Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали 18 сесії 7 скликання, запланованої на 26.01.2017р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                       

                                                     РІШЕННЯ   № 4

26.01.2017р.

смт. Якимівка                                          

Про затвердження Програми реконструкції

системи водозабезпечення смт. Якимівка

на 2017 – 2030 роки

Розглянувши та обговоривши розроблений проект Програми реконструкції системи водозабезпечення смт. Якимівка на 2017 – 2030 роки, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ст. 3 Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України на 2011 – 2020 роки», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізькій області

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму реконструкції системи водозабезпечення

смт.  Якимівка на 2017 – 2030 роки (далі Програма). (Додається).

2. Виконавчому комітету забезпечити безумовне виконання зазначеної  Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань: житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, підприємництва та благоустрою /голова комісії Харченко Р.О./ та планування, бюджету та фінансування /голова комісії Файденко О.М./.

 

           Якимівський селищний голова                         М. І. Захаров

Підготовлено:  Підготовлено: Савенко С.Л., заступник селищного голови

                         з питань діяльності виконавчих органів ради

Узгоджено: Самофалов С.А., спеціаліст І категорії -  юрист селищної ради

 

 

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                             Рішенням 18 сесії 7 скликання

                                          Якимівської селищної ради № 4 від 26.01.2017р.

 

 

ПРОГРАМА

реконструкції системи водозабезпечення

смт. Якимівка на 2017-2030 роки

 

1. Загальні положення

         Селищна Програма реконструкції системи водопостачання смт. Якимівка на 2017-2030 роки  (далі програма) розроблена відповідно до Закону України від 3.03.2005 р. № 2455-ІV «Про загальну державну програму «Питна вода України» на 2006-2020 рр.» і спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».               Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення життя населення. Програма визначає основну стратегію підвищення рівня та розширення надання послуг з водопостачання та водовідведення, поліпшення якості питної води та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства смт. Якимівка

2. Сучасний стан водопостачання та водовідведення.

         Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства селища характеризується незадовільним технічним станом споруд і обладнання, систем водопостачання і водовідведення через дефіцит коштів.     Водопостачання населення смт. Якимівка забезпечується ресурсами підземних прісних вод. Централізованим питним водопостачанням забезпечено 100  відсотків населення селища. Загальна фактична планова річна норма надання води складає 1270,7 тис. м3, добова приблизно 2000 м куб.  Водогінні мережі селища  складають 63,7 км. Ізношеність яких біля 80 відсотків, через що витрати питної води складають до 14 відсотків на добу.        Населення Якимівської селищної ради забезпечується централізованим постачанням питаної води на 100 відсотків. Виробнича потужність водозабору мереж відповідає фактичним потребам. Технічний стан водопровідних мереж незадовільний.  Металеві, чувуні та  азбестові труби зношені на 80 відсотків і потребують заміни. Середній термін експлуатації водопровідних мереж складає більше ніж 40 років.

 

         В селищі Якимівка в даний час централізоване водопостачання знаходиться в край незадовільному стані, тому потрібні необхідні асигнування на його відновлення. Аналіз і узагальнення результатів обстеження сучасного стану водопостачання селища свідчить, що водопровідно- каналізаційне господарство перебуває у кризовій ситуації за надійністю роботи, за енергоспоживанням, за фінансово-економічними показниками. Надання послуг населенню з точки зору надійності, якості та безпеки послуг водопостачання – незадовільне та погіршується з таких основних причин:

 - велика кількість аварійних водопровідних та каналізаційних мереж та споруд.

          Високий рівень зношеності споруд, магістральних водоводів і мереж, амортизоване на 80 відсотків насосно-енергетичне обладнання призводять до частих аварій, значних витрат води та енергетичних ресурсів і викликають дестабілізацію водозабезпечення населених пунктів селища. Технічний стан каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд незадовільний і потребує в переважній більшості капітального ремонту, модернізації або реконструкції.

         Останніми роками через відсутність коштів у водопровідно- каналізаційному господарстві селища фактично не впроваджуються нові прогресивні рішення, необхідність яких обумовлена тим, що зараз відбулася різка зміна балансу водоспоживання, значно зменшилось споживання води промисловими підприємствами, змінилася структура собівартості води, яка подається, різко зросла вартість електроенергії, матеріалів і реагентів, збільшилися непродуктивні витрати води, внаслідок чого виникли проблеми, які вимагають негайного вирішення:

          - удосконалення систем управління;

         - удосконалення тарифної політики;

         - підвищення якості питної води;

         - упорядкування зон санітарної охорони;

         - забезпечення захисту трубопроводів;

         - усунення витоків і непродуктивних витрат води;

         - зниження енергоємності систем;

         - здійснення обліку води;

         - удосконалення збору, перекачки і очистки стічних вод.

 

3. Мета і основні завдання Програми.

         Метою програми є розробка ефективних заходів, спрямованих на задоволення потреб населення, що проживає на території Якимівської селищної ради,  в економічно доступних послугах з водопостачання та водовідведення належного рівня та якості відповідно до вимог державних стандартів;   створення умов для сталої роботи та розвитку водопровідно- каналізаційного господарства; забезпечення безпечного функціонування

 

 

водопровідної і каналізаційної систем; економічного і раціонального використання енергоресурсів; розширення рівня надання послуг.

 

         Для досягнення мети передбачається вирішити питання:

 - доведення якості питної води до необхідних вимог;

- зменшення нераціонального використання води;

- збільшення обсягу надання послуг;

 - підвищення надійності та ефективної роботи систем;

- зменшення витрат на виробництво одиниці продукції;

- впровадження енергозберігаючих технологій.

         Реалізація цієї програми принесе користь здоров’ю населення, сприятиме охороні навколишнього середовища від забруднення та стимулюватиме економічний розвиток селища.

4. Напрямки та заходи виконання Програми.

         Виконання програми здійснюється за такими основними напрямками:

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю. Програмою визначено перелік заходів щодо поліпшення водопостачання і водовідведення населених пунктів району шляхом оптимального використання існуючого потенціалу підприємств водопровідно-каналізаційного господарства; здійснення перетворення та вдосконалення організації і управління таким чином, щоб забезпечити можливість виживання, відновлення, а в перспективі – ефективну роботу і розвиток в умовах ринкової економіки з метою задоволення потреби селища в послугах з водопостачання та водовідведення в необхідному обсязі та належної якості.  Заходами передбачається здійснити реконструкцію діючих систем водопостачання без збільшення потужностей діючих водопровідних споруд, поліпшення якості питної води, підвищення надійності експлуатації систем водопостачання і водовідведення, зменшення енергоспоживання      Виконання програми здійснюється за такими напрямами:

 - забезпечення енергозбереження; - підвищення надійності роботи систем питного водопостачання;

- економія водних ресурсів;

- поліпшення якості води;

- розвиток систем водопостачання та водовідведення. Забезпечення енергозбереження передбачає:

 - усунення витоків і непродуктивних витрат води;

- зниження енергоємності систем;

- здійснення обліку води;

- удосконалення збору, перекачки і очистки стічних вод.

         Цей напрям є особливо важливим, оскільки подача і розподіл води у водопровідних мережах та транспортування стічних вод належить до

 

найбільш енергоємних робіт і значна частка в собівартості і тарифах на водопостачання припадає саме на електроенергію. Підвищення надійності роботи системи питного водопостачання передбачає:

 - будівництво нових водопровідних башт для розширення парку;

- модернізацію водопровідних мереж  населеного пункту;

- реконструкцію систем питного водопостачання на підставі сучасних гідравлічних розрахунків;

- капітальний ремонт систем питного водопостачання та водовідведення.  

         Економія водних ресурсів передбачає:

- зменшення витрат води завдяки реконструкції мереж та споруд систем водозабезпечення;

- облік води на всіх етапах водопостачання, а також при транспортуванні та очищенні стічних вод;

- встановлення лічильників у кожному житловому будинку та безпосередньо у споживачів;

- закупівлю мобільного обладнання для перевірки та ремонту лічильників води у населення;

- реконструкція, капітальний ремонт, заміна старих та аварійних магістральних водопроводів і водопровідної мережі.

         Створення альтернативних джерел водопостачання передбачає:

 - максимальне задіяння місцевих підземних джерел водопостачання;

- розвиток групових,  локальних та альтернативних водопроводів.

Поліпшення якості води передбачає:

- забезпечення норм санітарних охоронних зон систем водопостачання;  

- розвиток і зміцнення матеріальної бази аналітичних лабораторій по контролю водних ресурсів та якості питної води.

         Розвиток систем водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво нових та розширення існуючих систем водо забезпечення та водовідведення;

- заміну аварійних ділянок водопровідних мереж та каналізаційних колекторів, насамперед напірних;

- проведення робіт із санації, ремонту та відновлення мереж;

- заміну насосного устаткування та решіток на каналізаційних насосних станціях на сучасні з меншим обсягом споживання електроенергії;

- реконструкцію та відновлення каналізаційних очисних споруд з метою досягнення необхідної якості очищення стічних вод;

 - розширення надання послуг з водовідведення та поліпшення їх якості;

- впровадження нових технологій, що забезпечать економічне транспортування та необхідну якість очищення стічних вод;

-реконструкція існуючих очисних споруд селища та будівництво нових.

         Розробленню та впровадженню заходів Програми передувало:

- вивчення існуючої ситуації;

- визначення основних проблемних питань у розвитку господарства;

 - прийняття страт.

 

 

5. Етапи та механізм забезпечення Програми.

         Програма розрахована на 14 років і виконуватиметься у три етапи.

         На першому етапі (2017 - 2021 роки) передбачається:

- стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання та водовідведення шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з врахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

- здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;

- створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

- здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану поверхневих і підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання);

- поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

- відновити та реконструювати в селище системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води;

- розпочати реалізацію пілотних проектів з основних напрямів реформування і розвитку підприємств питного водопостачання та водовідведення.

         На першому етапі виконання Програми використовуватимуться результати вже проведених наукових досліджень, доведених до стадії розробки конструкторської документації, буде забезпечено введення в експлуатацію дослідно-промислових зразків на основі новітніх технологій питного водопостачання та водовідведення.

         На другому етапі (2022 – 2026 роки) передбачається:

- розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення селища, а також з охорони та покращення стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

- здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості

питної води за рахунок розширення обсягів використання підземних вод;

- забезпечити проведення моніторингу вод та обліку у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.

         На третьому етапі (2027 - 2030 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення район  якісною питною водою.

 

6. Фінансове забезпечення виконання програми.

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому

законом;

- інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, благодійних внесків тощо;

удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування..

 

  1. Очікувані результати виконання програми.

 

         Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- населення району, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення   ефективності   функціонування   підприємств   питного   водопостачання   та водовідведення;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 реконструкції системи водозабезпечення смт. Якимівка

на 2017 – 2030 роки

п/п

Завдання

Зміст заходу

Термін

виконання

за роками

Виконавці

Очікуваний

результат

1

Охорона і

раціональне

використання

джерел

питного водо-

постачання

Захист джерел

питного

водопостачання

від шкідливого

впливу об'єктів

тваринництва,

будівництво

локальних

очисних споруд на

тваринницьких

фермах

2017-2030

 

Підприємства які

мають на балансі

свердловини,

органи місцевого

самоврядування,

керівники с/г

підприємств

Зменшення

надходження

забруднюючих

речовин у водні

об'єкти -

джерела

питного

водопостачання

Організація і

ведення

моніторингу у

сфері питної води

та питного

водопостачання

2017-2030

Органи місцевого

самоврядування

Проведення

інвентарризації

розвіданих

родовищ

підземних вод

оцінка можли-

вості освоєння

родовищ, які не

експлу-атуються

2019-2021

Екологічна служба,

органи

місцевого

самоврядування

Моніторинг

водних об'єктів та

питної води

2017-2030

Екологічна служба,

органи

місцевого

самоврядування,

санепідеміологічна

служба

 

2

Науково-

технічне

забезпечення

Використання

технологій щодо

раціонального

використання та

економії питної

води

2017-2026

Водокористувачі

Зниження

споживання

питної води,

зменшення

витрат на

експлуатацію

 

 

Створення та впровадження удосконалених конструкцій водоприймаючих споруд та пристроїв

2017-2026

Підприємства які мають на балансі свердловини, відділ архітектури Якимівської РДА

експлуатацію систем водопос­тачання та водо­відведення

Проведення інвентаризації водозаборів

2017-2026

Органи місцевого самоврядування

Удосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного облад­нання, контрольно вимірювальної апаратури;

2017-2026

Підприємства які мають на балансі свердловини

Розроблення методів реконструкції діючих водоочисних споруд для підвищення ефективності їх роботи;

2019-2021

Органи місцевого самоврядування, відділ архітектури Якимівської РДА

3

Розвиток та реконструкція систем водопос­тачання та водовідведення

Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання та водовідведення

2017-2030

Органу місцевого самоврядування, відділ архітектури Якимівської РДА

Забезпечення населення району питною водою нормативної якості, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів у системах питного водопостачання, попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у водопровідно-каналізаційних мережах

Вдосконалення водозаборів з підземних джерел і технологій підготовки питної води;

2017-2030

Підприємства які мають на балансі свердловини

Розвиток систем водопровіднокана-лізаційної мережі

2017-2030

Підприємства які мають на балансі свердловини, відділ архітектури Якимівської РДА, органи місцевого самоврядування

Розчищення русел річок і дна водосховищ;

2017-2030

Органи місцевого самоврядування

Укріплення берегів річок і водосховищ

2017-2030

Органи місцевого самоврядування