Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РІШЕННЯ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ (ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 лютого 2018 року                     №  89                                    смт Якимівка                                                    

Про затвердження Програми створення  і використання матеріальних резервів  для запобігання, ліквідації надзвичайних  ситуацій техногенного і природного характеру
та їх наслідків на території Якимівської селищної ради у 2018 році
 
  
 З метою реалізації державної політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру, ліквідації  їх наслідків, забезпечення виконання заходів захисту населення і територій та для проведення спеціальних робіт на території селищної ради відповідно до Закону України «Про захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», ст. 34 Закону України «Про правові засади цивільного захисту», враховуючи постанову КМУ від 29.03.2001р. №308 «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків», ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу України та відповідних загальнодержавних, обласних та районних програм Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму забезпечення  матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у 2018 році (додається).
2.  Доручити Якимівському  селищному голові  Громихіній В.М. укласти договори, передбачені Програмою з ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Якимівським РЕМ ПАТ "Запоріжжяобленерго".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансування та планування соціально-економічного розвитку Якимівської селищної ради (голова комісії Дєдушев А.В.).

Селищний голова                                                                 В.М. Громихіна

Макаров С.Ю. 9-12-51

Затверджено
рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання
від 23.02.2018 № 89

ПРОГРАМА
забезпечення селищного матеріального резерву для запобігання
та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у 2018 році
1. Вступ.
         Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Якимівської селищної ради у 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України.
         В основу реалізації програми покладений принцип об’єднання зусиль державних і недержавних органів усіх рівнів для розв’язання проблеми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
2. Загальні положення
          Матеріальним резервами є будівельні матеріали, пальне, медикаменти, продовольство, техніка, технічні засоби та інші матеріальні цінності, призначені для проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
         Матеріальні резерви, що використовуються для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків створюються селищною радою для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, і надання термінової допомоги постраждалому населенню.
         Резерви створюються виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для селищ, галузі, об’єкта, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації її наслідків.
         Матеріальні цінності, що поставляються до резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний термін їх зберігання.
         Резерв розміщується на об’єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, а також на складах і базах підприємств, визначених селищною радою, з урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон надзвичайних ситуацій.
         Накопичення, зберігання та облік резерву здійснюється за встановленими нормами та відповідно до річних графіків, затверджених головою селищної ради.
         Резерв використовується тільки для:
-         здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
-         проведення аварійно-рятувальних та невідкладних відновлювальних робіт;
-         ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
-         ліквідації наслідків надзвичайних подій з метою попередження переростання у надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;
У разі недостатньої наявності резерву чи повного його використання, керівництво селищної ради звертається до районної державної адміністрації з проханням щодо залучення резервів вищого рівня.
         Відпуск матеріально-технічних цінностей з резерву здійснюється за розпорядженням селищного голови.
         Відповідальність за створення та накопичення резерву, контроль за його наявністю, станом та використанням покладається на керівників підприємств, установ та організацій, визначених селищною радою.
         Якимівська селищна рада здійснює методичне керівництво і контроль за створенням, зберіганням, використанням та поповненням матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
3. Обґрунтування необхідності розроблення та реалізації Програми.
         Державна політика України у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру базується на вимогах Кодексу Цивільного захисту України,  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу України та відповідних загальнодержавних, обласних та районних програм. Спрямованого на створення безпечних умов проживання людей на територіях, захисту об’єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних ситуацій.
         Аналіз природних процесів за минулі роки показує, що в смт. Якимівка мають місце екстремальні метеорологічні явища (град, зливи, повені, снігові замети, пожежі в екосистемах, аварії електричних мереж), що можуть спричинити надзвичайні ситуації місцевого рівня. В окремих випадках вони набувають масштабного характеру і завдають значних збитків господарствам, населенню та регіону в цілому. Бурі, урагани, смерчі територією району проходять з періодичністю 1 раз на 5 років. В разі різкого танення снігового покриву в зимово-весняний період на території селищної ради можливі ускладнення повеневої обстановки. Про необхідність проведення на території селищної ради протипаводкових робіт свідчать значні збитки, що наносяться паводковими водами господарствам селищної ради. Крім того, є низка факторів, які сприяють виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру. До них належать: недотримання правил пожежної і техніки безпеки на виробництві та в побуті, недостатнє матеріально-технічне забезпечення виробництва та впровадження заходів щодо запобігання небезпечним техногенним явищам, низький рівень культури виробництва, свідомості громадян тощо. Виходячи з наведеного, ціллю Програми є надання фінансової допомоги для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення профілактики пожеж та аварій на електричних мережах селища, громадської безпеки при виникненні надзвичайних ситуацій, вирішення питань щодо матеріально-технічного забезпечення 23 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Якимівського РЕМ  ПАТ "Запоріжжяобленерго", які обслуговують територію Якимівської селищної ради. 
4. Мета і основні завдання Програми
         Програма розрахована на довгостроковий період. Спрямована на створення матеріального резерву для забезпечення безпечних умов проживання населення на території селищної ради , захист матеріальних і культурних цінностей та довкілля, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
         Мета Програми  - забезпечення захисту населення, території  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
         Програма спрямована на досягнення взаємопов’язаних цілей, а саме:
-   визначення обсягів та джерел фінансування для створення матеріальних резервів;
-   здійснення заходів з накопичення та поповнення матеріальних резервів за встановленими нормами;
-   встановлення порядку зберігання та обліку резервів на пристосованих об’єктах;
-   здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
-  ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
-  проведення невідкладних відновлювальних робіт;
5. Фінансове забезпечення Програми.
                  Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджету Якимівської селищної ради. З метою забезпечення фінансування Програми необхідно у бюджеті на 2018 році  передбачити кошти у сумі  40 тисяч грн.                     
                 Накопичення необхідних резервів за встановленими нормами та матеріально-технічних ресурсів, які були використані під час ліквідації надзвичайної ситуації, проводитиметься у межах асигнувань, передбачених на реалізацію програми під час формування місцевого бюджету, а у разі необхідності – за рахунок видатків, затверджених шляхом внесення змін до бюджетів в установленому законодавством порядку.
6. Методи виконання програмних завдань
                 Реалізація Програми передбачає:
- накопичення бюджетом Якимівської селищної ради матеріально-технічних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій на території селищної ради, а саме:
•    для пожежно-рятувальної частини №23 ГУ ДСНС України у Запорізькій області кошти у сумі 25 тисяч грн.,;
•    для Якимівського РЕМ ПАТ "Запоріжжяобленерго" кошти у сумі 15 тисяч грн.  
- укладання Якимівською селищною радою договорів з ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Якимівським РЕМ ПАТ "Запоріжжяобленерго".

7. Виконавці Програми
                    Координацію усіх дії, пов'язаних з виконанням Програми покласти на виконавчий комітет та комісію з питань бюджету, фінансування та планування соціально-економічного розвитку Якимівської селищної ради.
                    Безпосереднім виконавцем Програми визначити виконавчий комітет Якимівської селищної ради.
                     Відповідальними особами за фінансове забезпечення Програми визнати начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер селищної ради  Тіхтілову О.В.
                     Контроль за виконанням Програми покласти на Якимівського селищного голову Громихіну В.М. та комісію з питань бюджету, фінансування та планування соціально-економічного розвитку Якимівської селищної ради.

8.  Кінцеві результати виконання Програми.
                      Очікувані кінцеві результати виконання Програми: забезпечення ДПРЧ-23 ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Якимівського РЕМ, які обслуговують територію Якимівської селищної ради, паливно-мастильними матеріалами для попередження негативних наслідків та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
               
Перший заступник селищного голови                                          Макаров С.Ю.                 
                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

  
Р І Ш Е Н Н Я
від 23 лютого 2018 року                    № 90                                       смт Якимівка                                                    

Про погодження відведення 
земельних ділянок у власність 
для ведення особистого селянського господарства

              Розглянувши листи головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області № 18-8-0.3-1251/2-18 від 09.02.2018 року, № 18-8-0.3-1245/2-18 від 09.02.2018 року, № 18-8-0.302-1448/2-18 від 13.02.2018 року, № 18-8-0.3-1531/2-18 від 14.02.2018 року, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.01.2018 року НВ-2303886562018, від 25.01.2018 року НВ-2303925202018, від 25.01.2018 року НВ-2303925212018, від 27.11.2017 року НВ-2303751962017, від 23.01.2018 року НВ-2303919642018, від 13.11.2017 року НВ-2303702182017, від 13.11.2017 року НВ-23037022017, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12.121.122 Земельного Кодексу України, розпорядженням Премʼєр-міністра України від 31.01.2018 року № 60-р, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області                    
ВИРІШИЛА:
1.    Погодити відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства на території Якимівської селищної ради:
- гр. Вʼюннику Олегу Михайловичу, площею 2,0000 га, кадастровий номер 2320387000:05:002:0014;
- гр. Малинському Сергію Анатолійовичу, площею 2,0000 га, кадастровий номер 2320387000:05:002:0016;
- гр. Малинському Віктору Анатолійовичу, площею 2,0000 га, кадастровий номер 2320387000:05:002:0015;
- гр. Казакевичу Андрію Юрійовичу, площею 2,0000 га, кадастровий номер 2320385800:10:007:0094;
- гр. Лисенку Віталію Юлійовичу, площею 1,7720 га, кадастровий номер 2320380800:07:005:0020;
- гр. Шаран Олені Василівні, площею 2,0000 га, кадастровий номер 2320381200:07:001:0028;
- гр. Сироватка Костянтин Максимович, 2,0000 га, кадастровий номер 2320381200:07:001:0026.

Селищний голова                                                           В.М. Громихіна

Михайлов І.Г.