Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Впровадження та відзначення Дня соціальної справедливості в Україні


Боротьба за соціальну справедливість – доленосне завдання незалежної України. Без цього їй не здолати кризових явищ останніх років, не досягнути цивілізованого життя. Прикро, але в Україні сьогодні дуже багато несправедливості, що гальмує розвиток держави, породжує невдоволення владою та численні конфлікти. Більшість населення України вбачають соціальну несправедливість, перш за все, в діяльності владних структур, які поглиблюють і без того існуючу прірву між багатством і бідністю. Дратують населення безлад в управлінні, свавілля чиновників, проведення останніх непопулярних реформ у системі оподаткування, нав'язування реформи у системі пенсійного забезпечення, системі ЖКГ, знівечені землі, зношені і безнадійно застарілі виробничі фонди тощо.

У цьому напрямку мають діяти всі складові соціально-політичного механізму управління суспільством: насамперед – Президент, державні інституції зверху до низу, політичні партії, профспілки, органи контролю, громадські організації. Звичайно, провідна роль у суспільно-політичному управлінні належить державі, тому у державі необхідно проводити сильну, виважену соціальну політику, спрямовану на вирішення таких завдань, як створення чіткої структури органів громадського контролю з конкретно визначеними завданнями; справедливий розподіл та перерозподіл суспільного продукту; розумне оподаткування доходів; урегулювання ринку праці і забезпечення ефективної занятості населення; регулювання заробітної плати, охорони здоров'я, пенсійної політики, соціальної безпеки, адресної соціальної допомоги тощо.

У боротьбі за соціальну справедливість неабияку роль відіграють профспілки. Боротьба профспілок на національному рівні та на рівні підприємств і організацій за утвердження безпосередньої економічної демократії, захист соціальних і матеріальних інтересів своїх членів – головний напрямок утвердження соціальної справедливості профспілками. Розширення представницької участі профспілок у роботі державних органів, в опрацюванні програм соціального розвитку на всіх рівнях сприятиме утвердженню соціальної справедливості, соціальної стабільності та подоланню кризових явищ.

Саме тому Федерація професійних спілок звернулася до Президента України з пропозицією запровадити в Україні щорічне відзначення Всесвітнього Дня соціальної справедливості

Прийняття Указу Президента України «Про День соціальної справедливості» та відзначення на державному рівні Всесвітнього Дня соціальної справедливості сприятиме акцентуванню уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій на вирішенні питань соціальної справедливості та соціального захисту, подолання бідності, забезпечення повної зайнятості, гідної праці, гендерної рівності, соціального добробуту і в цілому у соціальної справедливості для всіх громадян України. В умовах світової фінансової кризи ці питання набувають особливої актуальності та сприятимуть об’єднанню суспільства навколо важливої соціальної мети.

Поняття соціальної справедливості

Постановка проблеми. Відомо, що соціальна справедливість є загальновизнаною цінністю сучасного демократичного суспільства, що закріплена в документах світової спільноти, зокрема в Міжнародних пактах ООН. Тому в реалізації соціальної політики соціальної держави вона виступає як ключовий принцип. Як категорія «Соціальна справедливість» – це соціально-психологічне сприйняття принципів і форм організації суспільства, що відповідає інтересам людей і соціальних груп, тобто узагальнена моральна оцінка суспільних відносин. Але що собою являє соціальна справедливість у сучасному розумінні, яка її роль у соціальній політиці держави на різних етапах її розвитку, які точки зору вчених і практиків на цю проблему? Все це невід’ємно вимагає ґрунтовного розгляду як в історичній ретроспективі, так і з позицій сучасного бачення цього ключового принципу соціальної політики.

Соціальна справедливість – це і узагальнена моральна оцінка суспільних відносин, і один з основних загальнолюдських соціальних ідеалів, конкретне розуміння і зміст якого змінювалося В духовному світі людства є поняття, яке має особливу долю. Це те поняття, якому суджено стати найбільш концентрованим виразом надій багатьох поколінь людства. Серед таких ідеалів людства належне місце займає справедливість. В ході історії справедливість по різному трактується тими, хто бере її на озброєння. Не однаковий зміст вкладається в ідею справедливості на різних стадіях розвитку суспільства. Становлення ринкових відносин в Україні пов’язане з багатьма соціальними та етичними проблемами життя людини і суспільства. Першочергове значення тут набуває бачення ринкових відносин, що формуються з позиції соціальної справедливості і несправедливості.

ТДІ з ПП  у Запорізькій обл..