Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення ШОСТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ЯКИМІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 23 лютого 2016 р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТА СЕСІЯ   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 23 лютого 2016р.                                                                                             № 4                                                                                                      
Про впорядкування процесу
розміщення зовнішньої реклами
на території Якимівської селищної ради
 
        З метою вдосконалення та впорядкування процесу розміщення зовнішньої реклами на території Якимівської селищної ради, на підставі ст. 16 Закону України «Про рекламу»,  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»  від 29 грудня 2003 р. №2067 (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити:
1.1.Правила розміщення зовнішньої реклами на території Якимівської селищної ради (додаток 1).
1.2.Порядок визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають  у  комунальній  власності  та  надаються  розповсюджувачам  зовнішньої реклами для розташування рекламних засобів (додаток 2).
1.3. Типовий договір на право тимчасового користування місцями для розміщення носія зовнішньої реклами (додаток 3).
2. Утворити Робочий орган з питань розміщення реклами та затвердити його склад (додаток 4).
3.Секретарю селищної ради Кузнєцовій Н.С.  забезпечити в 10-денний термін оприлюднення цього рішення на сайті селищної ради. 
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Якимівської селищної ради від 19 червня 2008 року №3 «Про рекламне забезпечення в селищі» (друга сесія V скликання).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної  політики (голова Файденко О.М.).

Селищний голова                                                                        М.І.Захаров
Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому
ДОДАТОК  № 1
До рішення сесії Якимівської селищної ради
від 23.02. 2016р.  № 4

ПРАВИЛА 
розміщення зовнішньої реклами на території смтЯкимівка
1. Ці Правила розроблені на основі типових Правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067 (зі змінами) та  регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами в смтЯкимівка, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.
2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;
вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу".
3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, відповідно до цих Правил.
Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Справляння плати за видачу зазначених дозволів забороняється.
4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території смтЯкимівка.
5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами  селищна рада може утворювати робочий орган (комісію). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
6. До повноважень робочого органу належать:
розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
підготовка проекту рішення виконавчого комітету селищної  ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 11 цих Правил) чи про відмову у його наданні;
видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради;
ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
підготовка і подання виконавчому комітету селищної ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
9. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:
фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
10. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.
Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.
11. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:
Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;
органом виконавчої влади у сфері охорони пам’яток культури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;
утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;
Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.
За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.
У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.
12. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
13. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету селищної ради пропозиції та проект відповідного рішення.
14. Виконавчий комітет селищної ради на черговому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.
15. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
16. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу
17. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).
18. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
19. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
20. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
21. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 38-41 цих Правил;
розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
22. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
23. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.
24. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
25. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
26. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
27. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
28. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
29. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
30. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.
31. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
32. Контроль за додержанням цих Правил здійснює  виконавчий комітет селищної ради відповідно до законодавства.
33. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа селищної ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
34. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.
35. Вивіски чи таблички:
повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;
площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.
Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.
36. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:
припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;
невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
порушення благоустрою території.
Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

Секретар виконкому                                                               Н.М.Савенко
ДОДАТОК  № 2
До рішення сесії Якимівської селищної ради
від 23.02. 2016р.  № 4

Порядок визначення розміру плати 
за користування місцями, які перебувають  у  комунальній  власності  та  надаються  розповсюджувачам  зовнішньої реклами для розташування рекламного засобу

1.    Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

2.    Розповсюджувач реклами надає витяг з нормативної грошової оцінки землі за 1 м2 , який отримує у відділі Держгеокадастру в Якимівському районі Запорізької області.


3.    Здійснюється розрахунок розміру плати :
 розмір земельної ділянки (кв.м)  Х  розмір нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки  за 1 м2  Х  12%  від нормативної грошової оцінки = щомісячна плата за тимчасове користування місцем для розміщення носіїв зовнішньої реклами


ДОДАТОК  № 3
До рішення сесії Якимівської селищної ради
Від 23.02. 2016р.  № 4

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
на право тимчасового користування місцями
для розміщення носія зовнішньої реклами
смт.Якимівка                                                                               «___»  ____________201__р.
                 Якимівська селищна рада Якимівського района Запорізької області (юридична адреса: 72503,Запорізька область, Якимівський район, смт.Якимівка,вул.М.Патріотів,10А) в особі голови ради ________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту селищної ради, в подальшому Сторона 1, з одного боку, та ФОП ______________________, ідентифікаційний номер ______________________, в подальшому Користувач, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності № ________________________   від   ____________________р. , з другого боку,уклали цей Договір про наступне. 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
          1.1 Якимівська селищна рада надає Користувачу у тимчасове платне користування місця,що перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами за адресою і на термін відповідно до виданого дозволу на розміщення зовнішньої реклами в смт.Якимівка згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами на території смт.Якимівка.
          1.2 Користувач використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість користування місцями з дня отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та звільняє у триденний термін місця, на яких термін дії дозволів припинений (закінчився).
         1.3 До отримання Користувачем дозволів на розміщення зовнішньої реклами рада надає Користувачу за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу.
         1.4 За встановлений Робочим органом пріоритет Користувач справляє плату за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами.
        1.5 Дозволи на розміщення зовнішньої реклами є невід»ємною частиною цього договору.
2.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
2.1.Якимівська селищна рада має право:
2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Користувачем чинного законодавства з питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у смт.Якимівка, положень цього договору.
2.3 Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій Користувачем.
2.4. Розірвати цей договір та здійснити за рахунок Користувача демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше ніж три місяці передбаченим розділом 4 цього договору.
2.5.Відмовити Користувачу в продовжені строку дії пріоритету  чи дозволу у випадках, передбачених законодавством України та правил розміщення зовнішньої реклами в смт.Якимівка.     
2.6.Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку,передбачених чинним законодавством України.
2.7.Вимагати внесення змін до умов Договору згідно з вимогами діючого законодавства.
2.8.Якимівська селищна рада зобов’язується: 
2.9.Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи пріоритетів Користувача.
2.10.Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів,встановлених згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в смт.Якимівка.
2.11.Не втручатися  у форму  за зміст.
2.12.Користувач має право: 
2.13.Вимагати передачу йому у  встановлений  термін місця для розміщення спеціальних конструкцій  відповідно до виданих дозволів.
2.14.Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в смт.Якимівка.
2.15.Користувач зобов’язаний: 
2.16.Не розміщувати рекламо носії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу»,Правил розміщення зовнішньої реклами.
2.17.Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.
2.18.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за користування місцем  розміщення зовнішньої реклами згідно дозволами по розрахунковим тарифам,що діють на день сплати.
2.19.Провести маркування рекламного засобу із зазначенням найменування Користувача,номера його телефону,дати видачі дозволу строку його дії.
2.20.Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому порядку проекту,без пошкодження архітектурних деталей,конструктивних елементів будівель та споруд,підземних та наземних комунікацій елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі,утримувати їх в належному  технічному і санітарному  стані та впорядкувати місця для їх розташування,забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.  
2.21. За свій рахунок усувати можливості пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та /або комунікацій,що пролягають у цьому місці.
2.22.Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції по закінченню терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.
2.23. Після отримання Користувачем дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користуванням місцем, що перебуває у комунальній власності проводиться незалежно від того використовує його Користувач чи тимчасово не використовує.
2.24 Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану.
2.25. У тижневий термін листом повідомити Якимівська селищну раду про зміни адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.
3.ФОРМА ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ
 ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
    3.1.Плата за користуванням місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається відповідно до рішення Якимівської селищної ради №__ від ___ лютого 2016 року.
    3.2.Користувач щомісячно перераховує суму плати за право тимчасового користування місцем протягом дії дозволу на розміщення носіїв реклами,(рішення про надання дозволу на розміщення реклами є невід»ємною частиною даного Договору у розмірі __ грн.__коп.( ___________ грн.__коп.) згідно з розрахунком (додається) не пізніше 10 числа відповідного місяця на рахунок Сторони 1.
3.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту ,будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується. При цьому витрати, пов’язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводиться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.
3.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби на яких розміщуються вказані сюжети, розміщення соціальної реклами  Користувачем здійснюється за узгодженням з Робочим органом Якимівської селищної ради.


4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1 При невиконанні зобов’язань  за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяну шкода відповідно до чинного законодавства.
4.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору Користувач сплачує на користь Сторони 1 пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме в період за який нараховується пеня.
4.3.У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, несвоєчасного демонтажу конструкції по закінченні терміну дії дозволу або цього договору Користувач сплачує на користь Сторони штраф у розмірі 100 гривень за кожен день самовільного встановлення і відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв, здійснених селищною радою.
5.ФОРС-МАЖОР
     5.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін.
6.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1 Договір набирає чинність з моменту отримання Користувачем дозволу на розміщення зовнішньої реклами, а саме з  « ___» _________201__р. та діє до моменту закінчення терміну дії дозволу.
6.2 У разі продовження Дозволу на розміщення зовнішньої реклами  Договір вважається продовженим на період дії Дозволу.
6.3 Договір достроково припиняє дію: за взаємною згодою Сторін, якщо рішенням виконавчого комітету Якимівської селищної ради відмовлено в надані дозволу на розміщення зовнішньої реклами або дозвіл анульовано рішенням виконавчого комітету Якимівської селищної ради, за рішенням суду, у випадку невиконання Користувачем зобов»язань, передбачених п2.17,2.18.,2.20.,2.21.,Договору – за ініціативою Строни1.
7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, вони намагатимуся  вирішити їх шляхом  переговорів. При недосягненні порозуміння, спір розглядається в судовому порядку. 
7.2 Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і являють собою  невід»ємну частину Договору.
7.3.Цей договір складений при повному розумінні Сторонами  його умов та термінології української мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
8.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Сторона 1                                                                   Користувач:
Якимівська селищна рада                                  ФОП _____________________
Якимівського району Запорізької області       адреса:
вул.М.Патріотів,10а,                                             вул.____________
смт.Якимівка                                                          смт.Якимівка
Якимівського района                                            Якимівського району
Запорізької області                                                 Запорізької області
р/р 31412544700017                                                  ____________________
код платежу 24060300                                             П.І.Б.
МФО 813015
ГУДКУ України 
в Запорізькій області 
Селищний голова
_______________ 

 


РОЗРАХУНОК
плати за тимчасове користування місцем 
для розміщення носіїв зовнішньої реклами


Користувач: ФОП____________________
Місце розміщення носія реклами:
смт.Якимівка,вул.______________________
Розмір земельної ділянки ___м х___м ( __ м2 )
Розрахунок:  
розмір земельної ділянки (кв.м)  Х  розмір нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки  за 1 м2  Х  12%  від нормативної грошової оцінки = щомісячна плата за тимчасове користування місцем для розміщення носіїв зовнішньої реклами


Головний бухгалтер                                                       ____________
Землевпорядник                                                             ____________

 

ДОДАТОК  № 4
До рішення сесії Якимівської селищної ради
від 23.02. 2016р.  № 4

 Склад Робочого органу
 з питань розміщення реклами

Савенко Наталя Миколаївна – керівник Робочого органу, секретар виконкому
Павлова Юлія Анатоліївна – секретар Робочого органу, спеціаліст І категорії

Члени Робочого органу : 

Самофалов Сергій Анатолійович, спеціаліст І категорії
Гапшенко Олег Олександрович – член виконкому селищної ради, начальник 
                                                           відділу містобудування і архітектури РДА
Радкевич Олена Василівна – член виконкому, начальник виробництва 
                                                  ТОВ "Якимжилсервіс"