Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДО ВІДОМА


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ,

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи


Державний реєстратор Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Вулиця Жовтнева, 6, 1 поверх смт. Якимівка, Якимівський р-н, Запорізька обл.
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер 8.00 – 17.00Обідня перерва з 12.00 до 12.45п’ятниця - 8.00 – 15.45
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги +380613191698
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 24.
5. Акти Кабінету Міністрів України -
6. Акти центральних органів виконавчої влади -
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування -
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Звернення юридичної особи
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1.Заповнену реєстраційну картку (форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;2. Примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;3.Оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів; два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції; 4.Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Подає юридична особа (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення). Якщо документи надсилаються рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально засвідчений
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги За проведення державної реєстрації змін до установчих документів справляється реєстраційний збір
У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 10.
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу 30 % десяти неоподатковуваних мінімуму доходів громадян. Документом, що підтверджує внесення плати є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати Місцевий бюджет Якимівського районуБанк: ГУДКУ у Запорізькій областіР/р 31412512700016Код за ЄДРПОУ 37997243Код МФО 813015Код платежу 22010300
12. Строк надання адміністративної послуги Три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо: документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою статті 8, частиною п'ятою статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи подані не у повному обсязі; документи подано особою, яка не має на це повноважень; до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів є: невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи; невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»; порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема: наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи; невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі; наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»; наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися; використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України; невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо); встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.
14. Результат надання адміністративної послуги Реєстрація змін до установчих документів юридичної особи. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, її місцезнаходження та основного коду виду економічної діяльності, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику або надсилається поштою на адресу
16. Примітка -