Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення П»ЯТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ від 28 січня 2016 р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П»ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28 січня 2016р.                                                                             № 4

смт.Якимівка

Про затвердження розпоряджень

селищного голови

 

           Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

                                                      ВИРІШИЛА :

           Затвердити розпорядження селищного голови: №103 від 18.12.2015р. «Про перенесення робочих днів», №104 від 18.12.2015р. «Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату у Якимівський селищній раді за основні результати роботи», №105 від 21.12.2015р. «Про зміни до бюджету селищної ради», №106 від 21.12.2015р.»Про заборону реалізації піротехнічних побутових виробів на території селища Якимівка», №107 від 22.12.2015р. «Про зміни до бюджету селищної ради», №108 від 24.12.2015р. «Про освітлення вулиць», №1 від 04.01.2016р. «Про порядок розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому громадян у Якимівський селищній раді», №2 від 04.01.2016р. «Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами у виконавчому апараті Якимівської селищної ради»,  №3 від 05.01.2016р. «Про чергування у святкові та вихідні дні 7,8,9,10 січня 2016р.», №4 від 11.01.2016р. «Про  скликання п’ятої  сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання», №5 від 11.01.2016р. «Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату Якимівської селищної ради», №6 від 14.01.2016р. «Про внесення змін до доходної частини селищного бюджету», №7 від 14.01.2016р. «Про чергування у святкові та вихідні дні січень, лютий, березень 2016р.», №8 від 14.01.2016р. «Про відбування стягнення», №9 від 20.01.2016р. «Про внесення змін до доходної частини бюджету», №10 від 20.01.2016р. «Про відбування стягнення», №11 від 21.01.2016р. «Про облікову політику в селищній раді», №12 від 25.01.2016р. «Про відбування стягнення», №13 від 25.01.2016р. «Про фінансування СК «Скіф».

 

Якимівський селищний голова                                       М.І.ЗАХАРОВ

 

Підготовлено:  Кузнєцова Н.С., секретар ради

Погоджено: Самофалов С.А., юрист с/р

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 28.01. 2016 р.                                                                                 № 5

смт. Якимівка

Про утворення комісії Якимівської селищної ради

по вирішенню земельних спорів

щодо меж земельних ділянок та додержання громадянами

правил добросусідства

 

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

                                                        ВИРІШИЛА

 1. Затвердити кількісний склад членів комісії Якимівської селищної ради по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства у кількості 7 чоловік.
 2. Утворити Комісію по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержанням громадянами правил добросусідства Якимівської селищної ради у складі:

− Савенко С.Л., заступник селищного голови з питань виконавчої діяльності с/р, голова комісії;

− Павлова Ю.А., спеціаліст І категорії с/р, секретар комісії;

− Михайлов І.Г., спеціаліст І категорії, член комісії;

− Капля Д.О., спеціаліст І категорії, член комісії;

− Самофалов С.А., спеціаліст І категорії, член комісії;    

− Карягін П.І., голова комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, вирішення земельних спорів та інженерного забезпечення території;

− депутат відповідного округу, член комісії.

     3. Затвердити Положення про комісію Якимівської селищної ради по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства

 

Якимівський селищний голова                         М.І. Захаров

 

Погоджено: юрист с/р Самофалов С.А

Виконавець Михайлов І.Г.

Додаток до рішення № 5

від 28.01.2016 р. п’ятої сесії

сьомого скликання Якимівської

селищної ради

 

                                      ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Якимівської селищної ради

по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дане Положення розроблено з метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів в смт. Якимівка у відповідності з діючим законодавством.
 2. Положення розроблено на підставі вимог:
 • Конституції України;
 • Земельного Кодексу України;
 • Цивільного Кодексу України;
 • Ст.. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закону України «Про оренду землі»
 • Інших нормативних документів.
  1. Органом, що вирішує земельні спори в смт. Якимівка є Якимівська селищна рада. Для розгляду спору і підготовки проекту рішення при Якимівській селищній раді створюється Комісія по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержанням громадянами правил добросусідства Якимівської селищної ради (далі Комісія).
  2. Розгляд земельних спорів здійснюється колегіально у складі непарної кількості членів комісії.
  3. Кількісний та персональний склад комісії затверджується відповідним рішенням ради.
  4. В роботі можуть брати участь депутати ради, природоохоронного, санітарно-епідеміологічного, правоохоронних органів, управлінь і служб виконкому.
  5. Засідання комісії є правомочними, якщо в них приймає участь не менш як половина членів від складу, затвердженого відповідно до п 1.5 Положення.

2 СТОРОНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНОМУ СПОРІ, ІХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

         2.1 Сторонами, що беруть участь у земельному спорі є:

         - особа, власник або землекористувач земельної ділянки, яка подає заяву до органу місцевого самоврядування і вважає, що його права на земельну ділянку порушені.

         - особа, власник або землекористувач сусідньої земельної ділянки з боку якого, на думку заявника, порушені права.

2.2 Сторони, що беруть участь у земельному спорі користуються рівними правами: мають право знайомитися з матеріалами щодо спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати  клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів протилежної сторони, укладати мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору та  оскаржувати його в судовому порядку.

2.3 Сторони спору зобов’язані сумлінно користуватися своїми правами і сприяти своїми діями Комісії по своєчасному і правильному розгляду земельного спору.

                             3 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

3.1 Заявник подає заяву про порушення спору в письмовій формі до ради.

3.2 Заява повинна містити:

а) найменування органу, до якого вона подається;

б) найменування сторін, їх адреса;

в) виклад обставин виникнення спору;

г) зазначення доказів;

д) підпис заявника та дату заповнення.

3.3 До заяви можуть бути додані необхідні для розгляду спору документи і матеріали:

а) документи на право власності або користування земельною ділянкою;

б) документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;

в) акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів та інше.

3.4 Земельний спір має бути вирішено у місячний строк від дня подачі заяви.

3.5 Розгляд спорів здійснюється в присутності сторін.

3.6 Сторонам земельного спору надсилається письмове повідомлення про час і місце розгляду спору за 5 днів до засідання комісії.

3.7 Порядок ведення засідання комісії, а також обов’язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.

3.8 Голова комісії оголошує склад комісії, роз’яснює сторонам ії права та обов’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

3.9 У разі відсутності однієї із сторін при першому засіданні комісії і відсутності офіційної згоди на розгляд питання без неї, розгляд спору переноситься.

3.10 Повторне засідання комісії відбувається не пізніше 7 днів після першого.

3.11 Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді не зупиняє його розгляду і прийняття рішення.

3.12 Доказами при вирішення земельного спору є будь які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

3.13.  Якщо подані сторонами докази є недостатніми, комісія має право витребувати від підприємств, організацій, органів державної влади, структур місцевого самоврядування та громадян документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

         3.14. Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами так і комісією.

         3.15.   Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

         3.16.  Права, обов'язки та відповідальність експерта визначаються діючим законодавством.

         3.17.Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає:

         а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки ;

         б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

         в) інші дії.

         3.18.  Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців покладаються на заявника.

         3.19.    Про    кожне   засідання    комісії   складається    протокол,   у   якому зазначаються:

         а) дата засідання;

         б) найменування та склад органу, що розглядає спір ;

         в) номер справи і найменування сторін ;

         г) відомості про явку на засідання сторін та членів комісії або про причини їх неявки ;

         д) усні заяви і клопотання сторін ;

         е) відомості про роз'яснення сторонам їх прав і обов'язків.

3.20.  Протокол веде секретар комісії та у триденний строк підписує голова комісії.

3.21 Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.

3.22 При розгляді земельного спору по суті Комісія готує проект рішення, який викладається в письмовій формі та подається головою Комісії до Якимівської селищної ради.

3.23 Якимівська селищна рада приймає рішення за результатами розгляду земельного спору, яке складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин, при цьому:

а) у вступній частині вказується найменування органу, що прийняв рішення, № справи, дата прийняття рішення, найменування сторін;

б) описова частина має містити зміст заяви, причини виникнення спору, пояснення та клопотання сторін, документи і матеріали представлені сторонами, докази, на підставі яких прийнято рішення;

в) в мотивувальній частині вказуються обставини справи, встановлені Комісією;

г) резолютивна частина має містити вирішення земельного спору по суті та порядок його виконання.

3.24 На засідання сесії Якимівської селищної ради можуть бути запрошені сторони спору.

3.25 Рішення Якимівської селищної ради вступає в силу з моменту його прийняття та передається сторонам у 5-денний термін.

3.26 Сторони спору у разі незгоди із прийнятим рішенням мають право на його оскарження в судових органах.

3.27 Оскарження рішення призупиняє його виконання.          

         4 ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

4.1 Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.

4.2 Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли в наслідок порушення нею Земельного законодавства.

4.3 Виконання рішення може бути призупинено або його термін може бути продовжений Якимівською селищною радою або місцевим судом.

         5 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження Якимівською селищною радою.

Кузнєцова Н.С., секретар ради