізької області
Тридцять дев»ята сесія   шостого  скликання

Рішення №4

« 31» січня 2014 року                                                            
       Смт.Якимівка
Про місцевий бюджет
На  2014   рік


Керуючись п.17 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

  Якимівська  селищна  рада ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів місцевого  бюджету на  2014  рік у сумі    11267331  грн.
Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 7849631  грн , спеціального фонду бюджету 3417700грн., у тому числі бюджету розвитку   2500000  грн. у т.ч. субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт  доріг 372700 грн (додаток №1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків місцевого  бюджету на 2014  рік у сумі 11267331 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 7849631 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 3417700  грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 3.  Установити розмір оборотного касового  залишку місцевого   бюджету  у сумі  500  грн. 
4. Затвердити перелік захищених статей видатків  загального фонду бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою: 
- оплата працї працівникам бюджетних установ (КЕКВ 2111);
- нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);
- медикаменти та перев»язувальні  матеріали (КЕКВ 2220);
- продукти харчування ( КЕКВ 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270).
5.Перерозподіл  видатків загального обсягу розпорядника коштів,що призводить до зміни розпису,затверджується розпорядженням селищного голови по загальному та спеціальному фондах. 
6. Установити,що обсяги тимчасових касових розривів місцевого бюджету,пов»язаних  із забезпеченням видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ та нарахування на заробітну плату,придбання продуктів харчування та медикаментів,оплату комунальних послуг та енергоносіїв,в обов»язковому порядку покриваються Державною казначейською службою  в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків на користування цими коштами.
 7. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 
8.Затвердити перелік державних та регіональних програм по місцевому бюджету на 2014 рік в сумі  3442533     грн.(Додаток № 8).
8. Додатки № 1,2,3,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

Голова    М.Є.Чишко   

                                                                                                                                                                                                                                Додаток№1 
                                                                                                                      до рішення№ 4 тридцять дев»ятої  сесії шостого скликання від  
31.01.2014р.
                                                                                                                                                                                              
Доходи  місцевого бюджету на  2014  рік
                                                                                       ЯКИМІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ   РАДИ 

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження 4104931 2590000 0 6694931

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2793531 0 0 2793531
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 2649531 0 0 2649531
11010100 Податок  на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
134000 0 0 134000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб що сплачується податковими агентами ,із доходів платника  податку  інших  ніж заробітна плата 10000 0 0 10000
12000000 Податки на власність 0 45000 0 45000
12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів з фізичних  осіб 0 45000 0 45000
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1224000 0 0 1224000
13050000 Плата за землю 1224000 0 0 1224000
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 180000 0 0 180000
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 690000 0 0 690000
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 94000 0 0 94000
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 260000 0 0 260000
18000000 Місцеві податки і збори 57400 2505000 2500000 2562400
18030000 Туристичний збір 2400 0 0 2400
18030100 Туристичний збір,сплачений юридичними особами 2000 0 0 2000
18030200 Туристичний збір,сплачений фізичними особами 400 0 0 400
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 55000 0 0 55000
18040100 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (роздрібна торгівля),сплачений фізичними особами 35000 0 0 35000
18040200 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (роздрібна торгівля),сплачений  юридичними особами 20000 0 0 20000
18041500 Збір за провадження підприємницької діяльності з продажу торгових патентів на бензин та дизпаливо 0 5000 0 5000
19040000 Фіксований сільськогосподарський податок 30000 0 0 30000
19040100 Фіксований сільськогосподарський податок,нарахований після 1 січня 2001 року 0 0 0 0
18050000 Єдиний  податок 0 2500000 2500000 2500000
18050300 Єдиний  податок з юридичних осіб 0 800000 800000 800000
18050400 Єдиний  податок  з фізичних  осіб 0 1700000 1700000 1700000
19010000 Єкологичний податок 0 40000 0 40000
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферу новими стаціонарними джерелами забруднення 0 6000 0 6000
19010200 Надходження від скидів забруднених речовин безпосередньо у водні об»єкти 0 14000 0 14000
19010300 Надходження  від розмішення окремих видів відходів як вторична сировина 0 20000 0 20000
20000000 Неподаткові надходження 92000 455000 0 547000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 6000 0 0 6000
21080000 Інші надходження 6000 0 0 6000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 6000 0 0 6000
22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційної господарської діяльності 80000 0 0 80000
22090000 Державне мито 19000 0 0 19000
22090100 Державне мито ,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 12000 0 0 12000
22090400 Державне мито,пов»язане з видачею та оформленням  закордонних паспортів та паспортів громадян України 7000 0 0 7000
22080402 Інші неподаткові надходження 61000 0 0 61000
24060300 Інші надходження 6000 0 0 6000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0 455000 0 455000
25010000 Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0 455000 0 455000
25010100 Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно з іх  основною діяльністю 0 455000 0 455000
Разом доходів 4196931 3045000 2500000 7241931
40000000 Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів) 3652700 372700 0 4025400
41000000 Від органів державного управління 3652700 372700 0 4025400
41020000 Дотації 3652700 0 0 3652700
.41020300 Дотації вирівнювання,що одержуються з районного бюджету 3652700 0 0 3652700
41030000 Субвенції 0 372700 0 372700
41034400 Субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію доріг комунальної власності 0 372700 0 372700
Всього доходів 7849631 3417700 2500000 11267331                                 Секретар селищної ради                                       Н.С.Кузнєцова                                                                                                         Додаток №2
                                                                до рішення№4 Тридцять дев»ятоїї  сесії     шостого  скликання  від    31.01.2014    
                                        
                                                           Видатки селищного  бюджету на  2014 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                                                                                                                                                                    ( грн.)
    Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду


Всього з  них


Всього споживання з  них Розвитку, В тому числі бюджет розвитку З них, що передаються із загального фонду Разом
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13(3+8)
01 Якимівська селищна рада
010000 Державне управління 807200 520000 71000 4400 0 0 0 4400 4400 0 811600
010116 Органи місцевого самоврядування 807200 520000 71000 4400 0 0 0 4400 4400 0 811600
090412 Інщі видатки на соціальний захист населення 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
100000 Житлово-комунальне господарство 318800 0 91800 1930600 0 0 0 1930600 1930600 0 2249400
100203 Благоустрій селища 318800 18340 91800 70000 0 0 0 70000 70000 0 388800
100102 Капітальний ремонт житлового фонду 0 0 0 990000 0 0 0 990000 990000 0 990000
100201 Теплові мережі 0 0 0 360000 0 0 0 360000 360000 0 360000
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 0 0 0 510600 0 0 0 510600 510600 0 510600
110204 Культура і мистецтво 113830 83000 700 0 0 0 0 0 0 0 113830
110204 Палаци та будинки культури 113830 83000 700 0 0 0 0 0 0 0 113830
150101 Капітальні вкладення 0 0 0 60000 0 0 0 60000 60000 0 60000
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика 0 0 0 422700 50000 0 0 372700 0 0 422700
170703 Транспорт,дорожнє господарство 0 0 0 422700 50000 0 0 372700 0 0 422700
У т.ч. за  рахунок субвенції 0 0 0 372700 0 0 0 372700 0 0 372700
2400000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 0 0 0 40000 0 0 0 40000 0 0 40000
240601 Фонд охорони навколишнього середовища 0 0 0 40000 0 0 0 40000 0 0 40000
070000 Освіта 6586801 3539650 1269050 960000 450000 0 0 505000 505000 0 7546801
070101 Дошкільні заклади 6586801 3539650 1269050 960000 4500000 0 0 505000 505000 0 7546801
091209 Фінансова  підтримка громадської організації інвалідів і ветеранів 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000
Всього видатків 7849631 4160990 1432550 3417700 505000 0 0 2912700 2500000 0 11267331Секретар                  Н.С.Кузнєцова