Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДО ВІДОМА


Стандарт
надання адміністративної послуги «Атестація загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів»

№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», накази Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 та із змінами від 16.08.2004 № 658 "Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", від 14.02.2005 № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», від 21.08.2003 № 567 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів»
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. Навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. 1. Копії установчих документів. 2. Самоаналіз освітньої діяльності навчального закладу, що містить основні відомості про заклад:- стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення;- організація та здійснення навчально-виховного процесу;- копії навчальних планів і програм тощо.
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги визначені п. п. 14 - 17 Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. Не рідше одного разу на 10 років
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Відсутній
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Одержувач отримує свідоцтво та визначається атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно, неатестованим
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Для проведення атестаційної експертизи навчального закладу відділом освіти і науки райдержадміністрації видається наказ про атестацію навчального закладу; створення експертної комісії;розробка робочої програми; розробка плану-графіка роботи експертної комісії; складання акта експертної комісії; подання матеріалів атестації регіональній експертній раді
11. Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Прийом документів здійснюється у відділі освіти і науки, місцезнаходження якого відповідає транспортній і пішохідній доступності
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. Послуга надається відповідно до вимог п. 3 Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658 та шляхом надання методично-консультативної допомоги у порядку надходження заяв одержувачів і відповідних документів у терміни визначені законодавством.
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Інформаційне забезпечення одержувачів здійснюється шляхом надання інформації при зверненні шляхом інформаційно-методичного консультування
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти і науки райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.15 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.15 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. -
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. У разі незгоди керівника навчального закладу з висновками атестаційної комісії протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи керівник навчального закладу може подати апеляцію до регіональної експертної ради. Якщо апеляція визнається правомірною, то регіональна експертна рада призначає експертну комісію у новому складі та в погоджений з навчальним закладом термін проводить повторну експертизу. Висновки цієї експертизи є остаточними. У разі незгоди з висновком про неатестацію керівник навчального закладу протягом місяця з моменту отримання рішення відповідного органу управління, на який покладено проведення атестації, має право подати апеляцію до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад.
17. Інші вимоги Навчальний заклад визнається неатестованим, якщо результати його освітньої діяльності та/або наявні умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам. Для таких навчальних закладів установлюються причини незадовільної роботи і, у залежності від можливості їх ліквідації, у встановленому порядку приймаються рішення щодо виправлення недоліків і повторної атестації закладу через 1 - 2 роки або зміни типу, реорганізації, ліквідації закладу відповідно до чинного законодавства. У такому разі неатестований навчальний заклад позбавляється ліцензії на надання освітніх послуг.

Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу
„Атестація загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів”
№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Подання матеріалів самоаналізу освітньої діяльності, заяву на атестацію. Секретар атестаційної комісії Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Не пізніше як за два місяці до проведення атестації
2. Термін роботи експертної атестаційної комісії Голова атестаційної комісії Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Не більше 15 календарних днів
3. Складання акту атестаційної експертизи Секретар атестаційної комісії Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації До 20 днів після завершення роботи в навчальному закладі
4. Подання акту атестаційної експертизи регіональній експертній раді і керівнику навчального закладу Секретар атестаційної комісії Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації До 20 днів після завершення роботи в навчальному закладі
5. Розгляд матеріалів регіональною експертною радою Голова регіональної експертної ради Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Двомісячний термін
6. Доведення до відома керівника навчального закладу рішення про атестацію навчального закладу Голова атестаційної комісії Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Місячний термін

Стандарт
надання адміністративної послуги „Видача свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту”

№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказ МОН України № 811 від 10.12.2003р " Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка", Закон України „Про захист персональних даних”
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. Навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. Копії Статуту школи, довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, Свідоцтва про Державну реєстрацію, наказу про призначення керівника, оригінал відбитку печатки та зразка підпису керівника, згоди окремих учнів на збір та обробку персональних даних або колективні згоди
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Попереднє замовлення на виготовлення документів про освіту; перевірка замовлень;корегування замовлень; видача документів
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. Замовлення подаються за 3 місяці до дати вручення документів; внесення змін до замовлень за 2 місяці до вручення документів; підтвердження на виготовлення документів з відзнакою встановлюється за 7 днів до дати вручення документів
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Коли відсутній перелік документів, необхідних для надання послуги
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Картки документів передаються керівникам навчальних закладів, який заносить дані документів в книгу обліку виданих документів про освіту
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Відповідальність за достовірність інформації, що подає заклад, несе її керівник
11. Вимоги до місця надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Прийом документів здійснюється у відділі освіти, молоді та спорту місцезнаходження якого відповідає транспортній і пішохідній доступності
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. Коли замовлення не було подано вчасно то керівник навчального закладу додатково подає замовлення на бланку своєї установи; дублікат картки про освіту видається за письмовою заявою власника документа
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Навчальний заклад може отримати інформацію про видані документи, які були ним замовлені
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.00 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. -
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,-невідкладно, але не пізніше15 днів від дня їх отримання
17. Інші вимоги У разі, коли зміни вносяться після виготовлення документа, документ виготовляється повторно. Усі витрати, пов’язані з повторним виготовленням документів з вини Замовника, несе Замовник, а з вини Виконавця – Виконавець.

Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу
„Видача свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту”
№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Подання директорами шкіл замовлень на атестати та свідоцтва до відділу Головний спеціаліст, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації За 4 місяці до початку ДПА
2. Доставка замовлення РІКЦ(регіональний інформаційно комп’ютерний центр) Головний спеціаліст Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації За 3 місяці до дати вручення документів
3. Перевірка електронного набору замовлення керівниками шкіл Головний спеціаліст, керівники шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Через 10 днів після отримання документів
4. Доставка перевіреного електронного набору РІКЦ Головний спеціаліст Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Через 20 днів після отримання документів
5. Подача підтвердження на виготовлення документів з відзнакою Головний спеціаліст Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації За 7 днів до дати вручення документів
6. Отримання документів про освіту від РІКЦ Головний спеціаліст, керівники шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації За 2 дні до вручення документів
7 Доставка замовлення на передрук документів РІКЦ Головний спеціаліст Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Через 7 днів після вручення документів
8 Отримання передрукованих документів від РІКЦ Головний спеціаліст, керівники шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Через 10 днів після отримання замовлення на передрук

Стандарт
надання адміністративної послуги « Атестація педагогічних працівників»

№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" , наказ МОН України № 930 від 06.10.2010р " Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників", наказ МОН України № 396 від 04.07.2005р "Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам"
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. Педагогічні працівники навчальних закладів
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. Наказ про створення атестаційної комісії; складання графіка роботи атестаційної комісії; складання списків вчителів які атестуються; заява педпрацівників про позачергову атестацію, про перенесення атестації; складання характеристики на педпрацівників; оформлення протоколу засідання комісії; наказ про атестацію педагогічних працівників
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Наказ про створення атестаційної комісії; складання списків вчителів які атестуються;прийом заяв позачергову атестацію, про перенесення атестації; розробка графіка проведення атестації; вивчення роботи педагогічних працівників; оформлення атестаційних листів; прийняття рішення про встановлення чи підтвердження кваліфікаційної категорії; оформлення протоколу атестаційної комісії; підготовка наказу для нарахування педагогічному працівникові заробітної плати згідно із встановленим посадовим укладом
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. До 10 жовтня керівники подають до атестаційних комісій списки педпрацівників, які підлягають черговій атестації; до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує ці списки та графік роботи комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації; до 15 березня вивчається педагогічна діяльність педагогів; до 1 березня складається характеристика на педпрацівника; проведення атестації І рівня до 1 квітня, ІІ рівня до 10 квітня, ІІІ рівня до 25 квітня
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Проходження не рідше одного разу на 5 років підвищення кваліфікації. Не розповсюджується ця умова на педпрацівників, які працюють перші 5 років після закінчення вищого навчального закладу
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Атестаційна комісія атестує і приймає рішення про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлює, підтверджує одну із кваліфікаційних категорій: "спеціаліст", "спеціаліст ІІ категорії", "спеціаліст І категорії" ,визначає відповідний посадовий оклад; порушує клопотання перед районною атестаційною комісією про встановлення чи підтвердження "спеціаліст вищої категорії", присвоюються педагогічні звання, яке зберігається протягом усього періоду роботи педагогічного працівника
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Атестаційні комісії створюються у складі: голови (керівник навчально-виховного закладу), заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії (члени профспілкового комітету навчального закладу, голови методичних об'єднань, найбільш кваліфіковані та авторитетні педагоги, члени органів громадського самоврядування), представники відділу освіти і науки; кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою 7 осіб.
11. Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Якщо кількість педпрацівників навчального закладу становить менше 15 осіб,їх атестація проводиться атестаційними комісіями І рівня, визначеними відділом освіти і науки, або атестаційними комісіями ІІ рівня
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. Один раз на 5 років; позачергова атестація не раніш як через три роки після присвоєння попередньої
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Інформаційне забезпечення одержувачів здійснюється шляхом надання інформації при зверненні шляхом інформаційно-методичного консультування
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.00 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. Атестуються на загальних підставах
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. Педагогічний працівник у 10-ти денний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня
17. Інші вимоги Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестацій здійснюються послідовно

Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу
«Атестація педагогічних працівників»

№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Створення атестаційної комісії Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації До 20 вересня
2. Складання списків педпрацівників, які атестуються; приймання заяв про позачергову атестацію, про перенесення атестації Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації До 10 жовтня
3. Затвердження списків педпрацівників, які атестуються; графіка роботи атестаційної комісії Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації До 20 жовтня
4. Вивчення роботи педагогічних працівників Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації До 15 березня
5. Складання характеристики діяльності педагогічного працівника Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації До 1 березня
6. Ознайомлення з характеристикою педагогічним працівником Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації За 10 днів до проведення атестації
7. Проведення атестації Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації І рівня – до 1 квітня;ІІ рівня – до 10 квітня; ІІІ рівня – до 25 квітня
8. Повідомлення рішення атестаційної комісії Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Одразу після її засідання під підпис
9. Складання атестаційного листа Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Видається під підпис не пізніше 3-х днів після атестації
10. Наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії
11. Доведення до відома наказ про атестацію під підпис та подання в бухгалтерію для нарахування заробітної плати Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації У триденний строк
12. Подання апеляції на рішення атестаційної комісії Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації У 10-ти денний строк з дня вручення атестаційного листа
13. Розгляд апеляційних заяв Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Двотижневий строк

Стандарт
надання адміністративної послуги „Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, дошкільної освіти.Психологічний супровід та соціальний патронат навчально-виховного процесу”
№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" , " Про дошкільну освіту" ,Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про дошкільний навчальний заклад, "Про інноваційну діяльність" наказ МОН України №1119 від 08.12.2009р "Положення про районний методичний кабінет", наказ МОН України №616 від 02.07.2009р "Положення про психологічну службу системи освіти України"
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. Керівники навчальних закладів, заступники керівників, педагогічні працівники, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. План науково-методичної роботи навчального закладу;плани методичних об'єднань шкіл та освітніх округів;особисті плани практичних психологів та соціальних педагогів; робочий навчальний план; розклад уроків; розклад занять для групи продовженого дня, якщо така функціонує у навчальному закладі; розклад занять гуртків, факультативів, індивідуальних занять; навчальні програми з усіх дисциплін, зазначених в інваріантній та варіативній складових робочого навчального плану; підручники та навчальні посібники з кожної дисципліни з грифом Міністерства освіти і науки України
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення моніторингу якості освіти, рівня навчальних досягнень учнів, моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів; надання практичної допомоги молодим вчителям; організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників;впровадження сучасних освітніх систем і технологій , інтерактивних методів організації навчання і виховання;проведення різноманітних конкурсів;; взаємодія з науковим відділенням МАН України; участь в проведенні олімпіад з базових дисциплін; вивчення передового педагогічного досвіду; проведення психолого-педагогічну діагностику готовності учнів до навчання; проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки учнів
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. Протягом навчального року
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Відсутній
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими якостями,яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти
11. Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Наявність методичного кабінета, кабінета психолога та соціального педагога
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. По запиту педагогів, батьків, учнів
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Ознайомлення з Статутом школи, режимом роботи навчального закладу, планами методичної, психологічної та соціальної служб навчальних закладів
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.00 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. Для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти за станом здоров'я, демографічної ситуації, організовується індивідуальне навчання за відповідними програмами затверджених Міністерством освіти і науки України
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,-невідкладно, але не пізніше15 днів від дня їх отримання
17. Інші вимоги Відсутні

Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу
„Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, дошкільної освіти.
Психологічний супровід та соціальний патронат навчально-виховного процесу”

№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Складання планів науково- методичної роботи; плани методичних об'єднань шкіл та освітніх округів;особисті плани практичних психологів та соціальних педагогів; Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 1 вересня
2. Прийом заяв на індивідуальну форму навчання Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року
3. Проведення моніторингу якості освіти, рівня навчальних досягнень учнів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року
4. Надання практичної допомоги молодим вчителям Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року
5. Моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року
6. Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади 4 рази в рік
7. Проведення різноманітних конкурсів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року
8. Проведення олімпіад з базових дисциплів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Листопад-грудень
9. Проведення психологічної діагностики і психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки учнів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року

Стандарт
надання адміністративної послуги „Організація підвозу учнів та педагогічних працівників”

№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", районна програма "Шкільний автобус"
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. Керівники навчальних закладів, учні, педагогічні працівники
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. Розроблення основних спеціалізованих транспортних маршрутів, розклад уроків, режим навчально-виховного процесу
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Складання списків учнів та педагогічних працівників, які потребують підвозу; закріплення за навчальним закладом території обслуговування; наказ про організацію підвозу учнів; систематично проводити державний технічний огляд автобусів
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. Протягом навчального року
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Не проходження технічного огляду автобуса, ремонт автобуса
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Оптимізація мережі у сільській місцевості; забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Водій, який має право на керування транспортом відповідної категорії, пройшов медичний огляд
11. Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху;
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. З понеділка по п’ятницю
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Графік руху автобуса
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.00 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. Облаштування автобуса пандусом
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,-невідкладно, але не пізніше15 днів від дня їх отримання
17. Інші вимоги


Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу „Організація підвозу учнів та педагогічних працівників”

№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Складання списків на підвіз учнів та вчителів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 1 вересня
2. Розроблення основних спеціалізованих транспортних маршрутів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 1 вересня
3. Проходження державного технічного огляду автобусів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Раз в семестр

Стандарт
надання адміністративної послуги „Організація харчування та оздоровлення учнів”

№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008р №375, "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказ МОН і МОЗ України №242/329 від 01.06.2005р "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах", постанова Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004р "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. Керівники навчальних закладів, учні, педагогічні працівники
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. Затверджене двотижневе меню, щоденне меню, наказ про призначення відповідальної особи за організацію харчування, список дітей охоплених безоплатним харчуванням,
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Складання списків учнів на безоплатне харчування; відпрацювання режиму і графіка харчування учнів; визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини; приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості; складання меню-розкладу; виготовлення страв; проведення реалізації готових страв і буфетної продукції; надання дітям готових страв і буфетної продукції; ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчування, а також за кошти батьків; контроль за харчуванням; інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. Протягом навчального року
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Не якісні продукти харчування, не проходження кухарем медичного огляду
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Повноцінне харчування для збереження та зміцнення здоров'я дітей
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Кухар повинен мати відповідну професійну підготовку, досвід роботи не менше 3-х років; систематично проходити медичний огляд, мати санітарну книжку
11. Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Організація харчування учнів повинна здійснюватись у шкільних їдальнях; об'ємно-планувальне та конструктивне рішення шкільних їдалень, санітарно-технічні та електротехнічні прилади, протипожежні та інші вимоги, що пред'являються до них, повинні відповідати чинним нормам та правилам
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. Відповідно до режиму школи та графіка роботи шкільної їдальні, затвердженого директором школи
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.00 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. Відповідно до режиму школи та графіка роботи шкільної їдальні, затвердженого директором школи
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання
17. Інші вимоги

Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу „Організація харчування та оздоровлення учнів”
№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Складання списків учнів на безоплатне харчування Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 5 вересня, в міру надходження заяв від батьків
2. Приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Відповідно до графіка завозу продуктів
3. Проведення тендерів на продукти харчування Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Грудень – січень
4. Ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчування Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Понеділок-п’ятниця щотижня, крім канікул
5. Інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Раз в чверть

Стандарт
надання адміністративної послуги „Здійснення бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу”

№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказ МОН України №139 від 14.05.1999р "Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу"
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. Керівники навчальних закладів, учні, педагогічні працівники
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. Плани роботи бібліотеки, затверджений керівником; річний звіт бібліотеки
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Реєстрація; отримання літератури; участь в читацьких конференціях; повернення прочитаної літератури
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. Відповідно до режиму школи та графіка роботи шкільної бібліотеки, затвердженого директором школи
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Відсутній
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі; пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря не менше ніж 3 роки
11. Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонементу, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, комп'ютером, охоронними і протипожежними засобами
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. Здійснення підбору літератури на вимогу читачів
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Проведення бесід; книжкові виставки; огляди; лекції; бібліотечні уроки; надання індивідуальних і групових консультацій
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.00 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. На загальних підставах
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше15 днів від дня їх отримання
17. Інші вимоги


Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу
„Здійснення бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу”

№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Плани роботи бібліотеки Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 1 вересня
2. Реєстрація учасників Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року
3. Отримання літератури Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року
4. Проведення бесід; книжкові виставки; огляди; лекції; бібліотечні уроки; надання індивідуальних і групових консультацій Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Протягом навчального року

Стандарт
надання адміністративної послуги „Надання дозволу на організацію індивідуального навчання”

№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказ МОН України №732 від 20.12.2002р „Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” та наказ МОН України №432 від 19.05.2008р „Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. учні
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. Заява батьків або осіб, які їх замінюють; наказ директора школи; погодження відділу освіти і науки; розклад навчальних занять, погоджений з батьками учнів
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Навчання учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, батьки подають заяву, довідку, завірену печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу; здійснюється навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором школи;учням, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за розташуванням до місця лікування навчального закладу і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу;коли кількість учнів у класі менше 5 осіб організовується навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим відділом освіти і науки;після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. За станом здоров’я у міру потреби протягом навчального року; коли кількість учнів у класі менше 5 осіб з початку навчального року
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Відсутній
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров’я, демографічної ситуації, організації їх навчання
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.
11. Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Індивідуальне навчання здійснюється у ЗНЗ, або на дому; прийом документів здійснюється у навчальних закладах, місцезнаходження якого відповідає транспортній і пішохідній доступності
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. Відсутня
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Відносини між навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з усіх питань організації індивідуального навчання регулюються Положенням про індивідуальну форму навчання у ЗНЗ
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.00 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. У міру потреби протягом навчального року
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше15 днів від дня їх отримання
17. Інші вимоги

Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу „Надання дозволу на організацію індивідуального навчання”

№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Подання батьками заяви на навчання дітей за індивідуальною формою навчання Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 1 вересня ( коли учнів у класі менше 5 осіб); за станом здоров’я у міру потреби протягом навчального року
2. Подання батьками довідки, завіреної печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади у міру потреби протягом навчального року
3. Наказ директора школи та погодження відділу освіти і науки Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 1 вересня ( коли учнів у класі менше 5 осіб); протягом навчального року
4. Складання індивідуального навчального плану, який затверджується директором школи Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 1 вересня ( коли учнів у класі менше 5 осіб); протягом навчального року
5. Складання розкладу навчальних занять, погоджений з батьками учнів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 1 вересня ( коли учнів у класі менше 5 осіб); протягом навчального року
6. Звільнення від ДПА учнів, які навчалися індивідуально за станом здоров’я або з інших поважних причин Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Травень-червень
7. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади протягом навчального року

Стандарт
надання адміністративної послуги „Надання дозволу на отримання освіти екстерном”
№ Зміст стандарту Вимоги до послуги
1. Реквізити державного органу, що надає послугу Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 725003 смт. Якимівка вул. Жовтнева, 13
2. Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги. Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказ МОН України №431 від 19.05.2008р „Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах”
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення. учні
4. Перелік документів, необхідних для надання послуги. Звернення у відділ; заява батьків або осіб, які їх замінюють для неповнолітніх; подання документа про наявний освітній рівень; наказ директора школи про створення комісії, яка визначає освітній рівень екстерна
5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги. Звернення у відділ освіти екстернату; заява батьків або осіб, які їх замінюють для неповнолітніх; подання документа про наявний освітній рівень; наказ директора школи про створення комісії, яка визначає освітній рівень екстерна; складання графіка проведення оцінювання знань екстерна з відповідних навчальних предметів; оформлення протоколу про результати оцінювання; складання індивідуального навчального плану; складання графіка проведення консультацій вчителями-предметниками; рішення про допуск екстерна до ДПА приймає педагогічна рада навчального закладу, яке затверджує керівник своїм наказом
6. Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги. Навчання екстерном організовується лише на один рік; не обмежується віком
7. Перелік підстав для відмови у наданні послуги. Подача заяв пізніше 1 березня поточного навчального року
8. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу
9. Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена. Безоплатна послуга
10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація. Здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.
11. Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності. Навчання у формі екстерна здійснюється на базі ЗНЗ за місцем проживання або навчального закладу, у якому раніше навчалися; для неповнолітніх, як правило, на базі ЗНЗ, у складі якого є класи з заочною формою навчання
12 Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги. Відсутня
13. Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги. Керівники навчального закладу, де організовується навчання у формі екстернату, зобов’язані ознайомити екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, з Положенням про екстернат у ЗНЗ
14. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації працює з понеділка по четвер з 8.00 год. до 17.00 год. та в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.
15. Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам. на загальних підставах
16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,-невідкладно, але не пізніше15 днів від дня їх отримання
17. Інші вимоги Екстерн має право брати участь у ЗНО

Технологічна карта на адміністративну (дозвільну) послугу „Надання дозволу на отримання освіти екстерном”
№з/п Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги Відповідальний виконавець Дія Співвиконавці Термін виконання
В У П З
1. Подання повнолітніми особами особисту заяву, батьками заяви для неповнолітніх на навчання екстерном за погодженням з відділом освіти і науки Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Жовтень - 1 березня
2. Подання документа про наявний освітній рівень Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Жовтень - 1 березня
3. Наказ директора школи на зарахування на екстерн Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади У міру надходження заяв (жовтень - 1 березня)
4. Наказ про створення комісії, яка визначає освітній рівень екстерна Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади У міру надходження заяв (жовтень - 1 березня)
5. Складання індивідуального навчального плану Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Не пізніше ніж через 2 тижні після подання відповідних документів екстерном
6. Складання графіка консультацій з навчальних предметів Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Не пізніше ніж через 2 тижні після подання відповідних документів екстерном
7. Виставлення річних оцінок з кожного предмета Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади До 30 травня поточного року
8. Проведення педради про допуск екстерна до ДПА та затвердження наказом рішення педради про допуск до ДПА Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Травень
9. Проведення педради про видачу табеля успішності, свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту та затвердження наказом директора школи дане рішення педради Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Травень – червень поточного року
10. Екстерни, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Травень – червень поточного року
11. Видача свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту реєструється у книзі обліку цих документів у графі „Рік вступу до закладу” – „Екстерн” Начальник відділу освіти, молоді та спорту, директори шкіл Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,навчальні заклади Травень – червень поточного року