Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДО ВІДОМА


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача атестата виробництва молока,
молочної сировини і молочних продуктів
(назва адміністративної послуги)
Управління агропромислового розвитку
Якимівської районної державної адміністрації
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення Центр надання адміністративних послуг Якимівської районної державної адміністрації
1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги 72503, Запорізька область, Якимівський район, смт. Якимівка, вул.. Жовтнева, 6
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги понеділок – четвер: з 8.00 – 17.00 годинип'ятниця: з 8.00 – 15.45 годиниобідня перерва: з 12.00 до 12.45 годининеробочі дні – вихідні та святкові дні.
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України 1. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 06.09.2005р. №2806-ІV;2. «Про перелік документів дозвільного характеру»;3. «Про молоко та молочні продукти»
5. Акти Кабінету Міністрів України 1. «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2099 №526;
6. Акти центральних органів виконавчої влади 1. наказ Мінагрополітики та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання» від 21.01.2005 № 23/17
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування -
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Здійснення ведення господарської діяльності
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заяви встановленого зразка. 2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Відомості, які додаються до заяви (завірені печаткою підприємства):. 3. Назва суб’єкта господарювання, що атестується.4. Чисельність та стан дійного поголів’я . 5. Інформація про: ідентифікацію та реєстрацію тварин; утримання та годівлю тварин; ветеринарно-санітарний стан виробничих приміщень та прилеглої території (водопостачання, каналізація, освітлення, вентиляція повітря) стан обладнання ( молочного, холодильного) для виробництва та транспортування молока і молочної сировини. 6. Стан лабораторії з визначення якості молока. 7. Загальна кількість працюючих, їх підготовка та кваліфікація .8. Інша інформація, надана суб’єктом господарювання.
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява та документи подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Також, заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи підлягає нотаріальному посвідченню.Державний адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, встановленим уповноваженим органом.Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата -
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати -
12. Строк надання адміністративної послуги 30 календарних днів
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;2. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання недостовірних відомостей.
14. Результат надання адміністративної послуги Отримання атестату.
15. Способи отримання відповіді (результату) Видача заявнику атестату особисто.
16. Примітка