Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення № 12 3 сесії Якимівської селищної ради 7 скликання


                  

УКРАЇНА

                                              

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  29 січня  2018 року                          № 12                                       смт Якимівка

 

Про оренду  об’єктів

комунальної  власності

Якимівської селищної ради

 

         Для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, з метою врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Якимівської селищної ради, вдосконалення організації договірно-майнових відносин, відповідно до Закону України «Про оренду  державного  та комунального майна», Закону України «Про оцінку  майна, майнових прав та професійну   оціночну  діяльність  в Україні» №2658-111 від 21.07.2001 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (із змінами), керуючись п.31 ч.1  ст.26,  п. 4,5 ст.60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997р., Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності Якимівської селищної ради, згідно з додатком 1.

2. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності Якимівської селищної ради згідно з додатком 2.

3. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна

Якимівської селищної ради згідно з додатком 3.

4. Покласти на виконавчий комітет селищної ради виконання:

4.1. Організаційних заходів щодо проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Якимівської селищної ради та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, з додержанням вимог чинного законодавства України та рішень селищної ради з цих питань.

4.2. Погодження договорів оренди нерухомого майна, додаткових договорів до них, розрахунків орендної плати.

5. Переглянути діючи договори та привести у відповідність до встановленого порядку шляхом укладення додаткових угод.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                                           В.М. Громихіна

Тіхтілова О.В. 9-12-51

 

 

                                                 Додаток № 1

 до рішення третьої сесії

Якимівської селищної ради

сьомого скликання

від 29.01.2018 № 12      

                                                                           

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності

Якимівської селищної ради

Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності Якимівської селищної ради (далі - Положення) регулює:

- організаційні заходи, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності Якимівської селищної ради;

- майнові відносини між орендодавцем та орендарями щодо використання майна комунальної власності.

1. Загальні положення.

1.1. Положення визначає порядок та правила передачі в оренду об'єктів комунальної власності Якимівської селищної ради і є обов'язковими для виконання всіма суб’єктами підприємницької діяльності, підприємствами, установами та організаціями - Орендарями.

1.2. Положення розроблено відповідно до пункту 31, статі 26, пункту 4, 5 статі 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.

1.3. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, передане Орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

1.4. Відносини щодо оренди комунального майна Якимівської селищної ради регулюються договором оренди, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Об'єкти оренди.

2.1. Об'єктами оренди за цим Положенням є: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), рухоме та інше окреме, індивідуально визначене майно, що знаходиться у комунальній власності Якимівської селищної ради. Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, з інженерними комунікаціями. У разі виділення із цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс.

3.  Орендодавці.

3.1. Від імені Якимівської селищної ради повноваження Орендодавця здійснює Якимівський селищний голова або заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів - щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого, рухомого майна, мереж та іншого окремого, індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності селищної ради.

4. Орендарі.

4.1. Орендарями можуть бути підприємства, установи, організації та підприємці - фізичні особи - громадяни України, юридичні та фізичні особи іноземних держав, міжнародні організації, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші). Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

5. Порядок реєстрації і розгляду заяв про оренду.

5.1. Заява встановленого зразка щодо оренди об'єктів комунальної власності Якимівської селищної ради подається до селищної ради.

5.2. Після реєстрації та накладення резолюції, заява передається до виконавчого комітету селищної ради.

5.3. Комітет організовує розгляд заяви на наступних, після дати звернення, засіданнях виконавчого комітету.

5.4. Заява має містити такі дані:

- повна назва юридичної або фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності);

- поштовий індекс, юридична та фактична адреса місцезнаходження;

-контактні телефони заявника;

-вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності;

- дані про об’єкт оренди: балансоутримувач, адреса, площа, поверх, підвал/напівпідвал, мета використання;

- дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності);

- копію документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи;

- погодження балансоутримувача;

- обґрунтування щодо певного виду діяльності.

5.4.1. Для заявників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження керівника юридичної особи (наказ, рішення);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копії установчих документів;

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законодавством (при необхідності);

- довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій.

5.4.2. Для заявників, які є фізичними особами (суб’єктами підприємницької діяльності):

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11);

- копію довідки РНПП;

- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб'єкта підприємницької діяльності;

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- копію документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи.

5.5. Термін розгляду заяв на оренду не повинен перевищувати 30 календарних днів з моменту реєстрації.

5.6. Проект рішення про надання приміщення в оренду готує виконком.

5.7. У разі неможливості вирішити питання позитивно, виконком надає заявнику відповідь про відмову в письмовій формі.

5.8. У разі оренди цілісних майнових комплексів перелік документів визначається додатково.

6. Порядок прийняття рішення про передачу об'єкта в оренду

6.1. Передача комунального майна Якимівської селищної ради в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім продовження дії договору згідно з чинним законодавством, та майна, що передається в оренду:

- бюджетним установам (з урахуванням реальних потреб);

- громадським організаціям ветеранів, інвалідів;

- комунальним підприємствам селищної ради;

- центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

- у разі погодинної оренди;

- в суборендне користування;

- та в інших випадках, передбачених законом.

6.2. У разі надходження пропозицій щодо розміщення бюджетної установи перевага надається бюджетній установі з урахуванням реальних потреб.

6.3. Передача в оренду об'єктів на конкурсних засадах здійснюється відповідно до „Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна Якимівської селищної ради”, з урахуванням вимог цього Положення.

6.4. У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень), рухомого, мереж (частин нежитлових приміщень житлових будинків комунальної власності, які можуть бути використані під прокладення мережі кабельного телебачення та Інтернет) та іншого окремого, індивідуально визначеного майна комунальних підприємств проект рішення про передачу в оренду майна виноситься виконкомом на розгляд постійних депутатських комісій, які потім виносять дане питання на засідання чергової сесії селищної ради.

6.5. Якщо Орендар протягом 60 днів з моменту прийняття рішення про оренду не подав документи на укладання договору оренди, рішення стосовно погодження передачі в оренду або пролонгації вважається таким, що втратило чинність. Орендодавець не відшкодовує витрати Орендаря, що виникли в процесі підготовки документів, необхідних для укладання договору оренди.

7. Оцінка об’єкта оренди. Порядок укладання договору оренди. Орендна плата.

7.1. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95р. № 629 із змінами і доповненнями або до інших законодавчих документів.

7.2. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди об’єкта комунальної власності Якимівської селищної ради та проводиться за рахунок особи (фізичної, юридичної), котра стала переможцем конкурсу чи подала заяву про оренду об’єктів комунальної власності.

7.3. Договір оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності Якимівської селищної ради укладається на підставі рішення виконавчого комітету або протоколу засідання конкурсної комісії, затвердженого рішенням виконавчого комітету ради у разі наявності відповідної документації на об’єкт оренди, незалежної оцінки або ціни, запропонованої учасником конкурсного засідання.

7.4. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.

7.5. Договір оренди повинен містити істотні та особливі умови, передбачені Законом України “ Про оренду державного та комунального майна”. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов`язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

7.6. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору. Збільшення цін, тарифів, ставок, затверджених виконавчим комітетом, сесією ради, є підставою для внесення змін на вимогу орендодавця до договору оренди щодо орендної плати.

7.7. Договір оренди укладається за згодою сторін терміном дії до п’яти років, договори оренди, які укладаються на термін три і більше років, підлягають нотаріальному посвідченню, витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.

7.8. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню, вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

7.9. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни умов чи розірвання Договору.

У разі зміни власника Майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов’язки за договором оренди. Сторони можуть встановити в договорі оренди, що в разі відчуження власником об’єкта договір оренди припиняється.

7.10. Орендна плата встановлюється в грошовій формі та розраховується відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна Якимівської селищної ради. Розмір орендної ставки за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

7.11. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

7.12. Розмір орендної плати змінюється з урахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

7.13. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

7.14. За несвоєчасне внесення орендної плати орендар сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи дату оплати.

7.15. Передача об’єкта оренди здійснюється актом прийняття-передачі, що підписується Орендодавцем та Орендарем.

7.16. Спори, які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

7.17. Виконком веде облік укладених договорів і в подальшому контролює їх виконання згідно з покладеними повноваженнями.

7.18. До договору оренди майна додається:

7.18.1. акт прийому-передачі об’єкта оренди;

7.18.2. розрахунок орендної плати;

7.18.3. звіт про незалежну оцінку вартості об’єкта;

7.18.4. витяг з рішення про затвердження протоколу конкурсної комісії;

7.18.5. копія рішення виконавчого комітету селищної ради;

7.18.6. схема або поверховий план з зазначенням частини орендованої площі об’єкта (за наявності);

7.19.7. інші документи в залежності від об’єкта оренди.

8. Істотні умови договору.

8.1. Істотними умовами договору оренди є:

8.1.1. об’єкт оренди (склад і вартість майна, визначена шляхом незалежної оцінки);

8.1.2. строк, на який укладається договір оренди;

8.1.3. орендна плата з урахуванням її індексації (визначена на конкурсних засадах для суб’єктів господарювання, або згідно з методикою для неприбуткових організацій, або пільгова, встановлена рішенням сесії);

8.1.4. пропозиції переможця конкурсу;

8.1.5. порядок використання амортизаційних відрахувань;

8.1.6. відновлення орендованого майна та умови його повернення або відчуження;

8.1.7. виконання зобов’язань;

8.1.8. відповідальність сторін;

8.1.9. обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-епідемічної безпеки орендованого майна;

8.1.10. забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня);

8.1.11. порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

8.1.12. страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

8.2. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

8.3. Умови договору оренди зберігають свою силу на весь строк дії договору, а також у разі, якщо після його укладення законодавством встановлено правила, які погіршують становище орендаря.

8.4. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

9. Основні обов'язки орендаря

9.1. За договором оренди орендар зобов'язаний використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням, відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, суб’єкта підприємницької діяльності.

9.2. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню.

9.3. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

9.4. Орендар зобов'язаний проводити ремонт орендованих основних засобів протягом дії договору оренди за рахунок власних коштів, якщо інше не передбачено договором оренди.

9.5. Орендар зобов'язаний виконувати інші вимоги, встановлені договором оренди.

9.6. Орендар відшкодовує Орендодавцю вартість орендованого майна у разі відчуження цього майна або його знищення чи псування з вини Орендаря.

10. Поліпшення комунального майна. Використання амортизаційних відрахувань

10.1. Орендар може здійснювати поліпшення орендованого майна. Здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства, з дозволу Якимівської селищної ради на підставі кошторису.

10.2. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

10.3. Якщо Орендар за рахунок власних коштів за згодою орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, компенсації не підлягає.

10.4. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні балансоутримувач. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні комунальне підприємство, установа, організація, на балансі якого знаходиться це майно. Дані кошти використовуються за цілісним призначенням під контролем орендодавця.

10.5. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

11. Внесення змін до договорів оренди. Порядок передачі в суборенду

11.1. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України. Зміни та доповнення до договору оренди, вносяться на підставі рішення сесії, шляхом укладення додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди у випадках:

11.1.1. відмови орендаря від частини орендованої площі;

11.1.2. зміни цільового використання об’єкта оренди;

11.1.3. надання додаткової площі для бюджетних установ, комунальних підприємств;

11.1.4. в інших випадках.

11.2. Зміни та доповнення до договорів оренди проводяться за згодою сторін у письмовій формі у вигляді додаткової угоди.

11.3. Надання об`єкта комунальної власності в суборенду без погодження з власником (селищною радою) не дозволяється. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

11.4. Питання щодо надання дозволу на передачу частини орендованого приміщення в суборендне користування вирішується та затверджується виконавчим комітетом селищної ради, без оголошення конкурсу.

11.5. У разі прийняття рішення укладається договір суборенди.

11.6. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

11.7. Строк надання майна в суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

11.8. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

11.9. Для розгляду питання до виконкому орендарем надаються:

- заява орендаря по основному договору;

- копія поверхового плану об’єкта оренди по основному договору із зазначенням орендованих приміщень та приміщень, які плануються передати в суборенду.

11.11. Заява має містити такі дані:

- повна назва юридичної або фізичної особи;

- поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження;

- контактні телефони заявника;

- вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності;

- дані про об’єкт оренди;

- мета використання майна третьою особою;

- дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності).

11.11.1. Для третьої сторони, яка є юридичною особою:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій.

- копія довідки органу статистики про внесення особи на облік.

11.11.2. Для третьої сторони, яка є фізичною особою:

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11) заявника;

- копія ідентифікаційного коду для фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- копія документу, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи.

11.12. До договору суборенди застосовується положення про договір оренди.

12. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальної громади

при виконанні договорів оренди

12.1. Контроль за виконанням зобов’язань за договорами оренди об`єктів комунальної власності в інтересах територіальної громади покладається на виконавчий комітет селищної ради.

12.2. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов`язань за договором оренди об’єкта комунальної власності, орендодавець повинен оперативно вживати заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади згідно з чинним законодавством.

12.3. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов’язань за договором оренди виконком  вправі звернутися до господарського суду щодо погашення заборгованості з орендної плати або розірвання договору оренди.

13. Припинення договору оренди

13.1. Договір оренди може бути розірвано за згодою сторін. На вимогу орендодавця, договір оренди може бути достроково розірваний (за рішенням суду) з підстав:

орендар використовує об'єкт оренди не за призначенням;

передачі орендованого майна в суборенду, без погодження з власником (селищною радою);

орендар не виконує взятих на себе зобов’язань, зазначених в договорі оренди;

не внесення орендної плати більше 2 місяців.

13.2. Договір оренди припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

відчуження, приватизації об’єкта оренди;

банкрутства орендаря;

загибелі об'єкта оренди;

ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

13.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

13.4. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених вище, орендар зобов'язаний в 10- денний термін (робочі дні) повернути об’єкт оренди Якимівській селищній раді за актом приймання-передавання.

13.5. Якщо орендар не виконує обов’язки щодо повернення об’єкта оренди, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування об’єктом за час прострочення.

13.6. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

14. Продовження строку дії договору оренди (Переукладання договорів оренди на новий термін)

14.1. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну договору.

14.2. Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк дії якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, але не більше ніж на два роки. Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.

15. Заключні положення

15.1. У випадках, не передбачених цим Положенням, суб`єкти орендних відносин керуються чинним законодавством України.

 

 

Секретар селищної ради                                                                       М.С.Забара