Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДО ВІДОМА


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки
(назва адміністративної послуги)
Відділ містобудування та архітектури
Якимівської районної державної адміністрації
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення Центр надання адміністративних послуг Якимівської районної державної адміністрації
1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги 72503, Запорізька область, Якимівський район, смт. Якимівка, вул.. Жовтнева, 6
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги понеділок – четвер: з 8.00 – 17.00 годинип'ятниця: з 8.00 – 15.45 годиниобідня перерва: з 12.00 до 12.45 годининеробочі дні – вихідні та святкові дні.
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України 1. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 06.09.2005р. №2806-ІV;2. «Про адміністративні послуги», від 06.09.2012 р. № 5203-VI3. «Про перелік документів дозвільного характеру»;4. «Про регулювання містобудівної діяльності»; 5. «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР.
5. Акти Кабінету Міністрів України 1. «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2099 №526;2. «Порядок виконання будівельних робіт», п. 17 від 13.04.2011 №466;3. «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» від 13.04.2011 № 461, п 3, 22;
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Здійснення ведення господарської діяльності
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1.
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява та документи подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою адміністратору ЦНАПа. Також, заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи підлягає нотаріальному посвідченню.Адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, встановленим уповноваженим органом.
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата -
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати -
12. Строк надання адміністративної послуги
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання послуги;2. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;3. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.
14. Результат надання адміністративної послуги Отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки
15. Способи отримання відповіді (результату) Надання заявнику адміністративної послуги здійснюється особисто в приміщенні центру надання адміністративних послуг.
16. Примітка