Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РІШЕННЯ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ (ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)


УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                    № 53                                        смт Якимівка 

Про затвердження розпоряджень
селищного голови

    Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

Затвердити розпорядження селищного голови:

1.    № 14 від 23.01.2018 «Про внесення змін до Рішення сесії селищної ради від 05.01.18 р. № 33 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради на 2018 рік»;
2.    № 15 від 24.01.2018 «Про виділення пального ДПРЧ-23 ГУ ДСНС України в Запорізькій області»;
3.    № 17 від 26.01.2018 «Про збереження середньої заробітної плати»;
4.    № 18 від 29.01.2018 «Про внесення змін до бюджетних призначень»;
5.    № 21 від 06.02.2018 «Про внесення змін до бюджетних призначень».

 
Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

Забара М.С. 9-12-51


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 54                                        смт Якимівка                                                    

Про клопотання перед Якимівською районною радою
про перегляд розподілу вільного залишку бюджетних коштів  районного бюджету, що утворився на кінець 2017 року за результатами виконання
доходної частини місцевого бюджету Якимівського району за 2017 рік

З метою забезпечення фінансування бюджетних установ, переданих на утримання зі спільної власності територіальних громад Якимівського району до комунальної власності Якимівської  об’єднаної територіальної громади, відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 142 Конституції України, статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (із змінами), пункту 39 Прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», ст.327 Цивільного Кодексу України, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

    1. Клопотати перед Якимівською районною радою про порушення питання перегляду розподілу вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, що утворився на кінець 2017 року за результатами виконання дохідної частини місцевого бюджету Якимівського району за 2017 рік, та спрямування його місцевому бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради на утримання установ, що передані в 2018 році  зі спільної власності територіальних громад Якимівського району до комунальної власності Якимівської  об’єднаної територіальної громади, для фінансування з місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                            В.М.  Громихіна 

Єманова Л.В. 9-12-51


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 55                                         смт Якимівка                                                    


Про затвердження положень 
про відділи Якимівської селищної ради


Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою дотримання вимог бюджетного законодавства та законодавства з оплати праці, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про відділи:
1.1 «Положення про фінансовий відділ Якимівської селищної ради» (додаток № 1)
1.2 «Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Якимівської селищної ради» (додаток № 2)

Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

вик. Тіхтілова О.В. 9-12-51

 

                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 55                                         смт Якимівка                                                    


Про затвердження положень 
про відділи Якимівської селищної ради


Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою дотримання вимог бюджетного законодавства та законодавства з оплати праці, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про відділи:
1.1 «Положення про фінансовий відділ Якимівської селищної ради» (додаток № 1)
1.2 «Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Якимівської селищної ради» (додаток № 2)

Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

вик. Тіхтілова О.В. 9-12-51

                                                                                                   Додаток №1
                                                                                                                  до рішення третьої сесії 
                                                                                                                 Якимівської селищної ради
сьомого скликання від 14.02.2018 № 55
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансів
Якимівської селищної ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Відділ фінансів є структурним підрозділом Якимівської селищної ради (далі - Відділ)  та є підзвітним та підконтрольним голові селищної ради.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю України, актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, розпорядчими документами та рішеннями Якимівської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями голови селищної ради, Регламентами роботи селищної ради, її виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Відділ в своїй роботі з питань делегованих повноважень  підконтрольний органам виконавчої влади
1.4. Відділ, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з Міністерством фінансів України та виконавчими органами Якимівської селищної ради та з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України.

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Основним завданням Відділу фінансів є:
- забезпечення реалізації політики громади у сфері бюджету і фінансів;
- захист фінансових інтересів громади;
2.2. Відділ фінансів при виконанні покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами селищної ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань.
 
РОЗДІЛ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ФІНАНСІВ
 
3.1. Власні повноваження.
3.1.1. Організація роботи, пов'язана зі складанням проекту місцевого бюджету Якимівської селищної ради. За дорученням керівництва Якимівської селищної ради, визначення порядку і термінів подання виконавчими органами селищної ради, та органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, матеріалів для підготовки проекту бюджету селищної ради і визначення джерел формування доходної частини бюджету. Складання проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд Якимівської селищної ради, після схвалення виконавчим комітетом Якимівської селищної ради.
3.1.2. Здійснення аналізу окремих показників соціально-економічного розвитку   та врахування їх при складанні проекту бюджету селищної ради
3.1.3. Розробка і доведення до розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів
3.1.4. Визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів.
3.1.5. Проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету селищної ради, аналізу бюджетного запиту, поданого розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
3.1.6. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету селищної ради.
3.1.7. Складання, затвердження тимчасового розпису бюджету селищної ради, внесення в установленому порядку змін до розпису бюджету селищної ради, забезпечення впродовж бюджетного періоду відповідності розпису  місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
3.1.8. Затвердження паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі.
3.1.9. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів, установам і організаціям, які фінансуються з селищного бюджету, а також погодження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду і штатних розписів  розпорядників коштів бюджету селищної ради.
3.1.10. Здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків  бюджету селищної ради з обласним бюджетом.
3.1.11. Здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до місцевого бюджету бюджету.
3.1.12. Погодження при винесенні на розгляд Якимівської селищної ради пропозицій, щодо надання пільг за податками та зборами в межах повноважень, визначених чинним законодавством.
3.1.13. Організація виконання місцевого бюджету, забезпечення разом  з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України, виконавчими органами селищної ради надходжень доходів до місцевого бюджету. Підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів, коштів цільових фондів, утворених селищною радою.
3.1.14. Зведення показників бюджету  селищної ради подання їх в установлені терміни до відповідних органів.
3.1.15. Підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду бюджету селищної ради, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення відповідних змін до нього. Підготовка проектів рішень Якимівської селищної ради про внесення змін до рішення про місцевий бюджет у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством.
3.1.16. За дорученням Якимівської селищної ради розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних умовах
3.1.17. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету селищної ради
3.1.18. Розгляд бюджетної та фінансової звітності про виконання селищного бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України. Інформування керівництва Якимівської селищної ради про стан виконання бюджет у за кожний звітний період та підготовка матеріалів на розгляд Якимівської селищної ради про річний та квартальні звіти  виконання місцевого бюджету.
3.1.19. Участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів Якимівської селищної ради, підготовці пропозицій щодо чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на їх утримання та здійснення контролю за витрачанням цих коштів.
3.1.20. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету селищної ради.
3.1.21. Застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.
3.1.22. Прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:
а) зупинення операцій з бюджетними коштами;
б) призупинення бюджетних асигнувань;
в) зменшення бюджетних асигнувань;
г) повернення бюджетних коштів до селищного бюджету;
д) безспірне вилучення коштів з місцевого бюджетів.
3.1.23. Розробка рішень Якимівської селищної ради, виконавчого комітету Якимівської селищної ради, інших нормативно - правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини. Погодження та прийняття участі в розробці проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші виконавчі органи Якимівської селищної ради
3.1.24. В межах законодавчо визначених повноважень розгляд, погодження та повернення платникам помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.
3.1.25. Підготовка пропозицій Якимівській селищній раді щодо здійснення місцевих запозичень. У разі прийняття радою відповідного рішення, вжиття заходів щодо ефективного управління місцевим боргом.
3.1.26. Оформлення документів на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду та середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів сільського бюджету   за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку за рішенням виконавчого комітету Якимівської селищної ради.
3.1.27. Координує і надає методичну допомогу в фінансовій діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності бухгалтерського обліку та звітності у бюджетних установах, підприємствах і організаціях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади  та  утримуються за рахунок коштів з селищного бюджету.
3.1.28. Обмін досвідом та інформацією з іншими ОТГ України з питань складання і виконання бюджету.
3.1.29. Ведення діловодства та організація контролю за виконанням документів у Відділі.
3.1.30. Організація роботи із збереження поточного та довгострокового архіву, підготовка та передача матеріалів на зберігання до архівного відділу Якимівської селищної ради.
3.1.31. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції відділу на інформаційному веб - порталі селищної ради в мережі Інтернет.
3.1.32. Здійснення інших, передбачених чинним законодавством повноважень.
3.2.   Делеговані повноваження.
3.2.1. Участь в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації інвестиційних програм.
3.2.2 Розгляд в межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій.
 


РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ ФІНАНСІВ
 
4.1. Відділ фінансів для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
4.1.1 Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної фінансової інспекції, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів та звітування про їх виконання.
4.1.2. Залучати фахівців інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), об'єднань громадян (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.
4.1.3. Вносити в установленому порядку пропозиції, щодо вдосконалення робот Якимівської селищної ради з питань, що належать до компетенції Відділу.
4.1.4. На доступ, в установленому порядку, до інформаційних баз органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, систем зв’язку і комунікацій та інших технічних засобів.
4.1.5. Проводити наради, семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.
4.1.6. Користуватись іншими правами, передбаченими для виконавчого органу Якимівської селищної ради, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні» та  іншими нормами  чинного  законодавства України.
 

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ ФІНАНСІВ

Керівництво та структура.
 5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Якимівським селищним головою у порядку, визначеному законодавством.
5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Відділу визначаються цим Положенням
5.5. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований Якимівському селищному голові.
5.6. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:
5.6.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу.
5.6.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Якимівської селищної ради.
5.6.3. Складає  посадові інструкції працівників відділу, погоджує їх з відповідними спеціалістами і подає селищному голові на затвердження.
5.6.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад.
5.6.5. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Якимівської селищної ради.
5.6.6. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі.
5.6.7. Вносить в установленому порядку пропозиції  голові Якимівської селищної про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.
5.6.8. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.
5.6.9. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.
5.6.10. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.
5.6.11. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу
5.6.12. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу.
5.6.13. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу.
5.6.14. Затверджує розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування місцевого бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.
5.6.15. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці.
5.5.16. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками Відділу згідно із Законом України «Про звернення громадян».
5.6.17. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників Відділу.
5.6.18. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на  веб-порталі Якимівської селищної ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.
5.6.19. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
5.7..Начальник  Відділу несе відповідальність за:
5.7.1. Неналежну організацію роботи Відділом, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.
5.7.2. Не забезпечення  виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.
5.7.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу
5.7.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Відділу.
5.7.5. Негативні  наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.
5.7.6. Невідповідність прийнятих  ним рішень вимогам чинного законодавства
5.7.7. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.
5.7.8. Незабезпечення створення у Відділі належних умов з охорони праці.
5.8. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.
5.9. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:
- вища освіта економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра,
- стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років, за необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій.
5.10. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження селищного голови.
5.11. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями селищної рад, її виконавчого комітету, розпорядженнями Якимівського селищного голови.
 
РОЗДІЛ VІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
 6.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах компетенції взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами Державної фінансової інспекції України та територіальними органами Державної казначейської служби України.
 
РОЗДІЛ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ ФІНАНСІВ
 7.1.Посадові особи Відділу несуть відповідальність за:
7.1.1. Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.
7.1.2. Не виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.
7.1.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу
7.1.4. За негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.
7.1.5. За невідповідність прийнятих рішень вимогам чинного законодавства.
7.1.6. За несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.
7.2. Посадові особи Відділу фінансів повинні сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Якимівської селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.3. Посадові особи Відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу фінансів при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

РОЗДІЛ VІІI. МАЙНО І КОШТИ
 8.1. Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
8.2. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду головою Якимівської селищної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок коштів селищного бюджету.
8.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.
8.4. Гранична чисельність, фонд оплати праці Відділу  визначається в межах відповідних бюджетних призначень. Штатний розпис затверджується Якимівською селищною радою.
 
РОЗДІЛ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1 Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням голови Якимівської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Якимівський селищній раді, передбаченої Регламентом роботи Якимівської селищної ради.
           Додаток № 2
до рішення третьої сесії 
Якимівської селищної ради
сьомого скликання від 14.02.2018 № 55

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ бухгалтерського обліку та
звітності Якимівської селищної ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Якимівської селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Якимівської селищної ради. 
Відділ утворюється Якимівською селищною радою, підпорядковується виконавчому комітету Якимівської селищної ради та голові Якимівської селищної ради. 
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами  Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями Якимівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови Якимівської селищної ради, а також цим Положенням.
Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
На працівників Відділу – посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
Загальна чисельність Відділу затверджуються рішенням Якимівської селищної ради, штатний розпис Відділу – головою Якимівської селищної ради.
Керівником Відділу є начальник Відділу - головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним голові Якимівської селищної ради.
Начальник відділу - головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю головою Якимівської селищної ради. Призначення на посаду начальника відділу - головного бухгалтера здійснюється згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців або Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
2.3. Працівники Відділу призначаються на посаду розпорядженням голови Якимівської селищної ради за рекомендацією конкурсної комісії Якимівської селищної ради (відповідно до результатів проведеного конкурсу) чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням голови Якимівської селищної ради відповідно до чинного законодавства України. Працівники Відділу підпорядковуються начальнику Відділу - головному бухгалтеру.
2.4. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу - головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на начальника Відділу фінансів Якимівської селищної ради.
2.5. Положення про Відділ затверджується рішенням Якимівської селищної ради. Посадова інструкція начальника Відділу погоджується першим заступником голови, який координує діяльність Відділу та затверджується  головою Якимівської селищної ради, а посадові інструкції працівників Відділу погоджуються начальником Відділу, а затверджуються головою Якимівської селищної ради.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
Основними завданнями Відділу є:
Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Якимівської селищної ради та складення звітності.
Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію бюджетних та бюджетних фінансових зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів.
Забезпечення контролю за використанням фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисних призначень.
Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в установах, для яких виконавчий комітет Якимівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N1219, у тому числі з використанням програмного забезпечення.
Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця.
Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики України, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби, управління Державної казначейської служби України.
Приймає від установ, для яких виконавчий комітет Якимівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність та цільове використання ними бюджетних коштів.
Складає мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів міського бюджету, для яких виконавчий комітет Якимівської селищної ради є головним розпорядником коштів.
Готує проекти рішень Якимівської селищної ради та виконавчого комітету Якимівської селищної ради, розпоряджень голови Якимівської селищної ради з питань, що входять до компетенції Відділу.
Розробляє проекти нормативно – правових актів, проводить експертизу таких актів, що входять до компетенції Відділу.
Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку установам, для яких виконавчий комітет Якимівської селищної ради є головним розпорядником коштів.
Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.
Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
1) використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
2) інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням голови Якимівської селищної ради.
3.2.15. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до вимог чинного законодавства.
3.2.16. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.
3.2.17. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
3.2.18. Приймає участь у розробці та забезпеченні здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких виконавчий комітет Якимівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів.
3.3. В межах функціональних повноважень погоджує договори щодо фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Якимівської селищної ради з дотриманням вимог чинного законодавства.
3.4. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.
3.5. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
3.6. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу.
3.7. За дорученням голови Якимівської селищної ради представляє інтереси Якимівської селищної ради, виконавчого комітету Якимівської селищної ради та голови Якимівської селищної ради в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державних органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.
3.8. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення голови якимівської селищно ради, рішення Якимівської селищної та виконавчого комітету. 
3.9. У межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством.

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ
4.1. Відділ має право:
4.1.1. Представляти виконавчий комітет Якимівської селищної ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
4.1.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу виконавчими органами Якимівської селищної ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.
4.1.3. Одержувати від посадових осіб апарату та виконавчих органів Якимівської селищної ради та установ, для яких виконавчий комітет Якимівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів, документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ функцій.
4.1.4. Вносити голові Якимівської селищної ради пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ
    5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.
    5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.
    5.3. Працівники Відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

РОЗДІЛ VІ. МАЙНО І КОШТИ
             6.1. Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
              6.2. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду головою Якимівської селищної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок коштів селищного бюджету.
              6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.
              6.4. Гранична чисельність, фонд оплати праці Відділу  визначається в межах відповідних бюджетних призначень. Штатний розпис затверджується Якимівською селищною радою.

РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
    7.1 Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням голови Якимівської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
    7.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Якимівський селищній раді, передбаченої Регламентом роботи Якимівської селищної ради.


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 56                                         смт Якимівка                                                    


Про затвердження Статутів 
комунальних підприємств

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Якимівської селищної ради від 01 грудня 2017 року № 1 «Про підсумки виборів депутатів Якимівської селищної ради та визнання їх повноважень», згідно зі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити Статути комунальних підприємств:
- «Вовчанський комунальний сервіс» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області в новій редакції;
- «Надія» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області в новій редакції;
- «Довіра»     Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області в новій редакції.
2. Директорам комунальних закладів «Вовчанський комунальний сервіс», «Надія», «Довіра» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, провести державну реєстрацію установчого документу в новій редакції  згідно з чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.


Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

 Селевич С.В. 9-12-51