Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення П»ЯТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ від 28 січня 2016 р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П»ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28 січня 2016 р.                                                                       № 3

Про виконання бюджету

селищної ради за 2015р.

       Заслухавши інформацію головного бухгалтера селищної ради Привальцевої Т.А. про виконання бюджету селищної ради за 2015 рік,  Якимівська селищна рада відзначає, що прибуткова частина загального фонду за звітний період склала 11583510 грн., прибуткова частина спеціального фонду склала 4448659 грн.

      Видаткова частина загального фонду бюджету склала 11583510 грн., спеціального – 4433412 грн.

      Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виходячи із вищезазначеного, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

Затвердити обсяг виконання бюджету селищної ради за 2015 рік :

  • по прибутках у сумі  16032169 грн.;
  • по видатках у сумі  16016922 грн.

Додатки №1, 2, 3 до рішення додаються.

Якимівський селищний голова                                  М.І.Захаров

 

Підготувала: Привальцева Т.А., заступник

селищного голови з фінансових питань

                      

Додаток № 1

до рішення сесії

від 28 січня  2016р. № 3

Виконання видаткової частини бюджету

за    2015 рік

КЕКВ

Найменування видатків

План

асигнувань

/грн./ на рік

Касові видатки

/грн.

Відхилення

- економ.

+перевитр.

010116 Органи місцевого самоврядування

2111

Заробітна плата

599900

599900

-

2120

Нарахування на з/плату

184215

182729

-1486

2210

Придбання предметів і матеріалів

33000

32514

-486

2240

Оплата послуг

47847

44212

-3635

2271

Оплата теплопостачання

51376

37858

-13518

2272

Оплата водопостачання

6000

1718

-4282

2273

Оплата за електроенергію

8523

8274

-249

2800

Інші поточні видатки

10257

9981

-276

2250

Видатки на відрядження

500

120

-380

Разом

941518

917305

-24213

070101 Дитячі дошкільні заклади

2111

Заробітна плата

4743943

4742070

-1873

2120

Нарахування на з/плату

1717067

1715737

-1330

2210

Придбання предметів і матеріалів

20993

20981

-12

2230

Оплата за продукти харчування

409513

405744

-3769

2240

Оплата послуг

28294

24827

-3467

2271

Оплата теплопостачання

1958344

1858926

-99418

2272

Оплата водопостачання

135600

130791

-4809

2273

Оплата за електроенергію

398704

397097

-1607

2275

Оплата інш.комун. послуг

79000

78997

-3

2280

програми

2480

2480

-

2250

Видатки на відрядження

372

372

-

Разом

9497610

9381320

-116290

090412 Інші видатки на соціальний захист населення

2240

Інші поточні трансферти населенню

4955

4955

-

100203  Благоустрій

2210

Придбання предметів і матеріалів

25872

25872

-

2240

Інші  послуги

364128

363588

-540

2273

Оплата за електроенергію

168757

168661

-96

2111

Заробітна плата

23340

22005

-1335

2120

Нарахування на з/плату

8475

7949

-526

Разом

590572

588076

-2496

091209 Фінансова підтримка громадських організацій

2610

Поточні трансферти підприємством

18000

18000

-

110204 Палаци і будинки культури

2111

Заробітна плата

94380

94379

-1

2120

Нарахування на з/плату

36608

36606

-2

2273

Оплата електроенергії

1558

1558

-

2272

Оплата водопостачання

600

100

-500

Разом

133144

132643

-503

 

250203 Проведення виборів

2111

Заробітна плата

27475

24469

-6

2120

Нарахування на зароб.плату

9838

9675

-263

2210

Придбання предметів

19941

19941

-

2240

Інші послуги

5743

5743

-

Разом

62997

92827

-170

100602 Погашення з різниці в тарифах на теплову енергію

2610

Субсидії

1231787

478383

-753404

 

900201 Всього видатків:

2111

Заробітна плата

5489038

5485822

-3216

2120

Нарахування на з/плату

1956201

1952695

-3506

2210

Придбання предметів і матеріалів

99809

99308

-501

2230

Оплата за продукти харчування

409513

405744

-3769

2240

Інші послуги

450997

443325

-7672

2250

Видатки на відрядження

872

492

-380

2271

Оплата теплопостачання

2009720

1896784

-112936

2272

Оплата водопостачання

142200

132609

-9591

2273

Оплата за електроенергію

577542

575590

-1952

2275

Інші енергоносії

79000

78998

-2

2280

Програми

2480

2480

-

2610

Поточні трансферти підприємствам

1249787

496383

-753404

2800

Інші

13557

13281

-276

ВСЬОГО

12480683

11583510

-897173

               

 

Заступник селищного голови з фінансових питань            Т.А.Привальцева

                                                                                 

Додаток № 2

                      до рішення сесії

                                                                             від 28 січня 2016р. № 3

                                                                                           

ПРИБУТКОВА  ЧАСТИНА  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 за   2015 р.

Код

Назва

Кошторис,

/грн./ рік

Надійшло,

/грн./

1.Надходження як плата за послуги

070101

Дошкільні заклади освіти

530799

514675

2.Інші надходження

170703

Дорожнє господарство

9831

8792

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

664910

659900

010116

Органи місцевого самоврядування

16000

15979

070101

Дитячі дошкільні заклади

121802

121556

100201

Теплові мережі

157040

156951

100203

Благоустрій

43639

42950

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

76243

65095

150101

Капітальні вкладення

13971

13971

100602

Погашення різниці в тарифах

2750000

2750000

110204

Палаци та Будинки культури

16000

15491

Разом

3869436

3850685

3.Надходження за іншими джерелами власних надходжень

010116

Органи місцевого самоврядування

29986

29984

070101

Дошкільні заклади освіти

53315

53315

Разом

83301

83299

Всього

4483536

4448659

 

Заступник селищного голови з фінансових питань            Т.А.Привальцева

 

Додаток № 3

до рішення сесії

 від 28 січня 2016р. № 3

                                                                                               

ВИДАТКОВА  ЧАСТИНА  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 за    2015 р.

 

Код

Назва

Кошторис,

/грн./ рік

Касові видатки,

/грн./

1.Надходження як плата за послуги

070101

Дошкільні заклади освіти

530799

514922

2.Інші надходження

170703

Дорожнє господарство

9831

8792

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

664910

659900

010116

Органи місцевого самоврядування

16000

15979

070101

Дитячі дошкільні заклади

121802

121556

100201

Теплові мережі

157040

156951

100203

Благоустрій

43639

42950

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

76243

65095

150101

Капітальні вкладення

13971

13971

100602

Погашення різниці в тарифах

2750000

2750000

110204

Палаци та Будинки культури

16000

15491

Разом

3869436

3835191

3.Надходження за іншими джерелами власних надходжень

010116

Органи місцевого самоврядування

29986

29984

070101

Дошкільні заклади освіти

53315

53315

Разом

83301

83299

Всього

4483536

4433412

 

Заступник селищного голови з фінансових питань            Т.А.Привальцева

 

ДОКЛАД

о выполнении бюджета поселкового совета за 2015 год

 

            В казну поселкового совета налогоплательщиками п.Акимовка уплачено местных налогов на сумму 5 257 172грн.

В т.ч. – земельный налог с юридических лиц – 257 112грн.

          -  земельный налог с физических лиц –    103 835грн.

          -  арендная плата с юридических лиц -  1 086 515грн.

          -  арендная плата с физических лиц    -     251 771грн.

          -  туристический сбор                           -       10 179грн.

          -  единый налог с предпринима-

             тельской деятельности                       -   3 266 831грн.

             в т.ч. с юридических лиц                   -       485 866грн.

                       с физических лиц                      -   2 112 592грн.

          -  экологический налог                          -        22 664грн.

             в т.ч. за выбросы в атмосферу          -          1 563грн.

                       за выбросы в реку                     -        16 783грн.

                       за размещение отходов             -          4 318грн.

           Годовой план по местным налогам выполнили на 98%.

Недополучили 88 827грн. из-за неуплаты арендной платы по земле:

ТОВ «Лояль» - 59тыс.грн.

ТОВ «Багира-Люкс» - 150тыс.грн.

ЧП Холод – 76тыс.грн.

ЧП Слободяник – 49тыс.грн.

            В казну поступило:

-  2 133 925грн. акцизного налога;

-  3 987грн. админштрафов;

-  146 954грн. плата за оказание административных услуг;

-   12 744грн. госпошлины

    в т.ч. за оформление наследства – 7 2318грн.

              за оформление паспортов – 5 525грн.

-  113 663грн. арендная плата за пользование коммунальным имуществом

   (это три котельни, магазин по ул.40 лет Победы)

Всего собственных поступлений – 7 746тыс.грн. при плане 7 842тыс.грн. (98,77%). Недополучили 96тыс.грн.

           Из госбюджета была выделена субвенция

- на проведение выборов 62 997грн.

- на разницу в тарифах на тепловую энергию – 3 229 000грн.

  Недополучено 753 574грн.

- дотация на ДДУ – 4 421тыс.грн.

Всего на загальный фонд поступило 12 708 970грн.

При плане 13 558 664грн.  93,73% (недополучено -849 694грн.)

Специальный фонд

Поступило: плата за услуги по ДДУ – (60% родительской оплаты) – 514 575грн.

Финансирование общественных работ центра занятости – 29 986грн.

Благотворительные взносы по ДДУ – 53 315грн.

Финансирование с бюджета развития – 3 990 103грн.

Всего поступило по специальному фонду – 4 587 979грн.

Всего поступило: по загальному фонду + специальному фонду = 17 296 949грн.

                                        Расходная часть загального фонда

- аппарат управления, кассовые расходы составили – 917 305грн. – 8%

- детские сады – 9 381 320грн. – 81%

- благоустройство – 588 076грн. – 5%

- культура – 132 642грн. – 1%

- выборы – 62 626грн. – 0,5%

- погашение разницы в тарифах – 478 383грн. – 4%

- прочие – ветеранская организация    -  0,5%

                   соц. защита населения

         по коду функциональная классификация

- на зарплату с начислением – 7 438 517грн. – 64%

- продукты питания 405 743грн. – 3%

- энергоносители – 2 683 080грн. – 23%

- прочие – 1 056 169грн. – 10%

         Средняя зарплата по поссовету за 2015год составляет 2250грн.

Год закрыли без кредиторской задолженности.

                                 По благоустройству поселка.

        Оплачено 365 388грн. на общественные работы и текущий ремонт уличного освещения. 168 861грн. оплачено за электроэнергию по уличному освещению.

В течении 2015 года с марта по ноябрь совместно с центром занятости оплачивали общественные работы по уборке улиц: было привлечено 41 человек и израсходовано 61 344грн. бюджетных средств.

                                      Расходы по специальному фонду

На капитальный ремонт жилого фонда израсходовано 659 900грн.

Капитально отремонтированы:

Отмостки: ул.Пушкина,17     -  16 753грн.

                   ул.Ленина,60        -  23 870грн.

                   ул.50 лет Октября -  9 445грн.

      итого: 50 068грн.

капитальный ремонт крыш: ул.Свердлова,73      -   3 280грн.

                                                ул.М.Патриотов,27  -  9 187 + 1 830грн.

                                                ул.50 лет Октября,5 -  2 206 + 692грн.

                                                ул.Ленина,87            -  4 948грн.

                                                ул.Щорса,136           -  4 941грн.

                                                ул.Мелиораторов,3  -  2 364грн.

                                                ул.Ленина,60            -  1 030грн.

                                                ул.Щорса,131           -  1 595 + 4 500 + 521грн.

                                                ул.Ленина,111          -  1 819 + 2 646грн.

                                                ул.Ленина,58            - 11 459грн.

                                               ул.40 лет Победы,15 -  1 373грн.

                                               ул.Ленина,109           -  8 010 + 2 091грн.

                                               ул.М.Патриотов,14   -  7 024грн.

                                               ул.Мелиораторов,1А – 4 887грн.

                                               ул.40 лет Победы,18,21  - 3 481грн.

                                               ул.Пушкина,31                -    563грн.

ул.Б.Хмельницкого,58А  -  1 213грн.

ул.Пушкина,27                 -  2 075грн.

ул.Ленина,72                    -  1 773грн.

ул.Свердлова,73               -  2 290грн.

ул.Свердлова,71               -  2 476грн.

ул.Садовая,14                   -  5 914грн.

ул.Садовая,15                   -  3 449грн.

ул.Ленина,103                  -  4 354грн.

ул.Пушкина,26                -  27 940грн.

ул.Щорса,146                   -  30 211грн.

ул.Кирова,28                    -  44 797грн.

                                                             всего: 206 939грн.

 

Кап. ремонт стояков канализации и водопровода (по всем жилым домам коммунальной собственности) на сумму 402 893грн.

 

На кап.ремонт теплотрасс израсходовано 156 951грн.

Капитально отремонтированы теплотрассы жилого дома:

Ленина,109         -  15 409грн.

Ленина,103         -  13 181грн.

Щорса,131          -  11 199грн.

Мелиораторов,7 -  1765 + 3056грн.

Ленина,58           -    7897грн.

Мелиораторов,3 -  7167грн.

Ленина,85           -  8017 + 8056грн.

Пушкина,42        -  3336грн.

Ленина,111         -  9216грн.

Ленина,50           - 12374грн.

Ленина,49           -   3485грн.

Свердлова,7        -   7412грн.

Пушкина,26        -   4641грн.

Теплотрасса ул.Пушкина – 13686грн.

Теплотрасса Ленина-М.Патриотов   -  27051грн.

Всего: 156 951грн.

        Капитально отремонтированы водопроводно-канализационные сети на суму 65 094грн.

- КР скважины ул.Первомайская – 15 107грн.

-  КНС №3                                       -  7592грн.

-  КНС №1                                       -  7041грн.

-  сеть до скважины №7                 -  1932грн.

-  ул.Южная,2                                  -  2660грн.

- Южная-Мостовая                         -  3402грн.

- М.Патриотов,14                            -  3562грн.

- Мелиораторов,8                            - 13802грн.

- Заречная                                         -  3805грн.

- Октябрьская                                   -  1908грн.

- Кооператоров                                 -  2971грн.

- Свердлова,73                                  -  1305грн.

         Получена и оплачена субвенция Акимовскому ПОЖКХ  2750грн. на разницу в тарифах на тепловую энергию.

         И всего по специальному фонду кассовые расходы за 2015год составили: 4 433 412грн.

В октябре месяце на баланс принят жилой фонд на сумму 89млн.грн.

Вся балансовая стоимость основных фондов поселка составляет: 146млн.грн.

Год закончили без кредиторской задолженности с остатком денег на счете д/с по родительской плате – 17079грн. и дебиторская задолженность по родительской плате – 11950грн.