Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

проект рішення.


УКРАЇНА
   
 ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
четверте пленарне засідання
              
Р І Ш Е Н Н Я
проект
27 грудня  2017                                                                                              № 25
смт. Якимівка


Про  бюджет  
об`єднаної  територіальної громади
 Якимівської селищної ради
 на 2018 рік


Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області 

ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2018 рік:
-  доходи бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради (далі місцевий бюджет)  у сумі   158 003 478 грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 155 903 068 грн., доходи спеціального фонду місцевого бюджету 2 100 410 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
-  видатки місцевого бюджету сумі 158 003 478 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 155 903 068 грн., видатки спеціального фонду місцевого бюджету  2 100 410 грн.;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  місцевого бюджету на 2018 рік 158 003 478 грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  155 903 068 грн. та спеціальному фонду   2 100 410 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  місцевого бюджету  у сумі 50 000 гривень. 
4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110); 
нарахування на заробітну плату ( код 2120); 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220); 
забезпечення продуктами харчування (код 2230); 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 
поточні трансферти населенню  (код 2730);
поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620). 
6. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 64 800 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Якимівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 9. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України:
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені п. 4 ч. 1 ст. 15 Бюджетного кодексу України щодо місцевого бюджету.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  місцевого бюджету на 2018 рік у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначені п. 4 ч. 1 ст. 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду місцевого бюджету.
12. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
13. Відповідно до п.8  та п. 10 ст. 23 Бюджетного кодексу України  делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів бюджету селищної ради, здійснювати їх розподіл та перерозподіл  між місцевими бюджетами , головними розпорядниками коштів селищного бюджету, здійснювати перерозподіл обсягів асигнувань між головними розпорядниками коштів, бюджетними  програмами, здійснювати передачу коштів  із загального фонду до спеціального, вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, розпорядженням здійснювати передачу коштів  із загального фонду до спеціального, за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між кодами економічної та функціональної класифікації видатків в межах загального та спеціального фондів бюджету селищної ради та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва (реконструкції) і капітальними видатками згідно з розпорядженням селищного голови, погодженим постійною комісією селищної ради з питань бюджету,  фінансів та планування соціально-економічного розвитку з наступним внесенням  змін до цього рішення. 
14. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання бюджету об`єднаної територіальної громади  Якимівської селищної ради заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.
15. Додатки № 1,  3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16.  Рішення вступає в силу з 01.01.2018 року.

 

Селищний голова                                               В.М.Громихіна

 

 

Проект  підготовлено:  Л.В.Єманова, заступник селищного голови з фінансових питань-головний бухгалтер

отг. Якимівська            Додаток № 1        
            до Рішення сесії селищної ради від 05.01.2018 №         
            "Про  бюджет  об`єднаної територільної громади Якимівської селищної ради на 2018 рік"        
                    
Доходи бюджету  Якимівської  селищної  об`єднаної територіальної громади на 2018 рік                    
                    (грн.)
Код    Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету    Всього    Загальний фонд    Спеціальний фонд    
                Всього    в т.ч. бюджет розвитку
                    
1    2    3    4    5    6
10000000    Податкові надходження      80 437 690,00    80 379 890,00    57 800,00    0,00
11000000    Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості      34 743 190,00    34 743 190,00    0,00    0,00
11010000    Податок та збір на доходи фізичних осіб    34 733 190,00    34 733 190,00    0,00    0,00
11010100    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати    27 249 190,00    27 249 190,00    0,00    0,00
11010200    Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами    1 350 000,00    1 350 000,00    0,00    0,00
11010400    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата    4 668 000,00    4 668 000,00    0,00    0,00
11010500    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування    1 256 000,00    1 256 000,00    0,00    0,00
11010800    Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів    200 000,00    200 000,00    0,00    0,00
11010900    Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України    10 000,00    10 000,00    0,00    0,00
11020000    Податок на прибуток підприємств      10 000,00    10 000,00    0,00    0,00
11020200    Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності     10 000,00    10 000,00    0,00    0,00
13000000    Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів    1 900,00    1 900,00    0,00    0,00
13010200    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)    1 900,00    1 900,00    0,00    0,00
14000000    Внутрішні податки на товари та послуги      7 918 700,00    7 918 700,00    0,00    0,00
14020000    Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)     1 266 000,00    1 266 000,00    0,00    0,00
14021900    Пальне    1 266 000,00    1 266 000,00        
14030000    Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)     5 039 000,00    5 039 000,00    0,00    0,00
14031900    Пальне    5 039 000,00    5 039 000,00    0,00    0,00
14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів    1 613 700,00    1 613 700,00    0,00    0,00
18000000    Місцеві податки    37 716 100,00    37 716 100,00    0,00    0,00
18010000    Податок на майно    18 142 900,00    18 142 900,00    0,00    0,00
18010100    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    26 000,00    26 000,00    0,00    0,00
18010200    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    58 200,00    58 200,00    0,00    0,00
18010300    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості    99 600,00    99 600,00    0,00    0,00
18010400    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості    1 558 600,00    1 558 600,00    0,00    0,00
18010500    Земельний податок з юридичних осіб      1 580 000,00    1 580 000,00    0,00    0,00
18010600    Орендна плата з юридичних осіб      4 448 000,00    4 448 000,00    0,00    0,00
18010700    Земельний податок з фізичних осіб      8 142 500,00    8 142 500,00    0,00    0,00
18010900    Орендна плата з фізичних осіб      2 155 000,00    2 155 000,00    0,00    0,00
18011000    Транспортний податок з фізичних осіб    75 000,00    75 000,00    0,00    0,00
18030000    Туристичний збір    3 700,00    3 700,00    0,00    0,00
18030100    Туристичний збір, сплачений юридичними особами     3 200,00    3 200,00    0,00    0,00
18030200    Туристичний збір, сплачений фізичними особами     500,00    500,00    0,00    0,00
18050000    Єдиний податок     19 569 500,00    19 569 500,00    0,00    0,00
18050300    Єдиний податок з юридичних осіб     2 472 000,00    2 472 000,00    0,00    0,00
18050400    Єдиний податок з фізичних осіб     4 505 000,00    4 505 000,00    0,00    0,00
18050500    Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків    12 592 500,00    12 592 500,00    0,00    0,00
19000000    Інші податки та збори     57 800,00    0,00    57 800,00    0,00
19010000    Екологічний податок     57 800,00    0,00    57 800,00    0,00
19010100    Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення     2 800,00    0,00    2 800,00    0,00
19010200    Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти     20 000,00    0,00    20 000,00    0,00
19010300    Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної речовини    35 000,00    0,00    35 000,00    0,00
20000000    Неподаткові надходження      3 068 610,00    1 026 000,00    2 042 610,00    0,00
21000000    Доходи від власності та підприємницької діяльності      71 000,00    71 000,00    0,00    0,00
21080000    Інші надходження      71 000,00    71 000,00    0,00    0,00
21081100    Адміністративні штрафи та інші санкції     3 000,00    3 000,00    0,00    0,00
21081500    Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів     68 000,00    68 000,00    0,00    0,00
22000000    Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності    872 000,00    872 000,00    0,00    0,00
22010000    Плата за надання адміністративних послуг    526 000,00    526 000,00    0,00    0,00
22012500    Плата за надання інших адміністративних послуг    515 000,00    515 000,00    0,00    0,00
22012600    Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень    11 000,00    11 000,00    0,00    0,00
22080000    Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном      309 500,00    309 500,00    0,00    0,00
22080400    Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності     309 500,00    309 500,00    0,00    0,00
22090000    Державне мито      36 500,00    36 500,00    0,00    0,00
22090100    Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування      32 000,00    32 000,00    0,00    0,00
22090400    Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України      4 500,00    4 500,00    0,00    0,00
24060000    Інші  надходження    90 000,00    83 000,00    7 000,00    0,00
24060300    Інші  надходження    83 000,00    83 000,00    0,00    0,00
24062100    Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності     7 000,00    0,00    7 000,00    0,00
24170000    Надходження коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту    0,00    0,00    0,00    0,00
25000000    Власні надходження бюджетних установ      2 035 610,00    0,00    2 035 610,00    0,00
25010000    Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством     1 555 610,00    0,00    1 555 610,00    0,00
25010100    Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю     1 485 010,00    0,00    1 485 010,00    0,00
25010300    Плата за оренду майна бюджетних установ      70 600,00    0,00    70 600,00    0,00
25020000    Інші джерела власних надходжень бюджетних установ      480 000,00    0,00    480 000,00    0,00
25020200    Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів    480 000,00    0,00    480 000,00    0,00
30000000    Доходи від операцій з капіталом      0,00    0,00    0,00    0,00
31000000    Надходження від продажу основного капіталу      0,00    0,00    0,00    0,00
31010000    Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі     0,00    0,00    0,00    0,00
31010200    Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі      0,00    0,00    0,00    0,00
33000000    Кошти від продажу землі і нематеріальних активів    0,00    0,00    0,00    0,00
33010000    Кошти від продажу землі     0,00    0,00    0,00    0,00
33010100    Кошти від продажу земельних ділянок несільськогогосподарського призначеня, що перебувають у держаній або комунальній власності    0,00    0,00    0,00    0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ        83 506 300,00    81 405 890,00    2 100 410,00    0,00
40000000    Офіційні трансферти      74 497 178,00    74 497 178,00    0,00    0,00
41000000    Від органів державного управління      74 497 178,00    74 497 178,00    0,00    0,00
41020000    Дотації      9 336 100,00    9 336 100,00    0,00    0,00
41020100    Базова дотація    9 336 100,00    9 336 100,00    0,00    0,00
41030000    Субвенції      60 438 400,00    60 438 400,00    0,00    0,00
41033900    Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам    42 435 500,00    42 435 500,00    0,00    0,00
41034200    Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам    18 002 900,00    18 002 900,00    0,00    0,00
41050000    Субвенції з місцевих бюджетів    4 722 678,00    4 722 678,00    0,00    0,00
41051200    Субвенція з місцевого бюджетуна здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції    4 722 678,00    4 722 678,00    0,00    0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ        158 003 478,00    155 903 068,00    2 100 410,00    0,00
                    
                    
    Заступник селищного голови з фінансових питань - головний бухгалтер            Л.В.Єманова