Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДО ВІДОМА


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ,

Внесення змін до відомостей про юридичну особу,
які містяться в Єдиному державному реєстрі

Державний реєстратор Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Вулиця Жовтнева, 6, 1 поверх смт. Якимівка, Якимівський р-н, Запорізька обл.
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер 8.00 – 17.00Обідня перерва з 12.00 до 12.45п’ятниця - 8.00 – 15.45
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги +380613191698
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 19.
5. Акти Кабінету Міністрів України -
6. Акти центральних органів виконавчої влади -
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування -
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Звернення виконавчого органу юридичної особи
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1.Заповнену реєстраційну картку (форма 4) на внесення змін до відомостей про юридичну особу;2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.ЮО яка діє на підставі модельного статуту. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Подає виконавчий орган юридичної особи (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення). Якщо документи надсилаються рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально засвідчений
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата -
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати -
12. Строк надання адміністративної послуги Не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо: документи подані не за місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою - п'ятою статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»; документи подані не у повному обсязі; документи подані особою, яка не має відповідних повноважень. У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
14. Результат надання адміністративної послуги Внесення до Єдиного державного реєстру запису про зміну відомостей про юридичну особу. Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, якщо внесені зміни відповідно до закону зазначаються у виписці.
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику або надсилається поштою на адресу
16. Примітка -