Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Реалізація права інвалідів на працевлаштування


Забезпечення трудової діяльності інвалідів є важливою соціальною функцією держави. У рішенні цього завдання беруть участь не тільки відповідні органи центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, але й усі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності.
Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ , організацій чи міських та районних центрів зайнятості.
Статтею 19 Закону України № 875 від 21.03.91 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів здійснюється юридичними й фізичними особами, що використовують найману працю самостійно.
Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, визначений п. 2 Інструкції № 286 від 28.09.2005 «Про затвердження інструкції зі статистики кількості працівників». Треба однак пам'ятати, що в розрахунку даного показника враховуються тільки штатні працівники.
Цей же порядок середньооблікової чисельності застосовується й при розрахунку кількості працюючих інвалідів у рахунок виконання нормативу. Наприклад, якщо для виконання нормативу підприємство повинне працевлаштувати одного інваліда, то воно може взяти на роботу одного інваліда на 12 календарних місяців (можна й не на повну ставку) або двох інвалідів, один із яких буде працювати на підприємстві, приміром, 4 місяці, а інший - 8 місяців.
У другому випадку норматив також буде вважатися виконаним, оскільки середньооблікова кількість інвалідів за рік складе «1».
При розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів у відсотковому відношенні від середньооблікової чисельності працівників отриманий результат округляється до цілого числа. Таким чином, якщо на підприємстві середньооблікова чисельність працівників становить до 37 чоловік, норматив дорівнює одиниці (37 х 0,04 = 1,48 Після округлення отримуємо 1.)
Інвалід має бути працевлаштований за основним місцем роботи на повну ставку чи на 0,5 ставки. Лише за наявності трудової книжки він зараховується до виконання нормативу.
Згідно ст. 19 Закону № 875 підприємства самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів на створені, у відповідності до нормативу, робочі місця. Із цією метою вони можуть звертатися із заявками в районні Центри зайнятості або підшукувати інвалідів на вакансію своїми силами.
На сьогодні виконують норматив працевлаштування 57% підприємств, установ, організацій по Україні.
Підприємствам, які працевлаштовують інвалідів, не зайвим буде нагадати ряд положень чинного законодавства, що визначають особливості трудових відносин із ними.
Так, при прийманні інваліда на роботу, забороняється встановлювати для нього випробувальний термін (ст. 26 КЗпП).
У випадку скорочення чисельності або штату працівників інваліди мають переважне право залишитися на роботі при рівній з іншими працівниками продуктивності праці й кваліфікації (ст. 42 КЗпП).
Робота інваліда в нічний час допускається тільки з його згоди й за умови, що це не суперечить медичним показанням (ст. 55 КЗпП).
Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів (ст. 6 Закону "Про відпустки").
У перший рік роботи на підприємстві працівник-інвалід має право одержати щорічну відпустку повної тривалості в зручний для нього час до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи (ст. 10 Закону "Про відпустки").
Крім щорічної основної відпустки, працівник-інвалід, за бажанням, може взяти додаткову відпустку без збереження заробітної плати. Тривалість такої відпустки не може перевищувати: для інвалідів I і II групи - 60 календарних днів, для інвалідів III групи - 30 календарних днів (ст. 25 Закону "Про відпустки").
Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, на яких працює 8 і більше штатних працівників щорічно до 1 березня року, що наступає за звітним, подають районним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів звіт за формою № 10-ПІ. Нова форма 10-ПІ (річна, поштова) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" і Інструкція з її заповнення затверджені Наказом Міністерства праці й соціальної політики України № 42 від 10.02.2007 і набули чинності 23 лютого.
Крім звіту за формою № 10-ПІ, роботодавець повинен подавати в центр зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів. Для цього використовується форма 3-ПН "Звіт про наявність вакансій", затверджена наказом Мінпраці від 19.12.2005 № 420.
31 січня 2007 Кабінетом Міністрів України прийнята постанова № 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Зокрема, цією постановою Кабінет Міністрів України затвердив:
- Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій і фізичних осіб, що використовують найману працю;
- Порядок подання підприємствами, установами, організаціями й фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів і інформації, необхідної для організації їхнього працевлаштування;
- Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів;
- Порядок сплати підприємствами, установами, організаціями й фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;
- Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли в державний бюджет;
- Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій і фізичних осіб, що використовують найману працю.
У зв'язку із прийняттям цієї Постанови втратили силу:
- Положення про організацію робочих місць і працевлаштування інвалідів, затверджене постановою КМУ від 03.05.1995 № 314;
- Порядок сплати підприємствами (об'єднаннями), установами й організаціями штрафних санкцій у відділення Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку й використання цих коштів, затверджений постановою КМУ від 28.12.2001 № 1767.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, у яких по основному місцю роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням.

Для реєстрації роботодавці подають власноручно або направляють рекомендованим листом:
§ заяву за формою, затвердженою Наказом Міністерства праці й соціальної політики України № 98 від 14.03.2007 «Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконанням ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів»;
§ копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
Датою реєстрації вважається дата надання документів роботодавцем, а у випадку направлення їх поштою - дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Статтею 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, визначено, що невиконання посадовою особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання до Фонду соціального захисту інвалідів Звіту тягнуть за собою накладання штрафу від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Отже, статтею 188-1 зазначеного Кодексу встановлено відповідальність за:
1) невиконання нормативу;
2) неподання до Фонду соціального захисту інвалідів Звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів.
У першому випадку штраф накладатиметься за невиконання нормативу на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю. У другому випадку — на посадову особу підприємства, зобов’язану подавати Звіт.
Вважається, що підприємство, яке подало Звіт до регіонального відділення Фонду та самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося невиконання нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, сплатило адміністративно-господарські санкції за невиконання 4-відсоткового нормативу працевлаштування інвалідів, вимоги статті 20 вищевказаного Закону виконало
Штрафні санкції за невиконання нормативу й порядок їхньої сплати

Згідно ст. 20 Закону № 875 підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менше ніж установлено нормативом, передбаченим ст. 19 Закону № 875, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції.
Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 чоловік, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда й не зайняте інвалідом, установлений у розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичних осіб, що використовують найману працю.
Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює 16 і більше осіб – розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда й не зайняте інвалідом, установлений у розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації за кожне незайняте інвалідом робоче місце.
Однак, ці положення не поширюються на підприємства, установи й організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.
Санкції сплачуються роботодавцями самостійно до 15 квітня року, що наступає за роком, у якому відбулося таке порушення.
У випадку порушення строків сплати санкцій нараховується пеня в розмірі 120% дисконтної ставки НБУ. Порядок сплати пені затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики України №223 від 15.05.2007 року.

ТДІ з ПП у Запорізькій обл